Kutsal Kitap – Sağlam Bilginin Kaynağı

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25805
  Anonim
  Pasif

  Kutsal Kitap – Sağlam Bilginin Kaynağı

  (Yazarlar: S.Paşaoğlu ve H.Bostancıoğlu)


  Gelecek ve sonsuzluk konusunda bilgi için başvurabileceğimiz güvenilir bir bilgi kaynağı var mıdır? Varsa nedir, onu nerede bulabiliriz?


  Çoğu kişi geleceğe ilişkin bilgi için büyücülere, falcılara, medyumlara ya da gazetelerdeki burç köşelerine başvurur. Güncel yaşamını bunlardan esinlenerek ayarlar. Hemen belirtelim ki, bunların tümü Şeytan buluşu, İblis kaynaklıdır. Gelecek konusunda insanları derin yanılgıya ve uçurumlara sürükler. Gelecekle ilgili sağlam bilginin kaynağı Yaratıcımız Tanrı’dır. Geçmişi, şimdiyi, geleceği elinde tutan, sonsuzluğu kararlaştıran, tüm çağlar üzerinde egemen olan yanlızca O’dur. Yeşeya peygamber aracılığıyla Tanrı’nın söylediğ gibi:

  ‘Sonu ta başlangıçtan, henüz olmamış olayları çok önceden bildiren.. .Ben’im’ (Yeşeya 46:10-11).

  Yaratan’ın insanlık için, dünya için bir tasarısı vardır. Bu tasarı ileride birgün tümden gerçekleşecek, son sözü söyleyen O olacaktır:

  ‘Tasarım gerçekleşecek ve istediğim her şeyi yapacağım’ (Yeşeya 46:11).

  Rabbimiz İsa Mesih de aynı kapsamda şöyle der:

  ‘Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacak’ ( Matta 24:34).

  Herşey üzerinde egemen olup sonsuzluğun gizemini elinde tutan Tanrı Gelecek hakkında beni sorgulayın’ diye çağrıda bulunur (Yeşeya 45:11). Kuşkusuz Yaratıcımız Tanrı’nın geleceğe ilişkin tasarısı, düşüncesi, öngörüşlü diri Sözü Kutsal Kitap’ta açıklanmaktadır. Kutsal Kitap insanı sadece gerçeğe ve kurtuluşa yöneltmekle kalmaz, gelecek ve sonsuzluk konusunda da aydınlatır. Dünyanın, insanlığın, imparatorluk ve krallıkların geleceği Kutsal Kitap’ta yüzyıllar öncesinden bildirilmiştir.

  Asırlar öncesi belirtilen peygamberlik tarih boyunca gerçekleşti, gerçekleşmektedir de. Örneğin Daniel yazısında birbirini izleyen Babil, Med-Pers, Yunan ve Roma imparatorluklarının yükselişi ve çöküşüyle ilgili peygamberlikler tıpatıp gerçekleşti. İsrail halkının Mısır’da dört yüz yıl boyunca köle olacağı, çölde kırk yıl dolaşacağı, söz dinlemezlik sonucu Babil’e yetmiş yıl kulluk edeceği türünden önbildiriler hep gerçekleşti. İsa Mesih’in Yahudi halkının kılıçtan geçirileceği, Yeruşalim’in tapınağının yıkılacağıyla ilgili önbildirileri de İ.S. 70 yılında Romalı komutan Titus tarafından aynen yerine geldi.

  Kutsal Kitap’ın Mesih’in dünyaya gelişi, hizmeti, ölümü ve ölümden dirilişiyle ilgili peygamberlikleri de akılları durduran uyumlulukla yerine gelmiştir. Örneğin, yüzyıllar öncesi İsa Mesih’in bakir bir kızdan Beytlehem adında bir kasabada dünyaya geleceği bildirilir. O’nun hizmeti, eylemleri, mucizeleri, otuz parça gümüş karşılığı bir yakını tarafından ele verileceği, haçlanacağı, ellerinin delineceği, elbisesi üzerine kura atılacağı, suçlularla bir arada mahkum edileceği, öldükten sonra üç gün sonra dirilip göğe yükseleceği gibi önbildiriler tıpatıp yerine geldi. Bu peygamberliklerin böyle yerine gelişi Kutsal Kitap’ın güvenilir kaynak olduğunu, insan sözü olmayıp Tanrı Sözü olduğunu açıklıkla belgeler.

  Tarih boyunca gerçekleşen bu peygamberlikerin yanı sıra Kutsal Kitap’ta yakın gelecekte gerçekleşecek başka peygamberliklerin de yazılı olduğunu okuruz. Kutsal Kitap dünyamız, insanlık, bugün egemenlik süren yönetimlerin geleceğine ilişkin çok önemli önbildiriler içerir. Öncekilerin yerine geldiği gibi bunlar da aynen gerçekleşecektir. Gelecek ve sonsuzluk konusunda sağlam bilgi edinmekle ilgileniyorsak, Kutsal Kitap’a yönelmeliyiz, diğer konularda olduğu gibi, gelecekle ilgili konularda da onu kendimize tek yetki ve rehber kılmalıyız.Yaratıcımız’ın Sözü’nde açıkladığı gelecekle ilgili sağlam bilgileri göz ardı edip Şeytan’dan esinlenen büyü, medyum ve şarlatanlara yönelmek ne denli üzücüdür! Bunlara yönelmenin yıkıcı sonuçları kesindir (bkz. Yeremya 2:11:13).

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.