Kutsal Ruh’un Armağanı

 • Bu konu 1 izleyen ve 1 yanıt içeriyor.
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26692
  Anonim
  Pasif

  ” Bende kalın,bende sizde kalayım.Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez Bunun gibi sizde bende kalmazsanız meyve veremezsiniz.Ben asmayım siz çubuklarsınız.Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir.Çünkü bensiz hiç bir şey yapamazsınız.”
  Yuhanna 15:4.5

  #34176
  Anonim
  Pasif

  ” Bende kalın,bende sizde kalayım.Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez Bunun gibi sizde bende kalmazsanız meyve veremezsiniz.Ben asmayım siz çubuklarsınız.Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir.Çünkü bensiz hiç bir şey yapamazsınız.”
  Yuhanna 15:4.5

  Meyve vermek Ne Demektir.

  *Doğal alanda
  *Ruhsal alanda olmak üzere iki kısımdan oluşur.

  DOĞAL ALANDA.
  Doğal alanda meyve vermek,organik yaşamın en yüksek gelişim aşamasıdır.Meyve içinde aynı türden yeni yaşamı ortaya çıkarma yetenegidir.
  “Ve Allah dedi;İşte bütün yeryüzü üzerinde olup tohum veren her sebzeyi ve kendisinde ağaç meyvesi olup tohum veren her ağacı size verdim,size yiyecek olacaktır.”
  Tekvin 1:29
  Yerin meyvelerini verebilmesi,yanlızca Tanrının bereketine bağlıdır.

  RUHSAL ALANDA.
  Bu Bir İnanlının yaşamındaki ruhsal bereketin simgesidir.Adanmış bir inanlının yaşamında ortaya çıkar.Bunlar sevgi, iyilik,bağlılık gibi.
  ” Ruhun ürünü ise sevgi,sevinç,esenlik,sabır,şevkat,iyilik,bağlılık, yumuşak,huyluluk ve özdenetimdir.”
  Galatyalılar 5:22.23

  İsa bizlerin meyve vermesi için belirledi. Her inanlı herzaman meyve verme olanagına sahiptir.

  “Siz beni seçmediniz,ben sizi seçtim.Gidip meyve veresiniz meyvenizde kalıcı olsun diye sizi ben atadım.Öyleki Baba2dan ne dilerseniz size versin.”
  Yuhanna15:16

  KUTSAL RUHUN Meyvesi.
  Kutsal ruhun meyvesi,Kutsal Ruhun armayanlarıyla karıştırılmamalıdır.ikiside farklı şeylerdir.Kutsal Ruhun armağanları Kutsal Ruhun bütün İnanlılara ayrı, ayrı dağıttığı özel yeteneklerdir.Ruhun meyvesi ise ,her inanlıda bulunması gereken Tanrısal özelliklerdir.ve inanlıdaki yaşamındaki en önemli işarettir.Kutsal Ruhun Meyveleri nelerdir..? Bunlar..
  Sevgi,Sevinç,Esenlik sabır,Şevkat,iyilik,bağlılık,yumuşak huyluluk,Özdenetimdir.

  *SEVGİ.Sevgi, inanlının en önemli özelliğidir.Tanrısal sevgi,istek ve beklenti içermez,fedakar ve vericidir.Bütün yasa sevgi buyruğu ile özetlenir Çünkü sevgi olmadan hiç bir özellik geçerli değildir.

  “Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki O’na iman edenlerin içbiri mahfolmasın,hepsi sonsuz yaşama kavuşsun diye biricik Oğlunu verdi.” 1 Yuhanna 3:16

  “Sevgi sabırlıdır,sevgi şevkatlidir,sevgi kıskanmaz,övünmez, böbürlenmez,Sevgi kaba davranmaz,kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz,Sevgi haksızlığa sevinmez,gerçek olanla sevinir.Sevgi herşeye katlanır,herşeye inanır,herşeye katlanır,herşeyi umut eder,herşeye dayanır.Sevgi asla son bulmaz.”
  1 Korintliler 13:4.5.6.7

  *SEVİNÇ.Sevinç ardından mutlulugu getirir.Rab’bin sevinçi bizi dünyasal sevinçten bağimsız kılar ve bizler olumsuzluklarla karşılaştığımızda bile Rab’be inancımızdan dolayı bunu sevinçle karşılayabiliriz çünkü Tanrımız bizdeki üzüntüleri bile ,bizim yararımıza sevinçe dönüştürür.

  “kederli olmayın,Çünkü Rab sevinçi kuvvetli olur.”Nehemya 8:10

  “Rab’de herzaman sevinin,yine söylüyorum sevinin.”Filip:4:4

  *ESENLİK.Huzur kendini ,iyi hissetme İçsel,dışsal iyileşme demektir.Bizlere esenliği sadece Kutsal Ruh aracılığı ile İsa Mesih verebilir.Her insanin Tanrının esenliğine ihtiyacı vardır.

  “Çünkü bize bir çocuk doğacak.
  Bize bir oğul verilecek,
  Yönetim onun omuzlarında olacak,
  Onun adı Harika Öğütcü,
  Güçlü Tanrı,
  Esedi Baba,Esenlik Önderi olacak.”
  Yeşaya 9:6

  “O zaman Tanrının her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılğıyla
  yüreklerimize ve düşüncelerimizi koruyacaktır.”
  Filipililer 4:7

  *SABIR. Tahamül etmek,demektir Dayanma,yıda içerir.Tanrının önemli bir özeliğidir.
  “Tanrı’nın iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmeyerek O’nun sınırsız iyiliğini,hoşgörüsünü ve sabrını hormu görüyorsun.”
  Romalılar 2:4
  Sıkıntılı dönemlerimizde sabırlı olmak Tanrının bizden isteğidir.Tanrının istegini yerine getirebilmemiz içinde dayanma güçüne ihtiyacımız vardır.Bu güçüde bize veren Tanrıdır.Dua ile sabırı istemeliyiz.
  “Çünkü Tanrının isteğini yerine getirmek ve vaat edilene kavuşmak içindayanma güçüne ihtiyacımız vardır.”
  İbraniler 1O:36

  “Böylece İbrahim sabırla dayanarak sabırla vaade kavuştu.”
  İbraniler 6:15

  *ŞEVKAT.İyilik,yumuşaklık anlamına gelir.Tanrının bizlere gösterdiği sevkati örnek almalıyız.
  “Çünkü Rab’bin iyiliğini tattınız” 1 Petrus 2:3

  “Böylece Tanrının Kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenli,iyiliği,alçakgönüllülüğü,sabır ve yumuşaklığı giyinin.”
  Kol.3:12

  “Birbirinize karşı iyi yürekli,şevkatli olun.Tanrı sizi Mesih’te bağışladığı gibi sizde birbirinizi bagışlayın.”
  Efesliler4:32

  *İYİLİK.İyilik,insaf ve Lütufkarlığı içerir.İyi olan sadece Tanrıdır. Rabbin bizden istegi bunu ,yaşamımızda uygulamamızdır.
  “Rab iyiliği göklere dek ulaştırıyor.Gerçeçliği bulutlara dek.”
  Mezmur 36:6

  “İsa,bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun dedi.İyi olan yanlız biri var.Yaşama kavuşmak istiyorsan,O’nun buyruklarını yerine getir.” Matta19:17

  ” Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte,doğrulukta ve,gerçek görülür.
  Karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın”
  Efesliler 5:9.11

  *BAGLILIK.Sadakat,İman,güvenilirlik anlamına gelir.Tanrımızın bize olan bağlılığı,bizim O’na bağlılığımızın dayanağıdır.Tanrı bizden bağlılık ister.
  “Biz sadık kalmasakta,
  O sadık kalacak.
  Çünkü kendi özüne aylırı davranamaz”
  2 Timoteus 2:13


  “Ama Rab güvenilirdir.O sizi pekiştirecek,kötü olandan koruyacaktır.” 2Selanikliler 3:3

  *YUMUŞAK HUYLULUK.Merhamet yumuşaklık,uysalığı içerir.Dostluk ve şevkatide belirtir.Tanrı yumuşak huylulara özel bir vaatte bulunmuştur.Bütün insanlara davranışımızda İsa Mesihi Örnek almalıyız.

  “Boyundurluğumu yüklenin,benden ögrenin .Çünkü ben yumuşak huylu,alçakgönülüğüm Böylece canlarınız rahata kavuşur.”
  Matta 11:29

  “Kimseyi kötülemesinler.Kavgacı degil uysal olsunlar.Herkeze herzaman yumuşak davransınlar.”
  Titus 3:2

  *ÖZDENETİM.Metanet sabır,tahamul anlamını da taşır.Bizi Ölçüsüz,başıboş yaşamdan uzaklaştırır.İzin verilmeyen şeylerden,İsa Mesihe hizmet etmemize engel olan şeylerden,bizi düşmeye götüren bencilliklerden uzak tutar
  “Tersine,konuksever,iyiliksever,sağduyulu,adil,pak,kendini denetleyebilen biri olmalı.”
  Titus 1:8

  “Sevgili kardeşler,size yalvarıyorum,cana karşı savaşan benliğin tutkularından kaçının.”
  1 Petrus2:11

  “Yarışa katılan herkez kendini heryönden denetler.”
  1 Kor 9:25

  “Ama kendilerini denetleyemiyorlarsa evlensinler”
  1 Korintliler 7:9

  “Pavlus doğruluk,özdenetim ve gelecek yargı gününden söz edince Feliks korkuya kapıldı”
  Elçilerin İşl 24:25


  Ya Rab bize vermiş olduğun,inanı güçlendir.Kutsal Ruhun meyvelerine sahip olmamız için, içimizdeki Ruh,unu çalıştır.Çünkü sana daha yakın olmak istiyoruz.Yüce adınla.. Amin

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.