Kitab-ı Mukaddes’in İlhamî ve Eşsiz Üstünlüğü

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23635
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  “Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, azarlamak,

  yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.”

  (2 Timoteyus 3:16)

  Kitab-ı Mukaddes kendisinin açıkça Tanrı’nın sözü olduğunu iddia eder. Tanrı insanlarla Kutsal Kitap’ta yazılı olan sözleri aracılığıyla iletişim kurmuştur. Yani, Tanrı hakkında bütün bilgimiz Kitab-ı Mukaddes açıklık kazınır. O Tanrısal gerçeğin ders kitabı ve sonsuz hayatın rehber kitabıdır. “Rab, bize kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir.” (Yuhanna 6:68) Hz. İsa Mesih, Eski Ahit hakkında şunu demiştir:

  “Kutsal Yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlarda sonsuz

  yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de

  bu yazılardır!” (Yuhanna 5:39)

  Kutsal Yazılara göre, Kitab-ı Mukaddes’in yazarı Ruh-ül Kudüs, yani Kutsal Ruh’tur.

  “Öncelikle şunu bilin ki, Kutsal Yazılarda bulunan hiçbir

  peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir

  peygamberlik sözü insanın isteğinden kaynaklanmadı. İnsanlar

  Kutsal Ruh’ça yöneltilerek Tanrı’nın sözlerini ilettiler.”

  (2 Petrus 1:20-21)

  Hıristiyanlık’taki Kitab-ı Mukaddes’e (Tevrât, Zebûr, İncîl) bakış İslâmiyet’teki Kur’ân’ı Kerim’e bakıştan belirgin bir şekilde farklıdır. Hıristiyanlığa göre Kitab-ı Mukaddes Tanrı’nın esinlenmesi dikte ettirilmiş veya cennetten indirilmiş demek değildir. Tanrı’nın esiniyle Kitab-ı Mukaddes değişik kişilerce yazılmış tam güvenebileceğimiz bir eser ve ruhsal bir rehberdir.1

  Hz. İsa, İncîl’i gökten inen bir kitap olarak anlamadı. İlk Mesih İnanlılarının zamanında İncîl kitap olarak hâlâ yoktu. “İncîl” kelimesi o zaman sadece karşılığı olan “müjde” anlamında kullanılırdı. Yalnız bu müjde, kitap haline getirildikten sonra

  ___________________

  1. Sproul, Kutsal Kitap’ı Anlamak: Yorum Bilimi, s. 128.

  “Kitap” ve “İncîl” anlamdaş olmaya başladılar. Kitap olarak İncîl’i de İsa yazmadı. Onu kaleme alan kişiler, İsa’nın bunun için tayin ettiği elçilerdir.2 Elçilerin görevi hâfızdan öteydi. İsa Mesih buyruklarını (sözünü) elçilere emanet etti (Elçilerin İşleri 1:1-2). Onları, Kutsal Ruh’un gücüyle kendisine tanıklar olmak üzere atadı:

  “Çünkü konuşacak olan siz olmayacaksınız, Babanızın Ruhu

  sizin aracılığınızla konuşacaktır.” (Matta 10:20)

  Elçiler, Kutsal Ruh’un denetimi altında yazarak, tanık oldukları olayları ve kendi anlayışlarını ifade tarzlarını birleştirerek Tanrı’nın istediği sözleri yazdılar! Esin Tanrı’nın “nefesi”dir. Kutsal Ruh, yanlışlık olmadan, her kelimeyi denetleyerek yazdırıyordu.3 “Hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Onlar Kutsal Ruh’ça yöneltilerek Tanrı’nın Sözlerini ilettiler.” (2 Petrus 1:20- 21)

  Kutsal Ruh her hangi bir yanlışlık yapmadan her harfi ve kelimeyi denetleyerek yazdırmıştır. Bu Kutsal Yazılar “Hagiographa” ya da “Kutsal Kitap” olarak bilinir. İngilizce dilinde “Bible” diye bilinen Kutsal Kitap, Grekçe “Biblia” sözcüğünün çoğuludur, yani “biblios”tan alınmıştır ve “Kitaplar” anlamına geliyor. Türkçede kullandığımız Kitab-ı Mukaddes deyimi Arapçadan alınmış. Araplar “el- Kitabu’l Mukaddes” derler.4 “Kitab-ı Mukaddes”, başka adlarla da bilinir:

  “Kutsal Yasa” (Matta 5:17-18)

  “Kutsal Yazılar” (Matta 22:29)

  “Tanrı’nın sözü”dür (İbraniler 4:12)

  Kitab-ı Mukaddes, 66 tane kitabın oluşturduğu bir kütüphanedir ve iki ana parçaya bölünmektedir: Eski Ahit (Eski Antlaşma) ve Yeni Ahit (Yeni Antlaşma): Tanrı’nın sözü olan Kitab-ı Mukaddes, 66 kitapçıktan oluşmasına rağmen tek bir

  ____________________

  2. Veya Petrus’un kâtibi Markos ya da Pavlus’un kâtibi sayılabilen

  Luka.

  3. Madrigal, Carlos, “Kutsal Yazılar’ın Esinlenmesi”, Tiranus

  İncîl Okulu “Kutsal Ruh” Ders Notlarından, ss. 56-57.

  4. Konutgan, “Kutsal Kitab’ı Tanıyalım”, s. 20.

  kitaptır. Birçok yazarı olmasına rağmen tek bir Yazarı vardır. Dünyanın en eski kitabı olmasına rağmen günümüz gazetesinden daha günceldir.5 Bu Kutsal Kitap Tanrı’nın istediği olaylarının başlangıcını ve sonucunu ortaya çıkardığı ilhamdır. Peygamberler konuştular ve yazdılar, ama Tanrı’nın Ruh’u olan Kutsal Ruh’un yönetiminde konuşup yazdılar. Eski Antlaşma’da (Tevrât, Zebûr ve diğer Peygamberler) 3.808 kez, “Rab konuştu,” “Rab emretti,” “Rab dedi ki” gibi sözlerin kullanıldığını görüyoruz.6

  “Ve Rab elini uzattı, ve ağzıma dokundu; ve RAB bana dedi:

  İşte, sözlerimi senin ağzına koydum.” (Yeremya 1:9)

  Yeni Ahit’te bu aynı vahiy, ilham ve yetki bulunmaktadır. Tanrısal açıklama (vahiy) sadece bir yasanın (şeriatın) beyanı değildir. Arapça “vahiy” kelimesinin Grekçe (eski Yunanca) orijinali “apokalupsis” (İnglizcesi “revelation”), ‘bir perdenin arkasında saklı olanı ortaya çıkarmak’ anlamını taşıyor.7 “Apokalupsis”in İbranicesi (veya Aramicesi) “galah”tır. Anlamı, “sırları açmak”tır (örn. Daniel 2:47). İncîl’de, Elçi Yuhanna, kendi yazdıkları hakkında şöyle yazar:

  “Bu kitap İsa Mesih’in esinlemesidir. Tanrı yakın

  zamanda olması gereken olayları kendi kullarına

  göstermesi için O’na bu esini verdi. O da gönderdiği

  kendi meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna’ya iletti.”

  (Esinleme 1:1)

  Kitab’ı Mukaddes’de esinlemenin tanımı şöyledir: Tanrı, seçtiği yazarları öyle yönlendirmiştir ki, yazarlar asıl elyazmalarında kendi özgün kişiliklerini, üsluplarını ve sözcük dağarcıklarını kullanarak Tanrı’nın insana olan vahyini hatasız bir biçimde oluşturmuş ve kaydetmişlerdir. 2. Petrus 1:19-21 esinlenmeyi tanımlar: İnsanlar, “Kutsal Ruh tarafından yöneltilerek” yazmışlardır.

  “Bu gerçekler, gökten gönderilmiş olan Kutsal Ruh’un gücüyle

  size Müjde’yi iletenler tarafından bildirildi.”

  (1 Petrus 1:12)

  Bu öğretinin özellikleri şöyledir:8

  ____________________

  5. Wallis, Tanrı Yolunda Yürümek, s. 78.

  6. Pache, The Inspiration and Authority of Scripture, s. 121.

  7. Mir, Tanrı’nın “Telefon Numarası”, s. 17.

  8. Ryrie, Kısa İnancımız, s. 2.

  a) Asıl elyazmalarını kapsar. Eski Ahit’in orijinali İbranice

  yazıldı, ama Ezra 4:8-6:18 & 7:12-26 ve Daniel 2:4-7:28

  kısımların Aramice olarak yazıldı.9 Yeni Ahit’in orijinali

  ise Grekçe yazıldı ama bazı kaynaklara göre Matta bölümü

  İbranice olarak yazılmıştır.10

  B) Kusursuzluk ve yanılmazlık belirtir. Kusursuzluk,

  Kutsal Kitab’ın hiçbir çelişki ya da hata barındırmadığı

  anlamına gelir. Kutsal Kitap’la ilgili bütün bilgiler elde

  edildiğinde ve doğru yorumlandığında bu kusursuzluk

  açıkça görülecektir. Kusursuzluk tarihsel ve bilimsel

  konular dahil Kutsal Kitab’ın bütün sözlerini içerir.

  c) Esinleme Kutsal Kitab’ın her sözünü kapsar. Yalnızca

  öğretiler, “iman ve uygulamalarımızla” ilgili ya da

  kişisel olarak bizde esin uyandıran bölümler değil,

  Kutsal Kitap bütünüyle (tarih, bilim, vs.) esinlenmiştir.

  Kitab-ı Mukaddes’in mükemmel birliği vardır. Yaklaşık 1.600 yıllık bir zamanın üstünde dünyanın farklı yerlerinde, 66 kitap olarak 40’tan fazla yazar tarafından Tanrı’dan esinlenerek yazıldı. Bir çoğu bir diğerinin yazdığını görmedi, fakat birbirleri arasında uyuşmazlık yoktur. Kitab-ı Mukaddes üç dilde kırk kişi tarafından yazılmıştır. Bunlar yaşamın her düzeyinden gelme kişilerdi; kimi kral, kimi çoban, kimi peygamber, kimi doktor, kimi balıkçıydı. Kitab-ı Mukaddes (Tevrât, Zebûr, ve İncîl) tamamlanıncaya kadar onaltı yüzyıl geçti.11

  Kitab-ı Mukaddes yüzlerce konuyu içerir, yine de uyum ve birlik vardır; öyle ki Kutsal Kitab’ın her hangi bir parçasının açıklanabilmesi bile tüm kitaba referans verir. Kutsal Kitap edebi kompozisyon olarak, yazılmış en mükemmel kitaptır. Bu Kitap 66 kitabın Tanrısal kütüphanesidir. Bazıları çok büyük, bazılarıysa sadece bir broşür büyüklüğündedir. Bu kitaplar çok çeşitli şekilde edebiyatı, tarihi, biografiyi, şiiri, atasözlerini, ilâhileri, mektupları, ibadet hakkında uzun direktifleri, kanunları, meselleri, bilmeceleri, kinayeleri, kehanetleri ve insanların diğer tüm ifade şekillerini içerir.

  ____________________

  9. Bruce, The Books and the Parchments, s. 48.

  10. Bivin & Blizzard, Understanding the Difficult Words of

  Jesus, ss. 20-23 & 45-78.

  11. Rhoton, İnanç ve Kanıt, s. 52.

  Kitab-ı Mukaddes’in diğer kitaplara üstün, O’nun başlangıcı, düzeni, öğretisi, iddiaları, ahlâkî niteliği, tarihi olayları, peygamberlikleri, edebi dili, şimdiki zamanda kurtarıcılığı ve sonsuz iyiliği eşsizdir. Dünyada etkisi eşsizdir. O, her kuşaktan milyonlarca kişiyi kutsadı, insanoğluna en yüksek ümidi ve güveni verdi.

  Kitab-ı Mukaddes’i kabul edenlerin karakteri değiştirir. Kitab-ı Mukaddes, Tanrı’nın insan ile ilişkisini, geçmiş, şimdi ve gelecek zamanda içine almaktadır. Tanrı’nın insan için şimdi ve gelecekte planını açıklayan Kutsal Kitap bütün insanlara Tanrı’nın vasiyetnamesidir. Bu kitap sonsuza kadar sürecektir. O, çok yüksek bir sorumluluk gerektirir ve her kim O’nun içerdiği kutsallıkla oynarsa lânetlenecektir.

  Tanrı’nın düşüncesini, dünyanın yaratılışını, insanların günaha düşüşünü, kurtuluşun yolunu, günahkârların lânetini ve inananlarının mutluluğunu gösteren tek kitap, Kitab-ı Mukaddes’tir. O’nun öğretisi kutsaldır; emirleri bağlayıcıdır; tarihi doğrudur; ve hiç bir parça değişmez. O yön gösteren ışığı, kuvvetlendirici ruhsal yiyeceği, mutluluğu içerir. İnsan akıllı olmak için O’nu okumalı, kurtulmak için O’na inanmalı, kutsal olmak için O’nu uygulamalı; İnsan, hafızasını O’nunla doldurabilmesi, kalbinin O’nun tarafından yönetilmesi, doğruluk ve gerçek kutsallıkta, ayağının rehberi olması için, O’nu okumalı.

  İnsan O’nu yavaşça, sık sık, duayla düşünüp, araştırarak, ibadet ederek okumalı; kişi O’nun bir parçası oluncaya ve o inançla dağları yerinden oynatıncaya kadar daima, durmaksızın çalışarak, tekrar baştan başa öğrenmeli.12

  Kitab-ı Mukaddes’in sonsuz derinliği ve yüksek idealleri eşsizdir. O’nun öğretilerindeki mantıklılığı, sözlerindeki güvenilirliği, ifadelerindeki yenilik ve modernliği, gayb hakkında sunulan doğruluğu, mesajlarındaki kişiselliği, görüşündeki ulaşımın uzaklığı, kanunlarındaki tamlığı, bilgisindeki kapsamlılığı, detaylarındaki sonsuzluğu, maksadındaki çıkar gözetmeyen durumu, uygulanmasındaki basitliği, taleplerindeki adaletliliği, hükümlerindeki doğruluğu, uygulanmasındaki açıklığı, bilgeliğindeki buyuruculuğu, ve O’nun dünya çapındaki çekiciliği eşsizdir.

  ____________________

  12. Chafer, Systematic Theology, 1. Cilt, s. 29.

  Kitab-ı Mukaddes eksiksiz ve sürekliliği mutlaktır. O devam eden tarihi olaylarla, sunduğu tip ve anti-tip ile, kehanetler ve tamamlamalarıyla, dünyada yaşayan en mükemmel insanın güvenle beklenilmesiyle, gerçekleşmesiyle ve yüceltilmesiyle, bağlandı. İnsana ait imkânsızlıklara rağmen O’nun sürekliliği sağlanmıştır; çünkü Kitab-ı Mukaddes 1.600 yıldan az olmayan bir zaman sürecinde, birbirleriyle hiç bir görüşme veya konferans yapmamış: krallar, köylüler, filozoflar, balıkçılar, doktorlar, devlet adamları, alimler, şairler, ve çiftçilerden, oluşan 40’ın üstünde yazar tarafından Tanrı’dan esinlenerek yazılmış 66 kitaplık bir kütüphanedir.

  Bu zaman ve yazar şarlar altında süreklilik engelleri yüzünden doğal olarak Kutsal Kitap dünyanın görebileceği en ayrı cinsten, en nispetsiz, en ahenksiz, ve insanın düşüncelerine çok aykırı, bir kitap olmalıydı; halbuki, O Tanrı’nın insan ile ilişkisinin tüm tarihi olan, aynı cinsten, devamlı, ahenkli ve düzenli bir açıklamadır. Öyle ki insan Kitab-ı Mukaddesi yazmak isteseydi yapamazdı, yapmak isteseydi yazamazdı. O tüm günahı mahkum eder, ve O’nun yazarlarının günahlarıyla birlikte diğerlerinin de günahlarından bahseder. İyi insan bile başkalarına yardım için Tanrı esini olmadıkça kendi günahları hakkında yazmayacaktı.

  Kitab-ı Mukaddes’in ana konusu İsa Mesih’tir. İsa Mesih’in Tanrı olarak bedende görülmesi, O’nun kurban olarak ölmesi, O’nun ölümden dirilişi Müjdeyi oluşturur.13 Kutsal Kitap’ta Müjdeye ve ondan da ileriye gidilir. Cehennem ve cennetin kapıları Kutsal Kitap’ta açılır. Kitab-ı Mukaddes yolcuların haritası, gezginin asası, pilotun pusulası, ve Hıristiyan’ın rehberidir. Sonsuz kurtuluş, can, beden ve ruhumuz için yardım kaynağı olarak Kitab-ı Mukaddes Tanrı’nın gücüdür. Tanrı’nın gücü sınırsız ve tamdır; asla zayıflamaz. Bu yüzden Kitab-ı Mukaddes’teki “Müjde”de utanılacak hiç bir şey yoktur.

  “Ben Müjde’den utanmıyorum. Bu önce Yahudilerin, sonra

  da Yahudi olmayanların olmak üzere, iman eden herkesin

  kurtuluşu için Tanrı’nın gücüdür.” (Romalılar 1:16)

  Kitab-ı Mukaddes’in koruyuculuğu yıllarca sürer. Bazı krallar ve dinler onu tahrip etmeye çalıştılar, ama başaramadılar. Kitab-ı Mukaddes yıkılamaz çünkü bu Tanrı’nın

  ____________________

  13. Dake, Dake’s Annotated Reference Bible, s. 509.

  sözüdür, ve Tanrı’nın sözü değiştirilemez. Türk yazar ve Mesih İnanlısı olan Rev. Turgay Üçal Kitab-ı Mukaddes hakkında şöyle yazar:

  “Yüzlerce yılın derinliklerinde pekişen inancımızın temeli

  olan Kutsal Kitap, bu direk ve doğru çizgilerin üzerinde bir

  kitap olduğu için onun öğretilerine imanımız tamdır.

  Birbirinden farklı zamanlarda oluşa ama aynı noktaları

  vurgulayan ve dünyanın sonuna kadar vurguladığı noktaları

  sürekli gözümüzün önünde tutacak olan bu kitap, söylediği

  peygamberliklerin yerine gelmesiyle, anlattığı olayların

  tarihsel ve arkeolojik kanıtlarla desteklenmesiyle de tam ve

  tek Tanrısal kaynak olduğunu sürekli kanıtlamaktadır. Şunu

  belirtmek istiyorum ki, bizim için bu denli güvenilir bir

  kitabın ayrıca kendisi hakkında verdiği değiştirilemezlik

  sözü de bizim için büyük önem taşımaktadır.14

  Tarih boyunca, Hz. İsa Mesih’in orijinal sözleri daima gerçek Mesih İnanlıların yanında bulunmaktadır. Mesih İnanlıları Mesih’in sözlerini kabul ettikleri için, onun sözleri daima ve sürekli onların yanında bulunacaktır. Garip olan budur: Tanrı’nın sözü “tahrif edilmiştir” diye iddia eden çoğu Müslümanlar’ın yanında İncîl bulunmuyor çünkü onlar Hz. İsa’nın kitapta bulunan sözlerine inanmıyorlar. Yani kitabı bilmeyenler, kitabı araştırıp okumayanlar, ve kitaba inanmayanlar, “tahrif” iddialarının en büyük yaygarasını koparıyorlar.

  “Ama kötü ve sahtekâr kişiler, aldatarak ve aldanarak

  gittikçe daha beter olacaklar. Sen ise öğrendiğin ve

  güvendiğin ilkelere bağlı kal. Çünkü bunları kimlerden

  öğrendiğini biliyorsun. Mesih İsa’ya olan iman aracılığıyla

  seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan Kutsal

  Yazıları da çocukluğundan beri biliyorsun. Kutsal Yazıların

  tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve

  doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde

  Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur.”

  (2 Timoteyus 3:13-17)

  ____________________

  14. Üçal, Mesih’le Yaşamak, s. 38.


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!
  cooltext25337399wn1.jpg

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.