• Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25101
  Anonim
  Pasif

  Müslümanlar ve Hıristiyanlar İsa Mesih’i peygamber olarak kabul ediyorlar

  Tanrı eskiden beri bir peygamberin gerçek olup olmadığını göstermek için bize bazı ipuçları verdi. Bunlardan birisi şudur: Gerçek bir peygamberin gelecekle ilgili söylediği sözler aynen gerçekleşecektir; aksi takdirde o peygamberin sahte peygamber olduğu anlaşılır (Tesniye 18:22, İşaya 41:26; 45:21; 46:10).

  Gerçek

  SORU: Dünyada birçok din var. Hangisinin doğru olduğunu nereden biliyoruz? Gerçeği bulabilecek miyiz? İsa bize bu konuda bir ipuç verdi mi?

  * Bir kimse, Tanrı’nın isteğini yapmak isterse, İsa’nın öğretişinin, Tanrı’dan olup olmadığını anlayacak: Yuhanna 7:17: “eğer bir kimse Tanrı’nın isteğini yerine getirmek istiyorsa, bu öğretinin Tanrı’dan mı olduğunu, yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir.”

  * Bir kimse, İsa’nın söylediklerini ciddiye alırsa, ve bağlı kalırsa gerçeği bilecek ve gerçek onu özgür kılacak: Yuhanna 8:31,32: “İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere, «eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak» dedi.”

  ÖZET: Yalanla dolu bir dünyada yaşamamıza rağmen gerçeği bulabiliriz. Bu gerçeği İncil’de ve İsa Mesih’te bulacağız. Fakat bunun yalnızca beyindeki bir bilgi olarak değil, yaşayan bir gerçek olması ve uygulanması gerekiyor. Hiç bir şeyin daha önemli olmadığını kabul etmek gerekiyor.

  Tanrı’nın Sözü ile ilgili

  SORU: İsa, kutsal kitaplar ve kendi sözlerinin günümüze ulaşması hakkında neler söyledi?

  * Eski Antlaşma’nın bütün sözleri gerçekleşecek ve sonsuza kadar değiştirilemeyecektir: Matta 5:18: “Size doğrusunu söyleyeyim, gök ve yer ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek.”

  * Kadının, İsa’ya karşı yaptığı iyilik bütün dünyada duyulacak (bu olaydan sadece İncil bahsediyor): Matta 26:13: “Size doğrusunu söyleyeyim, bu müjde dünyanın her neresinde duyurulursa, bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak.”; Markos 14:9

  * Evren sona erecek, fakat İsa’nın sözleri (İncil) her zaman mevcut olacak (bu sözlere göre İncil tarihte hiç bir zaman yok olamaz): Matta 24:35: “Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.”; Markos 13:31; Luka 21:33

  ÖZET: Kutsal Kitap değiştirilemeyecektir ve bundan dolayı asıl İncil’in kaybolduğunu iddia etmek,Tanrı’nın ve İsa’nın Sözüne karşı gelmek demektir.

  Dünya

  SORU: İnsanların birbirlerine olan sevgisi ve saygısı artacak mı? Humanist bir bakışla bu dünya iyiliğe doğru gelişecek mi? İnsanlar daha da bilgili olduktan sonra daha iyi davranacaklar mı?

  * İsa dönünceye dek insanların kötü yapısı değişmeyecek: Matta 24:34: “Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak.”; Markos 13:30; Luka 17:30

  * Dünya İsa’ya inanmayacak ve bu dünyanın en büyük günahıdır: Yuhanna 16:9: “Günah konusunda – çünkü bana iman etmezler.”

  * Cehenneme (sonsuz ölüme) giden yolu insanların çoğu kullanıyor: Matta 7:13,14: “dar kapıdan girin. Çünkü kişiyi yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur.”

  ÖZET: İnsanların çoğu kötülüğe doğru gidecek ve genelde hoş bir ortam olmayacak.

  SORU: İyimser bir dünyayı düşünelim. Şahısların ve devletlerin fakirliği bir gün ortadan kalkacak mı?

  * Yoksullar her zaman olacak: Markos 14:7: “Yoksullar her zaman aranızdadır, dilediğiniz anda onlara yardım edebilirsiniz; ama ben her zaman aranızda olmayacağım.”

  ÖZET: Dünyanın bencilliği iyileştirilmeyecek ve böylece insanlar arasında ki dengesizlik her zaman olacak.

  SORU: İsa dünyamızın başına gelen olaylardan haberdar mıydı? Dünyamıza ne oldu, ne olacak?

  * Kıtlıklar, depremler, salgın hastalıklar, denizin felaketleri, savaşlar, güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek ve göksel güçler sarsılacak: Matta 24:6-7 “Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Korkmayın sakın. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak; yer yer kıtlıklar, depremler olacak.”; Markos 13:7,8; Luka 21:9-11; 21:25,26

  ÖZET: Bütün evren insanların günahlarından dolayı zarar gördüğü için büyük felaketler yaşanacak.

  SORU: İnsanları ve izleyicileri özel bir imtihan mı bekliyor?

  * Sahte peygamberler türeyecek; bunlar mucizeler ve harikalar yaratacak izleyicileri saptırmaya çalışacak: Matta 24:11,24: “Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar büyük mucizeler ve harikalar yaratacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse, seçilmiş olanları bile saptıracaklar.”; Markos 13:22; Luka 21:8

  ÖZET: Sahte peygamberler ve mucize yapan kişiler insanları saptıracaklar.

  SORU: İsa dünyada görülmemiş büyük bir sıkıntıyı haber veriyor. Bu sınkıntı nasıl olacak?

  * Dünyanın başlangıcından bu yana böylesi görülmemiş, ve bundan sonra da görülmeyecek bir sıkıntı olacaktır: Matta 24:21: “Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, ondan sonra da olmayacaktır.”; Markos 13:19; Markos 13:24,25

  * İsa, izleyicileri dünyaya gelen büyük sıkıntıdan esirgeyecek: Esinleme 3:10: “Sözüme uyarak sabırla dayandığın için, yeryüzünde yaşayanları denemek üzere bütün dünyanın üzerine gelecek olan deneme saatinden seni esirgeyeceğim.”

  ÖZET: Dünya en büyük felaketleri görecek, ve izleyiciler bu sıkıntıyı hiç görmeyecek.

  İsa Mesih’in, kendisi hakkında gerçekleşmeden önce söylediği sözler

  SORU: İsa gerçekten öldü mü? İsa bunu biliyor ve öleceğine dair sözleri söylüyor muydu?

  * İsa, din bilginlerinin elinde çok acı çekeceğini, öldürüleceğini ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini önceden bildiriyor: Matta 16:21 “Bundan sonra İsa, kendisinin Kudüs’e gitmesi, ihtiyarlar, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı.” (Diğer ayetler Matta 20:19; Matta 26:26; Markos 14:22; Luka 22:19,20; Matta 26:2; Luka 13:33; Matta 21:38,39; Yuhanna 10:11,15; Yuhanna 12:24; Yuhanna 13:18,19; Luka 18:31; Matta 26:12; Markos 14:8; Yuhanna 12:7; Matta 17:22,23; 20:18; 26:45; Markos 8:31; 9:9,12,13,31; 10:33,34; Luka 9:22,44; 18:32,33; 24:7; 24:25-27,44-47; Yuhanna 10:17; Diriliş ile ilgili ayrıca Matta 12:40; Matta 16:4; Luka 11:29,30; Yuhanna 2:19,21; Matta 27:63; Matta 17:9; Matta 20:19; Yuhanna 13:32; Matta 26:32; Yuhanna 14:19)

  ÖZET: İsa’nın acı çekmesi ve öldürmesi ile ilgili ayetler 35’ten fazladır. Yani İncil’de bu olay büyük bir yer tutar. İsa’nın ölümü bir kaza değil, Tanrı’nın insanlar için planladığı kurtuluş yoludur. İsa günahkarların yerine öldü ve onların cezasını çekti. Matta’nın, Markos’un ve Luka’nın son üç, Yuhanna’nın onsekizinciden yiriminci bölümlerine kadar olan kısımları sırf İsa’nın ölümü ve dirilişi ile ilgilidir. İsa’nın yaşamı başlangıçtan beri ölüme ve ölümden sonra dirilişe yöneldi. Ölümünden 3 gün sonra, ölümü yenerek dirilmesiyle RABBİN kurtuluş planı tamamlandı.

  SORU: İsa’nın yetkisi ne? Şu anda nasıl çalışıyor ve ne yapıyor? İsa bunu önceden biliyor muydu?

  * İsa, istediği kişilerin günahlarını affedecek (yetki çarmıhtan geliyor): Markos 2:10,11: “Ne var ki, İnsanoğlu’nun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye…” Sonra felçliye, «sana söylüyorum, kalk, döşeğini topla ve evine git!» dedi.”

  ÖZET: İsa normal bir peygamber değil çok daha üstün olduğunu açıkça bildiriliyor. Dünyanın merkez noktası, bir peygamber değil, İsa Mesih’in kendisidir. O cennet kapısını açabilir ya da kapatabilir.

  SORU: İsa dünyaya nasıl dönecek? Bazı milletler O’nun gelişiden habersiz mi olacak? İsa ne zaman dönecek? İsa bizi bu konuda aydınlatıyor.

  * İsa ikinci gelişinde görkemli ve büyük kudretle gelecek ve bütün halklar ağlayıp dövünecek: Matta 24:30: “O zaman İnsanoğlu’nun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu’nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.”; Matta 26:64; Markos 13:26; 14:62; Luka 21:27; Matta 24:27, Luka 17:24

  ÖZET: İsa döndüğünde dünyanın yaratıcısının gücüyle dönecek ve herkes onu bir anda görecek. Herkesin o an için hazır olması gerekir.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.