KURAN’da İSA MESİH.

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26973
  Anonim
  Pasif

  İslam,her ne kadar karşı çıkıyorsa da Kuran,Mesih’e ,O’nun olağanüstü bir düzeye çıkaran, özellikler vermektedir.

  Bu, İSA MESİH’in yaşamı,öğretisi ve diğer elçi ve peyganberler için söz ettiği özelliklerlerle, karşılaştırıldığında İSA’ya verilen sıfatları hiç bir peyganbere, vermediği görülür.

  Nedir Bu Özellikler:

  *Olağanüstü Hamilelik,
  *Olağanüstü,Doğumu,
  *Kutsanmış olması,
  *Kutsal Ruh’la Desteklenmesi,
  *Öldüğünde Yükseltilmesi,
  *Günahsız ve Kusursuz olması,
  *Açık Deliller ile Desteklenmesi,
  *Geleceği Bilmesi,
  *Şefaatci Olmasıdır.

  —*OLAĞANÜSTÜ HAMİLELiK.
  Bununla ilğili olarak verilen Süre bu konuda ne diyor.

  “Namusunu koruyan İmran kızı,Meryem’i,Biz onu ruhumuzdan üfledik.O Rab’binin sözlerini ve kıtaplarını doğruladı.O RAB’bine itaat edenlerdendi.”
  Tahkim 12 Süresi.

  Fahru’r Razi diyorki;
  O’na ruhumuzdan üfledik Derken Orada İSA’dan bahsedilmektedir. Çünkü İSA Meryemin karnındaydı.Üfüren Kimdir..?
  Bazıları,(Üfürmek)bunun Allah tarafından olduğunu söylediler.Bazıları ise üfürenin Cebrail olduğunu ileri sürdüler.

  —*OLAĞANÜSTÜ DOĞUM.
  Kuran,Rab’bin meleği ile Meryem arasında geçen şu konuşmayı bildirir,

  “Meryem ona dedi ki,ben senden esirgeyici Allah’a sığınırım.Eyer sen kötülükten çekinen biriysen çekil yolumdan,
  (Ruh) Ona “Ben yanlızca sana pak bir oğlan vermek için RAB’binin elçisiyim dedi.
  O benim nasıl oğlum olacakmış dedi,bana hiç bir insan dokunmadı,iffetsiz değilim. dokunmadı,Ruh ,evet öyledir dedi.Ama Rab’bin buyurdu ki,O bana çok kolay.Çünkü,biz onu insanlara bir ayet ve bizden bir Rahmet kılacağız.Zaten iş tamamlanmıştır.”
  Meryem Süresi 18:21

  İSA MESİH’in doğumu tüm alemler ve elçiler arasında İSA MESİH’e has bir ayrıcalık olarak görülür.

  Fahru’r Razi bu Süreyi açıklarken şunu söyler,
  “Sana pak bir oğlan vermek için” Sözünde iki anlam vardir.
  1-Günahlardan arı,günahsız.
  2-Temizlik,paklık,(Ruhsal anlamda)

  “Onu insanlara bir ayet ve rahmet kılacağız”Sözü ise,
  O’nun yaratılışının, insanlar için bir delil kılınması anlamını taşır.

  —*KUTSANMIŞ OLMASI.
  Kuranda, Meryem Suresinde Mesih’in ağzından şu sözleri okuyoruz:
  “Allah,nerede olursam olayım,beni mübarek kıldi”

  TEBERİ:
  “Beni mübarek kıldı”
  Sure’sini,beni hayrı öğreten biri kıldı olarak, açıklar.

  —*KUTSAL RUH’LA DESTEKLENMESİ.
  “Meryem oğlu İSA’ya mücizeler verdik.O’nu Kutsal Ruh’la desteledik.”

  EBU MUSLİN:

  “İSA’ya destek olarak verilen Kutsal Ruh,Allah’ın O’na üfürdüğü temiz RUH’tur.Allah O’nunla İSA’yı erkek ve dişi birleşmesi sonucu yaratığı diğer kullarından ayırmıştır.”
  Diye açıklamıştır.

  “Meryem oğlu İSA MESiH,Allah’ın elçisi,Meryem’e bıraktıuğı Kelimesi(SÖZ) ve ondan bir Ruh’tur.Allah’ın elçisine inanın.”
  Niza Suresi 171

  Tüm Sure’ler göre TANRI İSA MESiH’e RUH’unu vermiştir.Bu Ruh 0nu destekler.Bazı İslam Bilğinleri bu Ruh hakkında anlaşmazlığa da düşmüşlerdir.Mesela:

  İBNİ ENES:
  O’ Mesih’e üfleyen Ruh’tur.Allah onu yüceltmek için yanlızca bunu İSA’ya vermiştir.Bu Kutsal Allahtır.”Ona üfledik”Sözü bunu gösterir.

  SUDDİ ve KA’B:
  Kutsal Ruh Cebraildir.İSA’nın Cebrail ile desteklenmesi ise,Cebrail’in İSA’ya O göğe kaldırılıncaya dek kendisine yardımda bulunup,nereye giderse gitsi O’na yoldaşlık edecek bir yakını olmasıdır,derler.

  CEBEYR:
  “Kutsal Ruh,Allah’ın en yüce ismidir.İSA ölüleri O’nunla diriltirdi.”Der.

  KAŞANI:
  “Allah, İSA’nın vücudunu bütün doğal pisliklerden arındırmıştır. O,ideal,ruhani bir bedene yerleşmiş bir ruh’tur.Bunun nedeni özünün temizliği ve paklığı ve kutsallığı Kutsal Ruh’la desteklenmiş olmasından dolayıdır.”Der.

  İBNU ATA:
  “En güzel bitkinin meyvesi bile Allah’ın Ruh’u MESİH gibi polamaz.”der.

  İBNU ABBAS.
  O Allah’ın kendisine üfürdüğü Ruh,Kutsal Ruh Allah’tır.O halde İSA Allah’ın Ruh’udur.Diye düşüncesini ifade eder.

  —*ÖLDÜĞÜNDE YÜKSELTİLMESİ.
  “Ey İS ,seni öldürecek,kendime yükseltip kaldıracak ve küfredenlerin arasından tertemiz çıkartacak olan benim.”
  Al-i İmran Suresi 55

  FAHRU’R-RAZİ diyorki:
  Bu Surenin tefsirinde bir kaç norta vardır.

  1-Kaldırmada amaç, Allah’ın Onu kendi yüceliğine çıkarmasıdır.Bunu O’nu yüceltmek için yaptı.

  2- “Seni kaldıracak olan”Benim suresi şu anlama da gelebilir.Ben,seni, kimsenin hakkında hükmedemiyeceği bir yere çıkartacağım.
  Zira,yeryüzünde insanlar değişik eğemenliğe sahip olabilirler ama, göklerdeki tek eğemen Allah’tır.

  —*GÜNAH’SIZ VE KUSURSUZ OLMASI.
  Kuran Surelerinde de bir çok peyganberin günaha girdiğini,kabul eder.
  Ancak,MESİH yaşantısı,günahsız ve kusursuzdur.
  Meryeme,
  “Sana pak bir oğlan vermek için”derken Melek buna tanıklık etmiştir.

  BEYDAVİ:
  Pak kelimesini açıklarken,İSA’nın büyüdükçe yüceldiğini söyler.

  —*AÇIK DELİL’LER İLE DESTEKLENMESİ.
  Kutsal Ruh’u alarak diğer peyganberlerden ayrılmıştır.Bakara Suresi İSA’ya “BEYYİNELER” verildiğini okuyoruz.
  “Açık delil” olarak izah edilen bu kelime burada şaşılası ve olağan dışı olarak garip anlamına gelir.

  BEYDAVİ:
  “Allah yanlızca O’nu tayin etti.Mucizeleri,diğer peyganberlerden üstün tutulmasına sebeptir.Bunlar başka bir kimsenin bir araya getiremiyi açık delil ve mucizelerdir.”der.

  —*GAYBİ GELECEĞİ BİLMESİ.
  “Meryem oğlu İsa örnek verilince,kavmi(sevinçten)gülerler.O saat(Kıyamet alametleri)in ilmidir.
  Zulkuf Suresi 57,61

  CELALEYN:
  “Saatin ilmi Sözünü,
  “İSA kıyametin İlmidir.O’nun ne zaman kopacağını O bilir.Vahyi,herkez tarafından kabul edildiği üzere,yanlızca ALLAH’ın bildiğini varsayarsak, Kuran’ın bir tek, MESİH’e tanıdığı bu seçkinliği,ayrıcalığı daha iyi kavrarız.” Der.

  —*ŞEFAATÇİ OLMASI:
  “Şefaatin hepsi Allah’ındır”

  Zümer Suresi 44 Ayet Şefaatin yanlızca Allah’a ait olduğunu bildirir. Kuran, ayetlerinden birine göre Şefaat, İSA MESİH’in, ayrıcalıklarından sadece bir tanesidir.

  “Melekler şöyle demişlerdi:”E Meryem Allah sana,kendisinden bir sözü,adı Meryem oğlu İSA olan MESİH’i dünya ve ahirette şerefli ve Allah’a yakın kılınanlardan olarak müjdeler.”
  Ali İmran Suresi 45.

  CELALEYN:
  Bu dünyada öncü olması,nedeni ile ahiret’teki şeref’liliği ise şefaat, ve
  sahip oldüğü yüksek derecelerden dolayıdır.Der.

  TABERİ..İBNU HUMEYD..SELEME..İBNU İSHAK ve MUHAMET B.CAFER,
  gibi alimler ise şu ortak görüşü paylaşıyorlar.

  “Dünyada Şerefli”
  Olması Allah katında yüksek mevki sahibi olduğunu gösterir.

  “Allah katında yakınlardan”
  Olması ise,Allah’ın kıyamet günü yanında tuttuklarından ve Allah’ın yanında olması anlamına gelir.

  FAHRU’D-DİN RAZİ:
  “Dünyada şerefli olması.. Dua’sının kabul edilmesi..Ölüleri diriltmesi..Kör
  ve gözü görmeyenlerin gözünü açması..cüzamlıları iyileştirmesi..onun faklılığını ve ayrıcalığının belirti ve mucize’leridir.

  “Yakınlardan olması”
  Bu söz,ünde bir kaç önemli nokta vardır.

  1-Allah bu sıfatı Melekleri için büyük bir övgü ve saygı kaynağı kılmıştı.Allah, Mesih’i de bu Yüksek mertebeye koymuş ve O’nu yüceltmiştir.
  2-Bu niteleme, adeta O’nu göğe kaldıracagına ve meleklerin ona eşlik edeeğine dikkat çekmek içindi.Üstünlük ayrıcalığını ifade eder.
  3-Ahiret’te her önder(Peyganberler) için “Yakın kılınmış”sözü kullanılmamıştır.

  Esenlikle.

  Yararlandığım Kaynak:
  Kuranda Mesih
  Ve İslam alimleri.
  ABd Ul Fadı.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.