Kutsal Kıtaptaki Rakkamlar neden Farklı.?

 • Bu konu 2 izleyen ve 1 yanıt içeriyor.
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27302
  Anonim
  Pasif

  Kutsal Kıtap’ta Rakkamlar neden farklı?

  Bu Konu ile ilğili,İbranice Profesörü olan,
  Dr John J.Davis Şöyle diyor:

  Eski İbraicede’de bir çok farklı numara sistemleri kullanılırdı. Eski Ahit’te numara ile ilğili değişik kullanış,bazen alfabe metoduyla sayıldığı için farklı rakam ortaya çıkarıyordu.Bazen numaralar göreneksel,yuvarlak,belagatlı,senbolik,bazende esrarlı olarak kullanılırdı.Metinlerdeki paralel hesapların sayısal problemleri,çoğu zaman değişikliğin doğal durumu anlaşılarak çözülür,bazen belirli numaralar atlayarak,eklenerek veya değiştirilerek problemler yaratılabiliniyordu. Ama bir bütün olarak,Kutsal Kıtap’ın numara sayısı,şaşırtıcı bir biçimde birbirini tutar ve en önemli si o dönemlerde aritmetik tam bilinen bir ilim dalı olmamasıydı.
  Ölü Deniz Tomarları ortaya çıktıktan sonra,bazı alimler Eski Ait’in rakamlarının sayısını tekrar hesaplayarak düzeltme yapabiliyorlardı.

  Kaynak:
  J.Davis
  Biblical Numerology.S.49-92

  Yosefus (M.S.37-95)
  Kutsal Kıtap,kendine has bir Kitaptır.O her lekeden uzak,Tanrı’nın saf sözleridir.Eski Ahit’teki peyganberlerin yazdıkları hakkında şunu yazıyordu.
  “Eski Ahit’in tarihsel detayları ile ilğili her hangi bir çelişki yoktur. ..Peyganberlerin kaydettikleri mesajları “Tanrı tarafından vahiy yoluyla almışlardır.”Onların kendi dönemlerindeki tarihi doğru olarak kaydetmişlerdir. “

  Antakyalı Teofilos:
  “Kutsal Kıtap’ın yazarları birbirleri ile hiç çelişkiye girmemişlerdir.

  Peder- xavier Jacop:
  Kitap’ı MukaddesTanrısal bir esinle ,insan tarafından yazılan Kıtap’ı Mukaddes ‘teki düşünceler duygular,olaylar,çeşitli yazı tarzları ile dile getirilmesine ramen Tanrı’nın anlatmak istediğini yanlışsız ve net bir şekilde nakleder.

  Bazı ayrıntılar hakkında küçük farklılıklar olabilir.Kutsal KItap’ı okuyan ve görmek isteyen ler için yeteri kadar ışık vardır.Görmek ve okumak istemiyenler ve anlamıyanlar içinde yeteri kadar karanlık söz konusudur.Kutsal Kıtap ta çelişki Yoktur.var olan çelişki yüreklerdeki çelişki dir.RAB İSA MESİH bizleri Karanlıklardan korusun.Onu arayanlara ışığını göstersin.Amin.

  #36053
  Anonim
  Pasif

  Sayın Saba;

  Paylaştığınız genel açıklama için teşekkür ederim.
  Binlerce yıldır aradaki farklılığa rağmen genel bir uyum göstermesi gercekten şaşırtıcı bir durum.

  Bazı karşılaştırılmış ayetlerde farklı sayılar çıkıyor fakat aynı noktalarda benzer uzlaşı yakalabiliyor.

  Müsade ederseniz kutsal kitaptan bir örnek vereyim:

  II. Tarihler 2:18; 8:10 ayetleri.Bu ayetlerde,çalışanlara nezaret eden ve iş başında bulunan reislerin sayısı 3.600 artı 250 iken

  I.Kral.5:16 ve 9:23 ayetlerinde 3.300 artı 550’dir.

  Sayılar neden farklıdır?

  Aslında bakın,aradaki farklılık bu iki kaydın,reisleri ayrı şekillerde sınıflandırmsından kaynaklanır.İkinci tarihlerde söz edilen reisler,İsrailli olmayan 3.600 kişi ve İsrailli olan 250 kişi olarak sınıflandırılmış olabilir.

  Birinci krallarda sözü edilen reislerin ise 3.300’ü baş kahya ve 550’si yüksek rütbeli reisler olarak ayruılmış olabilir.

  Durum ne olursa olsun her iki kayıtta da,hizmet eden reislerin toplam sayıları 3,850 olarak gecer.

  Saygılarımla

  Saygılarımla

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.