Kötülük, iyiliğe daima yenik düşecek.

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26115
  Anonim
  Pasif

  “Sizler kötü olduğunuz halde…”(Matta 7:11). İsa Mesih’in İNCİL’de yazılı bu sözünü, Kutsal Ruh esini ile nasıl aldığımı, yüreğimde doğan ilahi ışıkla kötü durumumu farkedip ayıktığımı, Ruh esini düşünce ile düşünmeğe başlayarak, kötü düşüncelerle kirlenmiş yüreğimi Rab’be açtığımı ve O’ndan iyi şeyler dilediğimi ve bu dileğin ardından Rab’dan gelen cevap olarak nasıl rahatladığımı ve onlarla düşünürken teselli olunduğumu günah yükü altında ezilmişlerle paylaşmıştım. Çünkü sanırdım ki, Rab, kötü olanları dinlemez! Evet, dinlemez ama, kötüye tutsak olanların halini gören Kurtarıcı Rab İsa Mesih, onların fesat dolu yürekleri içine doğmak için daima var olan gerçek ışığımızdır! Onun sevgi ve merhamet doluluğundan Kutsal Ruh’un aldığı düşünceleri içimizde doğdurarak onlarla düşünmemizi ve kötü halimizde ayıkmamızı, yüreğimizi Baba’ya cesaretle açmamızı sağlıyor; böylece Ruh esinleri lle içimizde Baba’ya çağrışımlar oluyor! Rab İsa Mesih’in müjde haberi, kötülüğe yenik düşmüş ve cesaretlerini yitirmiş insanlara kurtarma operasyonu başlattığına ilişkindir! Mesih Ruhu’ndan esin yolu ile içimize doğan her düşünce, içerdiği Allah iradesi ile düşünme alanımızda düşünülürken aydınlanıyor ve ayılıyoruz! Pavlus, Mesih fikri ile aydınlanmış ve kötülükten özgür olmuş bir tanık olarak tüm çağlara ışık tutacak şu sözü yazarak ilan etmiş:”Salah ile ayılın!”(1.Korint. 15:34). Evet, kötülük işlemiş ve cesaretlerini yitirerek kötülüğe yenik halde yaşam sürdürenlere İsa Mesih daima umut ışığıdır! “Mesih’in fikri bizdedir” diyerek özgürlüğünü ilan eden Pavlus,Mesih düşüncesinin insanları kötü fikirlerden özgür edici gücüne bir tanık ve hizmetçi olarak, “Mesih İsa’da olan düşünce sizde de, olsun” diyerek bizi bu arayışın içine sokmuş!(1.Korint. 2:16; Filipi. 2:5).Pavlus’u ayıktıran doğru düşünceler, “size doğrusunu söyleyeyim” diyen İsa Mesih’in doluluğundan Kutsal Ruh’un aldığı ve içimize doğdurduğu düşüncelerdir! Kutsal Ruh’un hatırımıza getirdiği düşünceler, İNCİL’de yazılı düşüncelerin canlı ve irade yüklü olanlarıdır.Onlarla düşünürken, Allah’ın iradesine teslim olunmuş oluyoruz!Böylece Kurtarıcımız Rab İsa Mesih’in “yol ve hakikat ve hayat benim; ben vasıta olmadıkça, Baba’ya kimse gelmez” sözü bizde gerçekleşmiş oluyor!(Yuhanna 14:6). Kötü durumumuza çözüm getiren İsa Mesih’in sevgi ve merhamet yüreğinden doğan düşüncelerle düşünenler, İsa Mesih’in Rab ve Kurtarıcılığını ilan edeceklerdir!Evet sevgili kardeşim ve kızkardeşim, kötü olduğun halde Mesih Ruhu’ndan aldığın düşünce ile nasıl düşündüğünü ve Allah’ın sana bu iyiliğini farkedebiliyor musun? Kötülüğün sende Allah’ın iyiliğine nasıl yenildiğini izleyebiliyor musun? Farkedelim ki, kötü şeylere içimizde duyulan arzu ve hevesler, ancak Mesih İsa’nın kurban kanı ile Baba’dan içimize doğan “iyi, benimsenir ve kusursuz irade” ile yenilgiye uğruyorlar!(Rom. 12:2,21). Kurtarıcımız Mesih İsa’nın günahlarımız uğruna ölümüne vaftiz olunanlarımızın hepsi üzerinde Baba’nın iradesi bize görünecektir. “İsa Mesih’in bedeninin bir kerede takdim olunması ile o iradede takdis olunduk”(İbranilere 10:10).İnsan düşünceleri ile düşünenler, Allah’ın iradesini bilmezler!Fakat Kutsal Ruh’un içimize doğdurduğu düşüncesi ile düşünürken, Kutsal Ruh’un rehberliği altındayız demektir.Bu nedenle, Mesih İsa’ın kimliğini ve bizi Baba’ya nasıl getirdiğini bilmenin yolu, Kutsal Ruh’un içimizde estirdiği düşünceleri ile düşünceye dalmamızdır. Kötülük ile iyilik, hayat ile ölüm arasındaki farkı bize öğretecek olan Kutsal Ruh, yani Mesih Ruhu halen dünyamızdadır ve gerçek öğretmendir. Onun kendisine esinlediği düşüncelerle düşünen her insan, beden arzularına ve geçici heveslerine karşın, Mesih İsa’nın kurban kanı ile Baba’nın bağışladığı iyi, benimsenir ve kusursuz, yani insana kusur işletmez iradesi altındadır!(Rom 12 ci bölüm). Baba Allah’tan Oğlu İsa Mesih ile aldığımız Kurtuluş müjdesi, kötülerin üzerine doğan güneş gibi parlıyor! Rab, iyiliğini kötülerin üzerine de doğduruyor!(Matta 5:45). Kötülüğü işlemekten esrarengiz zevk alanlar, kurtuluşları uğrunda haç üzerine gerilip elem çeken İsa Mesih’e baksınlar. Çünkü günahlarımıza karşılık onlarla kurtulalım diye Baba’nın bize bağışlayacağı bilmediğimiz kutsal ve ilahi zevkler de vardır! Allah ile karşılaşmamız olacaktır ve olmasına da,muhtacız! Arzularımızı korktuğumuz için Allah’a teslim edemediğimizin bir nedeni de, Allah’ın düşüncesinden yoksun kalışımızdır. Mesih Ruhu’ndan içimize doğacak düşünce ile düşündüğümüz andakı tanıklığımız, birçok insana şöyle olacaktır:”Tadın ve görün; RAB ne iyidir, ne mutludur ona sığınan adam!”(Mezmur 34:8). Kendisi kötü olduğu halde, iç karanlığında Mesih Ruhundan doğan her düşünce, İsa Mesih’in orada doğuşuna işaret edercesine, “işte, ben fesat içinde doğdum” oluyor!(Mezmur 51:5). Bu muhteşem ve güçlü olay, Kendisi kutsal olduğu halde kötülüğe yenik düşenlere sevgisinden ve merhametinden dolayı, o kirli kalpte doğmağa gelen halim ve alçak gönüllü İsa Mesih’in yüceliğini de bana düşündürüyor! Bunun için İsa Mesih’in, “sizler kötü olduğunuz halde” sözü, kötülüğümde ve Allah’a layık biri olmadığım halde bana umut ve sevinç verici düşünce oldu! Allah’a günahlarından dolayı yaklaşamayanlara ve suçluluk içinde yaşayarak cesaretlerini yitirmiş olanlara İsa Mesih’in İNCİL’de yazılı bu müjdesini gelin birlikte paylaşalım. O, günahkarların dostu olduğu kadar, Kurtarıcısıdır da!O’nun Ruhu’ndan içimize doğacak düşünce ile düşünürken, O’nun bize olan sevgisine tanık oluruz! Ve o yüce sevginin bizden başkalarına akacağına da tanık olacağız, bize düşman olanlara nasıl bağışladığımıza mutlaka tanık olacağız. İçi Hristiyanlara nefretle dolmuş olan Tarsuslu Saul’u da ziyaret eden Kurtarıcı Rab İsa Mesih, ona şu vaat sözünü vermiş:”Kalk ve ayakta dur; çünkü hem gördüğün şeylerde, hem sana görüneceğim şeylerde seni hizmetçi ve tanık tayin etmek için sana göründüm”(Res.İşl.26:16).Evet sevgili kardeşim ve kızkardeşim, İsa Mesih’in Müjdesini, kötü olduğumuz halde, Allah’tan bize bir lütuf olarak aldık! Allah’ın lütfunu reddetmeyelim! Çünkü Allah’ın bize olan sevgisİ, Oğlu İsa Mesih vasıtası ile üzerimize akıyor! Onun bize bağışlanan sevgisi ile günahtan ve ölümden döndürülüyoruz! Bedenimizin şu günlerinde, her gün zihnimize saldıran kötü fikirlerin ve hayallerin binlercesine karşı Mesih İsa’nın yaşam veren doluluğundan aldığımız düşünce esintileri ile düşünürken İsa Mesih’in günaha ve ölüme karşı üstün gücüne ve zaferine hem tanık oluyoruz, hem de hissedar oluyoruz!Kötü halimizde bize gelen İsa Mesih vasıtası ile Baba Allah’ımızın lütfunu açıklayan şu incil sözleri ile düşünerek paylaşımımı noktalıyorum: “Çünkü bedende yürüyor isek de, bedene göre cenketmiyoruz (çünkü cengimizin silahları cismani değildirler, fakat kaleleri yıkması için Allah indinde kudretlidirler); düşünceleri ve Allah’ın bilgisine karşı kalkışan her yüksek şeyi yıkıyoruz, ve her fikri Mesih itaatine esir ediyoruz;” (2.Korint. 10:3-5). Amin.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.