Kutsal Ruh Kimdir?

 • Bu konu 2 izleyen ve 2 yanıt içeriyor.
3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25634
  Anonim
  Pasif

  Kutsal Ruh kimdir?

  Kutsal Ruh, Üçlü Birlik’in sonuncusu olarak bilinir ve pek çoğumuz O’na verilmesi gereken önemi, ilgiyi ve değeri vermeyiz. Belki sizler de, kim bu Kutsal Ruh diye kendinize soruyorsunuzdur, şunu bilmelisiniz ki, O dünyadaki en harika, en değerli ve en sevgi dolu O’lan dır.

  Baba Tanrı dünyada değil, Oğul Tanrı’da dünyada değil her ikiside göklerdedir. Peki yeryüzünde bizimle olan kim? Yazılmış olduğu gibi Kutsal Ruh Tanrı dünyadadır. Yuhanna 14:16,17 şöyle diyor.

  Ben de Baba’dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerceğin Ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Cünkü onu ne görür nede tanır. Siz onu tanıyorsunuz çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.

  Ogul Tanrı, yani İsa Mesih bizim günahlarımızı kaldırmak için yeryüzüne geldi ve bizim günahlarımız için haçlandı, üçüncü gün dirildi ve şimdi göklerde Baba Tanrı’nın sağında oturuyor. Oğul Tanrı, yani Mesih göğe alındığı zaman bize yardımcı olsun diye Kutsal Ruh Tanrı bize geldi ve O bizimledir.

  Kutsal Ruh kimdir?
  Kısa bir süre öncesine kadar ben Kutsal Ruh’a içimde bulunan ve yanlış yaptığım şeylerde ara sıra beni uyaran ve bazen dualarımda ettiğim duanın kabul olduğunu bana hissettiren Tanrı’nın Ruhu olarak düşünüyordum, ama yanlış yaptığım şey Kutsal Ruhu bununla sınırlamaktı. Kutsal Ruh düşünemeyecegimiz kadar sevecendir, kudretlidir, O, Kızıl denizi yaran, rüzgarın arkasındaki kuvvettir. O, Davut’un Goliat’ı deviren taşın arkasındaki güçtür. O, Samuel’in, İlyas’ın hayatındaki Rabbimiz İsa Mesih’teki güçtür. İsa insan olarak yeryüzünde yaşadı ve Kutsal Ruh’u almadan önce vaaz etmedi, şifa vermedi, cinleri kovmadi.

  Luka 4:18,19 söyle diyor.Rab’bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için. Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak için ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için gönderdi.

  Evet bütün bunları Rab’bin Ruhu’nu yani Kutsal Ruh’u aldıktan sonra yaptı. Bunun içindir ki Mesih İsa’daki gücün Kutsal Ruh olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz.

  Kutsal ruh centilmendir. Hayatımıza zorla girmez. Biz istemezsek hayatımızda kalmaz. O’na sormazsak bize cevap vermez. O bizim O’nunla konuşmamızı sürekli olarak bekler.
  Ne kadar mı bekler? Aylarca, yıllarca bekler. O’nun gücünü ve paydaşlığını, kutsallığını O’nunla arkadaşlık etmeden, O’na ”Sevgili Kutsal Ruh beni İsa Mesih hakkında bilgilendir” demeden asla O’nu anlayamayız.

  Kutsal Ruh hassastır üzülür, kederlenir. Efesliler 4:30 Tanri’nin Kutsal Ruh’unu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o Ruh’la mühürlendiniz.

  Kutsal Ruh Gercegin Ruhu’dur, yardımcıdır. Yuhanna 14:16 ‘Bende babadan dileyecegim O’da size baska bir Yardimci gercegin Ruhunu verecek’.

  Kutsal Ruh Ögretir, yol gösterir.Yuhann 14:26 Baba’nin benim adimla gönderecegi Yardimci Kutsal Ruh size herseyi ögretecek, bütün söylediklerimi size hatirlatacak.

  Kutsal Ruh için daha açık ve net olarak Yesaya 11:2 ‘de şöyle yazılmıştır:

  AB’in Ruhu, bilgelik ve anlayis Ruhu, Ögüt ve Güc Ruhu bilgi ve Rab korkusu Ruhu Onun üzerinde olacak.

  Kutsal Ruh Arastiran ve aciklayan Ruh’tur. 1.Korintliler 2:10 ‘Oysa Tanri Ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü Ruh her şeyi, Tanrı’nın derin düşüncelerini bile araştırır’.

  Kutsal Ruh Her an heryerdedir. Mezmurlar 139:7,8 ‘Nereye gidebilirim senin Ruhundan, nereye kaçabilirim huzurundan? Göklere çıksam oradasın. Ölüler diyarına yatak sersem, yine oradasın’.

  Kutsal Ruh Bilgelik ve vahiy Ruhudur. Efesliler 1:17 ‘Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı yüce, Baba kendisini tanımanız için size bilgelik ve vahiy Ruhunu versin diye dua ediyorum’.

  Kutsal Ruh’u hayatımıza kabul edersek O hep bizimle olacaktır, O’na yaklaşırsak O’da bize yaklaşacaktır. Kutsal Ruh ile zaman geçirin, O’nunla konuşun, O’na sorun. Kutsal Ruh’a yaklaşmak İsa Mesih’e itaattir. Kutsal Ruh’a hayatınızı ele almasını, yönetmesini söyleyebilirsiniz. Neden mi? Çünkü Kutsal Ruh bize yardımcı olmak için gönderildi. Bize Rabbimiz Mesih İsa hakkında ögretmesi için gönderildi.

  Yuhanna 15:26 ‘Baba’dan size gönderecegim yardımcı, yani Baba’dan çıkan Gerceğin Ruhu geldiği zaman, Bana tanıklık edecek’.

  Kutsal Ruh’a yaklaşmak istiyorsanız eğer ‘Kutsal Ruh dua etmeme yardımcı ol” diye başlayabilirsiniz. Ruh’un istediği de budur zaten, bunu birkaç defa tekrarladıktan sonra duanızın şeklinin değiştiğini farkedeceksiniz ve bundan sonra sizinle beraber dua eden bir dua arkadaşınız olacak. Kutsal Ruh size yaklaştığında bunu farkedeceksiniz, O’nu, size verdigi huzurdan ve sevincinizden tanıyacaksınız. Şunu unutmayın siz O’na ne kadar yaklaşırsanız, O’da size o kadar yaklaşacaktir. Kutsal Ruh’un size yaklaşması daha çok sevinc ve daha çok huzur demektir. Baba Tanrı’ya ve İsa Mesih’e daha çok yaklaşmak demektir.

  Kutsal Ruh bizi gercege yöneltecek ve Tanri’dan söyleyecek ve Isa Mesih’i yüceltecek.

  Yuhanna 16:13,14 Ne var ki O, yani Gerceğin Ruhu gelince, sizi tüm Gerceğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yanlız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O benim adımı yüceltecek çünkü benim olandan alıp size bildirecek.

  Kutsal Ruh bekliyor! Sizin O’na seslenmenizi bekliyor! O’na yaklaşmanızı bekliyor, ilk adımı sizin atmanızı bekliyor…

  Rabbimiz İsa Mesih’in bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerinizde olsun.

  Mote.

  #32186
  Anonim
  Pasif

  Kutsal Ruh kimdir?

  Kutsal Ruh, içimizde sıcak ve sevgi dolu hisler uyandıran bir güç ya da kuvvet değildir. Kutsal Ruh, Tanrılığın üç kişisinden biridir. Zeki ve ahlaksal bir varlıktır.Kişi olmanın tüm niteliklerine sahiptir. Kendi yaşamının akışını belirleme yeteneğine sahip mantıklı bir varlıktır. Normal bir kişi gibi konuşur (El.İş.1:16), öğretir (Yuhanna 14:26), kurallar koyar (El.İş. 16:6), emreder (El.İş. 8:29), dua eder (Romalılar 8:26-27).

  Yeşua Mesih, Baba Tanrı Yahve’nin sağında otururken Kutsal Ruh bizimledir. Bizim aramızda ve içimizdedir (Yuhanna 14:16-17). Bizlere bu kadar yakın olmasına karşın sırf Mesih yücelsin diye kendi istemiyle O’nun gölgesinde kalır. Kutsal Ruh’un yaptığı her şeyin tek bir amacı vardır; Mesih’i yüceltmek ve yaptıklarını bizlerin yaşantısına uyarlamak. Ayrıca Kutsal Ruh,yaratılışı koruyarak, sürdürerek ve insanların günahlarına bir sınır koyarak lütuf göstermektedir.

  Birçok Hristiyan yanılgıya düşerek, Kutsal Ruh’u ve O’nun işlerini zamanla arka plana atarlar. Vaazlarda, tapınmada, dualarda unutulur. Oysa O, yüceltilmeye layık Tanrıdır.
  Eğer Kutsal Ruh’un yalnızca kendi hayatımızda ve kendimiz için neler yaptığına odaklanırsak, bizde kalan Ruh’un yüceliğini ve büyüklüğünü kısıtlamış oluruz. Böyle bir düşüncenin sonucunda da Tanrı olarak Kutsal Ruh’un ne kadar yüce ve büyük olmasına rağmen bizlerin yaşantısında kısıtlı kalmış şekliyle anlaşılmasına sebebiyet veririz. Bu anlayışın sonucunda da; Kutsal Ruh’un, bizlerin içerisinde yaptığı işi açıkça göremeyiz.

  Baba Tanrı Yahve’in sevgisini tadabiliyorsak, Yeşua Mesih’in lütfunu anlayabiliyorsak bunu Kutsal Ruh’a borçluyuz. Bizi Mesih’e çeken, yönelten O’dur. Baba Tanrıyı ve Oğul Tanrıyı yüceltebiliyor ve O’nlardan zevk alabiliyorsak; bunu Kutsal Ruh’un bizim yüreğimizde çalışmasıyla başardığımızı unutmamalıyız. Eğer imanlı olduğumuzu düşünüyorsak bize bu iman armağanını yapılandıran, geliştirenin Kutsal Ruh olduğunu unutmamalıyız. Kilisede atanmışlığımız varsa, hizmet ediyorsak ya da armağanlarımız varsa tüm bunlar Kutsal Ruh’un işidir.

  Tanrı Sözüne ve Mesih’in kurtarışına ikna olmamızı gerçekleştiren Kutsal Ruh’tur. Müjdeyi anlıyabiliyor ve paylaşabiliyorsak bunda bizleri başarılı kılan Kutsal Ruh’a şükredip, yüceltmeliyiz.

  Hep böbürleniriz ya ‘Biz Tanrı’nın kutsallarıyız’ diye. İşte! bizi kutsallaştıran yolda güden Kutsal Ruh’tur. O, bizim taşlaşmış yüreklerimize dokunur, günahtan uzak durmamız için bizleri eğitir, değişmemizi sağlar. O, herşeye gücü yeten Tanrıdır!

  #32187
  Anonim
  Pasif

  Kutsal Ruh kim değildir!

  İncil’de pek çok kişinin iddia ettiği İsa’dan sonra gelecek olan kişi gerçekten de Muhammed midir? Paraklet kimdir? Kutsal Ruh mu yoksa Muhammed mi?
  Acaba Kuran’ın dışında Muhammet’le ilgili bir bildiri var mıdır? Eski Yahudi ve Hıristiyan yazılarında O’nun geleceğine ilişkin herhangi bir şey söylenmekte midir? Bazı Müslümanlar ise; İncil’in Yuhanna 16:7. ayetinin, Kuran’ın Al-A’raaf suresi (7:157) ve Al-‘aff suresinde (61:6) tanımlanan bazı kehanetleri bildirdiğine inanmaktadırlar.
  Yahudileri, Hıristiyanları ve Müslümanları aynı çelişkiye düşüren tüm yanlış anlama İncili tercüme eden kişilerin “teselli edici veya yardımcı” anlamında kullandıkları paraklet sözcüğünün yazılış ve okunuşundan gelmektedir. Biz bu sözü paraklet olarak mı yoksa periklit olarak mı okuyacağız?
  Müslümanlar orijinal Yeni Anlaşma’nın Grekçe yazıldığını çok iyi bilmektedirler. Grekçe dilindeki “periklet” kelimesi “yüce, göksel, meshedilmiş” anlamlarına gelirken; İncil’de kullanılan asıl sözcükse “teselli edici, avutucu, savunucu” anlamlarına gelmektedir. Bu nedenle, Müslümanlar Kuran’daki (61:6) bu sureye dayanarak, İncil’de (Yuhanna.14:16 ve 16:7) geleceği bildirilen kişinin kendi peygamberleri olduğunu ileri sürmektedirler. Çünkü yukarıdaki Kuran ayetinde geçen Arapça sözcük “Ahmed” Muhammed’in adlarından biridir ve övülmüş, meshedilmiş anlamına gelmektedir.

  GREKÇE, PARAKLET KELİMESİNİ DOĞRULAMAKTADIR:
  PARAKLETOS kelimenin sesli harflerini (a-a-e-o), öbür kelimenin (PERİKLYTOS) e-i-y-o gibi harfleriyle değiştiğine bu yanılgı ortaya çıkar. Seslilerin kelimeye dahil edilmediği dönemlerde, İbranice ve Arapça gibi dillerde yazarın hangi sesli harfi kullanacağı konusunda birtakım tartışmalı boşluklar vardır. Ama aynı şey Grekçede yoktur; çünkü tüm sesli harfler Grekçe metinlerde açıkça yazılır.

  GREK EL YAZMALARI “PARAKLETOS” KELİMESİNİ DOĞRULAR:
  Eğer bu kelimenin nasıl yazıldığı konusunda herhangi bir kuşku varsa, bunu mevcut el yazmalarından anlamak mümkündür. Bunlar, en eski el yazmaları olan Codex Siniaticus ve Codex Alexandrianus (ki şu anda Londra’da British Müzesindedirler) da dahil olmak üzere her isteyenin araştırmasına açıktırlar. Zaten, Yeni Anlaşma’nın Muhammed’in devrinden öncelere giden 70’den fazla Grekçe el yazması vardır ve bunların hiçbirinde de PERİKLYTOS kelimesi kullanılmaz.

  ÖYLEYSE MUHAMMET “PARAKLETOS” OLAMAZ:
  Bir Müslüman için, İncil ve Tevrat’ın dışında Kuran’daki Al A’raf (7:157) suresinde işaret edildiği gibi, Muhammed’in geleceğine ilişkin bir kanıt bulabilmek konunun asıl amacını oluşturmaktadır. Nasıl ki Kuran için tek otorite Muhammet’se Muhammet için de tek kaynak Kuran’dır. Bunun dışında Muhammet için başka kıstas yoktur. Bu da dolaylı olarak sürekli öne sürülen ama yapılan araştırmalar sonucu geçerliliği olmayan bir iddiadan öte gitmez. İncil’de Muhammed’e ilişkin olarak İsa tarafından ortaya konulan bir peygamberlik olmadığından; Müslümanlar kendi peygamberlerinin güvenilirliğini sağlamak için bir dış kanıt bulma konusunda oldukça büyük sıkıntı çekmektedirler.

  ÖYLEYSE PARAKLETOS KİMDİR:
  Müslümanlar için bir diğer problem de İncil’de adı geçen Yuhanna 14:16. ayetin sözlerinde yatar. Öyle ki; “Ben de Baba’dan dileyeceğim ve O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye bir başka Yardımcı gönderecek”. Pek çok Müslüman Kitabı açıp Yuh 16:7 ile birlikte bu ayeti okur ve Kitabı kapatır. Onların kavrayamadıkları husus Kitabın bir bölümünü alıp diğer yerleri görmezlikten gelmeni çok sakıncalı olduğudur. Bir okuyucu gerçekten de samimi bir şekilde ilgileniyorsa kendi amacına uygun olan ayetleri veya tümceleri okumadan önce bölümün tümüne bakmalıdır. Ve bunu yaptığında görecektir ki İsa Mesih, Yuhanna 14:16 ve 16:7. ayetlerde, gelecek Parakletos’un kimliği ve gelişiyle ilgili ayrıntılı bilgiler vermektedir.
  Yuhanna 14 ve 16. bölümlere göre İsa gelecek Parakletos’un bir insan olamayacağını söyler, şöyle ki:
  Yuhanna 14:16…”o sonsuza dek sizinle birlikte olacak” (oysa bir insan sonsuza dek yaşamaz).
  Yuhanna14:17…”o gerçeğin ruhu olacaktır” (bir insan ruhtan farklıdır).
  Yuhanna 14:17…”dünya onu ne görür” (oysa insan görülür).
  Yuhanna 14:17…”ve ne de onu tanır” (oysa insan tanınır).
  Yuhanna 14:17…”ve o içinizde olacaktır”(bir insan başkasının içinde olamaz).
  İsa kendisini işaret ederek Parakletos’un özel bir misyonu olduğunu söyler, şöyle ki:
  Yuhanna 14:26…”Babanın benim adımla göndereceği”
  Yuhanna 14:26…”size söylediğim tüm şeyleri hatırlatacak”
  Yuhanna.16:08…”o günah karşısında tüm dünyanın suçluluğunu gösterecek”
  Yuhanna 16:14…”o beni yüceltecek”
  İsa Parakletos’un bir ruh olduğunu yineler:
  Yuhanna 14:17…”Gerçeğin Ruhu”
  Yuhanna 14:26…”Yardımcı (Parakletos) Kutsal Ruh”

  YANIT: 50 GÜN SONRA GELEN KUTSAL RUH’TUR.
  Metinden de anlaşıldığı kadarıyla hiç bir peygamber veya ruhsal varlık Parakletos’un yerini tutamaz. Bunları göz önüne alın: “o, sonsuza dek onlarla birlikte olacak, başkaları tarafından ne görülecek ve ne de tanınmayacak ve İsa Mesih’i yüceltirken söylediklerinin tümünü onlara hatırlatacak.” İncil’de bu nitelikleri taşıyan bir tek varlık görülmektedir o da İsa’nın gösterdiği ve Parakletos olarak betimlediği İncil’in Kutsal Ruh’udur. O, yukarıda söylenen tüm şeyleri yerine getirecektir.
  Göğe alınmadan hemen önce İsa, Elçilerin İşleri 1. bölümde Kutsal Ruh için (Yuhanna 14:16 ve 16:7’de vaat ettiği) şöyle söylemektedir:
  Elçilerin İşleri 1:1 “Baba’nın vermiş olduğu ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin”
  Elçilerin İşleri1:5 “Sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruhla vaftiz edileceksiniz”
  Görülüyor ki İsa’nın kendisinden bahsettiği “yardımcı” güçle donanarak, O’nun göğe alınışından 10 gün sonra (dirilişin 50. günü olduğu için Pentikost günü denilir), ama Muhammed’in doğuşundan tam 570 yıl önce gelen Kutsal Ruh’tur.
  Kutsal Ruh vaadi
  Yuhanna 16:7 40 GÜN SONRA
  İsa’nın göğe alınışı 10 GÜN SONRA
  Pentikost Elçi 2:1 570 YIL SONRA
  Muhammed’in doğuşu

3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.