• Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25482
  Anonim
  Pasif

  İSA MESİH’İN MUCİZELERİ

  Mat.8: 5-13; Luk.7:1-10
  Bir yüzbaşının uşagının iyileştirilmesi

  Mat.9: 27-33
  İki körün ve bir dilsizin iyileştirilmesi

  Mat.12: 22-23
  Kör ve dilsiz bir cinlinin iyileştirilmesi

  Mar.1: 22-39; Mat.8:14-17; Luk.4:31-44
  Körlerin, dilsizlerin, cinlilerin ve hastaların iyileştirilmesi

  Mar.1: 40-45; Mat.8:1-4; Luk.5:12-16
  Bir cüzzamlının iyileştirilmesi

  Mar.2: 1-12; Mat.9:1-8; Luk.5:17-26
  Bir felçlinin iyileştirilmesi

  Mar.3: 1-6; Mat.12:9-14; Luk.6:6-11
  Eli sakat bir adamın iyileştirilmesi

  Mar.4: 35; Mat.8:23-27; Luk.8:22-25
  Fırtınanın dindirilmesi

  Mar.5: 1-21; Mat.8:28-34; Luk.8:26-39
  Geresa da cinli bir adamın iyileştirilmesi

  Mar.5: 21-43; Mat.9:18-26; Luk.8:40-56
  Ölümden dirilen kız ve kanaması olan kadının iyileştirilmesi

  Mar.6: 35-44; Mat.14:13-21; Luk.9:10-17; Yu.6:1-14
  Beş bin kişinin doyurulması

  Mar.6: 45-52; Mat.14:22-33; Yu.6:15-21
  Su üzerinde yürüyor

  Mar.7: 24-30; Mat.15:21-28
  Kenanlı kadının kızının iyileştirilmesi

  Mar.7: 31-37
  Sağır Bir Adam İyileştiriliyor

  Mar.8: 1-10, Mat.15:32-39
  İsa Dört Bin Kişiyi Doyuruyor

  Mar.8: 22-26
  Beytsayda’da Kör Bir Adam İyileştiriliyor

  Mar.9: 14-29; Mat.17:14-23; Luk.9:37-45
  Cinli Bir Çocuğun İyileştirilmesi

  Mar.10: 46-52; Mat.20:29-34; Luk.18:35-43
  Kör Bartimay’ın Gözleri Açılıyor

  Mar.11: 12-20; Mat.21:18-22
  Meyvesiz İncir Ağacının kuruması

  Luk.5: 1-11; Mat.4:18-22; Mar.1:16-20;Yuh.21:1-14
  Çok miktarda balık yakalanması

  Luk.7: 11-17
  Bir Dulun Oğlunu Diriltiyor

  Luk.13: 11-17
  Yıllarca sakat olan kadının iyileştirilmesi

  Luk.14: 1-4
  Vücudu su toplamış adamın iyileştirilmesi

  Luk.17: 11-19
  On Cüzamlının iyileştirilmesi

  Luk.22: 49-51; Mat.26:47-68; Mar.14:43-50; Yu.18:3-12
  Kılıçla kesilen kulağın iyileştirilmesi

  Yu.2: 1-11
  Suyun şaraba dönüştürülmesi

  Yu.4: 46-54
  Bir memurun oğlu iyileştiriliyor.

  Yu.5: 1-9
  Havuzdaki Kötürüm İyileştiriliyor

  Yu.9: 1-11
  Kör Bir Adam İyileştiriliyor

  Yu.11: 1-45
  Lazar ölümden diriltiliyor
  isasiyahbeyaz

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.