Kutsal Ruh

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23779
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  KUTSAL RUH

  Heidelberg İlmihali 53. Kutsal Ruh'la ilgili olarak neye inanıyorsunuz?

  İlk olarak O, Baba ve Oğul gibi sonsuz Tanrı'dır.1

  İkinci olarak O bana, gerçek iman aracılığı ile beni Mesih'e ve O'nun bütün bereketlerine paydaş kılsın,3 beni teselli etsin4 ve sonsuza dek benimle kalsın diye5 kişisel olarak verilmiştir.2

  1 Tekvin 1:1, 2; Matta 28:19; Elçilerin İşleri 5:3, 4; (I.Korintliler 3:16)

  2 Galatyalılar 3:14, (I.Petrus 1:2)

  3 Yuhanna 15:26; Elçilerin İşleri 9:31

  4 Yuhanna 14:16-17, I.Petrus 4:14

  5 I.Korintliler 6:19; II.Korintliler 1:21-22; Galatyalılar 4:6, (Efesliler 1:13)

  Kutsal Ruh'un Tanrılığı

  Eyüp 33: 4 Beni Tanrı'nın Ruhu yarattı,

  Her Şeye Gücü Yeten'in soluğu yaşam veriyor bana.[1]

  Kutsal Kitap Kutsal Ruh'tan bahsederken O'ndan bir kişilik olarak bahseder[2] ve Kutsal Ruh'a karar verme,[3] akıl,[4] bilgi,[5] güç,[6] sevgi,[7] keder (duygu)[8] ve cezalandırma[9] gibi özellikler yükler. Bundan başka olarak O, Tanrı olduğu için[10] her yerdedir,[11] sonsuzdur[12] ve O'na yalan söylenemez [13] ve küfredilemez.[14] Ayrıca Kutsal Ruh bir kişi olarak her şeyi bilir ve araştırır,[15] konuşur,[16] yakarır,[17] yol gösterir ve yönlendirir[18] ve insanları çağırıp görevlendirir.[19]  [1] Tekvin 6:3, Eyüp 26:3; 33:4, Mezmur 51:11; 104:30; 139:7-10, İşaya 5:3-4; 40:13; 48:16-17, Hagay 2:4-5, Luka 1:35, Yuhanna 3:5-6; 14:16-17; 16:13, Elçilerin İşleri 5:3-4, Romalılar 15:13, 19, I.Korintliler 2:10-14; 3:16, II.Korintliler 3:17, I.Timoteyus 3:16, İbraniler 9:14, I.Petrus 4:14

  [2] Yuhanna 15:26; 16:7-8, 13-14

  [3] I.Korintliler 12:11

  [4] Nehemya 9:20

  [5] I.Korintliler 2:10-12, İşaya 11:2, Romalılar 8:27, I.Korintliler 2:20-11

  [6] Elçilerin İşleri 1:8

  [7] Romalılar 15:30

  [8] İşaya 63:10, Efesliler 4:30, Elçilerin İşleri 7:51, Romalılar 15:30

  [9] İbraniler 10:29

  [10] Matta 3:16-17, Yuhanna 14:16, Elçilerin İşleri 5:3-4; 10:38, II.Korintliler 3:18

  [11] Mezmur 139:7

  [12] İbraniler 9:14

  [13] Elçilerin İşleri 5:3- 5

  [14] Matta 12:31-32

  [15] I.Korintliler 2:10, Yuhanna 14:26; 16:30

  [16] Vahiy 2:7, II.Petrus 1:20-21, Elçilerin İşleri 28:25

  [17] Romalılar 8:26, Galatyalılar 4:6

  [18] Romalılar 8:14, Elçilerin İşleri 16:6-7

  [19] Elçilerin İşleri 13:2-4


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.