Kur’ân-ı Kerîm

 • Bu konu 5 izleyen ve 7 yanıt içeriyor.
8 yazı görüntüleniyor - 1 ile 8 arası (toplam 8)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23724
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Kitaplara iman, İslâm’ın iman esasları arasında çok önemli bir yer işgal eder.11 “İslâm dini, Allah’ın peygamberlere gönderdiği kitaplara inanmayı esasa bağlamıştır.”12 Semâvî kitaplar, bu kitaplara inanmak’da İslâm’da “İmanın Rûkünlerin”‘den sayılmıştır.13 İslâm âleminde, Kur’ân, Tanrı’dan gelen son vahiy olarak kabul edilmektedir. Kur’ân-ı Kerîm M.S. 610-632 yıllar arasında Arapça olarak yazılmıştır.14 Kur’ân-ı Kerîm’in oluşumu da şöyledir:15

  ____________________

  11. Bkz. Al-i İmrân 3:3-4; Ra’d 13:5; Nahl 16:2 & 36;

  İsrâ 7:55; Fâtır 35:24; ve Hadid 57:25.

  12. Atay, İslâm İnanç Esasları, s. 162.

  13. Aydın, İslâm Dîni İlmihali, s. 107.

  14. Dashti, 23 Years; A Study of the Prophetic Career of

  Muhammed, s. ix.

  15. Keskioğlu, Nûzulünden İtibaren Kur’ân-ı Kerîm, ss. 124-125.

  Zaman ve Yer:

  Mekke-1 Mekke’de ilk beş senede 60 sûredir:

  Mekke-2 Mekke’de 5. yıldan 10. yıla kadar 17 sûredir:

  Mekke-3 Mekke’de son üç yılda 15 sûredir:

  Medine-4 Medine’de Hicretin ilk yılında 6 sûredir:

  Hicret-5 Medine’de Hicretin 3. ve 4. yıllarında 3 sûredir:

  Hicret-6 Medine’de Hicretin 5. yılından 8. yılına kadar 9

  sûredir:

  Hicret- 7 Medine’de Hicretin 9. ve 10. yıllarında 4

  süredir:
  Süre Sûre Nüzül Ayet Kelimeler Harf Zaman

  Nu. Adı Sırası Sayısı Sayısı Sayısı ve Yer

  1. Fatiha 5 7 27 120 Mekke-1

  2. Bakara 87 286 6.121 25.500 Medine-4

  3. Al-i İmrân 89 200 3.480 14.525 Medine-5

  4. Nisâ 92 176 3.745 16.030 Medine-6

  5. Mâide 112 120 2.804 11.733 Medine-6

  6. En’âm 55 165 3.052 12.422 Mekke- 3

  7. A’râf 39 206 3.325 14.310 Mekke-3

  8. Enfâl 88 75 1.231 5.294 Medine-4

  9. Tevbe 113 129 2.497 10.877 Medine-7

  10. Yûnus 51 109 1.832 7.577 Mekke-3

  11. Hud 52 123 1.715 7.566 Mekke-3

  12. Yusuf 53 111 1.776 7.166 Mekke-3

  13. R’ad 96 43 855 3.506 Mekke-3

  14. İbrahim 72 52 831 3.434 Mekke-3

  15. Hicr 54 99 754 2.971 Mekke-3

  16. Nahl 70 128 1.841 7.707 Mekke-3

  17. İsrâ 50 111 1.503 6.490 Mekke-1

  18. Kehf 69 110 1.577 6.360 Mekke-1

  19. Meryem 44 98 962 3.800 Mekke-1

  20. Tâhâ 45 135 1.341 5.242 Mekke-1

  21. Enbiyâ 73 112 1.180 4.850 Mekke-1

  22. Hac 103 78 1.291 5.175 Mekke-3

  23. Mü’minûn 74 118 1.840 4.800 Mekke-3

  24. Nûr 102 64 1.816 5.680 Medine-6

  25. Furkan 42 77 892 3.783 Mekke-3

  26. Şuarâ 47 227 1.277 5.542 Mekke-3

  27. Neml 48 93 1.199 4.999 Mekke- 3

  28. Kasas 49 83 1.441 5.800 Mekke-3

  29. Ankebut 85 69 980 4.095 Mekke-2

  30. Rûm 84 60 819 3.534 Mekke-2

  31. Lokman 57 34 548 2.110 Mekke-2

  32. Secde 75 30 371 1.518 Mekke-2

  33. Ahzap 90 73 1.288 5.766 Medine-6

  34. Sebe’ 58 54 883 3.512 Mekke- 2

  35. Fâtır 43 45 777 3.130 Mekke-2

  36. Yâsin 41 83 727 3.000 Mekke-2

  37. Sâffât 56 182 862 3.826 Mekke-2

  38. Sâd 38 88 732 3.070 Mekke-2

  39. Zümer 59 75 1.872 4.708 Mekke-2

  40. Mü’min 60 85 1.199 4.960 Mekke-2

  41. Fussilet 61 54 776 3.350 Mekke -2

  42. Şûrâ 62 53 833 3.400 Mekke-2
  43. Zuhruf 63 89 833 3.400 Mekke -2

  44. Duhân 64 59 346 1.431 Mekke-2

  45. Câsiye 65 37 488 1.191 Mekke-2

  46. Ahkâf 66 35 644 2.600 Mekke-2

  47. Muhammed 95 38 539 2.349 Medine-4

  48. Fetih 111 29 560 2.438 Medine-6

  49. Hucurat 106 18 343 1.477 Medine-7

  50 Kâf 34 45 375 1.470 Mekke-1

  51. Zâriyat 67 60 360 1.287 Mekke-1

  52. Tûr 76 49 312 1.500 Mekke-1

  53. Necm 23 62 360 1.405 Mekke-1

  54. Kamer 37 55 342 1.413 Mekke -1

  55. Rahmân 97 78 351 1.636 Mekke-1

  56. Vâkıa 46 96 378 1.703 Mekke-1

  57. Hadîd 94 29 544 1.466 Medine-6

  58. Mücâdele 105 22 473 1.992 Medine-5

  59. Haşr 101 24 445 1.713 Medine-5

  60. Mümtehine 91 13 348 1.510 Medine-6

  61. Saf 109 14 221 920 Medine-4

  62. Cum’a 110 11 175 948 Medine-4

  63. Münafikun 104 11 180 776 Medine-6

  64. Teğâbûn 108 18 241 1.070 Medine-4

  65. Talâk 99 12 280 1.060 Medine-6

  66. Tahrim 107 12 247 1.060 Medine-7

  67. Mülk 77 30 300 1.313 Mekke-1

  68. Kalem 2 52 300 1.250 Mekke-1

  69. Hâkka 78 52 256 1.480 Mekke-1

  70. Meâric 79 44 216 816 Mekke-1

  71. Nûh 71 28 225 920 Mekke-1

  72. Cin 40 28 286 838 Mekke-1

  73. Müzzemmil 3 20 199 838 Mekke-1

  74. Müddessir 4 56 255 1.010 Mekke-1

  75. Kıyâmet 31 40 199 952 Mekke-1

  76. İnsan 98 31 240 1.054 Mekke-1

  77. Mürselat 33 50 131 816 Mekke-1

  78. Nebe’ 80 40 173 770 Mekke-1

  79. Naziât 81 46 199 770 Mekke-1

  80. Abese 24 42 133 533 Mekke-1

  81. Tekvîr 7 29 104 533 Mekke-1

  82. İnfitâr 82 19 80 329 Mekke-1

  83. Mutaffifîn 86 36 169 730 Mekke- 1

  84. İnşikak 83 25 115 430 Mekke-1

  85. Bürûc 27 22 109 458 Mekke-1

  86. Târık 36 17 61 239 Mekke-1

  87. A’la 8 19 72 271 Mekke-1
  88. Gaşiye 68 26 72 381 Mekke-1

  89. Fecr 10 30 139 577 Mekke-1

  90. Beled 35 20 82 331 Mekke-1

  91. Şems 26 15 54 148 Mekke-1

  92. Leyl 9 21 71 310 Mekke-1

  93. Duhâ 11 11 40 172 Mekke-1

  94. İnşirâh 12 8 27 103 Mekke-1

  95. Tîn 28 8 34 150 Mekke-1

  96. Alâk 1 19 72 180 Mekke-1

  97. Kadir 25 5 30 112 Mekke -1

  98. Beyyine 100 8 64 396 Mekke-1

  99. Zelzele 93 8 35 149 Mekke-1

  100. Adiyât 14 11 40 163 Mekke-1

  101. Kaariâ 30 11 30 152 Mekke-1

  102. Tekâsür 16 8 28 120 Mekke-1

  103. Asr 13 3 14 73 Mekke-1

  104. Hümeze 32 9 33 133 Mekke-1

  105. Fîl 19 5 23 96 Mekke-1

  106. Kureyş 29 4 17 73 Mekke-1

  107. Mâ’ûn 17 7 25 125 Mekke-1

  108. Kevser 15 3 10 42 Mekke-1

  109. Kâfirûn 18 6 26 90 Mekke-1

  110. Nasr 114 3 19 79 Medine-7

  111. Tebbet 6 5 23 73 Mekke-1

  112. İhlâs 22 4 15 73 Mekke-1

  113. Felâk 20 5 23 73 Mekke-1

  114. Nâs 21 6 20 80 Mekke-1

  Kitab-ı Mukaddes ve Kur’ân-ı Kerim hakkındaki temel istatistikler:16

  Kitap Bölüm Ayet Kelime Harf

  Eski Ahit: 39 929 23.144 602.585 2.728.100

  Yeni Ahit: 27 260 7.957 180.552 838.380


  Kitab-ı Mukaddes: 66 1.189 31.101 783.137 3.566.480

  Kur’ân-ı Kerîm: 1 114 6.236 77.934 326.048

  ____________________

  16. Eski ve Yeni Ahid’in rakamları:

  Hill, Baker’s Handbook of Bible Lists, 1981; ve

  Dake, Dake’s Annotated Reference Bible, 1981.

  Kur’ân-ı Kerîm’in rakamları:

  Keskioğlu, Nûzulünden İtibaren Kur’ân-ı Kerîm, ss. 124-125;

  Noyan, Anadilimizle Manzum Türkçe Kur’ân-ı Kerîm, ss. 19-22.

  Bu kitapları bir bütün olarak hesaplarsak, Eski Ahit, Kitab-ı Mukaddes’in yüzde 77’sini oluşturur. Yeni Ahit ise Kitab-ı Mukaddes’in yüzde 23’ünü oluşturur. İncîl’in 7.957 ayetler olup, Eski Ahit’ten 2.559 kez aktarma ya da kinaye almıştır, yani Yeni Ahit’in yüzde 32’si Eski Ahit’ten kaynaklanmaktadır.17

  Kur’ân’a göre bütün Tevrât, Zebûr ve İncîl Tanrı’nın sözüdür. Buna göre, Kur’ân’ı Kerimi bütün Kitab-ı Mukaddes’le karşılaştırırsak, İslamiyet’te kabul edilen Tanrı’nın sözleri arasında Kur’ân-ı Kerîm ancak yüzde 9’unu oluşturduğunu görürüz. Dolayısıyla, eğer bir Müslüman Kitab-ı Mukaddes’i henüz okumamışsa, İslâmiyet’in vahiy olarak kabul ettiği ayetlerin yüzde 91’ini okumamıştır.

  Kur’ân’ı Kerim’i, İncîl’le karşılaştırırsak, İncîl Kur’ândan harf ve kelime sayısı açısından iki kat daha büyüktür. Ayet sayısı bakımından Kur’ân-ı Kerîm İncîl’in ancak yüzde 0.01 bilgisini vermektedir. Bir Müslüman prensipte hem Kur’ân’ı hem de Kitab’ı Mukaddes’i Tanrı’nın sözü olarak kabul ederse, ama praktik olarak Kitab-ı Mukaddes’in tamamını okumamışsa, Tanrı’nın bu güzel sözlerini, vaatlerini ve bereketlerini kaçırmış demektir. Tanrı’nın kelâmı bakımdan bu çok büyük bir eksikliktir.

  Tevrât, Zebûr, İncîl ve Kur’an’ın kelime ve harf sayıları da bu kitapların değişmediğinin bir göstergesidir. Nasıl ki “gerçek” Müslümanlar Kur’ân-ı Kerîm’in değiştirilmediğine inanıyorlarsa, aynı derecede “gerçek” Yahudi ve Hıristiyanlar da Kitab-ı Mukaddes’in değiştirilmediğine inanmaktadırlar. Tevrât’ın baştan sonra, bütün harf ve kelimeleriyle vahiy mahsulü olduğunu inancı, klasik Yahudiliğin temel dogmalarındandır.18 Hıristiyanlar da aynı inancı paylaşmaktadırlar.

  ____________________

  17. Hill, Baker’s Handbook of Bible Lists, ss. 103-104.

  18. Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrât, 1997, s. 119;

  Bkz. Maimonides, Commentary on 155; Albo, III-195; Halevi,

  Kuzari, III:29-33; Lewittes, 11-14; Kirkisani, “Tefsir-i

  Bereşit”, Hartwig Hirschfeld’in “Qirkisani Studies” makalesi

  içinde, s. 43 (Büchler Publications, London 1918, içinde);

  A.S. Halkin, “A Karaite Creed”, Studies in Judaica, Karaitica

  and Islamica, Editör: Sheldon R. Brunswick, Bar İlan

  University Press, İsrael 1982, ss. 151- 152.


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

  #27911
  Anonim
  Pasif

  ben şuna inanıyorumki sizin bu yazdıklarınızı çoğu müslüman yapıyor.ben tevrat zebur incil ve kruanın allah sözü olduğuna iman ediyorum.değişti gibi bir iddiamda yok çünkü ben genel mesaja bakarım ve hepsinin mesajı aynı.

  #30078
  Anonim
  Pasif
  izmirligizem;8351 wrote:
  ben şuna inanıyorumki sizin bu yazdıklarınızı çoğu müslüman yapıyor.ben tevrat zebur incil ve kruanın allah sözü olduğuna iman ediyorum.değişti gibi bir iddiamda yok çünkü ben genel mesaja bakarım ve hepsinin mesajı aynı.

  Sayin izmirligizem

  -webmasterin söyledigi gibi cogu müslüman Kutsal Kitab’i okumuyor.
  -Biz hristiyanlar sadece Tevrat,Zebur ve Incil’in YHVH’ sözü olduguna iman ederiz.
  -Kuran’in verdigi mesajla Kutsal Kitab’in verdigi mesaj kesinlikle ayni degildir.
  -Bunlar gece ve gündüz gibi birbirinden farklidirlar.
  -Yine de sizin Kutsal Kitab’in degistigine dair bir iddianiz olmamasi sevindirici ve olumlu birsey
  -Rab sizi isigina ceksin,size yol göstersin.AMIN2.png

  #30079
  Anonim
  Pasif

  sayın izmirligizem..yazınızın ıyı nıyet barındırdını anlayabılıorum lakın bazı cumlelerınızı duzeltmek ıstıorum..çunku buradakı keskın cızgıyı sıze soylemek ıstıorum..hrıstıyanlık ve muslumanlık arasındakı en onemlı farklardan bırı tanrı kavramıdır.bızler tanrıyı ınsan olarak gormuor ve tek varlık olarak goruyoruz.evt yol gosterıcılerımız, hz muhammed, hz isa vb.bircok peygamber..yanı daha acıklayıcı olarak soylemek gerekırse hz isa’yı peygamber olarak kabul edıp sevıoruz.ancak hrıstıyanlıkta bu anlayıs tamamıyle zıttır.yanı hz isa onların tanrılarıdır.oylekı bu kavram farklılıklarından sonra aynı tanrıya ınanmak sozu yanlıs bır soz oluor.aynı tanrıya ınanmıoruz hatta ınandıgımız seylerın anlamları bıle çok farklı.. bunu acıklamak ıstedım her ıkı ınanc acısından onemlı oldugu ıcın..herkese saygılar..

  #30081
  Anonim
  Pasif

  @hiva 8399 wrote:

  sayın izmirligizem..yazınızın ıyı nıyet barındırdını anlayabılıorum lakın bazı cumlelerınızı duzeltmek ıstıorum..çunku buradakı keskın cızgıyı sıze soylemek ıstıorum..hrıstıyanlık ve muslumanlık arasındakı en onemlı farklardan bırı tanrı kavramıdır.bızler tanrıyı ınsan olarak gormuor ve tek varlık olarak goruyoruz.evt yol gosterıcılerımız, hz muhammed, hz isa vb.bircok peygamber..yanı daha acıklayıcı olarak soylemek gerekırse hz isa’yı peygamber olarak kabul edıp sevıoruz.ancak hrıstıyanlıkta bu anlayıs tamamıyle zıttır.yanı hz isa onların tanrılarıdır.oylekı bu kavram farklılıklarından sonra aynı tanrıya ınanmak sozu yanlıs bır soz oluor.aynı tanrıya ınanmıoruz hatta ınandıgımız seylerın anlamları bıle çok farklı.. bunu acıklamak ıstedım her ıkı ınanc acısından onemlı oldugu ıcın..herkese saygılar..

  1. i.Diri ve gerçek olan,[1] varlıkta ve yetkinlikte sınırsız[2] ve tümüyle pak olan Ruh,[3] gözle görülemeyen;[4] bedeni ya da farklı kısımları olmayan,[5] doğasında tutkularına göre farklılık göstermeyen;[6] sınırsız,[7] değişmeyen,[8] ebedi,[9] kavranılamayan,[10] her şeye gücü yeten;[11] en bilge,[12] en kutsal,[13] en özgür,[14] en mutlak[15] olan; her şeyi en doğru ve değişmez[16] olan isteğine göre kendi yüceliği için yönlendiren;[17] en sevecen,[18] en lütufkar, en merhametli, en sabırlı olan, iyilikte ve gerçekte bol olan, günahları, suçları ve kötülükleri bağışlayan;[19] kendisini itinayla arayanları ödüllendiren;[20] hükümlerinde en adil ve en korkunç olan,[21] her türlü günahtan nefret eden[22] ve suçluyu asla haklı çıkarmayan[23] yalnızca tek[24] bir Tanrı vardır.

  ii.Tanrı, tüm yaşamı,[25] yüceliği,[26] iyiliği[27] ve bereketi[28] kendi içersinde bulundurur. Tanrı tümüyle kendine yeterlidir; yarattığı hiçbir şeye gereksinimi olmadığı gibi,[29] onlardan hiçbir yücelik de almaz;[30] fakat sadece kendi yüceliğini onlarda, onların aracılığıyla, onlara ve onların üzerinde gösterir. Tanrı, herşeyin Kendisinden, Kendisi aracılığıyla ve Kendisi için yaratıldığı tüm varoluşun tek kaynağıdır;[31] onlar aracılığıyla, onlar için ya da onlar üzerinde yapmaktan hoşnut olduğu herşeyi gerçekleştirecek en kudretli hükme sahiptir.[32] O’nun gözünde her şey apaçık ve ortadadır;[33] bilgisi sınırsız, yanlışsız ve yaratıklardan bağımsızdır,[34] öyle ki Tanrı hiçbir olaya bağımlı değildir ne de Onun için herhangi bir şey belirsizdir;[35] tüm sözlerinde, işlerinde, ve buyruklarında en kutsaldır.[36] Meleklerden, insanlardan ve tüm diğer yaratıklardan istemekten hoşnut olduğu her türlü tapınma, hizmet ve itaat Kendisine verilmelidir.[37]

  III. Tanrısal özyapının birliğinde; aynı özü, gücü ve sonsuzluğu paylaşan üç kişi bulunmaktadır: Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı:[38] Oğul, Baba’dandır;[39] Kutsal Ruh ise Baba ve Oğul’dan çıkar.[40]

  (westminster inanç açıklaması ikinci bölüm)


  [1] 1. Sel. 1:9; Yer. 10:10
  [2] Eyub 11:7-9; 26:14
  [3] Yuh. 4:24
  [4] 1. Tım. 1:17
  [5] Tes. 4:15-16; Yuh. 4:24; Luk. 24:39
  [6] Elç. 14:11,15
  [7] 1. Kral. 8:27; Yer. 23:23-24
  [8] Yak. 1:17; Mal. 3:6
  [9] Mez. 40:2; 1. Tım. 1:17
  [10] Mez. 145:3
  [11] Tek. 17:1; Esin. 4:8
  [12] Rom. 16:27
  [13] İşa. 6:3; Esin. 4:8
  [14] Mez. 115:3
  [15] Çık. 3:14
  [16] Sül. M. 16:4; Rom. 11:46
  [17] Efes. 1:11
  [18] 1. Yuh. 4:8-16
  [19] Çık. 34:6-7
  [20] İbr. 11:6
  [21] Neh. 9:32-33
  [22] Mez. 5:5-6
  [23] Nah. 1:2-3; Çık. 34:7
  [24] Tes. 6:4; 1. Kor. 8:4-6
  [25] Yuh. 5:26
  [26] Elç. 7:2
  [27] Mez. 119:68
  [28] 1. Tim. 6:15; Rom. 9:5
  [29] Elç. 17:24-25
  [30] Eyub 22:2-3
  [31] Rom. 11:36
  [32] Esin. 4:11; 1. Tim. 6:15; Dan. 4:25,35
  [33] İbr. 4:13
  [34] Rom. 11:33-34
  [35] Elç. 15:18; Hez. 11:5
  [36] Mez. 145:17; Rom. 7:12
  [37] Esin. 5:12-14
  [38] Mat. 3:16-17; 28:19; 2. Kor. 13:14
  [39] Yuh. 1:14,18
  [40] Yuh. 15:26; Gal. 4:6

  2. Bizler insanı Tanrı olarak görmüyoruz (yukarıdaki açıklamayı okuyun). Hz.İsa Tanrı değildir, YHVH oglu Yahşuah Tanrısal Özyapı’daki 3 kişiden biridir ve Tanrı’dır.

  Tanrısal Özyapı’ ve Kutsal Üçlübirlik’i arastirirsaniz, yorumunuzdaki yanlis yorumlari duzeltebilirsiniz. Ama bu sizin sucunuz degil elbette, Hristiyanlik hakkındaki yanlış bilgilendirme, yanlış yorumlar, sizlerin dini geleneginiz ve empoze edilen farklı bilgilendirme, kulaktan dolma bilgilerle yapmış olduğunuz yorumlar bu tip yanlışlıklara davetiye çıkarıyor. Yorumunuzdaki tek doğru şey aynı Tanrıya inanmamız, biz YHVH’ye, siz ise; al-ilah’a inaniyorsunuz.

  Rab yüreğinize dokunsun.
  hac5

  #30085
  Anonim
  Pasif

  ben soyledıklerımın arkasındayım ve kesınlıkle kulaktan dolma bılgılerle yazmadım.evt ısa’yı tanrı olarak goruorsunuz bende bundan farklı bırsey soylemedım.bızler ıse hz ısa’yı tanrı olarak (bızım ınancımızda allah kımseye benzemez benzetılemez) değil peygamber olarak göruoruz.tek tanrı kavramının hrıstıyanlıkta ne anlama geldıgını de bılıorum ancak varmak ıstedıgım noktaya gelmek ıcın acıklamadım sunu soylemek ıstedım.bızler allah’ı tek varlık (içinde bırden fazla varlık barıundırmayan)olarak goruoruz.hrıstıyanlıkta ıse tanrı ınancı ıcınde 3 kutsal varlık barındırmıyor mu ??yanlısım nerede anlayamadım.kısacası kesınlıkle aynı tanrıya ıman etmıoruz..

  #30088
  Anonim
  Pasif
  hiva;8409 wrote:
  ben soyledıklerımın arkasındayım ve kesınlıkle kulaktan dolma bılgılerle yazmadım.evt ısa’yı tanrı olarak goruorsunuz bende bundan farklı bırsey soylemedım.bızler ıse hz ısa’yı tanrı olarak (bızım ınancımızda allah kımseye benzemez benzetılemez) değil peygamber olarak göruoruz.tek tanrı kavramının hrıstıyanlıkta ne anlama geldıgını de bılıorum ancak varmak ıstedıgım noktaya gelmek ıcın acıklamadım sunu soylemek ıstedım.bızler allah’ı tek varlık (içinde bırden fazla varlık barıundırmayan)olarak goruoruz.hrıstıyanlıkta ıse tanrı ınancı ıcınde 3 kutsal varlık barındırmıyor mu ??yanlısım nerede anlayamadım.kısacası kesınlıkle aynı tanrıya ıman etmıoruz..

  ATANASIAN İMAN AÇIKLAMASI

  NOT: “Katolik” kelimesi, katolik mezhebi ile alakası yoktur, bu kelimenin kullanıldığı anlam metnin ilerleyen bölümlerinde zaten belirtilmektedir.

  (1) Her kim kurtulacak ise, her şeyden önce, katolik inancı kabul etmelidir;
  (2) Bu inancı bütünüyle ve yozlaştırmadan tutanlar dışında herkes şüphesiz ki, sonsuza dek yok olacaktır.
  (3) ve Katolik İnanç şudur: Üçlübirlikte tek bir Tanrı’ya ve birlik içindeki Üçlüğe tapınırız;
  (4) bu kişileri ne birbirine karıştır ne de özünü böleriz.
  (5) çünkü Baba tek bir Kişidir, Oğul başka, Kutsal Ruh ise başka bir Kişidir.
  (6) Ancak Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un Tanrısal özyapısı birdir görkemde eşit, yücelikte sonsuzdur.
  (7) Baba nasıl ise, Oğul ve Kutsal Ruh da öyledir.
  (8) Baba yaratılmamıştır, Oğul yaratılmamıştır, Kutsal Ruh yaratılmamıştır.
  (9) Baba anlaşılmaz, Oğul anlaşılmaz, Kutsal Ruh anlaşılmazdır.
  (10) Baba ebedi, Oğul ebedi, Kutsal Ruh ebedidir.
  (11) Buna rağmen hepsi üç farklı ebedi değil, fakat tek bir ebedidir.
  (12) Ne üç farklı “yaratılmamış” ne de üç farklı “anlaşılmaz” vardır, fakat tek bir “yaratılmamış” ve tek bir “anlaşılmaz” vardır.
  (13) Aynı şekilde Baba her şeye kadir, Oğul her şeye kadir ve Kutsal Ruh her şeye kadirdir;
  (14) Buna rağmen hepsi üç farklı “her şeye kadir” değil, tek bir ‘her şeye kadir’dir.
  (15) Baba nasıl Tanrı ise, Oğul da Tanrı’dır ve Kutsal Ruh da Tanrı’dır;
  (16) Buna rağmen bunlar üç farklı Tanrı değil, tek bir Tanrı’dır.
  (17) Baba nasıl Rab ise, Oğul da Rab’dir, Kutsal Ruh da Rab’dir;
  (18) Buna rağmen bunlar üç farklı Rab değil, tek bir Rab’dir.
  (19) Hristiyan gerçeği uyarınca her kişinin ayrı ayrı Tanrı ve Rab olduğunu ikrar etme yükümlülüğü altında olmamızla birlikte;
  (20) Katolik iman “üç farklı Tanrı ya da üç farklı Rab vardır” gibi bir ifadeyi kullanmamızı yasaklar.
  (21) Baba hiçbir şeyden gelmemiştir; ne yaratılmış ne de doğurulmuştur.
  (22) Oğul yalnızca Baba’dandır; ne oluşturulmuş, ne yaratılmıştır, fakat biricik Oğuldur.[1]
  (23) Kutsal Ruh, Baba’dan ve Oğul’dandır; ne oluşturulmuş ne yaratılmış ne de doğurulmuştur[2] fakat Baba’dan ve Oğul’dan çıkmıştır.
  (24) Böylece, üç tane değil, tek bir Baba vardır; üç Oğul değil tek bir Oğul, üç Kutsal Ruh değil, tek bir Kutsal Ruh vardır.
  (25) Üçlübirlik’te hiç bir kişi diğerinden önce ya da sonra gelmez; hiç bir kişi diğerinden üstün ya da aşağı değildir.
  (26) Ancak tüm üç kişi de aynı derecede sonsuz ve aynı derecede eşittir.
  (27) Öyle ki, her şeyde, daha önce de söylendiği gibi, Üçlük’teki Birliğe ve Birlik’teki Üçlüğe tapınılmalıdır.
  (28) Bu nedenle, kurtulacak olan kişi Üçlübirliği böyle düşünmelidir.
  (29) Bundan başka, kişinin sonsuz kurtuluşu alması için Rabbimiz İsa Mesih’in beden almasına doğrudan inanması şarttır.
  (30) Çünkü inandığımız ve ikrar ettiğimiz doğru iman Tanrı Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’in hem Tanrı hem de insan olduğudur.
  (31) [Oğul] Baba’nın özünden,
  zamanın öncesinde Tanrı olarak var olan;
  annesinin özünden insan olarak zaman içinde (bu dünyada) doğmuştur.
  (32) Mükemmel Tanrı ve mükemmel insandır, düşünen bir cana ve gerçek bir insan bedenine sahiptir.
  (33) Tanrısal özyapıya ait olması açısından Baba ile eşit, insan olması açısından O’ndan aşağıdadır.
  (34) Tanrı ve insan olmasına karşın, iki farklı Mesih değil, fakat tek bir Mesih’tir.
  (35) Tanrısal özyapının ete ve kemiğe dönüşmesi ile değil, fakat Tanrı’nın insanlığı giyinmesiyle tekdir [tek bir Mesih’tir].
  (36) Tümüyle tektir, [Tanrısal] özlerin karışmasıyla değil, tek bir kişinin birliğiyledir.
  (37) düşünebilen can ve beden olarak tek bir insandır, bu yüzden de Tanrı ve İnsan olarak tek bir Mesih’tir.
  (38) Bizim kurtuluşumuz için acı çekmiş, cehenneme inmiş, üçüncü gün ölümden tekrar dirilmiş,
  (39) göğe yükselmiş, her şeye kadir Baba Tanrı’nın sağında oturmuş
  (40) oradan ölüleri ve dirileri yargılamak için gelecektir.
  (41) O geldiğinde bütün insanlar [ölümden] bedenleri ile tekrar dirilecek
  (42) ve yaptıkları [işler] için hesap verecektir.
  (43) İyilik edenler sonsuz yasamı kazanacak, kötülük edenler ise sonsuz ateşe düşecekler
  (44) Bu Evrensel imana sağlam bir şekilde inanmayan bir kişi kurtulamayacaktır.

  Biz üç Tanrı’ya değil, tek Tanrı’ya inaniyoruz! Kim bunu kafaniza soktuysa, unutun!
  ve bu inanç açıklaması kafanızdaki yanlışlara cevap verebilir niteliktedir, okusaniz iyi edersiniz.

  #30111
  Anonim
  Pasif

  sevigili kores nolur bana deyinki gizem senin okudğun kutsal kitap başka.bizm okuduğumuz kutsal kitap başka ozaman ben sizi anlarım.ben hiç bir zaman tek taraflı düşünmedin ve ölede düşünmedim.hepsini araştırdım okudum.ve genel olarak mesaja baktığımız zaman kuranın öğretileri ile kutsal kitabın öğretileri aynı. sizin belirtiğiniz gibi arada gece gündüz farkı yok en azından ben bulamadım. lütfen siz neresinde bulduysanız bana söyleyin ben bakayım.ben kutsal kitabın değiştiği iddasında değilim faka ilavler yapıldığı kanısındayım. sonradan allahın sözleri olmayanlarda kutsal kitaba ilave edilmiştir. bu benim düşüncem tabi.örneğin eski aihtte vaiz, ezgiler ezgisi,süleymanın özdeyişler gibi. yeni ahitte ise ilk dört bölüm dışındakilerin allahın sözü olduğunu düşünmüyorum.sonuç olarak mesih ten sonra bunlar yazılmış ve yaşanmış şeylerdir.

8 yazı görüntüleniyor - 1 ile 8 arası (toplam 8)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.