Kadından pastör olur mu?

 • Bu konu 2 izleyen ve 3 yanıt içeriyor.
4 yazı görüntüleniyor - 1 ile 4 arası (toplam 4)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26657
  Anonim
  Pasif

  Sevgili tubacıgım,istisna durumlarda, kadın pastörluk,yapabilir demişsin….Bak sana bişey anlatacagım.Ben izmirliyim İzin ve yaz tatillini izmir’de geçiririm.Bir yaz gene izmir’de,bir pazar kiliseye oglumla gittim.Kilisede pastör yoktu,eşi vardı,o gün vaaz edecek kimse yoktu ve pastörün eşi olan bayan kürsüye çıktı ve… vaaz vermedi…nemi yaptı..? Paylaşimda bulundu..Kendi ailesini ülke geleneklerini,bir kadın olarak iman edişini Kutsal Kitap’tan ayetler okuyarak(çok ta güzel gitar çalarak )söyledigi ilahilerle bizi bereketledi.Bunu kabul ederim. Bu gayet normal…yanlız dikkatini çekerim..paylaşım…dedim ve ben ısrarla diyorum ki kadın erkeğe ögreti veremez ve pastörluk yapamaz.Ben yobaz düşünen yada kendini eşine ezdirmiş kişilikte biri degilim.Ama feminist te degilim.Baz aldıgım tek şey Tanrı’nın diri sözü olan Kutsal Kitap’tır.
  Bütün ayetler açık açık belirtir.Pastörluk (çoban)tanımını verir.İsa erkek elçilerini bile seçerken Yaratılış.2 de bunu Tanrısal ilkelere baglamıştır,ve tekrar ediyorum Rab’bin gözünde Kadın ve Erkek eşittir.Ama yaratılışından ötürü farklıdır.

  Gözetmen,ayıplanacak yönü olmayan…tek karılı…ölçülü sağduyulu,saygın ,konuksever….ögretmeye yetenekli…. biri olmalı ,şarap düşkünü zorba olmamalı;uysal kavgadan,ve para sevgisindenn uzak olmalı..(1 Timoteus 3:2.10)

  * Örnek vermişsin, Matta 12. Ayetini..Evet Ferisiler Şabat günü kuralını çignediğini söyleyip,öğrencileri suçladılar.İsa Mesih’te onlara Davut örnegini verdi.Davut sürgündeyken,adamları ile birlikte çöle gittiler.Kahinlerin dışında yemesi yasak olan on iki adak ekmegini yedikleri için,Davut ve yanındakiler kahin olmadıkları için..Evet bunu yaptıkları halde…Tanri onları suçlamadı…Niçin suçlamadı..?
  Çünkü..Tanrı’nın yasası hiç bir zaman halkına zorluk vermez.Sürgünde olmak Davud’un suçu degildi.Günahkar halkı onu reddetmişti eger hakkı olan yer kendine verilmiş olsaydı,adamları ile birlikte o adak ekmeğini yemek zorunda kalmayacaktı..Bu neye benziyor biliyormusun..? İsrail halkının İsa Mesih’i reddetmesine..Yani ögrencileri yanlış birşey yapmadılar Tanrı gözünde.
  Ben başka bir ayet örnegi vereyim.. Günahın işlendiginde Tanrı’nın bu günah karşısındaki gazabına bakalım.

  *2 Samuel 11.12 Ayetlerin tamamı.. Davut,Batşeva olayı..
  Davut’un Hititli Uriya’nın eşini alma..çeşitli entrikalar ve oyunlarla.. (Tek günahsız İsa Mesih’tir,peygamberler de günah işlediler) savaşa gönderip,öldürtmüştür.Eşiyle de evlenmiştir.Cocuğu olmuş,Tanrı peygamber Natan aracılığı ile Davut’u uyarmış,yapılan kötülük ve günahın bedelini Davut’a ödetmiştir…2Samuel 12:11.20
  İki farklı olay,ama ikisinde de olayın kahramanı Davut peygamber.Birincisinde günah yok, Yasa var o nedenle,Tanrı’nın bağışı söz konusu (suçlama yok).Cünkü Davut İmanı ve inancı hep Tanrı’nın takdirini kazandı.
  İkinci olayda Yasa da var günah ta var.Rab’bin kuralları çigneniyor.Karşiliginda ise Rab’bin yargılayışı gerçekleşiyor.Davut günahı burda benlik,Tanrı’yı unutmasi.(sonradan tövbe ediyor)

  Bizler İman ettik ve Kutsal Kitap’ın.. (ayetlerin).. Tanrı’nın diri sözü oldugunu kabul ediyoruz.Onlar Tanrı’nın istekleridir ve bizlere seslenişidir.Ayetler açık ve nettir. İnanıyorum ki, her birimiz körü körüne ,araştırmadan,incelemeden iman etmedik.Benim araştırmam tam 3 sene sürdü.Cünkü yapı itibarı ile zor inanan bir yapıya sahiptim. Ben anlıyamıyorum.. Nasıl yadsılanır..,nasıl farklı yorumlar.. katılabilinir ki..

  Sevgili Tuba sen,Rab İsa Mesih hiç bir yerde.. kadın Önder olmaz.. diye bir şey söylememiştir demişsin.Ama kadın önder olur diye de birşey söylememiştir..Pavlus ta konuşan Kutsal Ruh ne oluyor.?.Kutsal Ruh, Tanrı’dır ..degil mi? Peki Pavlus’un yazdıgı 13 .bölüme ne diyeceksin?..Pavlus’u ve Kutsal Kitap’tan Bir kelimeyi kabul, etmezsek,Hristiyanliğin temel ilkelerini çignemiş oluruz.
  Pavlus’un yazdıgı mesaj Tanrısal kökenlidir.Ve bu mesajı Tanrı’nın yetkisi ile insanlara iletmektedir.Kutsal Kitap ve kuralları Rabbin İkinci gelişine kadar geçerlidir,ve her çaga hitap eder.Benim inancım budur.

  Önde gelen İlk Ögretmen ve İyi Çoban..İsa Mesih’tir.İsa Mesih kendi öğrencilerine ,herkese ögretmesi emrini vermiştir.Bütün ögrencilerini de erkeklerden seçmiştir..

  Yemekten sonra İsa Simun Petrus’a,Yuhanna oğlu Simun beni
  bunlardan daha çok seviyormusun..? diye sordu,Petrus Evet,ya Rab dedi,Seni sevdigimi bilirsin.İsa ona “kuzularımı otlat “dedi.İkinci kez yine ona “Yuhanna oğlu Simun beni seviyormusun” ..?diye sordu.O,da Evet Rab,seni sevdiğimi bilirsin”dedi.İsa ona “Koyunlarımı güt”dedi.Üçüncü kez ona” Yuhanna oglu Simun beni seviyormusun.?”
  diye sordu.Petrus kendisine üçünçü kez” Beni seviyormusun”diye sormasına üzüldü.”Ya Rab sen her şeyi bilirsin,seni sevdiğimide bilirsin” dedi.İsa ona “koyunlarını otlat”dedi. Yuhanna 21:15.17

  Rab’bimiz İsa Mesih sürüyü (Mesih inanlıları ya da Kilise.) dikkat ederseniz Petrus’a(Bir erkeğe) vermiştir. Bu net degilmidir?.Pavlus Yaratıliş’ın 2. bölümündeki düzene dikkat çeker.İlk önce Adem yaratıldı.”Adem’in önce yaratılmış olması,önderlik ve yetki rolünü,de
  içerir. Önce yaratılmış olan Adem,bütün erkekleri temsil eder ve bu evlilik ilişkisinde de baş olma sorumlulunu ortaya koyar.Bu da kadınların, neden,erkeklere ögreti veremiyecegini ve neden egemen olmamalarının gerektigini açıklar.

  İsa Mesih kadınları her zaman korudu,anladı,kayırdı,yardım etti tedavi etti,ama lütfen kabul edin sadece ve sadece Erkekleri seçti.Çünkü.. daha önce de.. dedigim gibi bu onun Yaratılıştaki
  planıydı.

  Dogal kişi,Tanrı’nın Ruhu’yla ilgili gerçekleri kabul etmez.Çünkü bunlar ona saçma gelir.Ruhça değerlendirildikleri için bunları anlamaz.
  Ruhsal kişi her konuda yargı yürütebilir,ama kimse onun hakkında yargı yürütemez. 1 Korintliler 2:14.15

  Rab’bin düşüncesini kim bildi ki O’na öğüt verebilsin.1Kor 2:16

  Ya Rab benim ve sana gelen ve sende olan ve sana gelecek, tüm kardeşlerimizin seni daha iyi anlayabilmemiz için Ruh’unu bizde çalıştır diye dua ediyorum..Amin

  #33215
  Anonim
  Pasif

  Öğreti verebilir… Ben feminist duygularla o yazımı yazmadım kardeşim. Benim verdiğim örnek başkaydı. Önder yok, başka ülkede olan, yabancı yurtta olan bir topluluk ve önderlik edebilecek bir bayan imanlıdan bahsettim. Bir erkek önderin geçici yokluğu ve buna karşılık yalnızca paylaşımda bulunan bir bayan değil. Öğreti veren, ki vermek zorunda, bir önderin yapmak zorunda olduğu herşeyi yerine getirmek zorunda olan bir kadı. Bu istisnai durum Davut’un zinasına benzemez. Tam da verdiğim örneklere benzer. Kadın bir erkeğe öğreti veremez diyorsunuz.. Bakın iş şu noktaya geliyor, gerçekler için çaba sarfetme yerine, gelenekleri önde tutma. Karı koca arasında ki ilişkiden bahsetmişsiniz.

  Örneğin, eşi imansız bir kadın olsun, ama kocasına müjdecilik eder ve kocası da iman eder. Karısı her zaman onunladır, pastör değil… Ve kadın kocasına hiç öğretmez mi? Kutsal kitap sözlerini öğretmez mi? Rab’bin öğretilerini söyleyemez mi? İlla kilise gününü ya da önderin kocasına öğreti vermesini mi beklemeli? Kadın bilgi verdiğinde adı paylaşım, önder verdiğinde öğreti mi diyeceğiz? Kadın tabii ki zamanı değerlendirmeli, kocasının bilgilenmesi için boşa harcanacak bir dakika bile boş vakti olamayacağını, çünkü Rab’be gelen yeni kişinin çok değerli oduğunu, onu her türlü bilgiyi vererek bu yeni imanlının kendisini koruması gerektiğini bilir. Rab bundan hoşnuttur. Yani kadın kocasına öğretebilir. Eşi izin verdiği sürece diğer erkeklere de öğreti verebilir ve tabii buna karşı itiraz etmeyen imanlı topluluğu varsa. Eğer topluluk bundan rahatsız değilse neden olmasın…. Ve dediğiniz gibi aynı şeyi tekrarlayacağım. Rab İsa Mesih kadın öğretemez demedi. Pavlusun dediklerini kabul etmiyorum, Kutsal Ruhtan değildir de demedim. Pavlus’un hedef alarak söylediği durum benim dediğim örneklerle uyuşmaz.

  #34037
  Anonim
  Pasif

  Sevgili Tuba,sen farklı düşünüyor olabilirsin kimse de bunu değiştiremez,senin doğruların senin söylediklerin,benim doğrularım da benim söylediklerim.

  Bak Tuba’cıgım ben, senin feminist duygularla yazdın gibi bişey söylemedim.Sadece orada kendimi,ifade ettim.bunu anlamanı isterim.Davut Peygamber örneğini vermemim nedeni zina degil,orda anlatmak istedigim Tanrı’nın iki örnekteki farklı tutumudur.Senin verdiğin örnekte Tanrı Davut ve adamlarını suçlamadı, hosgörülü davrandı. Bunun nedenini açıkladım.Benim verdigim örnekte anlatmak istediğim zina degil bu başka bir günahta olabilirdi.Tanrı’ya karşı işlenen günah ve ödenen bedel.Sonuç olarakta iki farklı olayda Tanrı’nın bunlara bakış açısıdır.

  Tubacığım bir insanın iman etmemiş eşi varsa,ona Rab’bi anlatması,onu Rab’be kazandırması,müjdeyi paylaşması,ruhsal armaganlardan ögreti yanında müjdecilik de girer.Bu gayet normal bişey. Bunu Rab bizden zaten istiyor.Her inanlı bana göre müjdecidir.Hristıyan oldugumuzu, insanlar duydugunda,meraktan, sorular başlıyor, zaten anlatarak, Rabbi paylaşarak bunu yapıyoruz. Kadınlar evinde de çocuklarına,eşine bunu ögretebilir,paylaşabilir.Ben buna karşı degilim.Kilisede erkeklere ögreti vermesine karşıyım sen olmayabilirsin.Buna da saygı duyuyorum.Dediğim gibi o senin doğrun.

  Ben , seni ve Mutluluk kardeşimi seviyorum.Neden mi.? Çünkü bizim Rabbimiz Bizim Tanrımiz Sevgi Tanrısı.Hepimiz bir Tanrı’nın Çocuklarıyız ve ben, sen, mutluluk İsa Mesih’i tanıdık ona iman ettik.Farklı düşünsek bile,Rab’te birleşiyoruz.

  Ama gene de diyorum ki kadından Pastör olmaz. Bu Tanrı’nın tasarısına dahil değil.

  Rab hepimizi ve tüm kardeşlerimizi kutsasın ve bereketlesin.
  AMİN

  #34038
  Anonim
  Pasif

  Sevgili Saba Kardeşim ben de sizi seviyorum. Evet siz de, ben de ne düşünürsek, ne karar alırsak, neyi doğru kabul edersek bunu kendimiz için değil, Rab için kabul ederiz. Ben bir şartta olabilir diyorum ve bunun Rab’be için çok değerli bir hizmet olduğunu ifade ettim. Siz de, ben de aynı amaç doğrultusunda düşünüp fikrimizi yazdık. Ama konunun başında verdiğiniz kadın pastör atanması konusunda olmamalı diye düşünüyorum. Erkek önderler varken, olması gereken gibi olmalıdır. Erkek önder olmalıdır.

  Rab hepimizi bereketlesin ve korusun. Esenlikler.

4 yazı görüntüleniyor - 1 ile 4 arası (toplam 4)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.