Isa Mesih'in Geri Dönüşüyle İlgili Belirtiler

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23910
  Anonim
  Pasif

  İsa Mesih’in Dönüşüyle İlgili Belirtiler

  İsa Mesih’in ne zaman geleceğini bizlerin bilmesi yada kesin bir zaman vermesi mümkün olamaz çünkü bunu Tanrı’dan başka kimse bilemez. Ancak bildiğimiz en önemli gerçek bunun dünyanın sonunda olacağıdır.

  Bizler ancak konuyla ilgili İncilde anlatılanlara göre Mesihin gelişinin nasıl olabileceği konusunda bilgi sahibi olabiliriz. Çok kapsamlı olan bu konuda pek çok ayet verilebilir. Ancak Matta 24. bölüm sorduğunuz soruya en iyi şekildeİ cevap vermektedir:

  Kitabı Mukaddes/İncil/Mat 24. Bölüm de İsa Mesih gelişini şu sözlerle bize bildiriyor.

  ‘İsa, Zeytin dağında otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. “Söyle bize” dediler, “bu dediklerin ne zaman olacak, senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?”

  Matta 24:4 İsa onlara şu karşılığı verdi: “Sakın kimse sizi saptırmasın!

  Mat 24:5 Birçokları, `Mesih benim’ diyerek benim adımla gelecek, birçok kişiyi saptıracaklar.

  Mat 24:6 Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Korkmayın sakın! Bunların olması gerek, ama bu daha son demek değildir.

  Mat 24:7 Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak; yer yer kıtlıklar, depremler olacak.

  Mat 24:8 Bütün bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır.

  Mat 24:9 “O zaman sizi sıkıntıya sokacaklar ve öldürecekler. Benim adımdan ötürü tüm uluslar sizden nefret edecek.

  Mat 24:10 O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler.

  Mat 24:11 Birçok sahte peygamber türeyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak.

  Mat 24:12 Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak.

  Mat 24:13 Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır.

  Mat 24:14 Göksel Egemenliğin bu müjdesi tüm uluslara bir tanıklık olmak üzere bütün dünyada duyurulacak, ve son o zaman gelecektir.

  Mat 24:15-16 “Danyel peygamberin sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman (okuyan anlasın), Yahudiye’de olanlar dağlara kaçsın.

  Mat 24:17 Damda olan, evindeki eşyalarını almak için aşağı inmesin.

  Mat 24:18 Tarlada olan, abasını almak için geri dönmesin.

  Mat 24:19 O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline!

  Mat 24:20 Dua edin ki, kaçışınız kışa ya da Sept gününe rastlamasın.

  Mat 24:21 Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, ondan sonra da olmayacaktır.

  Mat 24:22 O günler kısaltılmamış olsaydı, hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak.

  Mat 24:23 Eğer o zaman biri size, `İşte Mesih burada’, ya da `İşte şurada’ derse, inanmayın.

  Mat 24:24 Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar büyük mucizeler ve harikalar yaratacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse, seçilmiş olanları bile saptıracaklar.

  Mat 24:25 İşte size önceden söylemiş bulunuyorum.

  Mat 24:26 “Bunun için size, `İşte Mesih çölde’ derlerse gitmeyin. `Bakın, iç odalarda’ derlerse inanmayın.

  Mat 24:27 Çünkü İnsanoğlu’nun gelişi, doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır.

  Mat 24:28 “Leş neredeyse, akbabalar oraya üşüşecek.

  Mat 24:29 “O günlerin sıkıntısından hemen sonra, `Güneş kararacak, ay ışığını vermez olacak, yıldızlar gökten düşecek ve göksel güçler sarsılacak.’

  Mat 24:30 “O zaman İnsanoğlu’nun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu’nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.

  Mat 24:31 Kendisi, güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek ve onlar, O’nun seçtiklerini, göklerin bir ucundan öbür ucuna kadar dört yelden alıp bir araya toplayacaklar.

  Mat 24:32 “İncir ağacından ders alın! Dalları filizlenip yapraklarını sürünce, yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız.

  Mat 24:33 Aynı şekilde, bütün bunların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki, İnsanoğlu yakındır, kapıdadır.

  Mat 24:34 Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan bu kuşak[] ortadan kalkmayacak.

  Mat 24:35 Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.

  Bilinmeyen gün ve saat (Mar.13:32-37; Luk.12:41-48; 17:26-30,34-36)

  Mat 24:36 “O günü ve saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba’dan başka kimse bilmez.

  Mat 24:37 Nuh’un günlerinde nasıl olduysa, İnsanoğlu’nun gelişinde de öyle olacak.

  Mat 24:38 Nuh’un gemiye bindiği güne dek, tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı.

  Mat 24:39 Tufan gelinceye, hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden habersizdiler. İnsanoğlu’nun gelişi de öyle olacak.

  Mat 24:40 O gün tarlada bulunan iki kişiden biri alınacak, biri bırakılacak.

  Mat 24:41 Değirmende buğday öğüten iki kadından biri alınacak, biri bırakılacak.

  Mat 24:42 “Bunun için uyanık kalın. Çünkü Rabbinizin geleceği günü bilemezsiniz.

  Mat 24:43 Ama şunu bilin ki, ev sahibi, hırsızın gece hangi saatte geleceğini bilse, uyanık durur, evinin soyulmasına fırsat vermez.

  Mat 24:44 Bunun için siz de hazır olun! Çünkü İnsanoğlu, ummadığınız bir saatte gelecektir.

  Mat 24:45 “Efendinin, hizmetkârlarına vaktinde yiyecek vermek için üzerlerinde yetkili kıldığı güvenilir ve akıllı köle kimdir?

  Mat 24:46 Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu!

  Mat 24:47 Size doğrusunu söyleyeyim, efendisi onu tüm malının üzerinde yetkili kılacak.

  Mat 24:48-51 Ama o köle kötü olur da kendi kendine, `Efendim gecikiyor’ der ve yoldaşlarını dövmeye başlarsa, sarhoşlarla birlikte yiyip içerse, efendisi, onun beklemediği bir günde, ummadığı bir saatte gelecek, onu şiddetle cezalandıracak ve ikiyüzlülerle bir tutacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.