• Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25199
  Anonim
  Pasif

  Kutsal Yazıların gerçekliğinde ve doğrultusunda “Baba, Oğul ve Kutsal Ruh” isminde üç kişiden oluşan, tek bir öze sahip tek Tanrı’ya inanmaktayız.

  Baba” görünen ve görünmeyen her şeyin yaratıcısı ve kaynağıdır.
  Oğul” Baba Tanrı’nın Sözü, hikmeti ve görünümüdür.
  Kutsal Ruh” Baba’dan ve Oğul’dan çıkan sonsuz güç ve kudrettir.
  Dikkat etmemiz gereken Tanrı’nın bu ayrımla üçe bölünmediğidir.

  Kutsal Yazılarda her birinin vasıflarından dolayı ayrı ayrı kişilikler olduğu ve bu üç kişiliğin tek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla “Baba’nın”, “Oğul” olmadığı; “Oğul’un”, “Baba” olmadığı ve aynı şekilde “Kutsal Ruh’un” ne “Baba” ne de “Oğul” olduğu açıkça görülmektedir. Bu üç kişilik ayrı olmasına rağmen bu kişilikler ne bölünmüş, ne birleştirilmiş, ne de karıştırılmıştır.

  Bu üç kişilikten yalnızca “Oğul” beden almıştır. Bu üç kişi sonsuzluktan beri eşit, tek ve aynı özden olduklarından dolayı hiçbir zaman aralarında belirli bir sıralama olmamıştır. Gerçekte ve kudrette, iyilikte ve merhamette bu üçlük tektir.

  Kutsal Üçlük” hakkında bildiğimiz her şeyi duygularımızdan ziyade Kutsal Kitap’tan öğrenmekteyiz. Üçlü birliği öğrenmemizi ve kabul etmemizi sağlayan birçok nokta Eski Antlaşma’nın birçok bölümünde yer almaktadır (Tekvin 1:26-27; 3:22). Bu ayetler incelendiğinde Tanrı’nın birden fazla kişiliğe sahip olduğu ve aynı zamanda tek olduğu görülmektedir.

  Kaç kişi olduğunun belirtilmemiş olması gizem gibi görünse de Yeni Antlaşma’da açıklanmaktadır (Matta 3:16-17; 28:19; Luka 1:35; II.Korintliler 13:14). Bu bölümlerin her birinde tek olan Tanrı’nın aynı özde üç farklı kişi olduğu eksiksiz bir şekilde anlatılmaktadır.

  Her ne kadar zaman ve mekan sınırlılığına sahip olan bizler bunu tam olarak kavrayamasak da Tanrı’nın Sözü aracılığıyla cennette bu doktrinden tam olarak zevk alacağımıza ve ve orada bunu kavrayacağımıza inanıyoruz.

  Baba Tanrı’nın kudretinden dolayı bizim yaratıcımız olduğuna; Oğul Tanrı’nın kanından dolayı kurtarıcımız ve günahımızın bedelini ödeyen, böylece de bizleri Baba Tanrı ile barıştıran kurban kuzusu olduğuna; Kutsal Ruh Tanrı’nın ise yüreklerimizde konut kurarak bizleri kutsal kıldığına inanmaktayız.

  Bu doktrin elçilerin döneminden günümüze dek diğer inançlar ve din düşmanlarına karşı Tanrı’nın Kilisesi tarafından her zaman korunmuştur. Buna istinaden bu doktrinin değiştirilmeksizin kabul edildiği, “Elçilerin İman Açıklaması, İznik İman Açıklaması, Atanasyan İman Açıklaması” gibi bildirgelerin ve kadim kilise babalarının Tanrı’nın Sözü ışığında aktardıkları hükümleri de kabul etmekteyiz.

  İnancımızın temel esaslarından biri olan “Kutsal Üçlük’te”, Baba Tanrı yaratılışımızın, Oğul Tanrı kurtarılışımızın, Kutsal Ruh Tanrı ise kutsallaşmamızın kaynağıdır.

  Bu doktrini bu şekilde kabul etmemizin tek nedeni, tek olan Tanrı’nın kendi sözünde kendisini “Baba, Oğul ve Kutsal Ruh” üçlüğünde, gerçek ve sonsuz Tanrı olarak açıklamış olmasıdır.

  Tanrısal öz yapının birliğinde, aynı özü, gücü ve sonsuzluğu paylaşan “Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh’ta tek Tanrı” gerçeğine inanıyoruz.

  Tek olan Tanrı’nın özyapısındaki üçlüğünün her biri aynı öze sahiptir ve güçte ve görkemde her biri birbirine eşittir.

  Tanrı’nın özyapısındaki üçlüğün teklikte bütünleşmesine karşın bu üçlüğün her biri kişisel özellikleriyle birbirinden tamamıyla farklılık göstermektedir. Bu açıdan “Baba’nın Oğul edinmesi ve Oğul’un Baba’dan olması ve Kutsal Ruh’un sonsuzluktan bu yana Baba ve Oğul’dan çıkması” Tanrı’nın kendisince uygun görülmüş ve kendisini bu şekilde açıklamıştır.

  Soner Özen
  Hristiyanlık Öğretisine Giriş Semineri

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.