ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Kadın Kadının Önemi

 • Bu konu 4 izleyen ve 3 yanıt içeriyor.
4 yazı görüntüleniyor - 1 ile 4 arası (toplam 4)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26010
  Anonim
  Pasif

  Kadının Önemi (Tomas Cosmades)


  İnsan haklarının geniş çapta çiğnendiği şimdiki dönemin görünümü gerçekten ürkütücüdir. Çalkantılar zincirinin halkaları arasında kadının çilelerini örtbas edicilik, çatlağı balçıkla sıvamaktır. Kadına karşı yeğ görülen uygulamalar döl yatağından başlıyor. Bazı ülkelerde doğacak çocuğun kız olduğu öğrenildiğinde dölüt hemen yokediliyor. Bazı bölgelerde kız doğar doğmaz boğularak öldürülüyor. Birçok yerde kızlar tüyler ürpertici seks pazarına çıkartılıyor. Belirli kuşaklarda kızların sünneti resmen onaylanıyor. Çokevlilik giderek yayılıyor. Talak-ı-selase rağbet buluyor. Ağır işlerde çalışan kadınların derdi arş-ı-alaya yükseliyor. Ve bunalımın giderek çoğalıyor.


  Tanrı düzeninde kadın erkekle tam eşitliktedir; yaşam arkadaşı, aile birliğinin kurucusu Rab Tanrı, ‘Sonra, “Adem`in yalnız kalması iyi değil” dedi, “Ona uygun bir Yardımcı Yaratacağım.”

  RAB Tanrı yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümünü topraktan Yar.atmıştı. Onlara ne ad vereceğini görmek için hepsini Adem`e getirdi. Adem her birine ne ad verdiyse, o canlı o adla anıldı.

  Adem bütün evcil ve yabanıl hayvanlara, gökte uçan kuşlara ad koydu. Ama kendisi için uygun bir Yardımcı bulunmadı.

  RAB Tanrı Adem`e derin bir uyku verdi. Adem uyurken, RAB Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı.
  Adem`den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın Yaratarak onu Adem`e getirdi.

  Adem, “İşte, bu benim kemiklerimden alınmış kemik, Etimden alınmış ettir” dedi, “Ona `Kadın denilecek, Çünkü o adamdan alındı.”

  Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak’ (Yaratılış 2:18-24).

  Tanrı Sözü’nde, yaratık insanın bir parçası olan kadına ilişkin bu ilginç açıklamanın yanı sıra, her iki varlığın da günahlı olması nedeniyle Tanrı kayrasına gereksinimliliği vurgulanır. Yaratan’ın kadını ya da erkeği yeni yaşam aşamasına getirmesinden sonra şu gerçek belirtilir:

  ‚Yahudi ile uluslar, köle ile özgür, erkek ile kadın arasında hiçbir ayırım yoktur. Çünkü hepiniz de Mesih İsa bağlılığında birisiniz. Eğer Mesih’in iseniz, bu durumda İbrahim’in soyusunuz. Vaat uyarınca mirasçılarsınız’ (Galatyalılar 2:28-29).

  Tanrı Babamız, ibrahim iman örneğimiz, Mesih inanlıları miras ortağı.. İnsanlığın can yakıcı çalkantıları zincirinde erkeğin kadına tahakkümü melekleri ağlatan tanrısaymazlık.
  Yaratıklar arasında hiçbir ayırım yapmayan Tanrı her tür haksız, adaletsiz uygulamayı kınar. Kutsal Söz’de kadının önemini belirten açıklamalar Tanrı’ya şükran duygusuyla anımsatılmalı:

  ‚İyi bir eş bulan iyilik bulur Ve RAB`bin lütfuna erer’ (Özdeyişler 18:22).

  Sevecen kadın onur, zorbalarsa yalnızca servet kazanır’Özdeyişler 11:16).

  Erdemli kadın kocasının tacıdır, Edepsiz kadınsa kocasını yer bitirir’ (Özdeyişler 12:4).

  ‚Bilge kadın evini yapar, Ahmak kadın evini kendi eliyle yıkar’ (Özdeyişler 14:1).

  Erdemli kadını kim bulabilir? Onun değeri mücevherden çok üstündür. Kocası ona yürekten güvenir Ve kazancı eksilmez. Kadın ona kötülükle değil, Yaşamı boyunca iyilikle karşılık verir.

  Yün, keten bulur, Zevkle elleriyle işler. Ticaret gemileri gibidir, Yiyeceğini uzaktan getirir.
  Gün ağarmadan kalkar, Ev halkına yiyecek, hizmetçilerine paylarını verir. Bir tarlayı gözüne kestirip satın alır, El emeğiyle kazandığı parayla bağ diker.

  Giyinip kollarını sıvar, Canla başla çalışır. Ticaretinin kârlı olduğunu bilir, Çırası gece boyunca yanar.

  Eliyle örekeyi tutar, Avucunda iği tutar. Mazluma kollarını açar, Yoksula elini uzatır.
  Kar yağınca ev halkı için kaygılanmaz, Çünkü hepsinin iki kat giysisi vardır. Yatak örtüleri dokur, Kendi giysileri ince mor ketendendir.
  Kocası ülkenin ileri gelenleriyle oturup kalkar, Kent kurulunda iyi tanınır. Kadın diktiği keten giysilerle Ördüğü kuşakları tüccara satar.
  Güç ve onurla kuşanmıştır, Geleceğe güvenle bakar. Ağzından bilgelik akar, Dili iyilik öğütler.
  Ev halkının işlerini yönetir, Tembellik nedir bilmez. Çocukları önünde ayağa kalkıp onu kutlar, Kocası onu över.

  Soylu işler yapan çok kadın var, Ama sen hepsinden üstünsün der.

  Çekicilik aldatıcı, güzellik boştur; Ama RAB`be saygılı kadın övülmeye layıktır.Ellerinin hak ettiğini verin kendisine, Yaptıkları için kent kurulunda övülsün. (Süleyman’ın Özdeyişleri 31:10-31).

  Yaratan kadınsız erkeğin eksik bir yaratık olacağını düşünerek, onun yanına en değerli arkadaşı koydu. Kadın benimsensin, sevsin, sevilsin, korusun, korunsun, Tanrı’nın insana beğenilir çocuklar yetiştirsin diye. Tanrısal düzende önemli yeri alan kadını aşağılamak, pataklamak, korkutarak cinsel ilişkiye zorlamak, onu bilgisiz bırakmak, tecrit etmek doğrudan doğruya Yaratan’ın yapıtını bozmaktır.

  Aklı genellikle cinsel konulara yönelik, günahlı nice erkeğin ilgisi, kadını kendine zevk getiren bir yaratık saymaktır. Öte yandan, bir kadının erdemli yaşamı bırakıp cinsel zevk aleti olmaya eğilimi ya da bu yolda istismarı çok hüzünlü ve acı vericidir. Toplumu sarsan durumlar arasında kadının ezilmesi, temel haklarından yoksun bırakılması önde gelen adaletsizliklerdendir. Kutsal Kitap’ta Tanrı esiniyle şöyle yazılıdır:

  ‘Erkek başını örtmemeli; o, Tanrı`nın benzeri ve yüceliğidir. Kadın da erkeğin yüceliğidir’ (1.Korintliler 11:7).

  Çünkü kadın erkekten yaratıldığı gibi, erkek de kadından doğar. Ama her şey Tanrı`dandır’ (1.Korintliler 11:12).

  Tarih boyunca kadının çekmekte olduğu yürek burkucu çilelerden biri, erkeğin keyfine göre karısını talak-ı- selaseye, yani boşanmaya itmesidir. Bin bir çeşit düzenle, hiç ara vermeden İsa Mesih’i sınamayı alışkanlık haline getiren din adamları, boşanmayla ilgili bir soru doğrulttu İsa’ya. İsa Mesih onları taa yaratılışa götürdü :

  ‚İsa`nın yanına gelen bazı Ferisiler*, O`nu denemek amacıyla şunu sordular: “Bir adamın, herhangi bir nedenle karısını boşaması Kutsal Yasa`ya uygun mudur?”
  İsa şu karşılığı verdi: “Kutsal Yazılar`ı okumadınız mı? Yaradan başlangıçtan `İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı` ve şöyle dedi: `Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak. ‘Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı`nın birleştirdiğini, insan ayırmasın.’

  Ferisiler İsa`ya, ‘Öyleyse’ dediler, ‘Musa neden erkeğin boşanma belgesi verip karısını boşayabileceğini söyledi?’

  İsa onlara, ‘İnatçı olduğunuz için Musa karılarınızı boşamanıza izin verdi’ dedi. “Başlangıçta bu böyle değildi. Ben size şunu söyleyeyim, karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen, zina etmiş olur. Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur’ (Matta 19:3-9).

  Bu sözlerle Rab İsa, her boşanmanın gerisinde katı yüreklilik bulunduğuna dikkatiçekmektedir.
  Düzenli ve sağlıklı aile Kutsal Kitap’ın ana konularındandır:
  ‚Ey kadınlar, Rab`be ait olanlara yaraşır biçimde kocalarınıza bağımlı olun.
  Ey kocalar, karılarınızı sevin. Onlara sert davranmayın’ (Koloseliler 3:18-19).

  ‚Öyle ki genç kadınları, kocalarını ve çocuklarını seven, sağduyulu, temiz yürekli, iyi birer ev kadını ve kocalarına bağımlı olmak üzere eğitebilsinler. O zaman Tanrı`nın sözü kötülenmez.

  Genç erkekleri de sağduyulu olmaya özendir’ (Titus 2:4-6).

  ‚Herkes evliliğe saygı göstersin. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin. Çünkü Tanrı fuhuş yapanları, zina edenleri yargılayacak’ (İbraniler 13:4).

  Toplumun sevincini güvenliğini sadece düzenli aile oluşturur. ‚Yuvayı yapan dişi kuştur’ deyimi birçok yönden gerçektir. Bu nedenle, dişi varlığa yaraşan değeri sağlayan ve onu savunan İsa Mesih’in sözleri iyice anlaşılıp değerlendirilince sağlam konut sağlam temele oturmuş olur. Kurtarıcı İsa’dır gerçek aileyi kuran, koruyan, sarsılmaz temel üstünde tutan.

  #32386
  Anonim
  Pasif

  @Suna 12758 wrote:

  Kadının Önemi (Tomas Cosmades)


  İnsan haklarının geniş çapta çiğnendiği şimdiki dönemin görünümü gerçekten ürkütücüdir. Çalkantılar zincirinin halkaları arasında kadının çilelerini örtbas edicilik, çatlağı balçıkla sıvamaktır. Kadına karşı yeğ görülen uygulamalar döl yatağından başlıyor. Bazı ülkelerde doğacak çocuğun kız olduğu öğrenildiğinde dölüt hemen yokediliyor. Bazı bölgelerde kız doğar doğmaz boğularak öldürülüyor. Birçok yerde kızlar tüyler ürpertici seks pazarına çıkartılıyor. Belirli kuşaklarda kızların sünneti resmen onaylanıyor. Çokevlilik giderek yayılıyor. Talak-ı-selase rağbet buluyor. Ağır işlerde çalışan kadınların derdi arş-ı-alaya yükseliyor. Ve bunalımın giderek çoğalıyor.


  Tanrı düzeninde kadın erkekle tam eşitliktedir; yaşam arkadaşı, aile birliğinin kurucusu Rab Tanrı, ‘Sonra, “Adem`in yalnız kalması iyi değil” dedi, “Ona uygun bir Yardımcı Yaratacağım.”

  RAB Tanrı yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümünü topraktan Yar.atmıştı. Onlara ne ad vereceğini görmek için hepsini Adem`e getirdi. Adem her birine ne ad verdiyse, o canlı o adla anıldı.

  Adem bütün evcil ve yabanıl hayvanlara, gökte uçan kuşlara ad koydu. Ama kendisi için uygun bir Yardımcı bulunmadı.

  RAB Tanrı Adem`e derin bir uyku verdi. Adem uyurken, RAB Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı.
  Adem`den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın Yaratarak onu Adem`e getirdi.

  Adem, “İşte, bu benim kemiklerimden alınmış kemik, Etimden alınmış ettir” dedi, “Ona `Kadın denilecek, Çünkü o adamdan alındı.”

  Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak’ (Yaratılış 2:18-24).

  Tanrı Sözü’nde, yaratık insanın bir parçası olan kadına ilişkin bu ilginç açıklamanın yanı sıra, her iki varlığın da günahlı olması nedeniyle Tanrı kayrasına gereksinimliliği vurgulanır. Yaratan’ın kadını ya da erkeği yeni yaşam aşamasına getirmesinden sonra şu gerçek belirtilir:

  ‚Yahudi ile uluslar, köle ile özgür, erkek ile kadın arasında hiçbir ayırım yoktur. Çünkü hepiniz de Mesih İsa bağlılığında birisiniz. Eğer Mesih’in iseniz, bu durumda İbrahim’in soyusunuz. Vaat uyarınca mirasçılarsınız’ (Galatyalılar 2:28-29).

  Tanrı Babamız, ibrahim iman örneğimiz, Mesih inanlıları miras ortağı.. İnsanlığın can yakıcı çalkantıları zincirinde erkeğin kadına tahakkümü melekleri ağlatan tanrısaymazlık.
  Yaratıklar arasında hiçbir ayırım yapmayan Tanrı her tür haksız, adaletsiz uygulamayı kınar. Kutsal Söz’de kadının önemini belirten açıklamalar Tanrı’ya şükran duygusuyla anımsatılmalı:

  ‚İyi bir eş bulan iyilik bulur Ve RAB`bin lütfuna erer’ (Özdeyişler 18:22).

  Sevecen kadın onur, zorbalarsa yalnızca servet kazanır’Özdeyişler 11:16).

  Erdemli kadın kocasının tacıdır, Edepsiz kadınsa kocasını yer bitirir’ (Özdeyişler 12:4).

  ‚Bilge kadın evini yapar, Ahmak kadın evini kendi eliyle yıkar’ (Özdeyişler 14:1).

  Erdemli kadını kim bulabilir? Onun değeri mücevherden çok üstündür. Kocası ona yürekten güvenir Ve kazancı eksilmez. Kadın ona kötülükle değil, Yaşamı boyunca iyilikle karşılık verir.

  Yün, keten bulur, Zevkle elleriyle işler. Ticaret gemileri gibidir, Yiyeceğini uzaktan getirir.
  Gün ağarmadan kalkar, Ev halkına yiyecek, hizmetçilerine paylarını verir. Bir tarlayı gözüne kestirip satın alır, El emeğiyle kazandığı parayla bağ diker.

  Giyinip kollarını sıvar, Canla başla çalışır. Ticaretinin kârlı olduğunu bilir, Çırası gece boyunca yanar.

  Eliyle örekeyi tutar, Avucunda iği tutar. Mazluma kollarını açar, Yoksula elini uzatır.
  Kar yağınca ev halkı için kaygılanmaz, Çünkü hepsinin iki kat giysisi vardır. Yatak örtüleri dokur, Kendi giysileri ince mor ketendendir.
  Kocası ülkenin ileri gelenleriyle oturup kalkar, Kent kurulunda iyi tanınır. Kadın diktiği keten giysilerle Ördüğü kuşakları tüccara satar.
  Güç ve onurla kuşanmıştır, Geleceğe güvenle bakar. Ağzından bilgelik akar, Dili iyilik öğütler.
  Ev halkının işlerini yönetir, Tembellik nedir bilmez. Çocukları önünde ayağa kalkıp onu kutlar, Kocası onu över.

  Soylu işler yapan çok kadın var, Ama sen hepsinden üstünsün der.

  Çekicilik aldatıcı, güzellik boştur; Ama RAB`be saygılı kadın övülmeye layıktır.Ellerinin hak ettiğini verin kendisine, Yaptıkları için kent kurulunda övülsün. (Süleyman’ın Özdeyişleri 31:10-31).

  Yaratan kadınsız erkeğin eksik bir yaratık olacağını düşünerek, onun yanına en değerli arkadaşı koydu. Kadın benimsensin, sevsin, sevilsin, korusun, korunsun, Tanrı’nın insana beğenilir çocuklar yetiştirsin diye. Tanrısal düzende önemli yeri alan kadını aşağılamak, pataklamak, korkutarak cinsel ilişkiye zorlamak, onu bilgisiz bırakmak, tecrit etmek doğrudan doğruya Yaratan’ın yapıtını bozmaktır.

  Aklı genellikle cinsel konulara yönelik, günahlı nice erkeğin ilgisi, kadını kendine zevk getiren bir yaratık saymaktır. Öte yandan, bir kadının erdemli yaşamı bırakıp cinsel zevk aleti olmaya eğilimi ya da bu yolda istismarı çok hüzünlü ve acı vericidir. Toplumu sarsan durumlar arasında kadının ezilmesi, temel haklarından yoksun bırakılması önde gelen adaletsizliklerdendir. Kutsal Kitap’ta Tanrı esiniyle şöyle yazılıdır:

  ‘Erkek başını örtmemeli; o, Tanrı`nın benzeri ve yüceliğidir. Kadın da erkeğin yüceliğidir’ (1.Korintliler 11:7).

  Çünkü kadın erkekten yaratıldığı gibi, erkek de kadından doğar. Ama her şey Tanrı`dandır’ (1.Korintliler 11:12).

  Tarih boyunca kadının çekmekte olduğu yürek burkucu çilelerden biri, erkeğin keyfine göre karısını talak-ı- selaseye, yani boşanmaya itmesidir. Bin bir çeşit düzenle, hiç ara vermeden İsa Mesih’i sınamayı alışkanlık haline getiren din adamları, boşanmayla ilgili bir soru doğrulttu İsa’ya. İsa Mesih onları taa yaratılışa götürdü :

  ‚İsa`nın yanına gelen bazı Ferisiler*, O`nu denemek amacıyla şunu sordular: “Bir adamın, herhangi bir nedenle karısını boşaması Kutsal Yasa`ya uygun mudur?”
  İsa şu karşılığı verdi: “Kutsal Yazılar`ı okumadınız mı? Yaradan başlangıçtan `İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı` ve şöyle dedi: `Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak. ‘Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı`nın birleştirdiğini, insan ayırmasın.’

  Ferisiler İsa`ya, ‘Öyleyse’ dediler, ‘Musa neden erkeğin boşanma belgesi verip karısını boşayabileceğini söyledi?’

  İsa onlara, ‘İnatçı olduğunuz için Musa karılarınızı boşamanıza izin verdi’ dedi. “Başlangıçta bu böyle değildi. Ben size şunu söyleyeyim, karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen, zina etmiş olur. Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur’ (Matta 19:3-9).

  Bu sözlerle Rab İsa, her boşanmanın gerisinde katı yüreklilik bulunduğuna dikkatiçekmektedir.
  Düzenli ve sağlıklı aile Kutsal Kitap’ın ana konularındandır:
  ‚Ey kadınlar, Rab`be ait olanlara yaraşır biçimde kocalarınıza bağımlı olun.
  Ey kocalar, karılarınızı sevin. Onlara sert davranmayın’ (Koloseliler 3:18-19).

  ‚Öyle ki genç kadınları, kocalarını ve çocuklarını seven, sağduyulu, temiz yürekli, iyi birer ev kadını ve kocalarına bağımlı olmak üzere eğitebilsinler. O zaman Tanrı`nın sözü kötülenmez.

  Genç erkekleri de sağduyulu olmaya özendir’ (Titus 2:4-6).

  ‚Herkes evliliğe saygı göstersin. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin. Çünkü Tanrı fuhuş yapanları, zina edenleri yargılayacak’ (İbraniler 13:4).

  Toplumun sevincini güvenliğini sadece düzenli aile oluşturur. ‚Yuvayı yapan dişi kuştur’ deyimi birçok yönden gerçektir. Bu nedenle, dişi varlığa yaraşan değeri sağlayan ve onu savunan İsa Mesih’in sözleri iyice anlaşılıp değerlendirilince sağlam konut sağlam temele oturmuş olur. Kurtarıcı İsa’dır gerçek aileyi kuran, koruyan, sarsılmaz temel üstünde tutan.

  Tevrat Yaratılış 3. bölümde
  12 Adem, “Yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi, ben de yedim” diye yanıtladı.

  13 RAB Tanrı kadına, “Nedir bu yaptığın?” diye sordu. Kadın, “Yılan beni aldattı, o yüzden yedim” diye karşılık verdi.

  14 Bunun üzerine RAB Tanrı yılana, “Bu yaptığından ötürü Bütün evcil ve yabanıl hayvanların En lanetlisi sen olacaksın” dedi, “Karnının üzerinde sürünecek, Yaşamın boyunca toprak yiyeceksin.

  15 Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu Birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, Sen onun topuğuna saldıracaksın.”

  16 RAB Tanrı kadına, “Çocuk doğururken sana Çok acı çektireceğim” dedi, “Ağrı çekerek doğum yapacaksın. Kocana istek duyacaksın, Seni o yönetecek.”

  Burda seninle kadını onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğm derken kimi kime düşman edecek tam anlayamadım.

  Birde son kısımda çocuk doğuracaksın sana çok acı çektireceğim,seni kocan yönetecek derken kadın 2.plana itilmiş olmuyor mu,burda kadın erkek eşitliğinden söz etmek zor değil mi?

  #32397
  Anonim
  Pasif
  kitap;12794 wrote:
  Tevrat Yaratılış 3. bölümde
  12 Adem, “Yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi, ben de yedim” diye yanıtladı.

  13 RAB Tanrı kadına, “Nedir bu yaptığın?” diye sordu. Kadın, “Yılan beni aldattı, o yüzden yedim” diye karşılık verdi.

  14 Bunun üzerine RAB Tanrı yılana, “Bu yaptığından ötürü Bütün evcil ve yabanıl hayvanların En lanetlisi sen olacaksın” dedi, “Karnının üzerinde sürünecek, Yaşamın boyunca toprak yiyeceksin.

  15 Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu Birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, Sen onun topuğuna saldıracaksın.”

  16 RAB Tanrı kadına, “Çocuk doğururken sana Çok acı çektireceğim” dedi, “Ağrı çekerek doğum yapacaksın. Kocana istek duyacaksın, Seni o yönetecek.”

  Burda seninle kadını onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğm derken kimi kime düşman edecek tam anlayamadım.

  Birde son kısımda çocuk doğuracaksın sana çok acı çektireceğim,seni kocan yönetecek derken kadın 2.plana itilmiş olmuyor mu,burda kadın erkek eşitliğinden söz etmek zor değil mi?

  Burda sözü edilen “seninle kadini onun soyuyla birbirinize düsman edecegim” den su anlami cikariyorum:

  Seytanin soyu(Iblis ve imansizlar (yuhanna 8,44 iblisin cocuklari olarak gösterilenler) ile Kadin’in soyu(Isa Mesih,Havva’nin soyundan gelen ve iman edenlerin tümü)arasindaki savas.Bu savasta Isa Mesih seytana karsi Hac’ta zafer kazanmistir ve Seytan yenilmistir.Ama seytanin tam olarak basinin ezilmesi ve yok edilmesi Vahiy bölümünde anlatildigi gibi büyük yargi gününden sonra olacaktir.Vahiy 20,7-14

  Son paragraftaki soruna cevap olarak hayir kadin ikinci plana atilmis olmuyor.Burda kadin ve erkegin konumlari ve görevleri anlatiliyor.Kadin Tanri’nin koydugu yasaga uymayarak ve bu günaha kocasini da bulastirarak günaha düsmüstür ve üzerine lanet getirmistir.Aslinda yaratilista Tanri kocasina destek olmasi ve yardimci olmasi icin Havva’yi yaratmisken, Havva kocasina tabi olmasi ve boyun egmesi gerekirken bunu ihmal etmistir.Bu konuda Kutsal Kitab’in tamamina bakmak lazimdir.Kutsal Kitap kadinla kocasi arasindaki iliskiyi düzenlemistir.Efesliler 5,22-33
  Kol.3,19,1.Petrus 3,7

  #32399
  Anonim
  Pasif

  ‘Bundan sonra öğrenciler yine evlerine döndüler. Meryem ise mezarın dışında durmuş ağlıyordu. Ağlarken eğilip mezarın içine baktı. Beyazlara bürünmüş iki melek gördü; biri İsa’nın cesedinin yattığı yerin başucunda, öteki ayakucunda oturuyordu. Meryem’e, «Kadın, niçin ağlıyorsun?» diye sordular.

  Meryem, «Rabbimi almışlar» dedi. «O’nu nereye koyduklarını bilmiyorum.»
  Bunları söyledikten sonra arkasına döndü, İsa’nın orada, ayakta durduğunu gördü. Ama O’nun İsa olduğunu anlamadı. İsa, «Kadın, niçin ağlıyorsun?» dedi. «Kimi arıyorsun?»
  Meryem O’nu bahçıvan sanarak, «Efendim» dedi, «eğer O’nu sen götürdünse, nereye koyduğunu söyle de gidip O’nu alayım.’

  İsa ona, «Meryem!» dedi. O da döndü, İsa’ya İbranice, «Rabbuni!» dedi. Rabbuni, `Öğretmenim’ demektir.

  İsa, «Bana dokunma!» dedi. «Çünkü daha Baba’nın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle, benim Babamın ve sizin Babanızın, benim Tanrımın ve sizin Tanrınızın yanına çıkıyorum.»

  Mecdelli Meryem öğrencilerin yanına gitti. Onlara, «Rab’bi gördüm!» dedi. Sonra Rab’bin kendisine söylediklerini onlara anlattı’ (Yuhanna:20-10-19).

4 yazı görüntüleniyor - 1 ile 4 arası (toplam 4)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.