ANASAYFA Forum KUTSAL KİTAP (KİTABI MUKADDES) Kutsal Kitap Kutsal Kitap’ın Çağları

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24915
  Anonim
  Pasif

  Kutsal Kitap’ın Çağları
  (Yazarlar: Sarkis Paşaoğlu – Haralambos Bostancıoğlu) :k-kitap:

  Kutsal Kitap’a baktığımızda insanlık tarihinin farklı çağ ve dönemlere ayrıldığını görürüz. Kutsal Kitap’ta insanlık tarihi özellikle üç büyük çağa bölünür:

  Geçmiş çağlar, (bkz, Koloseliler 1:25; Elçilerin İşl. 15:16).


  Şimdiki çağ, (bkz. Galatyalılar 1:4; 1.Tim: 6:17; Matta 12:32; Efesliler 1:21).


  Gelecek çağ ya da çağlar, (bkz. Markos 10:29,30; Luka 18:30; Efesliler 1:21; 2:7).
  Bu çağlar incelenince kendi içinde birkaç zaman dilimine ayrıldığı da göze çarpar. Üç ana çağı oluşturan zaman dilimleri toplam yedi dönemdir. Bu bölmelerin yanlışsız olmadığı belirtilmeli. Bölmeler sadece Kutsal Kitap’taki kurtuluş düzenini kısa ve özlü biçimde özetlemeyi amaçlıyor.

  I. Geçmiş çağlar


  a – Günahsızlık çağı: Adem’in yaratılışından cennetten kovuluşa dek.

  Doğallıkla bu çağın süresi kesin biçimde bilinmiyor. Bu süre evrenin ve insanın yetkinlikte yaratılışıyla başladı. Belirli bir süre insan kusursuz olarak Aden bahçesinde yaşadı, ama söz dinlemezlik sonucu yargılanıp cennetten kovuldu. (Yaratılış 1:28; 3:22).

  Bu dönemde önemli rolü Adem ve Havva oynadı. Önlerindeki temel sorumluluk, iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yememeleri, Aden bahçesini sürekli düzende tutmalarıydı. Adem ve Havva Tanrısal kurala saygı göstermediler, söz dinlemezlik ettiler, cennetten kovuldular. Bunun sonucunda insanlık da, doğa da lanet altına düştü. Günah, hastalık, ölüm böylece insanın iç ve dış varlığına sokuldu. Ama Tanrı yargısını bildirirken inayetini de gösterdi. Gelecek çağlardan birinde bir kurtarıcı göndereceğini vaat etti. (Yaratılış 3:14)

  b. Vicdan Çağı: Adem’in günaha düşüp cennetten kovuluşundan su tufanına dek.  Cennetten kovulduktan sonra, insan iyiliğin, kötülüğün bilincinde Çyaklaşık bin yıl vicdan yönlendirmesinde yaşadı. Bu dönemde insanın temel sorumluluğu Tanrı karşısında vicdanın ışığı kapsamında hareket etmek, vicdanın sesini dinlemekti (Romalılar 2:5).  Ne var ki, insan vicdanın yönlendirmesiyle doğru biçimde yaşayamadı. Sadece Habil, Hanok ve Nuh gibi birkaç kişi iman kahramanı olarak yaşadı. Kain kardeşini öldüren ilk katil oldu. Kaba kuvvet, kötülük ve sağtöresizlik evrensel çapta çoğaldı. En sonunda Tanrı insanı tufanla yargıladı, tümünü mahvetti. Bu çağ, tufan yargılamasıyla kapandı. Nuh, Tanrı’nın önünde ailesiyle birlikte inayet bularak hayatta kaldı (Yaratılış 4:1-8; 1:14).

  c. İnsan Denetimindeki Çağ: Su tufanından Babil kargaşalığına dek.


  Dört yüz yıldan fazla süren bu dönemde insana Tanrı tarafından yeryüzünde egemenlik yetkisi verildi. Tanrı bu dönemde Nuh aracılığıyla insanlığa izlemesi gereken yeni kurallar açıkladı.

  Hayvanları öldürerek etlerinin yenmesine izin verildi. Yeryüzünün bir daha evrensel çapta tufanla vurulmayacağı vaadedildi. Adam öldürme büyük suç oldu, kan dökenlerin ölümle cezalandırılacağı yasası konuldu. Böylelikle insanlığa yaşamı yönetme yetkisi verilmiş oldu. Bu çağda insanlığın sorumluluğu bu kanunlar çerçevesinde yaşayıp tüm yeryüzüne yayılmaktı. Ama insan Tanrı’nın istemi doğrultusunda değil, kendi istemi uyarınca egemen olmak istedi. İnsanın Tanrısız, büyücülüğe dayalı egemenlik sürme isteği Babil kulesinin kuruluşuyla doruğa çıktı. Tanrı onların dillerini karıştırarak insanları dünyanın farklı yerlerine dağıttı, onları böylece yargıladı. Bu çağ da böylece kapanmış oldu. (Yaratılış 8:20; 11:9).


  ç. Vaat Çağı:İbrahim’in çağrılışından Mısır esaretine dek.
  (Galatyalılar 3:15-19).

  Tanrı, İbrahim’in sıradışı imanını ödüllendirdi (Yaratılış 15:6). Onu kendisine çağırdı, somut vaadlerde bulundu. İbrahim çok geniş bir soyun atası olacak, büyük bir topluluk oluşturacak, daha sonra da bir ülke edinerek bütün uluslara ışık ve mutluluk getirecekti. İbrahim’in vaatle kavuştuğu oğlu İshak daha sonra Yakup’la Esav’ın babası oldu. Yakup’un on iki oğlundan biri Yusuf kardeşleri tarafından köle olarak Mısırlılar’a satıldı. Sonuçta Yusuf Tanrı’nın desteğiyle Mısır’ın yöneticisi oldu. Vaat edilen topraklarda kalmaları gerekirken kıtlık nedeniyle sıkıntı çeken Yakup’la oğulları Mısır’a gelip yerleşti. Uzun yıllar sonra Mısır’da Yusuf’u tanımayan bir Firavun tahta çıktı. İsrailliler’in büyük sıkıntı dönemleri başladı. Bu yıllarda İsrailliler’i Mısır’ın esaretinden kurtaracak olan Musa doğdu (Yaratılış 11 ve Çıkış 18.bölümleri okuyunuz).

  d. Şeriat Çağı: Sina dağından Golgota’da Mesih’in haçlanışına dek.
  Musa’nın önderliğinde İsrailliler Mısır’dan özgürlükle ayrıldıktan sonra, kırk yıl süren uzun bir çöl yolculuğu başladı. Musa Sina dağındayken Tanrı YAHWEH’den ulusunun anayasasını çizen dinsel yasaları aldı, vaat edilen ülkeyi edindi. Ama İsrailli’ler yasaya bağımlı kalmadılar. İsrail ikiye bölündü, birçok kez cezalandırıldı, sürgüne g- önderildi. Peygamberlikler uyarınca İsa Mesih’in gelişiyle Tanrı, Yahudiler’e yeni bir fırsat verdi. Yine söz dinlemediler, Mesih’i haça gerdiler. Bunun sonucunda Yahudiler Tanrı tarafından yargılandı, esarete ve sürgüne gönderildi. Onlar için yapılan son vaatler belirli bir süre dondurularak askıya alındı.  II. ŞİMDİKİ ÇAĞ  e. İnayet ve kilise çağı: Kilisenin kuruluşundan göğe kaldırılışına dek.  Ölümden dirilen Mesih, Pentikost günü Kutsal Ruhu’nu göndererek Kilisesi’ni kurdu; böylece inayet – Kilise dönemi açılmış oldu. Şu anda biz bu kilise döneminde yaşıyoruz. Hiçbir ırk, ya da ulus ayırımı yapılmaksızın hem Yahudiler’den hem uluslardan kurtarıcı İsa Mesih’i kabul edenler O’nun bedeninin birer parçasıdır; Tanrı’nın kutluluklarından alabilirler. Bu dönemde insanlığın Tanrı önündeki başlıca sorumluluğu Mesih’in çarmıhta yerine getirdiği kurtuluşu imanla kabul edip yeni yaşamla Mesih’i izlemektir. Bu dönem Kilise’nin göğe kaldırılmasıyla, bırakılan inançsız insanların büyük sıkıntıda yargılanmasıyla son bulacaktır.

  III. Gelecek Çağ:

  f. Bin yıllık Hükümranlık çağı ve Sonsuzluk: Büyük sıkıntı sonunda İsa Mesih görkemle yeryüzüne gelecek. Kötülük güçlerini etkisiz biçime soktuktan sonra yeryüzünde bin yıllık egemenlik dönemini başlatacak. Bu dönemde Eski ve Yeni Antlaşma’daki tüm vaadler yerine gelecek. İsa Mesih tüm dünyanın yönetimini Kilisesi’yle birlikte ele alarak hükümranlık sürecek. İnsanlığın bu dönemdeki sorumluluğu İsa Mesih’e ve O’nun yasalarına uyruk olmaktır. Barışın, adaletin oturmuşluğuyla beliren bin yıl sonucunda Şeytan son oyununu oynayabilmek için serbest bırakılacak. Bunun ardında kandırabileceği insanlarla birlikte cehenneme atılacak. Tanrı, günahlı insanı yargılayınca yeni Gök, yeni Yer ve yeni Yeruşalim
  belirecek ve böylece sonsuz çağ açılacaktır. Bu gelişim son ve kusursuz düzenin kuruluşunda gerçekleşecektir. İnanlılar topluluğu Tanrı egemenliğinde sonsuzlara dek egemen olacaktır.

  Sorular


  1.Kutsal Kitap insanlık tarihini kaç çağa ayırır?

  2. Bu büyük çağları kendi içinde kaça ayırabiliriz?

  3. Bu çağları ayırmadaki amaç nedir?

  4. Geçmiş çağların kendi içindeki ayırımı nasıldır?

  5. Bu çağların herbiri nasıl başlar, nasıl sonuçlanır?

  6. Şimdiki çağa verilen isimler nelerdir?

  7. Şimdiki çağ ne zaman başladı, ne zaman ve nasıl sonuçlanacak?

  8. Gelecek çağın kapsadığı bölümler nelerdir?

  9. Bin yıllık çağ ne zaman başlayacak, ne zaman ve nasıl sonuçlanacak?

  10. Sonsuzluk çağı ne zaman başlayıp ne zaman sona erecek?

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.