Kalvinizmin 3. Doktrini :

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27889
  Anonim
  Pasif

  KALVİNİZMİN 3. DOKTRİNİ (SINIRLI KEFARET)

  Kallvinistlerin inançları 5 madde veya ‘inanç doktrini’ ile özetlenir. Bunlardan 3.’sü ‘SINIRLI KEFARET’ (Limited Atonement) olarak bilinir ve İsa’nın HERKES için ölmediğini, yalnızca, daha doğmadan önce belirlenmiş bazı ‘SEÇİLMİŞLER’ için öldüğünü ileri sürerler.

  Kalvinizmin bu 5 doktrinini hiç duymamış veya doğru-dürüst incelememiş bazı imanlılar, bilhassa bu 3. Maddeyi duyduklarında, “Olamaz. Bu Kutsal Kitab’a uymuyor, uyamaz. Protestan önderlerinden biri olan Kalvin’in böyle bir öğretinin sahibi olduğuna inanmıyorum, inanmak istemiyorum” diye reaksiyon gösterirler ve haklıdırlar da. Çünkü aklı başında birinin, hiç yönlendirilmeksizin Kutsal Kitab’ı okuyup da böyle bir kanıya varması imkânsızdır. Ama bazı ‘Aydınlanmış!’ kişilerin yönlendirmeleri sonucu, bazı masum kişilerin saptırıldığı görülmüştür.

  Kalvinizmin yayılmasında en büyük iki etken vardı. Birincisi, var olan inanç sisteminin ve bilhassa Papa’lığın o devirdeki yozlaşmışlığı ve ikincisi ise, matbaanın icadının hemen ardından, ilk basılmış Kutsal Kitab’ın, çok ağır ve saptırılmış düşüncelerle yoğrulmuş olan ve ‘Rab’bin Öğretisi’ yerine, Kalvin’in kendi yorumlarına boğulmuş, ‘Kutsal Öğretiyi’ tanınmaz hale getirmiş ‘GENOVA BİBLE’ (Cenova Kutsal Kitabı – John Kalvin) idi. İmanlılar böylece, yağmurdan kaçarken, doluya tutulmuşlardı. Bir Papa’nın egemenliği sona ererken, PROTESTAN PAPA veya CENOVA’nın PAPASI olarak da bilinen, kendi düşüncelerinden asla taviz vermeyen ve hatta karşı gelenleri öldürten John Kalvin’in Egemenliği’ne girmişlerdi farkına varmadan. Düşünün bir kere, asırlardır Kutsal Kitab’ı hiç görmemiş veya dokunmamış ve hatta okumaları bile yasaklanmış bu insanların eline, matbaanın icadı ile, birer Kutsal Kitap sunuyorsun, ama bu Kalvin’in Kutsal Kitabı’dır. Kelâm’dan çok, kendi yorumlarını içerir. Peki, o insanlar neye inanacak?

  Kutsal Kitab’ın neresinde, ‘HERKES’ veya ‘HER KİM’ imana ve tövbeye davet edilirse, Kalvinistler bunların herbirini inanılmaz, akıl almaz şekilde kıvırtmışlar, kıvırtabilmek için de her çareye başvurmuşlar ve “Herkes’ derken, sadece ‘Seçilmişler’ demek istenmiştir” demektedirler. Bunu haklı çıkarmaya çalışırken de ileri sürdükleri bazı ‘Seçilmişlik’ ile ilgili ayetleri vardır. Evet, Kutsal Kitap ‘Seçilmişlikten’ kesinlikle bahsediyordur ama bunlar, Tanrı’nın ‘geleceği bilme’ gücünden ve sadece bu güce dayanarak ve bundan kaynaklanan, ÖNCEDEN BİLDİKLERİ KİŞİLERİ (According to Foreknowledge) seçtiğini anlıyoruz. ‘Seçilmişliğin’ bu ön-bilgi’ye dayandığı, 1.Petrus 1:2’de ve Romalılar 8:29’da açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, Kalvinistlerin iddiası, bazılarının cehennemde odun olmak için ve bazılarının da ‘hiç sebepsiz’ kurtulmak için dünyaya geldiğini savunuyorlar ve buna seçilmiş olmak diyorlar.

  Yani, “Tövbe et” çağrıları boşuna. ‘Ancak Tanrı onu seçmişse tövbe edebilir’ diyorlar. “İman et, kurtulursun” çağrıları da boşuna. Ne yapsa kurtulamaz. Ancak seçilmiş ise iman edebilir. İsa Mesih’in “Gidin, tüm dünyaya Müjdeleyin. HER KİM iman eder, ….” sözleri de boşuna. Riyakâr bir İsa var burda. Halka öyle söylememizi istiyor ama, aslında bıyık altından kıs-kıs gülüyor. Çünkü, kendisinin çoktan seçmiş olduğu birkaç kişiden başka kimse kurtulamayacak. “Önünüze Doğru ve Yanlışı, Yaşam ve Ölümü koydum. Yaşamı seçin ki yaşayasınız” diyen Baba da Riyakârdır. Zavvallıların hiçbir şansı yoktur çünkü. Sadece gizlice seçilmiş, senden benden hiçbir farkı olmayan, hatta belki daha da kötü insanlar kurtulacaktır. Geri kalanlar ise, daha hiçbir günah işlememiş iken bile, cehennemde odun olmak için dünyaya gelmişlerdir.

  “Ama bu doğru olamaz! Bu asla doğru olamaz!” der en ufak adalet anlayışı olan bir yürek. “Böyle bir Tanrı, İncil’in Tanrı’sı olamaz” diye haykırır. Ama yine de Kalvinistler, ‘hakikî İncil öğretisi budur’ diye halkı kandırmaya devam eder. “Zavvallı 3-5 aylık bebeklere ne olacak o zaman?” diye sorulduğunda bir Kalviniste; “Birkaçı hariç, hepsi cehennemde cayır-cayır, ilelebet yanacaklar, yanmayı hak ediyorlar. Tanrı’nın gazabı, bitmez-dinmez öfkesi ilelebet onların üzerinde olacaktır” diye cevap vereceklerdir, çünkü başka HİÇ ÇARELERİ YOKTUR. Ama yumuşatmak için, bu sadistik görüşü kabul edilir kılmak için, hepsinin ezberlediği bir cevapları vardır: “Birkaç kişinin kurtuluşu bile Rab’bin yüceliğini ve sevgisini gösterir.” Ne cevap be! Al da bozdur. Senin masum bebeğin, ebediyen cayır cayır yanacak. Yanmak için doğmuştur. Yaptığı birşeyden ötürü değil. Onu Yaratan, bilerek, isteyerek, onu cehennemde odun olması için yaratmış; “Ben sana ne yaptım” diye konuşabilse bebek, Tanrı’nın verecek cevabı yok. Ama bu Tanrı, Kalvinistlere göre ‘Adil ve Sevecan’ imiş. Kimse kusura bakmasın ama bu Tanrı’nın İblis’ten hiçbir farkı yoktur. Böyle bir Tanrı’ya, ucunda Cehennem bile olsa, asla ve asla tapmam.

  ‘HİÇ ÇARELERİ YOKTUR’ demiştim. Çünkü burda taviz verirlerse, hepsi çorap söküğü gibi çözülür. Kalvinizim diye birşey kalmaz. Çünkü ‘Önceden Belirlenmemiş’ ise kurtulacak olanlar, neye göre kurtulacaklardır? İnsanın ÖZGÜR İRADESİNE göre mi? Ama Kalvinistler bunu da, büyük bir hiddet ile reddediyorlar, özgür irade diye birşey yoktur diyorlar. Kurtuluşta insandan gelen hiçbirşeyi, hatta “Merhamet et Tanrım” diye bir duayı, insan kabiliyetinin dışında sayıyorlar.

  Bundan böyle, “İsa senin için öldü” diyemiyeceksin insanlara. “Seçilmiş bazıları için öldü” daha doğru bir İncil’dir çünkü Kalvinistlere göre. “İman et ve Vaftiz ol” diyemiyeceksiniz artık Pavlus ve Silas’ın “Kurtulmam için ne yapmalıyım” diyen zindancısına. Hatta, sadece İncil değil, tüm Kutsal Kitap yenilenmiş oldu Kalvinist düşünce ile. Bu, Pavlus’un Galatyalılar’da bahsettiği ‘Bir başka Müjde’ değil mi sizce?

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.