Kaybolan Oğul Benzetmesi

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23662
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  (İncil'in Luka Kısmının 15. Bölümü 11-32 ayetleri)

  “İsa, “Bir adamın iki oğlu varmış” dedi. “Bunlardan küçüğü babasına “baba” demiş, “malından payıma düşeni ver bana.” Baba da servetini iki oğlu arasında paylaştırmış.

  Bundan birkaç gün sonra küçük oğlu her şeyini toplayıp uzak bir ülkeve gitmiş. Orada sefahat içinde bir yaşam sürerek varım yoğunu çarçur etmiş. Delikanlı her şeyini harcadıktan sonra, o ülkede şiddetli bir kıtlık baş göstermiş ve o da yokluk çekmeye başlamış. Bunun üzerine gidip o ülkenin vatandaşlarından birinin hizmetine girmiş.

  Adam onu, domuz gütmek üzere otlaklarına yollamış. Delikanlı domuzların yediği keçiboynuzlarıyla karnını doyurmaya can atıyormuş. Ama hiç kimse ona bir şey vermemi.

  “Aklı başına gelince şöyle demiş: “Babamın nice işçisinin fazlasıyla yiyeceği var, bense burada açlıktan ölüyorum. Kalkıp babamın yanına döneceğim ve ona, ” Baba ” diyeceğim. “Tanrı 'ya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun alarak anılmaya layık değilim. Beni işçilerinden biri gibi kabul et. “

  Böylece kalkıp babasının yanına dönmüş. Kendisi daha uzaktayken babası onu görmüş, ona acımış, koşup boynuna sarılmış ve onu öpmüş. Oğlu ona, ” Baba ” demiş. “Tanrı 'ya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun alarak anılmaya layık değilim.
  “Babası ise kölelerine, “Çabuk, en iyi kaftanı getirip ona giydirin!” demiş. “Parmağına bir yüzük takın, ayaklarına çarık giydirin! Besili danayı getirip kesin, yiyelim ve eğlenelim. Çünkü benim bu oğlum ölmüştü, yaşama döndü; kaybolmuştu, bulundu. ” Böylece eğlenmeye başlamışlar.
  “Babanın büyük oğlu ise tarladaymış. Gelip eve yaklaştığında çalgı ve oyun seslerini duymuş. Uşaklardan birini yanına çağırıp, 'Ne oluyor' diye sormuş.

  “Büyük oğul öfkelenmiş, içeri girmek istememiş. Babası dışarı çıkıp ona yalvarmış. Ama o, babasına şöyle cevap vermiş: 'Bak, bunca yıl senin için köle gibi çalıştım, hiçbir zaman buyruğundan çıkmadım. Ne var ki sen bana, arkadaşlarımla eğleneyim diye hiçbir zaman bir oğlak bile vermedin. Oysa malını fahişelerle yiyen şu oğlun eve dönünce, onun için besili danayı kestin.'

  Babası ona, “Oğlum, sen her zaman benim yanımdasın, neyim varsa senindir' demiş. 'Ama sevinip eğlenmek gerekiyordu. Çünkü bu kardeşin ölmüştü, yaşamaya döndü; kaybolmuştu, bulundu!”

  Tek Tanrılı İnanç
  Yukarıdaki alıntı, İsa Mesih'in sözleri olup İncil'in bir parçasıdır.
  İsa'nın aracılığıyla Tanrı'nm açıkladığı inanç, tabii olarak tek Tanrılı, tek Allah'ı kabul eden bir inançtır. Allah birdir, eşi ve benzeri yoktur, doğurmaz ve doğurulamaz. İsa diyor ki:
  “Tanrımız olan Rab tek Rab'dir.”

  Fakat bu bilgi bize yeter mi? Yani O'nun bize yaklaşımı nasıldır? Biz O'na yaklaşmalıyız? O çok uzaklarda mı, değil mi? Yoksa bize bizden yakın mıdır?
  İsa Mesih Tanrı ve insanla ilgili gerçekleri, gündelik yaşamın olaylarına benzeterek bildiriyor. Çünkü Tanrı gündelik yaşamımızda yer almak istiyor. Bizimle samimi olmak istiyor…!
  Ne yazık ki, değişik toplumlar, değişik dinler Tanrı'yı kendilerine mal etmeye çalıştılar. İnsanla Tanrı arasında bir ayırım uçurumu yaratmışlar. Peki, öyleyse…
  Tanrı hangi dini tutuyormuş?

  Soru bu şekilde sorulursa tabii ki, bir acayip olur. Fakat Allah'ın dini hangisi ya da hak din hangisidir diye sorarsak, aynı anlama gelmiyor mu?

  Dünyada tek Tanrı'nm varlığını tanıyan üç din, Musevilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık şeklinde bölümleniyor. Tanrı tek ise neden (en az) üç ayrı din oluşuvcriyor? Bu bölümlenme Tanrı'nm isteği ve düşüncesini yansıtıyor mu? Böyle bir durum neden meydana geldi? Bu şöyle olmuştur ki, Tanrı insanlık tarihinin en eski devirlerinden bu yana insana, Kendisim ve isteğini açıklayan kutsal yazılar bağışlamıştır. Bu yazıları benimseyen hedef toplumlar birbirinden farklı, birbirini dışlamış. Ama bu dışlama Tanrı'dan mı, insandan mı kaynaklanıyor?

  Tanrı kendisim, şu ya da bu dine ait Tanrı olarak tanımlanıyor. O'nü dine göre bölümlememiz doğru değil. Tek Tanrı olduğuna göre dm ayrımı yapmaksızın bütün insanlarca tapınılması gereken tek ve aynı yüce Varlık olduğunu kabul etmek en mantıklı ve doğal şey değil mi? Nitekim, gerek belirli bir inanca sahip her kişiyi, gerek Tanrı tanımaz kişiyi yaratan, seven ve merhametine çağıran O'dur.


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.