Kurtuluşumuzdan Nasıl Emin Olabiliriz?

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23924
  klaus
  Anahtar yönetici

  KURTULUŞUMUZDAN NASIL EMİN OLABİLİRİZ?

  Bir insan Tanrı’ya inandığı, gerekli dinsel işlerin hepsini yapıp birçok sevap işlediği halde günahlarının bağışlandığından ve öldükten sonra cennete gideceğinden emin olamıyor. Niçin?

  Konuştuğum birçok kişi bana şu benzer yanıtı verdi: “Sevaplarım günahlarımdan ağır basarsa, inşallah o zaman cennete giderim.” Yine, birçok kişiye çeşitli zaman ve yerlerde sormuşumdur, “Öldüğünde nereye gideceksin?, Tanrı’yla barıştın mı?” diye.

  Ne üzücüdür ki, Müslüman olsun, ismen Hıristiyan olsun, ya da herhangi diğer bir dine mensup biri olsun, “öldüğümde cennete, Tanrı’nın yanına gideceğim,” diyemiyor. Mesih’e iman eden, inanlıların dua toplantılarına sürekli katılan kişilerden bir çoğu da kurtulduklarından tam emin değiller. Niçin emin olamıyoruz? Daha doğrusu insan öldükten sonra cennete, Tanrı’nın yanına gideceğini kesinlikle bilebilir mi? Buna benzer soruları biraz sonra ayrıntılarıyla açıklayacağım.

  Ama ilkin ‘kurtuluş güvencesi,’ nedir, buna bir bakalım. Kurtuluş güvencesi, kişininölür ölmez Tanrı’nın yanına, hiç cehenneme gitmeden doğrudan cennete gideceğinden emin olması, bunu kesinlikle bilmesidir.

  Yeryüzündeki din ve tarikatların hepsi takipçilerine bu güvenceyi verememektedir. Müslüman sevap işlemeye çalışarak cennete girebilmeyi umuyor. İsmen Hıristiyan bebekken olduğu vaftize, kiliseye gitmeye, papaz ve azizlere güveniyor. Yahudiler yapılması imkansız şeriat kurallarını yerine getirebilmeye çalışarak Tanrı’nın önünde kendilerini doğru çıkaracaklarını umuyorlar. Kısacası bütün din ve tarikatlar insanlara tutmaları, yapmaları gereken bir sürü kural ve iş emrediyor, ama maalesef hiçbiri takipçisine sonsuz yaşam güvencesini veremiyor.

  Kutsal Kitap sonsuz yaşamın, yani kurtuluşun sadece İsa Mesih’te olduğunu açıklık ve kesinlikle vurgulamaktadır. Kurtuluş, Tanrı’nın sonsuz yaşamına ortak olmak demektir. Kurtuluş, sonsuz yaşam olan İsa Mesih’i kabul etmek, onu bilmek demektir. “Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır. (Yuhanna 17:3).

  Kurtulmuş olduğumu ancak sonsuz yaşama sahipsem bilebilirim. Bu kurtuluş sonsuz bir kurtuluştur. Tüm çağları kaplayacak olan bir kurtuluş. İsa Mesih şöyle dedi, “Ben onlara sonsuz yaşam veririm; onlar da sonsuza dek yok olmazlar ve kimse onları elimden kapamaz. Onları bana veren Babam hepsinden büyüktür. Baba’nın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez.” (Yuhanna 10:28,29).

  KURTULUŞ GÜVENCESİNE İSA’YA İMAN EDEN HERKES SAHİP OLMALIDIR

  “Ancak, kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine
  Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi.” (Yuhanna 1:12).
  “Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır.” (Yuhanna 3:36).

  Kurtuluş güvencesi ASLA DUYGULARA BAĞLI DEĞİLDİR. Çünkü Şeytan duygularımızı rahatça etkileyerek bizi şüpheye yöneltebilir. Sağlığımızın durumu, havanın durumu, çevremizde gelişen olaylar duygularımızı sürekli olarak değiştirirler. Bir gün neşeliyken, bakıyoruz, ertesi gün karamsar ve üzgünüz. Demek ki, duygularımız güvenilir değildir. Ben Rabbe geldiğimde çok duygulanmıştım. Gözlerimden yaşlar gelmişti. Ama Rabbe gelen diğer bazı kişilerin benim gibi duygusal bir tepki gösterdiklerini görmedim. Herkesin duygusal yapısı farklı oluyor. Olaylara gösterdikleri tepkiler de.
  Pekala bu güvenceyi nasıl bilebileceğiz? Bu yolda Tanrı bize
  şu üç şeyi veriyor:

  1- KUTSAL RUH’UN İÇİMİZDEKİ TANIKLIĞI

  “Ruh’un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrı’nın çocukları olduğumuza tanıklık eder.” (Romalılar 8:16).
  Kurtulmazdan önce Kutsal Ruh bize günahımızı, Mesih’in günahsızlığını (doğruluğunu) ve gelecek olan yargıyı gösteriyordu. Ama kurtulduktan sonra Kutsal Ruh’un hayatımızdaki hizmeti yön değiştirdi. Kurtulduktan sonra Tanrı’nın Kutsal Ruh’u bana muazzam bir içhuzuru ve güven kazandırdı. Bu güvenle ben İsa Mesih’e ait olduğumu tamamen ve hiç şüphe duymadan biliyorum.
  “Oğullar olduğumuz için Tanrı, öz Oğlu’nun ‘Abba! Baba! diye seslenen Ruhunu yüreklerimize gönderdi.” (Galatyalılar 4:6).

  2- TANRI’NIN SÖZÜ

  Kutsal Ruh bize çoğu kez Tanrı’nın Sözü aracılığıyla tanıklık eder. Çünkü Resul Yuhanna şöyle yazıyor:

  “Tanrı’nın Oğlu’na inanan, yüreğinde Tanrı’nın tanıklığına sahiptir.” (1.Yuhanna 5:10), “Ben bunları Tanrı 0ğlu’nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye yazdım.” (1.Yuhanna 5:13).

  Yukarıdaki sözlerden de kolayca anlayabileceğimiz gibi, eğer Tanrı’nın Oğlu olan İsa Mesih’e iman ediyorsak, sonsuz yaşama sahip olduğumuzu ne yapabiliriz? Ümit mi edebiliriz, ya da tahmin mi edebiliriz? Yoksa kesinlikle bilebilir miyiz? Tanrı’nın Sözü sonsuz yaşama sahip olduğumuzu bileceğimizi söylemektedir.

  Eğer şeytan gelip kurtuluşunuz hakkında sizi şüpheye düşürmek isterse o zaman Rabbin isminde ona karşı gelebilir, onu azarlayabilirsiniz. Bunu yaparken şöyle yapın: “Ey şeytan, Tanrı’nın Sözü bana, eğer İsa Mesih’in ismine iman edersen sonsuz yaşama sahip olacağımı söylüyor. Ben bu gün Kurtarıcım olan İsa Mesih’e inanıyorum. O halde sonsuz yaşama sahibim. Kurtuldum. Günahlarım affolundu. Yargılanmaya gelmeyeceğim. Ben cennet
  yolcusuyum. Senin bütün yanıltıcı sözlerin Tanrı’mın Sözleri karşısında havadır. Beni etkileyemezsin. Layık olduğun yere, cehennemin dibine git! İsa adında. Amin.”

  Tanrı Sözü kurtuluş güvencemiz konusunda daha birçok söz söylemektedir. Bunların kimilerine bir bakalım:

  “Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.” (Yuhanna 5:24).
  “Şöyle ki, O’na (İsa’ya) inanan herkes, Musa’nın yasasıyla aklanamadığınız her suçtan O’nun aracılığıyla aklanır.” (Resullerin İşleri 13:39).
  “Rabbin adını çağıran herkes kurtulacaktır.” (Romalılar 10:13).

  3- DEĞİŞEN BİR YAŞAM

  Ben Rabbe geldikten hemen sonra ailem ve çevrem hayatımın değiştiğini farkettiler. Gerçekten bir kişi Mesih’te ise yeni bir yaratık oluyor. Eski alışkanlıklar gidiyor, yerine temiz, saf ve pak alışkanlıklar geliyor. Sevgisizlik, nefret ve düşmanlıklar yerini sevgiye, saygıya ve dostluğa bırakıyor. Çevremizdekiler hayatımızdaki bu değişikliği fakettikçe biz kurtulduğumuzdan daha da emin oluyoruz.

  “Biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz.” (1.Yuhanna 3:14).

  Rabbe gelen bir Türk kardeşimiz daha önce sevmediği bir milletten kişileri artık kolaylıkla sevebiliyor. Çünkü Rabbimiz içimizdeki kin köklerini söküp çıkartıyor, bizi düşmanlık zehirlerinden arındırıyor. Gerçekten de Mesih’te olan bir kişi yepyeni birisi oluyor. (Bakınız, 2.Korintoslular 5:17.)

  BAZI ENGELLER

  İman hayatımızı yaşarken sürekli olarak engellerle, güçlüklerle, ayartılarla karşılaşıyoruz. Dikkat etmezsek kolayca düşebilir, imandan soğuyabiliriz. Bizi kurtuluş güvencemizden yoksun bırakmak isteyen bir takım şeyler vardır. Bunlara kısaca bir bakalım, bunları iyice bilerek dikkat edelim:

  1- Tanrı’nın Sözüne güvenmemek: Gerçekten kurtulmuşsak, o zaman Tanrı’ya dua ederek, O’ndan imanımızı güçlendirmesini ve Kutsal kitab’ın söylediklerine tamamen inanmamıza yardım etmesini istemeliyiz.

  2- Ruhsal Uyuklama: “İnanlının Yolculuğu” adlı kitapta İnanlı uyukladığı için elindeki yazıları kaybetmişti. Bunun gibi biz de uykuya dalarsak sevincimizi ve canlılığımızı kaybedebiliriz. Eğer hayatımda böyle birşey olmuşsa, o zaman 1.Yuhanna 1:9’a göre tövbe etmeli ve ayağa kalkarak iman yürüyüşüme daha büyük bir istekle devam etmeliyim.

  3- Dünyasallık: Dünyayı sevmek, dünyanın gidişine ayak uydurmak bizi Tanrı’dan, duadan ve Kutsal Kitap okumaktan kolayca uzaklaştırabilir.

  4- Kutsal Ruh’la Dolmamak:
  Kutsal Ruh biz imanlıların yüreğinde işlemek ister. Ama biz genellikle kendi hayatımızı yaşamak isteriz. Hayatımızın yönetim ve denetimini Kutsal Ruh’a bırakacağımız yerde kendi bildiğimizce yaşamaya bakarız. Bu bir günahtır. Böyle yaparak Tanrı’nın Kutsal Ruh’unu üzmüş oluruz. O bizi gücüyle doldurmak, bizi ruhsal armağanlarla sevindirmek istiyor. Kutsal Ruh’un huzurunu hissetmiyorsam, kurtuluş güvencemden kolayca şüphe edebilirim. Bundan kurtulmak için ne yapmalıyım? İki efendiye birden kulluk edemeyeceğime göre, dünyayı ve bedenin işlerini inkar ederek hayatımı yeni baştan İsa’nın Kutsal Ruh’unun denetimi altına bırakmam gerekiyor.

  5- Günaha Düşme ve İman Yürüyüşünden Ayrılma: Yalnız kaldığımızda şeytan bizi kolayca günahla ayartabilir, bizi günaha sürükleyebilir. Unutmayalım ki, işlenen bir günahın üzerine diğerleri çok daha kolay gelmek ister. Dikkat etmezsek kendimizi günah çukuruna batmış, imandan soğumuş bulabiliriz. Bunun da bir tek tedavisi vardır. 1.Yuhanna 1:9’a göre tövbe etmeli, ayağa kalkarak iman yürüyüşümüze daha büyük bir istekle ve çekinmeden, kimseden utanmadan devam etmeliyiz.
  * * *
  Sevgili kardeşim, İsa Mesih’e iman ettiğin halde kurtuluşundan hala emin değilsen Rabbe seslen. Bu güvence senin doğal hakkın. Bu güvenceyi elde etmeden Rabbin önünden ayrılma. Bu konuda soruların, öğrenmek istediklerin olursa bize yazarak ruhsal yardım ve öğüt isteyebilirsin.

  DUA
  Ya Rab, kurtuluşa sahip miyim, değil miyim diye yüreğimi araştır. İsa gerçekten yüreğimde midir? Gerçekten kurtulmuşsam, İncil’in Sözlerinden asla şüphe duymama izin verme. Eğer daha kurtulmamışsam, o zaman bendeki eksikliği, güvensizliği ortadan kaldır, Kendini bende, yüreğimde açık bir şekilde kanıtla. Benim Kurtarıcım ol. Bana sonsuz yaşam güvencesini, kurtuluşumun güvencesini ver. İsa adında.

  Amin!”
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.