Kendisine Tapınılmayı Kabul Eder

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23815
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Kutsal Yazılar'da tapınma konusu kadar açıkça bahsedilen konu az bulunur. Hem Eski Antlaşma, hem de Yeni Antlaşma sadece Tanrı'ya tapınılması gerektiğini vurgulamaktadır. İsa Şeytan'a şöyle demiştir: “Rabbin olan Tanrı'ya tapınacaksın ve yalnızca O'na kulluk edeceksin” (Matta 4:10; Luka 4:8). Hiçbir insana veya meleğe tapınılmaması gerekiyordu (Matta 4:10; Esinleme 19:20; 22:8, 9). Tanrı'nın “görkemini” başkasına vermeyeceği yazılmıştır (İşaya 42:8).

  Yeni Antlaşma, tapınma için Grekçe “proskuneo” kelimesini kullanır. İsa'nın, Şeytana sadece Tanrı'ya tapınılmasını söylediğinde kullanmış olduğu kelime budur. Tanrı'ya tapınma konusunda en çok kullanılan kelime budur (Yuhanna 4:24; Esinleme 5:14; 7:11; 11:16; v.b.).

  İsa bir adamı iyileştirdikten sonra, iyileşen adam şöyle demiştir; ” 'Rab iman ediyorum' diyerek İsaya tapındı” (Yuhanna 9:38). Aynı Grekçe kelime Matta 14:33'te İsa'nın öğrencileri O'nu suyun üzerinde yürürken görünce, İsa'ya tapındıklarında da kullanılmıştır. Başka bir yerde de İsa'nın dirilmiş olduğunu gören öğrenciler “…yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarıldılar, O'na tapınmaya başladılar” (Matta 28:9). Görmüş olduğumuz gibi, dirilişten önce ve sonra İsa Kendisine tapınılmayı kabul etmiştir. Sadece Tanrı'ya tapınılmasını söyleyip Şeytan'ı azarlayan İsa, Kendisine tapınılmasına karşı çıkmamıştır, çünkü “sadece Tanrı'ya tapınılması gerekir.” İsa Kendisine tapınılmasına izin vermiştir.

  İbraniler 1:6'da Tanrı'nın meleklerinin İsa'ya tapınmaları (proskuneo) yazılmıştır. Esinleme 5:8-14'te hamd ve tapınmayla ilgili bir bölüm tamamen Kuzu'ya (İsa) ve Tanrı'ya adanmıştır. Bir ayette Pavlus, yerde ve gökteki bütün dizlerin İsa Mesih'in adı anıldığında diz çökeceğini ve İsa Mesih'in Rab olduğunu itaraf edeceğini yazmıştır (Filipililer 2:10, 11). Yeni Antlaşma'da birçok kez iman ve ümit kaynağı olan Tanrı Oğlu'na tapınılır.

  Yeni Antlaşma topluluğunun ve yüzyıllar boyunca süregelen tüm inanlı topluluklarının birleşik tanıklığı, tapınmanın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olan Tanrı'ya yapılmasına yöneliktir.


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.