Kutsal Kitap ve İnsanlık Tarihi

 • Bu konu 2 izleyen ve 1 yanıt içeriyor.
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27376
  Anonim
  Pasif

  Merhaba arkadaşlar bir yerde gördüğüm yazıyı koymak ve şu soruyu sormak istiyorum yazıya göre verilen soy kütüğünde kutsal kitaba göre insanlık tarihi 8-10 bin yıl,fakat bilimsel araştırmacalarca 100 bin yıldan fazla.kutsalkitap.org a sordum cevap alamadım henüz.Cevaplayan olursa sevinirim
  sevgilerimle…
  (ADEMDEN-SAME)

  Adem soyunun öyküsü: Tanrı insanı yarattığında onu kendine benzer kıldı. 2 Onları erkek ve dişi olarak yarattı ve kutsadı. Yaratıldıkları gün onlara “İnsan” adını verdi. 3 Adem 130 yaşındayken kendi suretinde, kendisine benzer bir oğlu oldu. Ona Şit adını verdi. 4 Şit’in doğumundan sonra Adem 800 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. 5 Adem toplam 930 yıl yaşadıktan sonra öldü.
  6 Şit 105 yaşındayken oğlu Enoş doğdu. 7 Enoş’un doğumundan sonra Şit 807 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. 8 Şit toplam 912 yıl yaşadıktan sonra öldü.
  9 Enoş 90 yaşındayken oğlu Kenan doğdu. 10 Kenan’ın doğumundan sonra Enoş 815 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. 11 Enoş toplam 905 yıl yaşadıktan sonra öldü.
  12 Kenan 70 yaşındayken oğlu Mahalalel doğdu. 13 Mahalalel’in doğumundan sonra Kenan 840 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. 14 Kenan toplam 910 yıl yaşadıktan sonra öldü.
  15 Mahalalel 65 yaşındayken oğlu Yeret doğdu. 16 Yeret’in doğumundan sonra Mahalalel 830 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. 17 Mahalalel toplam 895 yıl yaşadıktan sonra öldü.
  18 Yeret 162 yaşındayken oğlu Hanok doğdu. 19 Hanok’un doğumundan sonra Yeret 800 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. 20 Yeret toplam 962 yıl yaşadıktan sonra öldü.
  21 Hanok 65 yaşındayken oğlu Metuşelah doğdu. 22 Metuşelah’ın doğumundan sonra Hanok 300 yıl Tanrı yolunda yürüdü. Başka oğulları, kızları oldu. 23 Hanok toplam 365 yıl yaşadı. 24 Tanrı yolunda yürüdü, sonra ortadan kayboldu; çünkü Tanrı onu yanına almıştı.
  25 Metuşelah 187 yaşındayken oğlu Lemek doğdu. 26 Lemek’in doğumundan sonra Metuşelah 782 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. 27 Metuşelah toplam 969 yıl yaşadıktan sonra öldü.
  28 Lemek 182 yaşındayken bir oğlu oldu. 29 “RAB’bin lanetlediği bu toprak yüzünden çektiğimiz eziyeti, harcadığımız emeği bu çocuk hafifletip bizi rahatlatacak” diyerek çocuğa Nuh[a] adını verdi. 30 Nuh’un doğumundan sonra Lemek 595 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. 31 Lemek toplam 777 yıl yaşadıktan sonra öldü.
  32 Nuh 500 yıl yaşadıktan sonra Sam, Ham, Yafet adlı oğulları doğdu(Yaratılış-6)

  ___________________________________________________________________________

  SAMDAN-AVRAMA (İBRAHİME SOYKÜTÜĞÜ)

  Sam’ın soyunun öyküsü: Tufandan iki yıl sonra Sam 100 yaşındayken oğlu Arpakşat doğdu. 11 Arpakşat’ın doğumundan sonra Sam 500 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
  12 Arpakşat 35 yaşındayken oğlu Şelah doğdu. 13 Şelah’ın doğumundan sonra Arpakşat 403 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
  14 Şelah 30 yaşındayken oğlu Ever doğdu. 15 Ever’in doğumundan sonra Şelah 403 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
  16 Ever 34 yaşındayken oğlu Pelek doğdu. 17 Pelek’in doğumundan sonra Ever 430 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
  18 Pelek 30 yaşındayken oğlu Reu doğdu. 19 Reu’nun doğumundan sonra Pelek 209 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
  20 Reu 32 yaşındayken oğlu Seruk doğdu. 21 Seruk’un doğumundan sonra Reu 207 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
  22 Seruk 30 yaşındayken oğlu Nahor doğdu. 23 Nahor’un doğumundan sonra Seruk 200 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
  24 Nahor 29 yaşındayken oğlu Terah doğdu. 25 Terah’ın doğumundan sonra Nahor 119 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
  26 Yetmiş yaşından sonra Terah’ın Avram, Nahor ve Haran adlı oğulları oldu.
  27 Terah soyunun öyküsü: Terah Avram, Nahor ve Haran’ın babasıydı. Haran’ın Lut adlı bir oğlu oldu. 28 Haran, babası Terah henüz sağken, doğduğu ülkede, Kildaniler’in Ur Kenti’nde öldü. 29 Avram’la Nahor evlendiler. Avram’ın karısının adı Saray, Nahor’unkinin adı Milka’ydı. Milka Yiska’nın babası Haran’ın kızıydı. 30 Saray kısırdı, çocuğu olmuyordu.
  31 Terah, oğlu Avram’ı, Haran’ın oğlu olan torunu Lut’u ve Avram’ın karısı olan gelini Saray’ı yanına aldı. Kenan ülkesine gitmek üzere Kildaniler’in Ur Kenti’nden ayrıldılar. Harran’a gidip oraya yerleştiler. 32 Terah iki yüz beş yıl yaşadıktan sonra Harran’da öldü.
  Sam’ın soyunun öyküsü: Tufandan iki yıl sonra Sam 100 yaşındayken oğlu Arpakşat doğdu. 11 Arpakşat’ın doğumundan sonra Sam 500 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
  12 Arpakşat 35 yaşındayken oğlu Şelah doğdu. 13 Şelah’ın doğumundan sonra Arpakşat 403 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu
  .
  14 Şelah 30 yaşındayken oğlu Ever doğdu. 15 Ever’in doğumundan sonra Şelah 403 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
  16 Ever 34 yaşındayken oğlu Pelek doğdu. 17 Pelek’in doğumundan sonra Ever 430 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
  18 Pelek 30 yaşındayken oğlu Reu doğdu. 19 Reu’nun doğumundan sonra Pelek 209 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
  20 Reu 32 yaşındayken oğlu Seruk doğdu. 21 Seruk’un doğumundan sonra Reu 207 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
  22 Seruk 30 yaşındayken oğlu Nahor doğdu. 23 Nahor’un doğumundan sonra Seruk 200 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
  24 Nahor 29 yaşındayken oğlu Terah doğdu. 25 Terah’ın doğumundan sonra Nahor 119 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
  26 Yetmiş yaşından sonra Terah’ın Avram, Nahor ve Haran adlı oğulları oldu.
  27 Terah soyunun öyküsü: Terah Avram, Nahor ve Haran’ın babasıydı. Haran’ın Lut adlı bir oğlu oldu. 28 Haran, babası Terah henüz sağken, doğduğu ülkede, Kildaniler’in Ur Kenti’nde öldü. 29 Avram’la Nahor evlendiler.

  __________________________________________________________________________

  İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih’in soy kaydı şöyledir:
  İbrahim İshak’ın babasıydı,
  İshak Yakup’un babasıydı,
  Yakup Yahuda ve kardeşlerinin babasıydı,
  3 Yahuda, Tamar’dan doğan Peres’le Zerah’ın babasıydı,
  Peres Hesron’un babasıydı,
  Hesron Ram’ın babasıydı,
  4 Ram Amminadav’ın babasıydı,
  Amminadav Nahşon’un babasıydı,
  Nahşon Salmon’un babasıydı,
  5 Salmon, Rahav’dan doğan Boaz’ın babasıydı,
  Boaz, Rut’tan doğan Ovet’in babasıydı,
  Ovet İşay’ın babasıydı,
  6 İşay Kral Davut’un babasıydı,
  Davut, Uriya’nın karısından doğan Süleyman’ın babasıydı,
  7 Süleyman Rehavam’ın babasıydı,
  Rehavam Aviya’nın babasıydı,
  Aviya Asa’nın babasıydı,
  8 Asa Yehoşafat’ın babasıydı,
  Yehoşafat Yehoram’ın babasıydı,
  Yehoram Uzziya’nın babasıydı,
  9 Uzziya Yotam’ın babasıydı,
  Yotam Ahaz’ın babasıydı,
  Ahaz Hizkiya’nın babasıydı,
  10 Hizkiya Manaşşe’nin babasıydı,
  Manaşşe Amon’un babasıydı,
  Amon Yoşiya’nın babasıydı,
  11 Yoşiya, Babil sürgünü sırasında doğan Yehoyakin’le kardeşlerinin babasıydı,
  12 Yehoyakin, Babil sürgününden sonra doğan Şealtiel’in babasıydı,
  Şealtiel Zerubbabil’in babasıydı,
  13 Zerubbabil Avihut’un babasıydı,
  Avihut Elyakim’in babasıydı,
  Elyakim Azor’un babasıydı,
  14 Azor Sadok’un babasıydı,
  Sadok Ahim’in babasıydı,
  Ahim Elihut’un babasıydı,
  15 Elihut Elazar’ın babasıydı,
  Elazar Mattan’ın babasıydı,
  Mattan Yakup’un babasıydı,
  16 Yakup Meryem’in kocası Yusuf’un babasıydı.
  Meryem’den Mesih diye tanınan İsa doğdu.
  17 Buna göre, İbrahim’den Davut’a kadar toplam on dört kuşak, Davut’tan Babil sürgününe kadar on dört kuşak, Babil sürgününden Mesih’e kadar on dört kuşak vardır (Matta -1)

  _________________________________________________________

  #36255
  Anonim
  Pasif

  Merhaba arkadaşlar bir yerde gördüğüm yazıyı koymak ve şu soruyu sormak istiyorum yazıya göre verilen soy kütüğünde kutsal kitaba göre insanlık tarihi 8-10 bin yıl,fakat bilimsel araştırmacalarca 100 bin yıldan fazla.kutsalkitap.org a sordum cevap alamadım henüz.Cevaplayan olursa sevinirim
  sevgilerimle..


  Sayın paTCrik

  Kutsal Kitap, bilim alanlarında insanların bilgisini aşan bilgileri
  verme konusunda,bilimle ters gibi görülsede,sonuçta gittiği nokta yada verilerdeki çıkış hep bizleri Tanrı’ya ulaştırır.Her defasında O’nsuz açıklamalar bulmaya çalışmak yerine, O’nun yaratıcılığını kabul etmek gözlemlerimizi daha fazla kolaylaştıracaktır.

  Veriler bilimde zaman zaman değişime uğrayabiliyor.Bilim’de dün kabul gören veriler,zamanla yeterliliğini kaybedebiliyor.Kutsal Kıtap’ta bu söz konusu bile olamaz.çünkü yazılanlar Tanrı’sal esinlemelerdir. Eğer Tanrı oradaysa ve gerçekse, biz onu tahtından indiremeyiz.Bu bilim de olsa bir şey ifade etmez. Her şey O’nun kontrolü altındadır ve bunu hiçbir şey değiştiremez. Bilimsel keşifler sadece Tanrı’nın dizaynını,yaratıcılığını gözler, anlamaya çalışır ve kullanır. Örnek , Evrim teorisi.. gibi yaşamın kaynağı olarak Tanrı’yı reddeden teoriler, cevapsız sorularla dolu kaos kuyularından başka bir şey oluşturamamaktadır.
  Soy ağacı, yada aradaki yıl farkı gibi görüşlerin tartışılmasının Kutsal Kıtap’ımız açısından değeri yoktur.ve hiç bir değeri olmayan bu tarz tartışmalar veya bu tür konular insanların sadece kafasını karıştırmaktan öteye gitmez,ve bu Tanrı’nın ,biz insanlar için tasarladığı Kurtuluş planına hizmet etmez.sayısal veriler veya rakkamlar konusunda tartışma lara girme,Yani kısaca..” ,Ben doğru söylüyorum,yok efendim sen doğru söylemiyorsun,doğrusu bu dur”.. gibi paylaşım yada sohbetler yerine imanı geliştirecek Mesih’le ve Tanrı’sal gerçeklerle ilğili gerçeklerden bahisin ,bence bize çok daha fazla yararı olur diye düşünüyorum.
  Kutsal KItap’ımızda bu konunun geçmişte yaşanmış olduğunu belirten ayetler de vardır.1 Timeteus ‘ta ve Titus bölümlerinde geçer.bu Ayetlerde uyarı ve teşvik vardır.
  Ayetler der ki:

  “Bazı kişilerin farklı öğretiler yaymamasını,masallarla ve sonu gelmeyen soyağaçlarıyla uğraşmamasını öğütle.Bu şeyler,imana dayanan tanrısal düzene hizmet etmekten çok tartışmalara yol açar.Bazı kişiler bunlardan saparak boş konuşmalara daldılar.,ne söyledikleri sözleri neden iddialı oldukları konuları anlıyorlar.” Timeteus 1:3.7

  “Akılsız tartışmalardan,soyağacı didişmelerinden,Kutsal Yasa’la ilğili çekişme ve kavgalardan sakın.Bunlar yararsız ve boş şeylerdir.”
  Titus 3:9

  Esenlikle.

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.