ANASAYFA Forum KUTSAL KİTAP (KİTABI MUKADDES) Kutsal Kitap Kutsal Kitap’ın Esinlenişi ve Eşsizliği

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26002
  Anonim
  Pasif

  Kutsal Kitap’ın Esinlenişi ve Eşsizliği


  Romalılar 16:25-26…Tanrı, duyurduğum Müjde ve İsa Mesih`le ilgili bildiri uyarınca, sonsuz çağlardan beri saklı tutulan sırrı açıklayan vahiy uyarınca sizi ruhça pekiştirecek güçtedir.
  O sır şimdi aydınlığa çıkarılmış ve öncesiz Tanrı`nın buyruğuna göre peygamberlerin yazıları aracılığıyla bütün ulusların iman ederek söz dinlemesi için bildirilmiştir.’


  1.Korintliler 14:37-38… Kendini peygamber ya da ruhça olgun sayan varsa, bilsin ki, size yazdıklarım Rab`bin buyruğudur. Bunları önemsemeyenin kendisi de önemsenmesin.’

  Galatyalılar 1:11-12… Kardeşlerim, yaydığım Müjde`nin insandan kaynaklanmadığını bilmenizi istiyorum.Çünkü ben onu insandan almadım, kimseden de öğrenmedim. Bunu bana İsa Mesih vahiy yoluyla açıkladı’.


  2.Timoteyus 3:14-16… ‘Sense öğrendiğin ve güvendiğin ilkelere bağlı kal. Çünkü bunları kimlerden öğrendiğini biliyorsun. Mesih İsa`ya iman aracılığıyla seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan Kutsal Yazılar`ı da çocukluğundan beri biliyorsun.

  Kutsal Yazılar`ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.’


  2.Petrus 1:20-21… ‘Öncelikle şunu bilin ki, Kutsal Yazılar`daki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir.


  Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı`nın sözlerini ilettiler.’


  Esinleme 1:1-3… İsa Mesih`in vahyidir. Tanrı yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için O`na bu vahyi verdi. O da gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna`ya iletti.Yuhanna, Tanrı`nın sözüne ve İsa Mesih`in tanıklığına-,,gördüğü her şeye- tanıklık etmektedir.


  Bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır.’


  Esinleme 1:10-11… ‚Rab`bin gününde Ruh`un etkisinde kalarak arkamda borazan sesine benzer yüksek bir ses işittim.


  Ses, “Gördüklerini kitaba yaz ve yedi kiliseye*, yani Efes, İzmir, Bergama, Tiyatira, Sart, Filadelfya ve Laodikya`ya gönder” dedi.’

  Kutsal Kitap’ın yazarı Kutsal Ruh’tur.

  ‘Öncelikle şunu bilin ki, Kutsal Yazılar`daki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir’ (2.Petrus 1:20-21).


  Kutsal Kitap’ın sayfaları Tanrı’nın oluşumundan ve amaçlarından şekil alarak yazılmış yetkili bir esinlemedir.


  Kutsal Yazılar`ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.’ (2.Timoteyus 3:16).


  Tanrı hakkındaki bilgi için kaynak, Kutsal Kitap’tır.

  ‘Öncelikle şunu bilin ki, Kutsal Yazılar`daki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir’ (2.Petrus 1:20).


  O, Tanrısal gerçeğin ders kitabı
  ‘Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir’ (Yuhanna 17:17).


  Sonsuz hayatın rehber kitabıdır.

  Kutsal Yazılar`ı araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır!’ (Yuhanna 5 :39).


  ‘Bible’ (Kutsal Kitap) kelimesi Yunanca bir kelime olan ‘biblos’tan alınmıştır ve anlamı, ‘kitap’tır. Kutsal Kitap’tan başka adlarla da bilinir ; bunlar ‚Kitabı Mukaddes’ ‘Kutsal Yazılar’ ve ‘Tanrı’nın Sözü’dür :


  ‘İsa onlara, “Siz Kutsal Yazılar`ı ve Tanrı`nın gücünü bilmediğiniz için yanılıyorsunuz” diye karşılık verdi’ (Matta 22 :29).


  ‘Şu Kutsal Yazı`yı okumadınız mı?`Yapıcıların reddettiği taş, İşte köşenin baş taşı oldu’ (Markos 12 :10).

  İsa, büyüdüğü Nasıra Kenti`ne geldiğinde her zamanki gibi Şabat Günü* havraya gitti. Kutsal Yazılar`ı okumak üzere ayağa kalkınca O`na Peygamber Yeşaya`nın Kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu: (Luka 4 :16-17).


  ‘İsrailoğulları`nın zihinleri körelmişti. Bugün bile Eski Antlaşma okunurken zihinleri aynı peçeyle örtülü kalıyor. Çünkü bu peçe ancak Mesih aracılığıyla kalkar’ (2.Korintliler 3 :14).

  ‘Tanrı`nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar’ (İbraniler 4 :12).


  Kutsal Kitap 1600 yıl boyunca dünyanın farklı yerlerinde çeşitli insanlar tarafından, en az kırk yazar tarafından Tanrı’dan esinlenerek yazıldı. Eski Antlaşma’nın orjinali İbranice olarak yazıldı. Daniel ve Ezra’nın bazı bölümleri Aramice yazıldı; Yeni Antlaşma ise Yunanca olarak yazıldı. O’nun konuları tartışmalı yüzlerce konuyu içerir, ama armoni ve birlik vardır, öyle ki Kutsal Kitap’ın her hangi bir parçasının açıklanabilmesi bile tüm kitaba referans verir.


  Kutsal Kitap eksiksiz ve sürekliliği mutlaktır. O devam eden tarihi olaylarla, tip ve anti-tip ile, kehanetler ve tamamlamalarıyla, dünyada yaşayan en mükemmel inancın güvenle beklenilmesiyle, sunulmasıyla, gerçekleşmesiyle ve yüceltilmesiyle bağlandı. İnsana ait imkansızlıklara rağmen O’nun sürekliliği sağlanmıştır; çünkü Kutsal Kitap’ın insanlığın tarihinde 1600 yıldan az olmayan bir zaman sürecinde birbirleriyle hiç bir görüşme veya konferans yapmamış: krallar, köylüler, filozoflar, balıkçılar, doktorlar, devlet adamları, alimler, şairler ve çiftçilerden oluşan 40’ın üzerinde yazar tarafından Tanrı’dan Esinlenerek yazılmış 66 kitaplık bir kolleksiyondur.


  Süreklilik engelleri yüzünden, doğal olarak Kutsal Kitap dünyanın görebileceği en ayrı cinsten, en nispetsiz, en ahenksiz ve insanın düşüncelerine çok aykırı bir kitap olmalıydı; halbuki O yaratılması gereken kitaptır. Yani O, Tanrı’nın insan ile ilişkisinin tüm tarihi olan, aynı cinsten, devamlı, ahenkli ve düzenli bir açıklamadır. Oysa ki insan; Kutsal Kitap’ı yazmak isteseydi yapamazdı, yapmak isteseydi yazamazdı.


  Kutsal Kitap’ın ana konusu İsa Mesih’tir. İsa Mesih’in kişiliğinin Tanrı olarak bedende görünmesi (1.Timoteyus 3:16), O’nun kurban olarak ölmesi, O’nun ölümden dirilişi Müjde’yi oluşturur. Kutsal Kitap’ta Müjde’ye ve ondan da ileriye gidilir.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.