KURAN’da TEVRAT’tan alıntı Varmı..dır..?

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26916
  Anonim
  Pasif

  Kutsal Kıtabın, değiştirildiği sav’ı, devamlı konuşulan konulardan, biridir.
  Kutsak Kıtabın(Eski ve Yeni Antlaşma)Kuran geldiğinde,sapasağlam olduğuna ilişkin bir diğer kanıt da,Kuran’da,Tevrat’tan yapılan alıntılardır.

  KURAN’da TEVRAT’tan YAPILAN ALINTILAR NELERDiR..?
  KURAN’da TEVRAT’tan yapılan bu alıntılar,hangi ayetler dir..?

  Bir çok kez, Kutsal kıtab’ın sağlamlığına,değiştirilmediğine dair tüm kanıtlara karşılık,bu idaa’lar hala sürdürülerek,suçlamalar tüm hızıyla devam eder.
  Bize hep şu denilir:

  “Evet.. biz Kıtab’larınıza inanıyoruz,fakat,Kıtab’larınız değiştirilmiştir”

  Burda Kanıt olarak,Kuran’da bu konuya ait Sure’lerin ne dediğine bakalım.Kuran’da yazılan Kabul ediliyorsa..O zaman tüm bu suçlamalar
  geçerliliğini kaybetmiş olur.
  İnceleyelim..Örneğin..

  “Hem onda onların üzerine şöyle yazdık;Cana can,göze göz,buruna burun,dişe diş,yaralar birbirine kısastır.Kim de hakkını sadakasına sayarsa ona kefaret olur..Her kim Allah’ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse onlarhep zalimlerdir.”
  Maide suresi 45

  Bu Ayet Tevratın “Çıkış” bölümünden alınmıştır.

  “Ama başka bir zarar varsa,cana karşılık can,göze karşılık göz,dişe karşılık diş,ele karşılık el,ayağa karşılık ayak,yanığa karşılık yanık,yaraya karşılık yara,bereye karşılık bere.”
  Mısırdan Çıkış 21:23.25

  Ve bir başka Örnek..
  “And olsunki,Zikir’den(Tevrat) sonra Zebur’da’da yazmıştık;yeryüzüne
  kesinlikle salih kullarım varis olacaktır.”
  Enbiya 105

  Bu Ayet; gerçekte bir Mezmur Ayeti’dir..

  “Yeryüzünü doğrular miras alacak,sonsuza dek orada oturacaklar”
  Mezmurlar 37:29

  Bir Başka Ayet’e bakıyoruz.
  “Elbette ayetlerimizi yalanlayan ve onlara imanı ki birbirine yediremeyen kimselere göğün kapıları açılmaz.Deve İğnenin deliğinden geçinceye kadar onlar cennete girmezler.”
  Araf. 40

  İncil’de şu Ayet’i okuyoruz..

  “yine şunu söyleyeyim ki,devenin iğne deliğinden geçmesi,zenginin TANRI Eğemenliğine girmesinden daha kolaydır.”
  Matta 19:24–Markos 10:25–Luka 18:25

  Biri Tevrat’tan,diğeri Zebur’dan ve sonuncu örnekte görüldüğü gibi, İncil’den olan bu Üç alıntı,Bu gün Kutsal Kıtab’ın, Kuran’ın sözünü ettiği, aynı kıtap olduğunu gösterir.Ve Kutsal Kıtabımız, İslam Peyganberi zamanında da vardı.Bunu hepimiz biliyoruz.

  Bunlar dışında, Kuranda yazılan, bir çok Öykü Kutsal Kıtap’ta geçer.Bunlardan biri, Yusuf’un öyküsüdür.Bu kuran’da, Yusuf süresinde geçer.

  Al-i İmran Sure’sinde(93 Ayet),Yakup yerine, İsrail adı geçmekte ve onun kendisine, bir takım yiyecekleri haram kıldığı söylenmektedir.
  Bu ayette..Yakub’un, neden İsrail’e isim olarak dönüştüğü,hangi yiyecekleri, yemekten çekindiğine dair bir bilği yoktur..bunla ilğili Tüm Bilğiyi,Ancak Tevrat’a başvurarak anlayabiliriz.
  Bu Yaratılış Bölümü 32:22.31 Ayet’lerinde açıklanmıştır.

  İslam Peyganberinin, Hadislerinde de Kutsal Kıtap’tan aktarmalar vardır.
  “Tanrı elçisine şöyle buyurdu.Yeri yüksek olan Tanrı,dinin buyruklarına uyan kullarım için,hiç bir gözün görmediği,hiç bir kulağın duymadığı, kimsenin aklına gelmemiş şeyler hazırladım”diyor.
  Kaynak;
  (Mişkatu’l Mesabih,Sayfa 487,Tab:1297.Birinci Bölüm..birinci Fasıl:Cennet ve Cennet ehlinin Vasfı Hakkında.)

  Bu hadis, Pavlus’un bir Mektub’undan alınmıştır.1 Korintliler 2:9 bu yazılıdır.Ayet..
  “Yazılmış olduğu gibi,Tanrı’nın kendini sevenler için hazırladıklarını ,
  Hiç bir göz görmedi,
  Hiç bir kulak duymadı,
  Hiç bir yürek kavrayamadı.”

  İlginç olansa, bu hadis’te ,İslam Peyganberinin bu sözleri, Tanrı sözü diye kabul edilirken..Çoğu İslam bilğini, Pavlus’un mektub’larının, Tanrı tarafından gönderilmiş olduğunu, yadsımaktadırlar.

  Müslümanlar,Eski anlaşmanın tümüne Tevrat derler.kuran’da bir çok yerde Eski Antlaşma peyganberlerinden söz eder.Öyküler verilen surelerle anlatılır.Şimdi Bakara suresinde bir Ayet ‘e bakıyoruz.
  Diyorki..

  “Tanrı’ya,bize gönderilene,İbraime,İsmaile,İshak’a,Yakup’a ve torunlarına gönderilene,Musa ve İsa’ya verilene,Rab’leri tarafından peyganbere verilene,onları birbirinden ayırt edmeyerek inandık.Biz ona teslim olanlarız deyin.”
  Bakara 136

  Buna benzer bir başka ayet’te Al-i İmran.84 Sure’sinde geçer.O halde İNCİL gibi,Kutsal Kıtap’ın, her bölümünün içeriği,ve yazıların tümü TANRI ‘ya aittir,ve TANRI tarafın dan gönderilmiştir.

  Bilindiği gibi Yeni Antlaşma,İslam Peyganberi zamanında da bir çok bölgede,Mesih’e inananlar arasında yaygındı.Okunuyordu.Biliniyordu.
  ve Kuran,Eski Antlaşma Metinlerinin genel konularda ,Yeni Antlaşma ile uyum içinde olduğuna tanıklık eder.Gene Maide Sure’sini okuyoruz.
  Diyorki;

  “Arkadan da o Peyganberlerin izleri üzerinde Meryem oğlu İSA’yı önündeki Tevrat’ı tastik edici olarak gönderdik.Tevrat’ı tastik edici,müttakiler ,için bir öğüt ve hidayet olmak üzere İNCİL verdik.”
  Maide Sure’si 46

  Kısaca özetlenecek olursa..

  –*Eski Antlaşma ve Yeni Antlaşma metinleri,Yani,Tevrat,Zebur,
  peyganberlik yazıları,İNCİL ve Elçilerin mektupları,İslam peyganberi zamanında da Yahudiler ve İSA MESİH İnanlıları arasında yaygındı.
  –*Kuran Bu Kıtap’ların TANRI tarafından gönderdiğine tanıklık etmiştir.

  Kuran’da;

  “Tevrat’ı biz İndirdirdik.Onda ışık ve doğruluk vardır.TANRI’nın elçileri onunla karar verirler..TANRI’nın indirdiğine karar vermiyenler.. TANRISIZDIRLAR.
  Maide Sure.. 44
  Diyor.

  İnandiğimiz Kutsal Kıtab derki;

  “TANRI eski zamanlarda Peyganberler aracılığıyla bir çok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi.Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı
  ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu’yla bize seslenmiştir.Oğul TANRI yüceliğinin parıltısı,O’nun varlığının öz görünümüdür.”
  İbraniler 1:1.2.3

  “Bunun için akılsız olmayın,RAB’bin isteğinin ne olduğunu anlayın”
  Efesliler.5:17

  “Uyan,ey uyuyan..! Ölümden diril..!
  MESİH sana ışık saçacak.”
  Efesliler 5.14

  YA RAB..Söz’ünü Ağzımız’a ve Yüreğimiz’e koy..ve bizi İman’ımızda güçlendir ki.. adını, bütün dünya da duyurabilelim.Yüce adınla Amin.yes-

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.