• Bu konu 3 izleyen ve 2 yanıt içeriyor.
3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25913
  Anonim
  Pasif

  Vaftizci Yahya, İsa’yı “Kutsal Ruh ile vaftiz eden” diye ilan etti. İsa da öğrencilerinin üzerine üfleyerek, şöyle dedi: “Kutsal Ruh’u alın”! Bunu yapacağına tekrar tekrar söz vermişti, özellikle de Son Akşam yemeğinde. Nikodemus’a da şöyle demişti: “suda ve ruhta tekrar doğmayanlar, Tanrı’nın hükümdarlığına giremez”. Bu yüzden ben Kutsal Ruh’a inanırım. Hayatımı O’nun ışığına ve yönlendirmesine emanet ederim, çünkü O, Tanrı’nn Ruhu’dur.

  “Kutsal” ve “ruh” kelimeleri ne anlama gelir?

  İçsel güdülerimde, hareketlerimde, beni yönlendiren bir içgüdü, içsel bir dürtü, bir “ruh” olduğunun farkına varıyorum. İsa onu “rüzgar” diye tanımlamıştır, biz ona “hava” deriz. Bu rüzgar, içsel yeteneklerimizi ve vücudumuzu hareket ettirir! Bir kin havasının beni hareket ettirmesine izin verirsem, hafızam, haksızlıkları ve hayal kırıklıklarını hatırlar, aklım öç almak ister, duygularım ve isteğim nefret eder. Vücudumun kasları dahi, beni bu “rüzgarın” hareketine sürüklemek isterler: çehrem kararır, ellerim yumruk olurlar, midem – uzun vadede – …ülser olur! Bir iyilik ve merhamet “rüzgarı” ise, beni başka yönlere sürükler! Her zaman, iyi veya kötü bir rüzgara kapılırız. Eleştiri, ahlaksızlık, cimrilik, öç, vurdumduymazlık vs… havaları bazen yerlerini, af, cömertlik, anlayış, sabır, alçakgönüllülük ve saflık havalarına bırakırlar…

  “Kutsal” sıfatı ile, dünya’ya, dünyada olan şeylere veya insanların yaptıklarına bağlı olmayan, dünyevi dürtülere değil, Tanrı’nn kilere cevap veren, bir şeyi işaret ederiz.

  Bir tokada verilecek doğal tepki, yine bir tokattır, veya iki gün somurtmaktır. İade edilen tokat veya surat asma, dünyevi içgüdülere olan tepkilerdir. “Kutsal” tepki ise, Tanrı’nın yaptığını yapmak olmalıdır, Tanrı’nın sevgisine tepki vermektir. Baba, beni inciteni sevmeye devam eder, Oğul da onun için ölmüştür. Kutsal, benim Baba’nın ve Oğul’un sevgisiyle birlik olmam, okşamayı abartarak tokada çevireni sevmeye devam etmemdir.

  Öyleyse, dünyaya değil, göklere bağlıyım: dünyanın ötesindeyim. Kutsal Ruh, sadece Baba’nın ve Oğul’un sevgisine tepki verir: yüreğime her zaman ve sadece sevgi getiren tanrısal rüzgardır.

  “Kutsal Ruh’a inanıyorum”, sadece Tanrı’nın kalbinde esen bu “hava” ile kendimi hareket ettirmek istiyorum demektir!

  Ne büyük değişim! İsa Kutsal Ruh ile vaftiz eder: O hayatımı, sadece günah işlememek arzusuyla değil, yeni ve derin bir içsel yönlendirme ile değiştirir. Günah işlememek yeterli değildir. Duygularımızı, isteklerimizi ve eylemlerimizi Tanrısal rüzgar ile sürüklenmeye bırakmalıyız! O zaman gerçekten Tanrı’nın “oğlu” oluruz, çünkü Tanrı’nın hayatının beslendiği tüm maddeler bu rüzgar aracılığı ile bana ulaşır: barış, af, iyilik, sabır, misafirperverlik, alçakgönüllülük, sadakat… duyguları alırım, herkesi kurtarma isteği alırım, herkese karşı anlayış ve sevgi duyguları alırım, tek kelime ile, Peder’in yarattığı ve Oğul olan o hayatı alırım! Kutsal Ruh bize “Hayat verir”. O, Meryem’in bedenindeki İsa’ya insan hayatı verdi. Tanrı’nın tapınağı olan bizim vücudumuza da, Kutsal hayat verir! İsa “Bedenden doğan bedendir ve Ruh’tan doğan Ruh’tur” (Yu 3, 6) diye belirtir. Ruh sahip olduğu hayatı verir: bu, Baba’dan çıkıp, Tanrı’nın Oğlu’nu oluşturan hayattır.

  Tanrı’nın Ruh’undan gelen hayatla yaşayan, yaşadığını farkına varır, hayatta bir amacı, önemli bir görevi, tanrısal bir misyonu olan biri olarak var olduğunu anlar. Tanrı ile çıkarları ortaktır, amaçları aynıdır: İsa aracılığı ile insanları kurtarmak!

  Kutsal Ruh Rabbimizdir! Yani Tanrı’nın Kendisidir! Kutsal Ruh, Tanrı’nın sadece bir niteliği değildir: Baba’dan ve Oğul’dan farklı, tanrısal bir şahıstır, fakat onlarla aynı doğada ve aynı özdedir. O Tanrıyla Oğul arasında bir sevgi ilişkisi olarak varlığını sürdürür, fakat vardır! Bir karşılaştırmaya izin verir misiniz? Şimşek, sadece bulut ve dünya arasında veya iki bulut arasında bir ilişki olarak vardır, fakat üçüncü ayrı bir gerçektir! Bu şekilde, Kutsal Ruh da sadece bir sevgi ilişkisi olarak vardır, fakat üçüncü bir tanrısal ışıktır ve yaratılmamıştır, başka bir “Teselli edicidir”, tapabileceğim, arzulayabileceğim ve karşılayabileceğim başka bir sevgidir. Rabbimizdir! Tanrı’dır…

  #32114
  Anonim
  Pasif


  Ya Rab, sözüne uygun olarak Krallığını aramak ve inşa etmek için Ruh’unu gönder.

  Dünyayı kurtaran ve Kiliseni yaşatan benim eylemlerim değil, senin Ruh’undur.

  Ya Rab, birlikte ve sevgide yaşamayı öğretmesi, yanlızken denenmelerde bana güç vermesi için Ruh’unu gönder.

  Yeryüzündeki herkese dirilişi ilan etmemi sağla.

  Kuşkucu ve alınyazısına boyun eğmiş dünyada bana sevinç ver.

  Seninle dirilebilmem için beni yenilgide bırakma…

  #34237
  Anonim
  Pasif

  Pentikos,olayından bugüne, Kutsal Ruh bu dünyada ve hayatımızın her döneminde, özel bir tarzda, çalışmaktadır.Biz,İsa Mesih inanlılarına verimli ve yaşam güçünü veren Kutsal Ruhtur.

  SİMGELERi;

  *GÜVERCİN,
  *DİRİ SU,
  *YAĞ,
  *ATEŞ,
  *MÜHÜR,
  *RÜZGAR yada SOLUK,
  *GÜVENCE

  GÜVERCİN.

  ” İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı.O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı’nın Ruh’unun güvercin gibi inip üzerine kondüğünü gördü.”
  Matta 3:16

  Güvercin,bizlere Kutsal Ruh’un yumuşaklığını,temizliğini hatırlatır.

  DİR SU.

  “Kutsal yazı’da denildiği gibi,bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır.Bunu,kendisine iman edenlerin alacağı Ruh’la ilgili olarak söylüyordu.Ruh henüz verilmemişti.Çünlü İsa henüz yüceltilmemişti.”
  Yuhanna 7:38.39

  “Oysa benim verecegim sudan içen sonsuza dek susamaz.Benim verecegim su, içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak.”
  Yuhanna 4:14

  “susamış toprağı sulayacak,
  Kurumuş toprakta dereler akıtacağım.
  Çocuklarının üzerine Ruhum’u dökecek,
  Soyunu kutsayacağım.”
  Yeşaya 44:3

  Bu tasvirleri, İsa Mesih kendisi için kullandı.Kendine inanan ve iman edenlerin içinden diri su ırmaklarını akıtacagını söyledi.
  Bunun güvencesini verdi.Kutsal Ruh’un varlığı su gibi,ferahlatır canlandırır.Su, yaşam demektir Mesih,te olmak yaşamaktır.

  YAĞ.

  “Samuel yağ boynuzunu alıp kardeşlerinin önünde çocuğu meshetti.O günden başlayarak Rab’bin Ruh’u Davut’un üzerine güçlü bir biçimde indi.”
  1 Samuel 16:13

  Yağ birçok yerde Kutsal Ruh’un simgesi olarak kullanılmıştır.Eski Antlaşma döneminde Kral,Rahip ve Peygamberler yağ ile meshedilir ve bu sekilde kutsanır ve görev yüklenirlerdi.

  “Tanrı’nın Nasıralı İsa’yı nasıl Kutsal Ruh’la ve kudretle meshettiğini biliyorsunuz.İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor,İblis’in baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu.”
  Elçilerin İşleri 10:38

  İsa Mesih,te meshedildi Ama sözcük anlamında ve yağla degil ,Kutsal Ruh,la ve güçle.
  Biz inanlılarda Kutsal Ruh’la meshedildik.

  “Bizi sizinle birlikte Mesih,te pekiştiren ve bizi meshetmiş plan Tanrı’dır.O bizi mühürledi ve güvence olarak yüreklerimize Kutsal Ruh’unu yerleştirdi.”
  2 Korintliler 1:21.22

  “Size gelince,O’ndan aldığınız mesh sizde kalır,Kimsenin size bir şey ögretmesine gerek yoktur.O’nun size her şeyi öğreten meshi gerçektir,sahte degildir.Size Ögrettiği gibi,Mesih’te yaşayın.”
  1 Yuhanna 2:27

  ATEŞ.

  “O sizi Kutsal Ruh’la ve ateşle vaftiz edecek.”
  Luka 3:16

  Pentikos gününde,ayrılıp her birinin üzerinde duran ateşten diller göründü.Kutsal Ruh etkisi ve inmesiyle başka dillerle konuşmaya başladılar.Bu ateşin onlar üzerindeki etkisiydi.

  “Ansızın gökten,güçlü bir rüzgerın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu.Ateşten dillere benzeyen şeylerin dağılıp herbirinin üzerine indiğini gördüler.İmanlıların hepsi Kutsal Ruh’la doldular Ruh2un onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar.”
  Elçilerin İşleri 2:2.3.4

  MÜHÜR.

  Yahudiler mühürü bir antlaşma yapıldığında kullanırlardı.Bu gün bize göre mühürlenme,Ruhsal anlamda, kurtuluşumuzun geçerlilik ve kesinliğini anlatır.

  “Satış belgesini çagırdığım tanıkların önünde imzalayıp mühürledim,gümüşü terazide tarttım.”
  Yeremya 32:1O

  “Gerçegin ilanını,kurtuluşunumuzun müjdesini duyup O’na iman ettiğinizde,size vaat edilen Kutsal Ruh’la O’da mühürlendiniz.”
  Efesliler 1:13

  “Tanrı’nın kutsal Ruh’unu kederlendirmeyin.Kurtuluş günü için O Ruh’la mühürlendiniz.”
  Efesliler 4:3O

  “Biz sizinle birlikte Mesih’te pekiştiren ve meshetmiş olan Tanrı’dır.O bizi mühürledi,güvence olarak da yüreklerimize Kutsal Ruh’unu yerleştirdi.”
  2 Korintliler1:21.22

  RÜZGAR ve SOLUK.

  İbranice’de ve Eski Yunancada ruh sözcüğü aynı zamanda soluk,ta demekti.

  “Yel dilediği yerde eser,sesini işitirsin,ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin.Ruhtan doğan her adam da böyledir.”
  Yuhanna 3:8

  ” ve onun burnuna hayat nefesini üfledi”
  Tekvin 2:7

  “Bunu söyledşkten sonra onların üzerine üfleyerek,Kutsal Ruh’u
  alın dedi.”
  Yuhanna 2O:22

  Ruhun etkimliği burada kudretli,hesaba sığmaz,kavranamaz ve doğaüstü olarak tarif edilmektedir Pentikos günündeki gönderilişte de
  gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir sesle bağlantılıydı.

  GÜVENCE.
  Güvence,birşey için yapılan bir teminattır.Bir ödemedir,güvenceyi alan sözün yerine getirilmesini ister.Bir şeyin aslının garantisidir.

  “Gerçegin ilanını kurtuluşunuzun müjdesini duyup O’da iman
  ettiğinizde,sizde vaat edilen Kutsal Ruh’la O’da mühürlendiniz.Ruh
  Tanrı’nın yüceliğinin övülmesi ,için Tanrı’ya ait olanların kurtuluşuna
  dek mirasımızın güvencesidir.”
  Efesliler 1:13.14

  “O bizi mühürledi ve güvence olarak yüreklerimize Kutsal Ruh’unu
  Ruh’unu yerleştirdi.”
  2 Korintliler 1:22

  Ya Rab yaşamlarımızdaki varlığın için,sana ait olan İsa Mesih,teki bütün Çocukların için ve göstermiş olduğun merhamet ve iyiliklerin için sana şükrediyoruz.Amin

3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.