• Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24741
  Armagan
  Anahtar yönetici
  Kesin Gerçekler (Yazar: Fikret Böcek)


  Bu kısa yazımda yazacaklarım sadece beyin idmanından ibarettir. Varacağımız sonuçlara Kutsal Yazılar’ın yönlendirişiyle varma amacındayım. Bu nedenle Kutsal Yazılar’ın yönlendirişiyle akıllarınızın yenilenmesine hazır olmalısınız.

  Tanrı’nın Üç Özelliği

  · Tanrı’nın Herşeye Gücü Yeter– istediğini yapmaya gücü yeter (Eyüb 42:2; Luka 1:37).

  · Tanrı Her Yerdedir– Tanrı her zaman her yerdedir (Yeremya 23:24; 1 Krallar 8:27; Mezmur 90:2).

  · Tanrı Herşeyi Bilir- Tanrı var olmuş, var olan ve var olacak herşeyi bilir (1 Yuhanna 3:20).

  İşte Tanrı’nın bu özelliklerini O’nun işleri izler:

  · Seçim: Tanrı kurtulacak kişileri onları yaratmadan önce seçer (Yuhanna 1:12-13; 6:37-40; Efesliler 1:4,11; Romalılar 8:29-30; Elçilerin İşleri 13:48; Filipililer 1:29).

  · Yaratılış: Evreni var eden Tanrıdır (İşaya 44:24; Koloseliler 1:16-18).

  · Tanrı’nın İlahi Takdiri: Tanrı yarattıklarını her yönden kontrolü altında tutar ve onların gereksinimlerini sağlar (Mezmur 135:7; Vaiz 3:13; Elçilerin İşleri 14:17).

  1. Tanrı’nın Özelliklerinden çıkardığımız doğal sonuçlar vardır.

  A. Eğer Tanrı’nın her şeye gücü yetiyorsa, o zaman istediği her şeyi yapacak güce sahiptir. Yaratabilir, tarihi durdurabilir, veya tarihin akışını değiştirebilir ya da yaratmış olduğu tüm evreni ve içindekileri istediği an yok edebilir.

  ***Bu nedenle, yaratmak istediği herşeye gücü yeter.

  B. Eğer Tanrı her yerdeyse, o zaman hiçbir şey Tanrı’dan saklanamaz. Hiçbir boyut, hiçbir zaman dilimi(geçmiş, şimdiki ve gelecek), hiç bir düşünce, hareket veya varlık Tanrı’nın varlığından gizlenemez. Tanrı yoktur diyen kişi aptal deve kuşunu andırır, çünkü her yerde olan Tanrı, tanrısız olduğunu iddia edenlerin de akıllarında ve yaşamlarındadır.

  ***Bu nedenle, Tanrı yaratmış olduğu herşeyi yönlendirir.

  C. Eğer Tanrı her şeyi biliyorsa, o zaman gelmiş geçmiş her varlığı, var olan ve var olma potansiyeli olan her şeyi, varlığı veya kavramı da bilir.

  1. Var olan her şey gerçekten de vardır.
  · Bu durum her nesneyi ve olayı kapsar.
  Ø Bu her boyutu kapsar. Geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman Tanrı’nın bilgisi ve ilahi kontrolü dahilindedir. Var olmanın her şekli(düşünce, hareket veya varlık) Tanrı’nın yaratma gücünden gelir. Dolayısıyla, Tanrı’nın bilgisi ve yönetimi dışında hiçbir şey olmaz.

  2. Potansiyel olan her şey varolabilecek olan şeylerdir.
  3. Tanrı’nın her şeyi bilmesi, varolabilecek ama varolmayan olayların bütününü de kapsar.
  4. Tanrı’nın her şeyi bilmesi, yalnızca Tanrı’nın aklında varolan fakat Tanrı’nın aklında bırakıp, var etmeyi seçmediği (yaratılış işleviyle) nesne veya olayların bütününü kapsar.

  *** Bu sebeple, Tanrı yarattığı(yoktan var ettiği) her şey hakkında her türlü bilgiye sahiptir.

  Sonuç: Tanrı’nın her şey üzerinde kesin bilgisi ve kesin kontrolü vardır.

  2. Yaratış İşleviyle Tanrı, belirli bir sona sahip varlıklar yarattı.
  A. Yoktan yaratılan varlıklar sonsuz değildir.

  1. Yaratılmış olan varlıklar belirli bir sona sahip olduklarından kendi kendilerine sonsuzluğu anlama kapasiteleri yoktur.

  2. Varlıklar “hiçlikten” yaratılmış olduklarından ve harekete geçmeleri tamamen Tanrı tarafından sağlandığından her şey kayıtsız şartsız Tanrı’nın kararına bağlıdır.

  B. Var olan hiçbir şey ne kazayla var olmuştur, ne de kazayla var olma ihtimaline sahiptir.

  1. Bir şeyin kaza sonucu olması Tanrı’nın her şeyi bilmesinin, her yerde olmasının ve her şeye gücünün yetmesinin ötesinde bir şey olduğundan kaza kavramının kendisi(insana dayalı bir) kazadır.

  2. Kaza ve Şans kavramları Tanrı’nın bilgisi, varlığı ve kontrolünün dışında olan bir yaratıcının varlığını ima ettiğinden var olan hiçbir şey kaza veya şans eseri olamaz.

  C. Var olan hiçbir şey Tanrı’nın bilgisi, varlığı veya kontrolü olmadan hiçbir şekilde
  hareket edemez.
  1. Çünkü var olan her şey Tanrı’nın kendisi tarafından var edilmiştir. Varlıklarını Tanrı’ya borçludurlar.
  2. Tanrı kendisinden üstün bir varlık yaratamaz.

  *** Dolayısıyla, var olan her şey Tanrı’nın bilgisi ve kontrolü altındadır.

  3. Var olan her şey kaza sonucu değil, Tanrı’nın var olan her şeyi var
  etmeyi seçtiğinden dolayı vardır.

  A. Tanrı’nın bu seçimi var olan her olayı kapsar.

  · Sonuçlar Tanrı tarafından önceden bilindiğinden ve böylece bu sonuçları yaratan sebepleri Tanrı’nın kendisinin var etmeyi seçtiğinden de anlıyoruz ki Tanrı her şeyi kendi kontrolünde tutmaktadır.

  B. Dolayısıyla tüm sonuçlar önceden bilinmektedir. Sonuçların önceden
  bilinmesinin sebebi, sonuçları getiren gücün Tanrı’nın kendisi olduğundan dolayıdır. Doğal olarak, sonuca sebep olan Tanrı, sonuca götüren sebebi de kendisi var etmeyi seçmiştir.

  · İşte bu nedenle, Tanrı tüm olayların olabilecek her türlü sonucunu önceden bilmektedir. Çünkü, sonucu da sonuca götüren sebebi de yaratan Tanrı’nın ta kendisidir.

  C. Bu durum, irade sahibi olan yaratıkların ortaya çıkardıkları veya sebep oldukları olayları da kapsar. Çünkü;

  1. Tanrı’nın kontrolü ve bilgisi dışında hiçbir irade var olamaz. Çünkü;

  2. Tüm iradeyi yaratan Tanrı’nın kendisidir. İradenin var olmasını sağlayan şartları yaratan da Tanrı’nın kendisidir.

  4. O halde, “kötülük” Tanrı’nın izin verdiği bir şeydir ve Tanrı’nın
  kesin kontrolü altındadır.

  A. Kötülük Tanrı’ya karşı isyan olmasına rağmen Tanrı’nın izni dahilinde olur. Fakat kötülük ne Tanrı’dan büyüktür, ne O’nun kontrolünün dışındadır, ne de O’nun bilgisinin ötesindedir.

  B. Var olan her şeyi(kötülük de dahil) Tanrı yaratmıştır. Tanrı’nın yaratmış olduğu şeyler içerisinde olan kötülük daire içerisinde bir dairedir.

  1. Tanrı’dan farklı ve ayrı olan kötülük Tanrı’nın kontrolündeki zaman ve mekanda bulunur.

  2. Çünkü, Tanrı’nın kontrolü dışında hiçbir şey var olamaz.

  C. O halde, Tanrı’nın yaratmış olduğu dünyada var olan kötülük Tanrı’nın iyi planı için Tanrı’nın kendisi tarafından kullanılabilir. (Yaratılış 50:20; Elçilerin İşleri 2:23).

  5. Buna ek olarak, Mesih’in kurtuluşuna erişen herkes kurtulmak için
  ya seçilmiştir, ya da seçilmemiştir.

  A. Tanrı zaman içerisindeki her şeyi yaratılıştan beri kesin bir şekilde kontrolü altında tutmaktadır. Dolayısıyla, Tanrı’nın yaratma işleviyle veya bu işlevin bir sonucu olarak doğrudan veya dolaylı bir şekilde var etmediği hiçbir şey var olamaz.

  1. Tanrı’yı seçme veya reddetme iradesine sahip olan insanlar da buna dahildir. Bireyin seçimi de, reddi de Tanrı’ya aittir. Bireyin İstanbul’da mı yoksa Ankara’da mı yaşayacağı kendisine kendi seçimi veya reddi gibi görünse de kararı ve karara götüren nedenleri yaratan Tanrı’nın yaratma gücüdür.

  2. Tanrı herkesi bazı şeylere veya kararlara meyilli isteklerle ve yeteneklerle yaratmıştır.

  · İnsanlarda inanma veya inanmama “meyilliliği” de Tanrı’nın kendi işidir.

  3. Herkes bulunduğu yerde Tanrı sayesinde bulunmaktadır. Tanrı herkesi öyle bir yere yerleştirmiş durumdadır ki, bulunduğunuz yere göre ya Mesih’in müjdesini anlayıp kabul edeceksiniz, ya da reddedeceksiniz. Kabul ve red olgularının yaratıcısı olan Tanrı bulunduğunuz mekanın ve olayların da yaratıcısıdır.

  4. Tanrı, bütün bu çeşitliliğin ve herkesin özel durumunun farkındadır, çünkü bulunduğunuz yerde bulunuyor olmanız da Tanrı’dan dolayıdır. İşte bu nedenle, nasıl bir durumda olursanız olun her zaman Tanrı’yı yüceltmelisiniz. Yücelik sadece ve yalnızca Tanrı’ya aittir.

  ***Bu sebeple, kurtuluş sadece ve yalnızca Tanrı’ya bağlıdır. İnsan kendisini kurtarmaktan aciz olduğundan kendi kurtuluşu için özel bir seçim yapamaz.

  …..Çünkü Tanrı, kendi yaratmış olduğu insanların iradeleri dahil olmak üzere yer yüzündeki her molekülün tek yönlendiricisi ve yaratıcısıdır. O’nun izni olmadan başınızdan tek bir tel bile yere düşmez. Çünkü, “Mesih her şeydir ve her şeydedir.(Koloseliler 3:11)

  Lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun.
  Fikret Böcek

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.