Kutsal Kitap’tan İnciler

 • Bu konu 3 izleyen ve 2 yanıt içeriyor.
3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24048
  Anonim
  Pasif

  :papatya::papatya::papatya:

  Ne mutlu ruhta yoksul olanlara! Göklerin Egemenliği onlarındır.
  Ne mutlu yaslı olanlara! Onlar teselli edilecekler.
  Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Onlar yeryüzünü miras alacaklar.
  Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara! Onlar doyurulacaklar.
  Ne mutlu merhametli olanlara! Onlar merhamet bulacaklar.
  Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Onlar Tanrı’yı görecekler.
  Ne mutlu barışı sağlayanlara! Onlara Tanrı oğulları denecek.
  Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere! Göklerin Egemenliği onlarındır (Matta 5: 2-10).

  Evet’iniz evet, hayır’ınız hayır olsun. Bundan fazlası Şeytan’dandır.
  Kötüye karşı direnmeyin.
  Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin.
  Sizden bir şey dileyene verin. Sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin (Matta 5 : 37-42)

  Başkasını yargılamayın ki, siz de yargılanmayasınız.
  Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır.
  Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapıyı çalana kapı açılır.
  İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın.
  Kutsal Yasa’nın ve peygamberlerin söylediği budur.
  (Matta 7:1-12).

  Ne var ki ağızdan çıkan, yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur.
  Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, cinsel ahlaksızlık, hırsızlık, yalan tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır.

  İnsanı kirleten bunlardır. Yıkanmamış ellerle yemek yemek insanı kirletmez (Matta 15:18-20).

  Yaradan, ta başlangıçtan insanları erkek ve dişi olarak yarattı.
  Bu nedenle adam annesini ve babasını bırakacak,
  karısına bağlanacak ve ikisi tek bir beden olacaklar.
  Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir.
  O halde Tanrı’nın birleştirdiğini, insan ayırmasın.
  Matta 19 : 4-6

  Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi.
  Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin.
  Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin.
  Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin.
  İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim (Matta 28:18-20).

  Markos Tarafından Yazılan İsa Mesih’nın İncilinden Sözler

  Bir ülke kendi içinde bölünmüşse, o ülke ayakta kalamaz.
  Bir ev kendi içinde bölünmüşse, o ev ayakta kalamaz.
  (Markos 3 : 24-25).

  Tanrı’nın Egemenliği, hardal tanesine benzer. Hardal, yeryüzünde toprağa ekilen tüm tohumların en küçüğü olmakla birlikte, ekildikten sonra gelişir, tüm bahçe bitkilerinin boyunu aşar. Öylesine dal budak salar ki, gökte uçan kuşlar gölgesinde barınabilir (Markos 4 : 31-32).

  O’nun buyruklarını biliyorsun: Adam öldürme, zina etme, hırsızlık yapma, yalan yere tanıklık etme, kimsenin hakkını yeme, annene – babana saygı göster.
  İnsanoğlu, başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek.
  Onlar da O’nu ölüm cezasına çarptıracak ve diğer uluslara teslim edecekler.
  O’nunla alay edecek, üzerine tükürecek ve O’nu kamçılayıp öldürecekler.
  Ne var ki O, üç gün sonra dirilecek (Markos 10 : 19-34)

  Dünyanın her yanına gidin, Müjde’yi bütün yaratılışa duyurun.
  İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek (Markos 16:15-16).

  Luka Tarafından Yazılan İsa Mesih’nın İncilinden Sözler

  Sağlıklı olanların değil, hastaların hekime ihtiyacı var.
  Ben doğru kişileri değil, günahkârları tövbeye çağırmaya geldim.
  Hiç kimse yeni giysiden bir parça yırtıp eski giysiyi yamamaz.
  Yoksa hem yeni giysi yırtılmış olur, hem de o giysiden koparılan yama eskisine uymaz (Luka 5 : 31-36)

  Haydi gidin! İşte, kurtların arasına kuzular gibi gönderiyorum sizi.
  Hangi eve girerseniz, önce, “Bu eve esenlik olsun!” deyin.
  Sizi dinleyen, beni dinlemiş olur. Sizi reddeden, beni reddetmiş olur.
  Beni reddeden de beni göndereni reddetmiş olur
  (Luka 10 : 3-16).

  Sizin gördüklerinizi gören gözlere ne mutlu!
  Nice peygamberler, nice krallar sizin gördüklerinizi görmek istediler, ama göremediler.

  Sizin işittiklerinizi işitmek istediler, ama işitemediler (Luka(10: 23-24).

  Aranızda hangi baba, ekmek isteyen oğluna taş verir?
  Ya da balık isterse ona balık yerine yılan verir?
  Ya da yumurta isterse ona akrep verir?

  Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki Baba’nın, dileyenlere Kutsal Ruh’u vereceği çok daha kesin değil mi?

  Ne mutlu Tanrı’nın sözünü dinleyip uygulayanlara!
  (Luka 11 : 11-28).

  Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur.
  Bunun için karanlıkta söylediğiniz her söz gün ışığında duyulacak.
  Kapalı kapılar ardında kulağa fısıldadıklarınız damlardan duyurulacaktır (Luka 12: 2-3).

  Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek.
  Günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da
  Kudüs’ten başlayarak tüm uluslara O’nun adıyla duyurulacak.
  Luka 24 : 46-47.

  Yuhanna Tarafından Yazılan İsa Mesih’nın İncilinden Sözler

  Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.

  Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de O’nun yüceliğini, Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul’un yüceliğini gördük.

  Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi.
  Ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi.
  İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu! (Yuhanna 1:1-29).

  Ben dünyanın ışığıyım.
  Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.

  Beni gönderen gerçektir. Ben O’ndan işittiklerimi dünyaya bildiriyorum.

  Beni gönderen benimledir, O beni yalnız bırakmadı.
  Çünkü ben her zaman O’nu hoşnut edeni yaparım(Yuhanna 8 : 12-29).

  Yol, gerçek ve yaşam ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.
  Beni tanısaydınız, Babamı da tanırdınız. Artık O’nu tanıyorsunuz, O’nu gördünüz.
  Ben de Baba’dan dileyeceğim ve O, sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhunu verecek.

  Dünya O’nu kabul edemez. Çünkü O’nu ne görür, ne de tanır. Siz O’nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.
  Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim.

  Az sonra dünya artık beni görmeyecek, ama siz beni göreceksiniz.
  Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız.

  O gün anlayacaksınız ki, ben Babamdayım, siz bendesiniz, ben de sizdeyim.
  Ama Baba’nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.
  Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum.
  Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.
  Size, “Gidiyorum, ama yanınıza döneceğim” dediğimi işittiniz.
  Beni sevseydiniz, Baba’ya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü Baba benden üstündür (Yuhanna 14 : 6-28).

  Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır.
  Gitmezsem, Yardımcı size gelmez.
  Ama gidersem, O’nu size gönderirim.

  O gelince dünyanın günah, doğruluk ve gelecek yargı konusundaki suçluluğunu dünyaya gösterecektir (Yuhanna 16:7-8 ).

  Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır.
  Bana beslediğin sevgi onlarda olsun, ben de onlarda olayım diye senin adını onlara bildirdim ve bildirmeye devam edeceğim (Yuhanna 17:3-26).

  Elçilerin İşleri Kitabından Sözler
  Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?
  Sizden göğe alınan bu İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir (Elçilerin İşleri 1 : 11)-

  Tanrı’nın önceden belirlenmiş amacı ve önbilgisi uyarınca elinize teslim edilen bu adamı, yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz. Tanrı ise, ölüm acılarına son vererek O’nu diriltti.

  Çünkü O’nun ölüme tutsak kalması olanaksızdı. O’nunla ilgili olarak Davut şöyle der:

  Rabbimi her zaman önümde gördüm, O benim sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle yüreğim mutlu, dilim sevinçlidir. Dahası, bedenim de umut içinde yaşayacak. Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk etmeyeceksin, Kutsalını çürümeye bırakmayacaksın. Yaşam yollarını bana öğrettin, varlığınla beni sevinçle dolduracaksın’ (Elçilerin İşleri 2 : 23-28)

  Davut bir peygamberdi ve soyundan gelen birini tahtına oturtacağına dair Tanrı’nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Geleceği görerek Mesih’in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi : “O, ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi.”

  Tanrı, bu İsa’yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O, Tanrı’nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen Kutsal Ruh’u Baba’dan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi, bu Ruh’u üzerimize dökmüştür. Davut, kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle der :

  Rab Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını senin ayaklarının altına serinceye dek, sağımda otur.’

  Böylelikle tüm İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin : Tanrı, sizin çarmıha gerdiğiniz bu İsa’yı hem Rab hem Mesih yapmıştır’ (Elçilerin İşleri 2 : 30-36).

  Elçileri içeri çağırtıp kamçılattılar ve İsa’nın adından söz etmemelerini buyurduktan sonra salıverdiler. Elçiler, İsa’nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için Yüksek Kurul’un huzurundan sevinç içinde ayrıldılar. Her gün tapınakta ve evlerde ders vermekten ve İsa Mesih’yla ilgili müjdeyi yaymaktan geri kalmadılar (Elçilerin İşleri 5 : 40-42).

  O zaman Petrus söz alıp şöyle dedi : “Tanrı’nın insanlar arasında ayrım yapmadığını, ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan kişiyi, ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini gerçekten anlıyorum. Tanrı tarafından ölülerle dirilerin Yargıcı olarak atanan kişinin kendisi olduğunu halka duyurmamızı, buna tanıklık etmemizi buyurdu. Peygamberlerin hepsi O’nunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar.
  Şöyle ki, O’na inanan herkesin günahları O’nun adıyla bağışlanır’ (Elçilerin İşleri 10: 34-43).

  Pavlus’un Romalılara Mektubundan Sözler

  Tanrı, insanları İsa Mesih’e olan imanlarıyla aklar. Bunu, iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar, İsa Mesih’te olan kurtuluşla, Tanrı’nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı, Mesih’i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabrederek, daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu, adil kalmak ve İsa’ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı (Romalılar 3 : 22-26).

  #30005
  Anonim
  Pasif

  Kutsal Kitap Tanrı’nın yaşam ve kurtuluş veren sözleridir. Bu sözleri okuyunca teselli buluyoruz, huzur buluyoruz. Bu nedenle Tanrı’nın diri Sözü olan kutsal Kitap’ı düzenli bir şekilde okumalıyız. Çünkü ruhumuzu besler, güçlendirir, esenlik verir. Bedenimizin ekmeğe ve suya gereksinimi olduğu gibi, ruhumuzun da Tanrı’nın diri sözlerine gereksinimi vardır. Eğer ruhumuzu Tanrı’nın sözleriyle beslemezsek ruhsal olarak zayıflar ve ölürüz. Kutsal Kitap’ı düzenli olarak okumalıyız, ruhumuzu güçlendirmeliyiz ve İsa Mesih’in güçlü, canlı birer tanıkları olmalıyız.

  Andreas

  #30021
  Anonim
  Pasif

  Konusan Rab`bin adiyla konussun diyen bir inancin sahibi olarak, Rabbin biz inananlarina bu kadar guzel teselli, vaadler verdigini hatirlamak ne guzel, Emekleri gecenleri Rab bereketlesin.

3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.