Kabul ettiğim tanıklık!

 • Bu konu 2 izleyen ve 2 yanıt içeriyor.
3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27059
  Anonim
  Pasif

  “Fakat benim kabul ettiğim tanıklık insandan değil, ancak kurtulasınız diye bu şeyleri söylüyorum” (Yuhanna 5:34).

  Kurtarıcı ve Yapıcı olan Rab İsa Mesih’in İNCİL’de yazılı bu sözü, ne kadar derin ve gizem dolu! İtiraf edeyim ki, bu sözü tüm derinliği ve gerçekliliği ile kendiliğimden düşünebilecek yeterlikte değilim. Okuduğum bu sözü anlamadığımı bilen Rab, bugün esinle hatırıma getirince, iç varlığımı aydınlatıcı oldu! Fark ettim ki, bu tanıklık, Mesih İsa’nın insan bedeninde Kutsal Ruh’un gücü ile ortaya çıkabilen ve görünebilen hayatıdır! Pavlus da, bu tanıklığı tüm çağlara şu sözle iletmiş:

  “Zira eğer düşman iken, Oğlu’nun ölümü vasıtası ile Allah ile barıştıksa, barışmış olarak onun hayatı ile daha ziyade kurtulacağız” (Rom.5:10).

  Çağımızda da, inandığımız İsa Mesih’e inanmayanların saldırıları, sözlerle ve eylemleriyle seyrettiğimiz canlı dramlardır.Mesih İsa inancımıza yapılan sözlü ve fiilî saldırılar karşısında “düşmanlarınızı seviniz” emrini veren de, dünyanın günahları uğruna haça gerilmiş, öldürülmüş ve ölümden dirilmiş olan kendisinden geliyor! İsa Mesih, yaşam öğretmenimiz ise, bizim ondan hiçbir üstünlüğümüz yoktur. Öğretmenimize yapılan şeyler, şimdi bize de yapılıyorsa, o bizi yalnız ve öksüz bırakmayacak demektir! Sonsuz yaşam kaynağı Mesih İsa’dan yoksun kalanların üzerinde hüküm süren yalnızlık, hiçbir şeyle telafi edilemeyen yalnızlıktır. Böylelerinin bir araya gelerek birbirlerinden cesaret almaları, İsa’yı haça gerenler üzerinde de o zaman görünmüş! Birbirlerinden cesaret aldıkça saldırılarını arttıran şimdiki zamanın insanları karşısında nasıl dayandığımızı düşündüğüm zaman, yalnız ve öksüz bırakılmadığımızı fark ediyorum. İnancımıza saldırıların yoğunluğu arttıkça yalnız olmadığımızı daha fazla göreceğiz; çünkü Kurtarıcımız ve Yapıcımız Rab İsa Mesih, bizimle beraberdir. Onun yaşamı bizim fani bedenimizde göründükçe kurtuluşumuz yaklaşmaktadır! Çünkü yalnız değiliz; İsa’nın fizik ötesi yaşamı bizimle beraberdir.

  “Benim kabul ettiğim tanıklık insandan değil” demiş, gücü sonsuz Kurtarıcımız ve Yapıcımız! Meşhur bilim adamlarının ve tarihçilerin İsa Mesih’e inandıklarını açıklayan yazılarından kesitler alarak birbirlerimize aktarmamız da, şayet bizleri tatmin etmiyorsa, en tatmin edici tanıklık, fani bedenimizde görünecek İsa’nın hayatıdır! İsa’nın fani bedenimizde hayatının görünmesini beklemeğe çağrılıyız!
  Pavlus, bir mektubunda şöyle demiş:

  “incilimiz size yalnız sözle değil, fakat kudretle ve Ruhülkudüs’le ve çok itimatla geldi” (1.Selanik 1:5).

  Incil’in insana Kutsal Ruh (Ruhülkudüs)’la gelişinde kudret(Ruh sevinci) ve itimat, yani emin olma hali oluyor! Eğer incili kendi deneyimlerimize söz ustalığımıza göre biçimlendirerek insanlara söylersek, onların iç varlıklarında sevinç olmaz ve kabul bulmaz; çünkü bu işi, kendi irademizi kullanarak yapmağa çalışıyoruz. Rab İsa’nın “kabul ettiğim” sözündeki “kabul” kelimesinde işaret ettiği o güçlü etki, Allah iradesidir! İNCİL’de Allah iradesinin üç güçlü özelliğine işaret ediliyor:

  1 – İYİDİR.
  2 – MAKBULDÜR(Yani kendini insana kabul ettirir).
  3 – MÜKEMMELDİR.

  İsa’nın hayatı, her dizi önünde çöktürecek kusursuzluktur. O halde, İsa’nın hayatı da bizim fani bedenimizde görünsün diye İsa’nın ölümünü fani bedenimizde taşımamız gereklidir. Ta ki, İsa’nın hayatı da, bizim fani bedenimizde görünsün. Çünkü yalnız ve öksüz bırakılmayacağız(Yuhanna 14:18).

  “Ve siz çok sıkıntı içinde Ruhülkudüs’ün sevinciyle sözü kabul etmiş olarak bize ve Rabbe uyanlar oldunuz” (1.Selanik 1:6).

  Kutsal Ruh esini ile hatırımıza bir İncil sözü gelince, onunla düşünürken iç varlığımızda sevinç ve kabul oluyor! Bu yolla Rabbe uymuş oluyoruz! Böylece Rabbe itaatimiz tamamlanıyor!

  (2.Korint.10:6; 1.Selanik 1:6).

  Rab, sizi bereketlesin kardeşler.

  #35505
  Anonim
  Pasif

  “Fakat benim kabul ettiğim tanıklık insandan değil, ancak kurtulasınız diye bu şeyleri söylüyorum” (Yuhanna 5:34).

  RAB’bimiz, insanlardaki tanıklıkları kabul etmiyormu.?
  Bu ayeti okuduğumuzda ,doğal olarak ilk önce aklımıza gelen bu sorudur.İSA MESİH diyorki,

  “Kendim için tanıklık edersem,tanıklığım geçerli olmaz.”
  yuhanna 5:31

  Tanrısal buyrukta bizler biliyoruzki, Tanıklığın geçerli olması için iki yada üç tanık tanık olunmalıdır.

  RAB İSA MESİH, kendi Tanrı’sallığı ile ilğili tanıklığında, bu kurala uydu.Betimlenen tanıklıklarında, Vaftizci yahya’nın tanıklığının yanında, Baba’nın İsa Mesih için olan tanıklığında okuyoruz.

  “Yahya yanan ve ışık saçan bir çıraydı.Sizler ,onun ışığında bir süre çoşmak istediniz.Ama ,benim Yahya’nınkınden daha büyük bir tanıklığım var.Baba’nın bana verdiği işler,şu yaptığım işler,beni Baba’nın gönderdiğine tanıklık edıyor..Beni gönderen Baba da benim için tanıklık etmiştir.”
  Yuhanna 5:35.36

  Ve Eski Antlaşmada yazılan,Kutsal yazılarla ilğili tanıklıklar.

  “Kutsal yazıları araştırıyorsunuz.Çünkü bunlar aracılığı ile sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz..Bana tanıklık eden bu yazılardır.”
  Yuhanna 5:39

  İSA MESİH ‘in neden “benim kabul ettiğim tanıklık insandan değil”demesini şimdi anlıyoruz.

  Yahya’nın tanıklığı İSA MESİH’in TANRI’sallığı ile ilğili tek tanıklık değildi.TANRI’nın O’na vermiş olduğu mücizeler TANRI’nın O’nu gönderdiğinin kanıtıydı.Yaşamında hizmetinde,öğrencilerine mücize yapmaları için verdiği güç ve onlara verdiği yetki,Eski antlaşmada kendisi ,ile ilğili peyganberlikler,İSA MESİH ve O’nun TANRI’sallığı ve tanıklığının kanıtlarıydı.

  Günümüze dönersek,yaşamlarımızda etkin olan,bizi değiştiren ve bize güç veren ,bize şifa veren,Kutsal Ruh’un tanıklığı,anlatılan İman ikrarlarının, başkalarına teşvik veren tanıklıkları,
  Bilinen ve bu gün bir çok insanın tanıdığı bilimsel , kültürel,teknolojik,
  tıp alanlarında isim yapmış inanlı ve Tanrı inançına sahip olan insanların tanıklığı,Kutsal Ruh’un yaşamımızda , yaptığı olagan üstü
  mücizelerin tanıklığı TANRI’sal RUH’un hayatlarımızda nasıl çalıştığına ait en güzel tanıklıklardır.

  Ruhsal olarak iyi olmadığımız,bir günde,Kutsal Ruh’un yönlendirmesi ile bize gelen bir İnanlının bize verdiği teşviş ve teselli,Güzel yazılmış,ruh’a hitap eden TANRI ile ilğili paylaşımlar,yada Kilisede duyduğumuz güzel bir vaaz,yada,dinlediğimiz,bizi Ruhsal olarak RAB’be yakın hissettiren bir ilahi,Kilise içinde kuralların onlar için geçerli olmadığından haberleri, bile olmayan bıdır bıdır yeni yürüyen bebeklerin sevinç çığlıkları. Hrıstıyanlık ve İSA MESİH’i tanımak isteyenlere verilebilinecek en güzel tanıklıklardır.

  TANRI tarafından yüreğe İSA MESİH’in çağrısı konmuşsa,İSA MESİH’e ve O’nun gerçeğine açlık duyuyorsa, bir insan zaten gelip bulacaktır. Tüm bu güzellikleri.
  Kutsal RUH, zaten O’nu ait olduğu yere götürecektir.

  “İSA,yaşam ekmeği Ben’im Bana gelen asla açıkmaz Bana iman eden asla susamaz dedi.”

  Esenlikle.

  #35506
  Anonim
  Pasif


  Benim kabul ettiğim tanıklık

  ‘Benim kabul ettiğim tanıklık” sözünü söyleyen Mesih İsa, Musa’ya “BEN OLANIM” diyen Rabdır, Kurtarıcıdır ve Yapıcıdır! (Çıkış 3:14).

  İsa’nın bağrına yaslanmakla tanınan Yuhanna’nın bize naklettiği incilde, Rabbin söylediği bu sözü iyi düşünelim. Rab, “insan tanıklığını kabul etmiyorum” dememiş;

  ‘Fakat benim kabul ettiğim tanıklık insandan değil, ancak kurtulasınız diye bu şeyleri yazıyorum’ demiş! (Yuhanna 5:34).

  Bu sözü benliğimize göre düşünürsek, yetersiz kalırız. Çünkü insanız ve ruhsal şeyleri cismani akıl ve insan mantığı ile anlamağa çalışırsak, farkında olmadan kendi iradelerimizi kullanarak kendimizi bir tartışma ortamında buluruz. Ama Kurtarıcımız, “Benim kabul ettiğim tanıklık “ sözü ile çok derin bir şeye değinmiş! Yuhanna, yazdığı ilk mektubunda, “eğer insanların tanıklığını kabul ediyorsak, Allah’ın tanıklığı daha büyüktür; “ demiş (1.Yuhanna 5:9).

  Allah’ın tanıklığı, insan tanıklığından çok üstündür ve sonsuz yaşam içerir! Yuhanna, Allah’ın insan yüreğine yerleştirdiği “Mesih İsa’ya iman “ın insan işi olmadığına tanık olmuş ve bu imana “Allah’ın tanıklığı” demiş! Allah’ın harika bir işidir ve bize tanıklığıdır içimizdeki Mesih İsa imanı! (Yuhanna 6:29; 1.Yuhanna 5:10).

  Bu tanıklığın harika bir şey olduğunu düşünelim kardeşler! Evet, sen tanıklıklarını güzel yapıyorsun; ama Allah’ın insan içinde yaptığı tanıklıkla hiçbirimizinki kıyaslanamaz! “Benim kabul ettiğim tanıklık, insandan değil” sözünü Ruh esini ile düşündüğümüz ve anladığımız anda bile, bu, bizde Allah’ın tanıklığıdır! Bunları tecrübeli kardeşlerle paylaşırken de, bizim tanıklığımız oluyor! Allah’ın tanıklığında Allah’ın iradesi etkin oluyor ve kabul buluyor! Ama bizim bu harikaları birer tanık olarak insanlara anlatırken karşılaşacağımız tepkilere şaşırmamak gerekir; çünkü kendi irademizi kullanmağa başladığımızı sezdikleri anda tepkileri oluyor! İmanlılar arasında bile bu sorunları yaşadığımız oluyor. Ama Allah’ın tanıklığı kusursuzdur ve içerdiği iradenin iyiliği, benimserliği ve mükemmelliği insan yüreğinde kabul bulur (Rom.12:2).

  Örneğin: İçimizde Mesih sevinci cereyan ediyorsa, bu, bizim değil; ancak Allah’ın tanıklığıdır! Rab, Tarsuslu Saul’a Şam yolunda göründüğü zaman, insanlara görünmez şeyler de, Saul’a orada görünmüş! İnsan tanıklığı ile anlatılması mümkün olmayan şeyler görmüş Saul(Pavlus)! Bunun için Rab İsa, Saul’a, “bana ilişkin senin tanıklığını kabul etmeyecekler” demiş! (Res.İşl. 22:18).

  Pavlus, Mesih bilgisi ile o denli yüklü idi ki, bunları insan sözcükleri ile ifade etmekte zorlanmış! Mesih imanlıları, Mesih Ruhundan aldıkları güven ve emin olma ile doludurlar. İşte, Allah’ın onlara verdiği güven ve emin olma hali, Allah’ın Mesih İsa’ya ilişkin yüreklerindeki işi ve tanıklığıdır! Bu alamet, onların Allah tarafından seçilmiş olduklarına dikkatimizi ve ilgimizi çekiyor.

  Allah’ın tanıklığı konusunda dikkatimi ve ilgimi çeken bir şey var İNCİL’de . İsa’nın hayatı! Çünkü İsa Mesih, bizde yaşam olsun diye geldiğini söylemiş! (Yuhanna 10:10).

  Musa’ya ‘BEN OLANIM’ diyen Rabbe, “Ya Rab İsa, benim de sonsuz yaşamım ol” demek için şimdi buradayız. Allah’ın tanıklığı, işte tam burada, en üstün değerini ve yüceliğini bizde göstermeğe hazırdır:

  ‘Ve tanıklık budur ki Allah bize sonsuz yaşam verdi, ve bu yaşam kendi Oğlu’ndadır. Kendisinde Oğul olanda yaşam vardır; kendisinde Allah’ın Oğlu olmayanda yaşam yoktur’ (1.Yuhanna 5:11,12).

  Rab İsa’nın, ‘benim kabul ettiğim tanıklık insandan değil, ancak kurtulasınız diye bunları söylüyorum’ sözü, Mesih İsa imanlılarına verilmiş bir vaattır. İçimizde İsa’nın yaşamı ortaya çıktıkça, insanlara bu kurtuluşun müjdesini verirken, SONSUZ YAŞAM’ımızla elbette destekleneceğiz. Pavlus, ‘İsa’nın yaşamı ile daha ziyade kurtulacağız’ diyerek tanıklık etmiş (Rom.5:10). Allah’ın tanıklığıdır Mesih İsa’nın yaşamı! Allah’ın sözü şudur:

  “Yaşamım hakkı için, her diz önümde çökecek,
  Ve her dil Allah’a ikrar edecektir’ (Yeşaya 45:23; Rom.14:11).

  Verdiğimiz tanıklıklara tepkili olanlar, İsa’nın yaşam varlığı karşısında kırılıyorlar, ağlıyorlar, günahlarını görüp itiraf ediyorlar ve ona teslim oluyorlar! Ben de, onlardan biriyim. Rab İsa Mesih gerçek Kurtarıcı ve Yapıcıdır. Bizim yaptıklarımız, onun önündedir. Onun ismi, yücelmeğe layıktır. Amin.

  Allah’ın tanıklığı içinizde oluşsun. Amin.

3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.