• Dieses Thema hat 1 Teilnehmer und 0 Antworten.
Ansicht von 1 Beitrag (von insgesamt 1)
 • Autor
  Beiträge
 • #25680
  Anonym
  Inaktiv

  Kutsal Ruh ile Mesih’in arasındaki ilşkiyi tam olarak anlayamazsak Kutsal Ruh’un yaşantılarımızdaki işleyişini tam ve doğru olarak anlayamayız.
  Anlaşılması gereken ilk şey, İsa Mesih dünyaya geldiğinde Tanrı olarak gelmiştir. Üçlü Birliğin ikinci Kişisi olarak dünyaya insan olarak gelmiştir. Tam olarak ve bütünüyle Tanrı olduğu gibi; aynı şekilde tam ve bütünlüğüyle insandı da. Aslında bizlerin aracısı olabilmek için tamamıyla insan olması gerekiyordu. Yeni bir İnsanlığın Başı olabilmesi için tamamıyla insan olmalıydı. Eğer İsa, tam bir insandan daha az nitelikte olsaydı Tanrı karşısında bizlerin temsilcisi, gerçek bir temsilci olamazdı. İkinci Adem olamazdı. Bu nedenle İsa Mesih’i insanlığında, diğer insanlardan ayıran tek özellik O’nun günahsızlığıydı: “Çünkü zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan değil; tersine, her alanda bizim gibi sınanmış, yine de günah işlememiş bir başkahinimiz vardır.”(İbraniler 4:15).
  Bu nedenle İsa Mesih insanlığı içerisinde bizler gibi tamdı, gerçekten bir insandı; fakat günahsızdı. Tüm doluluğuyla bir insandı. Kutsal Ruh’un Mesih’e veriliş nedeni Mesih’in Kendi insanlığı içerisinde Kendisine verilen bu hizmete sadık kalabilmesidir. İsa Mesih, bir insan olarak Kutsal Ruh’u içinde bulunduruyordu. Çünkü, Baba’sının Kendisine verdiği bu görevi sonuna kadar yerine getirebilmesi için bu gerekliydi. Böyle söylemekle Mesih’in Tanrı’lığını küçültüyor sayılmayız. Fakat tüm bu söylediklerimiz sadece İsa Mesih’in ne derecede insan olduğunu anlatır. Kutsak Kitabın Yeni Antlaşma bölümlerinde İsa Mesih’in vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilmesini görmekteyiz. Ve Kutsal Ruh da görünür bir biçimde O’nun üzerine iner ve O’nda kalır. Başka bir deyişle Kutsal Ruh, İsa Mesih’e verilen hizmette (ki bu da dünyanın Kurtarıcısı olmaktır) O’nu güçlendirmek üzere hizmetinin başında verilmiştir:
  Kutsal Ruh ile dolu olarak Şeria nehrinden dönen İsa, Ruh’un yönlendirilmesiyle çölde dolaştırılarak kırk gün süreyle İblis tarafından sınandı.”(Luka 4:1).
  Kutsal Ruh’un gücü aracılığıyla İsa Mesih yine Şeytan üzerinde bu denenmelere galip geldi. Tüm bu denenmelerden sonra İsa Mesih’in Kutsal Ruh’un gücü ile Şeria nehrinden döndüğünü okuyoruz.
  Mesih’in hizmetinin karakteristik özelliklerinden bir diğeri de Kutsal Ruh’un varlığı ve hizmetidir. Yuhanna3. bölümde bizlere Tanrı’nın Ruhunun O’na ölçüsüz bir şekilde verildiğini söylemektedir. Matta28. bölüm İsa’nın, Tanrı’nın Ruhunun gücü ile cinleri çıkardığını ve insanları iyileştirdiğini hatırlatır. İsa, Kutsal Ruh ile güçlendirildiğinden ötürü çarmıhta bile Kendi hizmetine sadık kalmıştır. İsa Mesih, Tanrı’nın bizlerin günahlarına karşı olan Kutsal öfkesini Kendi üzerine nasıl alabilmiştir? Kendisi Baba Tanrı’dan ayrılmış ve kendisini Baba’ya yabancı hissettiği o zamanda, Kutsal Ruh O’nu sadık bir şekilde elinde tutuyordu. Yeni Ahit bizlere aynı zamanda Kutsal Ruh’un gücü ile İsa Mesih’in ölümden dirildiğini söyler Nitekim Mesih de bizleri Tanrı’ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar uğruna, günahlar için kurban olarak ilk ve son kez öldü. Bedence öldürülmüş, ama ruhça diriltilmiştir”(I.Petrus 3:18).
  Mesih’in yaşantısı ve hizmeti, ölümü ve dirilişi bile Kutsal Ruh’un hizmeti ile sağlanmıştır. Mesih’in insanlığı, Ruh ile dolu olan bir insanlıktı. Her alanda Tanrı’nın iradesiyle mükemmel bir uyum içerisinde yaşayabilmesi için İsa Mesih, Kutsal Ruh ile donanmıştı. Tüm bu söylediklerimizin önemli bir sonucu şudur: Dirilmiş İsa Mesih, Baba Tanrı’nın sağındaki yetki yerini aldığında ve hükmedişine başladığında, Kendisinde olan aynı Ruh’u halkına da verme yetkisi vardı (El. İş.:32-36).
  Dirilmiş Mesih, bir Kral olarak hükmetmek üzere tahtındadır. Tanrı’nın sağında yetki ile oturmaktadır. İsa Mesih’in hükmedişi aracılığıyla Tanrı, İsa Mesih’in düşmanlarını O’nun ayakları altına serecektir. Ve İsa Mesih de Tanrı’nın sağında oturma ayrıcalığında armağan olarak halkına Kutsal Ruh’u vermektedir. İşte bu yüzden Mesih’e güç veren aynı Ruh bizlerin ayaklarına da aynı gücü vermektedir. Hepimiz İsa Mesih’in dünyasal hizmeti sırasında Kendisine güç veren aynı Kutsal Ruh ile donatılmış bulunuyoruz. Aslında şöyle diyebiliriz: İsa Mesih’e bu Kutsal Ruh verilmiştir. Öyle ki; bizler de O’nun Bedeninin üyeleri olarak aynı Ruh’u alabilelim.
  İsa Mesih Kendisine ait olanı bizlere de vermektedir. Bu nedenle Mesih ile Kutsal Ruh ve Mesih’in Hizmeti ile Kutsal Ruh’un hizmeti arasında bir ilişki bulunmaktadır. Aslında bu dört unsur arasındaki ilişki öylesine yakından ilgilidir ki, Yeni Ahit’te bunların hepsinin tek bir gerçek ve kavram olarak bağlandıklarını görebiliriz. Bu ayetler, Mesih’i gözlerindeki perdeden ötürü anlayamayan, reddeden Yahudiler ile O’nu görebilen insanların arasındaki ayrımı belirtmektedirİsrail oğullarının zihinleri körleşmişti. Bugün bile eski Ahit’i okudukları zaman zihinleri aynı peçeyle örtülü kalıyor. Çünkü bu peçe yalnız Mesih aracılığıyla kalkar. Ne var ki bugün bile, Musa’nın yazıları okundukça bir peçe yüreklerini örtüyor. Oysa ne zaman birisi Rab’be dönerse, o peçe kaldırılır. Rab Ruh’tur ve Rab’bin Ruhu neredeyse orada özgürlük vardır. Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rab’bin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle O’na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Ruh olan Rab sayesinde oluyor.”(2.Korintliler 3:14-18).

Ansicht von 1 Beitrag (von insgesamt 1)
 • Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.