Kutsal Ruh’la Vaftiz

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27089
  Anonim
  Pasif

  Kutsal Ruh‘la Vaftiz
  (Kevin Springer)

  Kutsal Ruh’la vaftiz ne anlama gelir?

  Kutsal Ruh’la vaftiz olmak deyişini ilk önce vaftizci Yahya’dan duyuyoruz:

  ‘Ben suyla vaftiz ediyorum, ama benden daha güçlü Olan geliyor. Ben O’nun çarıklarının bağını bile layık değilim. O sizi Kutsal Ruh ve ateşle vaftiz edecek’ (Luka 3:16; Matta 3:11; Markos 1:8).

  Daha sonra Yahya, Mesih’in vaftizinde şöyle ilan ediyor: ‘Ben O’nu tanımıyordum, ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen, ‘Ruh’un kimin üzerinde inip durduğunu görürsen, Kutsal Ruh’la vaftiz eden O’dur’ dedi. Ben de gördüm ve ‘Tanrı’nın Oğlu budur’ diye tanıklık ettim’ (Yuhanna 1:33-34).

  Yahya kendi vaftizini Mesih’in gelecekteki vaftiziyle kıyasladı. Yahya suyla, oysa Mesih Kutsal Ruh’la vaftiz ediyordu. İsa, dirilişten sonra öğrencilerine Yahya’nın öğretişini anımsattı ve şöyle dedi:

  ‘Şöyle ki, Yahya suyla vaftiz etti, ama sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruh`la vaftiz edileceksiniz’ (Elçilerin İşleri 1:5).

  İsa’nın sözleri pentikost günü yerine geldi.

  Pentikost Günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten, güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi Kutsal Ruh`la doldular, Ruh`un onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladı‘ (Elçilerin İşleri 2:1.4).

  Luka Pentikost günü olanları ‘Kutsal Ruh’la dolmak’ olarak tanımlıyor. Petrus da kalabalığa yönelik seslenişinde Yoel’in peygamberliğinin yerine geldiğini söylüyor:

  Bu gördüğünüz, Peygamber Yoel aracılığıyla önceden bildirilen olaydır: `Son günlerde, diyor Tanrı, Bütün insanların üzerine Ruhum`u dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz görümler, Yaşlılarınız düşler görecek.O günler kadın erkek Kullarımın üzerine Ruhum`u dökeceğim, Onlar da peygamberlik edecekler’ (Elçilerin İşleri 2:16-18).
   
  Ondan sonra bütün insanların üzerine Ruhum`u dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, Gençleriniz görümler görecek. O günler kadın, erkek kullarınızın üzerine de Ruhum`u dökeceğim‘ (Yoel 2:28-29).

  Daha sonra Kutsal Ruh, Kornelyus’un evinde bulunan ve Grekler’den oluşan grubun üzerine döküldü:

  ‘Petrus daha bu sözleri söylerken Kutsal Ruh, konuşmayı dinleyen herkesin üzerine indi.Petrus`la birlikte gelen Yahudi imanlılar, Kutsal Ruh armağanının öteki uluslardan olanların da üzerine dökülmesini şaşkınlıkla karşıladılar. Çünkü onların, bilmedikleri dillerle konuşup Tanrı`yı yücelttiklerini duyuyorlardı. O zaman Petrus, “Bunlar, tıpkı bizim gibi Kutsal Ruh`u almışlar’ (Elçilerin İşleri 10:44-46). Onlar da bilinmeyen dillerde konuştular ve Tanrı’yı övdüler.

  Grekçe’de ‘vaftiz etmek’, ‘daldırmak’ ya da ‘batırmak’ anlamına gelir ve her yerimizin suya gömüldüğünü ifade eder. Hem vaftizci Yahya, hem de İsa ve Petrus, Kutsal Ruh tarafından bu şekilde vaftiz olmamız gerektiğini ifade ettiler.

  1.Korintliler 12:13, bu konuda Kutsal Kitap’ta yer alan belki en açık ayettir: ‘İster Yahudi ister Grek*, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh`ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı Ruh`tan içmesi sağlandı’.

  İsa’nın bizi Kutsal Ruh’la vaftiz etme amaçlarından biri, bizi Mesih’in bedenine yerleştirmektir. Kutsal Ruh’la nasıl vaftiz olabiliriz? Kutsal Ruh vaftizi İsa’ya iman ettiğimiz zaman gerçekleşir:

  Bunun için bilmenizi isterim ki: Tanrı`nın Ruhu aracılığıyla konuşan hiç kimse, “İsa`ya lanet olsun!” demez. Kutsal Ruh`un aracılığı olmaksızın da kimse, “İsa Rab`dir” diyemez‘ (1.Korintliler 12:3).

  Ne var ki, Tanrı`nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, benliğin değil, Ruh`un denetimindesiniz. Ama içinde Mesih`in Ruhu olmayan kişi Mesih`in değildir‘ (Romalılar 8:9).

  İsa’ya iman etmek ve Kutsal Ruh’la vaftiz olmak eş zamanlı deneyimlerdir.
   

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.