KAN İŞARETİ, Kamil Musa

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23672
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Şeriatın yapraklarında bile kan lekeleri görebiliriz. Tanrı ‘Sevgi İşareti’ni oraya da koydu. Şeriat, bize günahlarımızı gösterir. Onun üzerine serpilen kan ise o günahların nasıl temizleneceğine işaret eder. İsa Mesih’in çarmıhta akıttığı kan, O’na iman edenlerin tüm günahlarını temizler. Bunu nerden biliyoruz? Tanrı’nın kendisi diyor ki, “Mesih’in kanı bizi her günahtan temizler”. Yalnız söylemekle kalmadı, çarmıhta sunulan kurbanın, akıtılan kanın günahları bağışlama, ölümü yenme gücüne sahip olduğunu kanıtladı. O’nu ölümden diriltti ve “Mesih, asıl kutsal yerin örneği olup elle yapılmış kutsal yere değil, ama şimdi bizim için Tanrı’nın önünde görünmek üzere asıl göğe girdi”.

  Değerli okuyucum, şimdi kurban kesilirken “bir kurban daha” deyip de geçmeyiniz. Mesih ölümden dirildi ve şu anda Tanrı’nın sağında yücelik içinde oturmaktadır. O, Tanrı’nın huzurunda görünmek üzere Cennet’e girdi.

  O’na iman edenler için her an şefaat etmektedir. Bu ‘şefaat’ sözcüğünün tam anlamı şudur; İsa Mesih şu anda Tanrı’nın Kutsal huzurunda görünür biçimde durup O’na iman edenlerin suçlarının bağışlanması için döktüğü kanı Tanrı’ya göstermekte, “Ben bu kişi için kanımı akıttım, o suçlu sayılamaz” demektedir.

  İsa Mesih’in çarmıh üzerinde günahlı insanlar uğruna ölmesi tarihsel bir olay olarak geçmişte kalıyor. Dirilişi ve göğe çıkışı da aynı biçimde geçmişte yer almış olaylardır. Bunlar bu gün, şimdi bizim yaşamımızı nasıl etkileyebilir? Ayet diyor ki; “Çünkü Mesih, asıl yerin örneği olan, insan eliyle yapılmış kutsal yere değil de şimdi bizi temsil etmek için Tanrı’nın huzurunda görünmek üzere Cennet’e girdi” Evet, Mesih, Tanrı’nın kutsal huzurunda O’na iman edenleri şimdi temsil etmek için Cennet’e girdi. İsa Mesih’in şu anda Tanrı huzurunda yaptığı iş geçmişte kalmıyor, şimdiki zamanda devam etmektedir. Mesih yeryüzünde ortaya çıktığı zaman amacı günahları kaldırmaktı. Şimdi, O’nun Cennet’te Tanrı Katında oturuyor olması, yaptığı işin tam olduğunu ve günahlı insanı temsil etmeye hakkı olduğunu kanıtlar. Mesih, günahları kaldırmak için önce yeryüzünde göründü. Günahlar için ölüp dirildikten sonra Tanrı katında günahları bağışlanmış insanı temsil etmek üzere görünmektedir. Bir gün de O’na iman edenleri kendi yanına almak için yine görünecektir. Mesih’in gelişine dek kesilen kurbanlar ileriye doğru O’nun çarmıhına işaret ediyordu. O’nun ölümü ve dirilişinden sonra kesilen kurbanlar da geriye, geçmişe, yine O’nun çarmıhına işaret eder.

  Değerli okuyucum, bundan sonra kurban kesilirken Tanrı Sözünde yazılanları hatırlamanızı isterim. İsterseniz siz de araştırınız. Göreceksiniz ki insanlık ailesinin benimseyebildiği her din içinde Tanrı kendi işaretini bıraktı. Bu O’nun ‘Sevgi İşareti’, ‘Kan işareti’dir. Hemen hemen her dinde bir çeşit kurban olayına değinildiğini söyleyebilirim. İlkel kabilelerin ve putperestlerin tapınışlarında, yanlış biçimde uygulansa bile bir canın başka bir canın yerine feda edildiği kavramı görülebilir. Tanrı neden bu işareti bıraktı? En derin sevgiyle sevdiği insanın, insanlık tarihinde gerçekleştirilen en önemli olaya, çarmıhta akıtılan kusursuz kana bakıp sonsuz ölümden, günahlarının yaraştırdığı sonsuz yargıdan kurtulabilmesi için! Kutsal Kitap günahların bağışlanması için başka bir yol göstermiyor. Olsaydı gösterirdi. Tanrı sevgidir, sevgiyle doludur. Kendi özünden biricik Mesih’ini sizin ve benim gibi günahlı kişiler uğruna feda etmiş olması O’nun bu sonsuz sevgisini sergiler.

  Belki de bu noktada soruyorsunuz: “Bu konuda ne yapabilirim?” Tanrı’nın sizden beklediği çok basit bir eylem vardır: “Bak ve yaşa!” diyor size. Bugün kesilen kurbanlara baktığınız zaman bunların işaret ettiği gerçek ve Sonsuz Kuzu’yu görmenizi ister. Sizin günahlarınız için öldüğüne iman ederseniz sonsuz ölüm yargısından kurtulup yaşayacaksınız, hem de sonsuza dek! Tanrı Sözü diyor ki “Bir kez ölmek ve ondan sonra yargılanmak nasıl insanların kaderiyse, böylece Mesih de birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi. İkinci kez, günah yüklenmek için değil, kendisini bekleyenleri kurtarmak için kendilerine görünecektir” (İbr. 9:27-28) Atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan gümüş ya da altın gibi geçici şeylerle değil, Mesih’in kusursuz ve lekesiz bir kuzunun kanına benzer değerli kanı fidyesiyle kurtuldunuz”

  1 Petrus 1:19


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.