Kabbala

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23740
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Kabbala (İbranice: Qabbala), kelime anlamı alma, kabul etme olan bir Yahudi Mistik öğretisidir. Kabbalanın bir manası da gelenek ya da kulaktan ağıza demektir.

  180px-Tree_of_life_bahir_hebrew.png

  Bu öğretiye göre Tanrı bütün kainatı 10 Sefirot (Sayı) vasıtasıyla yaratmıştır. Sefira yada Sefirut un sayısı ondur. Sefirut ların sayısı değişmez toplam 10 dur. Bu sayı bir eksik yada bir fazla olamaz. 10 Sefira yı birbirine bağlayan 22 yol vardır. Bu 22 yol eski ibrani alfabesindeki 22 harfe denk düşer. Her ibrani harfinin bir manası anlamı bulunmaktadır.

  Hz. Musa Mısır'ın tanınmış bir ailesine mensuptu. Asıl adı “Hozarsif”idi. Mısır Firavunu ikinci Ramses'in hemşirezadesiydi. Mısırlıların İsrail oğullarına reva gördükleri zulümlere dayanamayarak onları kurtarmak için yeni fikirler ortaya atmıştı. Fakat israiloğulları fikirce pek geriydiler. Hz.Musa önce bu yüksek fikirlerini bilgili insanlara tebliğ etti. Bunlar yetmiş kişiydiler. İşte kabbala bu yetmiş kişiyle meydana getirilmiş bir fikir mahkemesi, yönetmelikten ibarettir. Bu dini yüksek fikirler gizli olarak muayyen insanlara öğretildi.Sonra bu fikirler kitap şeklinde toplandı. Bunun en meşhurları Sefer Yetzirah yada Zohar dır. Nur Kitabı manasınadır. Bu eser kainatın sırlarından bahsetmektedir.

  Bu eserden bazı parçalar;

  Bütün ruhlar, cisimler, cemadad ve melaikeler, Tanrının tek olan varlığından doğmuştur.
  Eşyadaki çokluk ve namütenahilik olmasına rağmen değişmeyen bir tek varlık vardır ki onada Sefrit Sira veya Sefirut adı verilmektedir.
  Kabbala alimleri fikirlerini Zohar da kaydetmişlerdir. Tanrı birdir. bütün mevcudat ondan doğmuştur. Onun varlığında anlayış, hikmet meydana gelmiştir. Hikmet baba, anlayış ise anadır. Bunlardan oğul olarak ilim doğmuştur. Akıldan Azamet ile Kudret meydana gelmiştir. Bunlar Tanrının iki kolu mesabesindedir. Tanrı bunların birincisiyle hayatı doğurur: İkincisiyle onu yok eder.Kabbala tefekkürüne göre Tanrı hiç bir menfaat düşünmeden sevmek aşk ve kalp nuru vasıtasıyla, ruh kendi benliğinden tecerrüt eder, aslına kavuşur. O zaman Tanrının irade ve tefekküründen başka kendisinin irade ve düşüncesi kalmaz. İnsan için böyle bir İlahi Aşka malik olmak büyük nimettir.

  İşte museviliğe esas teşkil eden kabbala tefekkürünün özeti böyledir. Tek tanrıya ibadet ve musevilik dininin doğuşunun esasları bu tefekkürden doğmuştur. Bu tefekkürün kurucusu da Hz. Musa'dır. O fikirlerini eski Mısır din felsefesinden alarak yepyeni bir şekle sokmuştur. Fakat, mısır dinine ait inanış ve merasimlerden hiçbirini almamıştır. İnsanları, ne heykele, ne Apis Öküzüne ve nede timsaha taptırmamıştır. O tek tanrıya inanmış ve inandırmıştır.


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.