Kutsal Kitap Tanrı Sözü’dür!

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27635
  Anonim
  Pasif

  Kutsal Kitap Tanrı Sözü’dür!

  Kutsal Kitap mektup, tarih, hikaye, şiir, lirik şarkılar ve vahiy gibi farklı yazım biçimlerini içeren 66 ayrı kitaptan oluşur, fakat tek bir temaya sahiptir. Tanrı bu Kitap’ı, M.Ö. 1400 ile M.S 100 yılları arasında olmak üzere 1500 yıldan daha fazla bir zaman dilimi içinde derlenmiştir. Çobanlar, balıkçılar, savaşçılar, kahinler, peygamberler, krallar, bir doktor, bir bilgin ve bir saki olmak üzere kırk yazar tarafından kaleme alınmıştır. Her kültürün her kuşağını, ulusu ve kabileyi etkileyen böylesi çeşitli yazım biçimlerinden oluşan ve gerçeklerle dolu bir kitap, ancak Tanrı’nın eli tarafından bir araya getirilmiş olabilir.

  1.) Kutsal Kitap Tanrı’nın yanılmaz Sözü’dür

  ‘Kutsal Yazılar`ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur’ (2. Timoteyus 3:16-17).

  A.) Kutsal Kitap Tanrı esinidir

  1.)Hem Eski hem Yeni Antlaşma olsun, Kutsal Kitap’ın sözleri, Tanrı’dan gelir.

  ‘Öncelikle şunu bilin ki, Kutsal Yazılar`daki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir.

  Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı`nın sözlerini ilettiler’ (2.Petrus 1:20-21).

  2.) Kutsal Kitap doğru ve gerçektir, çünkü Tanrı’dan gelir.

  ‘RAB`bin kuralları doğrudur, yüreği sevindirir, RAB`bin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır!’ (Mezmur 19:8).

  B.) Kutsal Kitap yaşam için kuralımız ve rehberimizdir

  1.) Yaşamımızı nasıl sürdürmemiz ve yaşamdan nasıl tat almamız gerektiği hakkında bize yol gösteren bir klavuz gibidir.

  2.) Yukarıdaki ayette Timoteyus’a yönelik sözlerinde Pavlus, Kutsal Kitap’ın yararlı olduğunu söyler.

  3.) Kutsal Kitap Tanrı Sözü olduğundan her konuda bizim en yetkili makamımız olmalı ve en son sözü söylemelidir.

  C.) Kutsal Kitap Tanrı’nın düşüncelerinin kitabıdır

  ‘Kötü kişi yolunu, Fesatçı düşüncelerini bıraksın; RAB`be dönsün, merhamet bulur, Tanrımız`a dönsün, bol bol bağışlanır.

  Çünkü benim düşüncelerim Sizin düşünceleriniz değil, Sizin yollarınız benim yollarım değil diyor RAB.

  Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse, Yollarım da sizin yollarınızdan, Düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir.

  Gökten inen yağmur ve kar, Toprağı sulamadan, yeri Yşaertmeden, Ekinciye tohum, yiyene ekmek vermeden Nasıl göğe dönmezse,
  Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek, İstemimi yerine getirecek, Yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır.’ (Yeşaya 55:7-11).
   
  1.)
  Tanrı ve O’nun Sözü aynıdır.

  ‘Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı`yla birlikteydi ve Söz Tanrı`ydı‘ (Yuhanna 1:1).

  2.) Tanrı ve kendi Sözü asla değişmez.

  ‘Nitekim,’İnsan soyu ota benzer, Bütün yüceliği kır çiçeği gibidir. Ot kurur, çiçek solar, Ama Rab`bin sözü sonsuza dek kalır.’ İşte size müjdelenmiş olan söz budur! (1.Petrus 1:24-25).

  ‘RAB ulusların planlarını bozar, Halkların tasarılarını boşa çıkarır. Ama RAB`bin planları sonsuza dek sürer, Yüreğindeki tasarılar kuşaklar boyunca değişmez’ (Mezmurlar 33:10-11).
   
  3.) Kutsal Yazılar Tanrı Sözü olduğu için mükemmeldir.

  ‘RAB`bin sözleri pak sözlerdir; Toprak ocakta eritilmiş, Yedi kez arıtılmış gümüşe benzer’ (Mezmurlar 12:6).

  4.) Tanrı Sözü yaşamdaki her sorun, her problem için çözüm sunar.
   
  D.)Tanrı Sözü’nde güç vardır.

  1.) Ruhsal olarak büyüme sağlar.

  ‘Yeni doğmuş bebekler gibi, hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki, bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz’ (1.Petrus 2:2).

  2.) Bizi İsa’nın öğrencileri yapar ve bunu bildiğimiz zaman da bizi özgür kılar.

  ‘Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak’ (Yuhanna 8:32).

  3.) İman üretir.

  ‘Demek ki iman, haberi duymakla, duymak da Mesih`le ilgili sözün yayılmasıyla olur’ (Romalılar 10:17).

  4.) Düşüncelerimizi değiştirir ve yaşamlarımızda bir değişime yol açar.

  ‘Öyleyse kardeşlerim, Tanrı`nın merhameti adına size yalvarırım: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı`yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur.
  Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı`nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin’ (Romalılar 12:1-2).


  E.) Tanrı’nın Sözü ruhsal yaşamınız ve bir imanlı olarak gelişmeniz için gerekli olan herşeyi size sağlar.

  ‘İsa ona şu karşılığı verdi: ‘İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrın’ın ağzından çıkan her sözle yaşar’ diye yazılmıştır’ (Matta 4:4).

  1.)‘Kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü, kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi.

  O`nun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verildi. Öyle ki, dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak, bu vaatler aracılığıyla tanrısal özyapıya ortak olasınız’ (2.Petrus 1:3-4).

  2.) Tanrı, Sözü aracılığıyla konuşur. Tanrı aynı zamanda da kendi Sözü aracılığıyla yüreklerimizde ve zihinlerimizde işler.

  Tanrı`ya sürekli şükretmemiz için bir neden daha var: Tanrı sözünü bizden duyup kabul ettiğiniz zaman bunu insan sözü olarak değil, gerçekte olduğu gibi, Tanrı sözü olarak benimsediniz. Siz imanlılarda etkin olan da bu sözdür’ (1.Selanikliler 2:13).

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.