Incilde ki hidayet!!

 • Bu konu 2 izleyen ve 2 yanıt içeriyor.
3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26952
  klaus
  Anahtar yönetici

  1. İNCİL’DEKİ 7 SAFHA HANİF DİNİ

  I

  İNCİL’DEKİ AYETLERDE DİNİN 7 SAFHASI
  FARZ KILINMIŞTIR

  1. Safha: Allah’a Ulaşmayı Dilemek

  Matta 7:7,8 “Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır.

  Matta 13:15,16 Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, Kulakları ağırlaştı. Gözlerini kapadılar. Öyle ki, gözleri görmesin, Kulakları duymasın, yürekleri anlamasın Ve bana dönmesinler. Dönselerdi, onları iyileştirirdim.’ “Ama ne mutlu size ki, gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor!

  İş 22:27 Sen O’na dua edeceksin, ve O seni duyacak, ve yeminlerini yerine getireceksin.

  İş 22:30 O suçsuz olmayanı bile ulaştırır, o kişi ki, senin temiz ellerinin aracılığı ile ulaşır.”

  2. Safha: Mürşide Tabi Olmak

  Matta 3:1-3 O günlerde Vaftizci Yahya Yahudiye Çölü’nde ortaya çıktı. Şu çağrıyı yapıyordu: “Tövbe edin! Göklerin Egemenliği yaklaşmıştır.” Nitekim Peygamber Yeşaya aracılığıyla sözü edilen kişi Yahya’dır. Yeşaya şöyle demişti: “Çölde haykıran, ‘Rab’bin yolunu hazırlayın, Geçeceği patikaları düzleyin’ diye sesleniyor.”

  Matta 3:5,6 Yeruşalim, bütün Yahudiye ve Şeria yöresinin halkı ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria Irmağı’nda vaftiz ediliyordu.

  Matta 3:11 Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum, ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben O’nun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi Kutsal Ruh’la ve ateşle vaftiz edecek.

  Matta 3:13-16 Bu sırada İsa, Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celile’den Şeria Irmağı’na, Yahya’nın yanına geldi. Ne var ki Yahya, “Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun?” diyerek O’na engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi: “Şimdilik buna razı ol! Çünkü Bi-Hakkın olanı yerine getirmek bize bunu gerektirir.” O zaman Yahya O’nun dediğine razı oldu.

  Korintoslulara 1. Mektup 12:13 İster Yahudi ister Yunanlı, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh’ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı Ruh’tan içirildi.

  Elçilerin İşleri 9:17 Bunun üzerine Hananya gitti, eve girdi ve ellerini Saul’un üzerine koydu. “Saul kardeş” dedi, “Sen buraya gelirken yolda sana görünen Rab, yani İsa, gözlerin açılsın ve Kutsal Ruh’la dolasın diye beni yolladı.”

  3. Safha: Ruhun Allah’a Teslimi

  Elçilerin İşleri 3:19,20 Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı’ya dönün. Öyle ki, Rab size yenilenme fırsatları versin ve sizin için önceden belirlenen Mesih’i, yani İsa’yı göndersin.

  Luka 1:15-16 O, Rab’bin gözünde büyük olacak. Hiç şarap ve içki içmeyecek; daha annesinin rahmindeyken Kutsal Ruh’la dolacak. İsrail oğullarından birçoğunu, Tanrıları olan Rab’be döndürecek.

  Korintoslulara 1. Mektup 6:11 Bazılarınız böyleydiniz; ama yıkandınız, kutsal kılındınız, Rab İsa Mesih adıyla ve Tanrımız’ın Ruhu aracılığıyla aklandınız.

  Yuhanna 3:13 Gökten inmiş olan İnsanoğlu’ndan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır.

  4. Safha: Fizik Vücudun Teslimi

  Korintoslulara 1. Mektup 6:19, 20 Bedeninizin, Tanrı’dan aldığınız ve içinizdeki Kutsal Ruh’un tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız; onun için Tanrı’yı bedeninizde yüceltin.

  Yuhanna 3:4, 5 Nikodim, “Yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi?” diye sordu. İsa şöyle yanıt verdi: “Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh’tan doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliği’ne giremez.

  Matta 6:14 “Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, gökteki Babanız da sizin suçlarınızı bağışlar.

  Matta 6:24-25 “Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı’ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz.” “Bu nedenle size şunu söylüyorum: ‘Ne yiyip ne içeceğiz?’ diye canınız için, ‘Ne giyeceğiz?’ diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi?

  Luka 12:23 Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemlidir.

  5. Safha: Nefsi Allah’a Teslim Etmek

  Galatyalılar 6:14 Bana gelince, Rabbimiz İsa Mesih’in çarmıhından başka bir şeyle asla övünmem. O’nun çarmıhı aracılığıyla dünya benim için ölüdür, ben de dünya için.

  Romalılar 6:18 Günahtan özgür kılınarak salahın köleleri oldunuz.

  6. Safha: İrşada Ulaşmak

  Matta 5:5 Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar.

  Markos 12:29-33 İsa şöyle karşılık verdi: “En önemlisi şudur: ‘Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab’dir. Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.’ İkincisi de şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ Bunlardan daha büyük buyruk yoktur.” Din bilgini İsa’ya, “İyi söyledin, öğretmenim” dedi. Tanrı tektir ve O’ndan başkası yoktur’ demekle doğruyu söyledin. İnsanın Tanrı’yı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi, komşusunu da kendi gibi sevmesi, bütün yakmalık sunulardan* ve kurbanlardan daha önemlidir.”

  7. Safha: İradeyi Allah’a Teslim Etmek

  Matta 5:8 Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Çünkü onlar Allah’ı görecekler.

  Matta 5:9 Ne mutlu sulh edicilere! Çünkü onlara Allah oğulları denecek.

  Luka 6:27-29 Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum: düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin. Bir yanağınıza tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Abanızı alandan mintanınızı da esirgemeyin.

  Matta 22:39 İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: `Komşunu kendin gibi sev.’

  II

  İNCİL’DEKİ AYETLERDE
  DİNİN 7 SAFHASININ YAŞANDIĞI KESİNLİKLE YER ALMIŞTIR

  1. SAFHA: Allah’a Ulaşmayı Dilemek

  Matta, Bölüm 13:16 “Ama ne mutlu size ki, gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor! Yuhanna, Bölüm 3:21 Ama gerçeği uygulayan kişi yaptıklarını, Tanrı’ya dayanarak yaptığını göstermek için ışığa gelir.”

  2. Selanikliler, Bölüm 2:14 Rabbimiz İsa Mesih’in yüceliğine kavuşmanız için, bildirdiğimiz Müjde’yle sizi bu kurtuluşa çağırdı.

  İbraniler, Bölüm 4:6 Demek ki, bazılarının huzur diyarına gireceği kesindir. Daha önce iyi haberi almış olanlar söz dinlemedikleri için o diyara giremediler.

  2. SAFHA: Mürşide Tâbî Olmak

  Filipililer, Bölüm 1:19 Çünkü dualarınızla ve İsa Mesih’in Ruhu yardımıyla bunun bana kurtuluş getireceğini biliyorum.

  1. Korintliler, Bölüm 15:57 Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrı’ya şükürler olsun!

  3. SAFHA: Ruhun Teslimi

  Romalılar, Bölüm 5: 2 İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla, imanla kavuştuk ve Tanrı’nın yüceliğine erişmek umuduyla mutluyuz ve neşeliyiz.

  İbraniler, Bölüm 4:6 Demek ki, bazılarının huzur diyarına gireceği kesindir. Daha önce iyi haberi almış olanlar söz dinlemedikleri için o diyara giremediler.

  4. SAFHA: Fizik Vücudun Teslimi

  Luka, Bölüm 1:6 Her ikisi de Tanrı’nın gözünde doğru kişilerdi, Rab’bin bütün buyruk ve kurallarına eksiksizce uyarlardı.

  Elçilerin İşleri, Bölüm 20:24 Canımı hiç önemsemiyorum, ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı bitireyim ve Rab İsa’dan aldığım görevi, Tanrı’nın lütfunu bildiren Müjde’ye tanıklık etme görevini tamamlayayım.

  5. SAFHA: Nefsin Teslimi

  1. Petrus, Bölüm 1:22 Gerçeğe uyarak, itaat ederek nefsinizi arıttın, böylece kardeş sevgisi gibi içten bir sevgiye sahip oldunö ve birbirinizi yürekten bir samimiyetle sevin.

  1. Korintliler, Bölüm 4:12 Kendi ellerimizle çalışıp emek veriyoruz. Bize sövenlere iyilik diliyoruz, zulmedilince sabrediyoruz.

  1. Korintliler, Bölüm 6:11 Bazılarınız böyleydiniz; ama yıkandınız, kalbiniz arındırılarak kutsal kılındınız, Rab İsa Mesih adıyla ve Tanrımız’ın Ruhu aracılığıyla aklandınız.

  6. SAFHA: İrşada Ulaşmak

  Elçilerin İşleri, Bölüm 24:18 Beni tapınakta adaklar sunarken buldukları zaman arınmış durumdaydım. Ne bir kalabalık ne de karışıklık vardı. Ancak orada Asya İli’nden bazı Yahudiler bulunuyordu.

  Yuhanna, Bölüm 3:26-27 Öğrencileri Yahya’ya gelerek, “Rabbî” dediler, “Şeria Irmağı’nın karşı yakasında birlikte olduğun ve kendisi için tanıklık ettiğin adam var ya, işte O vaftiz ediyor, herkes de O’na gidiyor.” Yahya şöyle yanıt verdi: “İnsan, kendisine gökten verilmedikçe hiçbir şey alamaz.

  Yuhanna, Bölüm 3:34 Çünkü Tanrı’nın gönderdiği kişi Tanrı’nın sözlerini söyler. Çünkü Tanrı’nın gönderdiği kişi Ruh’u ölçüsüz dağıtır.

  Yuhanna, Bölüm 8:28 Bu nedenle İsa şöyle dedi: “İnsanoğlu’nu yükselttiğiğniz zaman, benim o olduğumu, kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı, ama tıpkı Baba’nın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız.

  7. SAFHA: İradenin Teslimi- İrşad Makamına Tayin

  Yuhanna, Bölüm 5:30 “Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır.

  Elçilerin İşleri, Bölüm 14:15 “Efendiler, neden böyle şeyler yapıyorsunuz?” diye bağırdılar. “Biz de sizin gibi insanız, aynı yaradılışa sahibiz. Size müjde getiriyoruz. Sizi bu boş şeylerden vazgeçmeye, yeri, göğü, denizi ve bunların içindekilerin hepsini yaratan, yaşayan Tanrı’ya dönmeye çağırıyoruz.

  Elçilerin İşleri, Bölüm 26:20 Önce Şam ve Yeruşalim halkına, sonra bütün Yahudiye bölgesine ve öteki uluslara bildiri yaptım ki, tövbe edip Tanrı’ya dönsünler ve bu tövbeye yaraşır işler, ameller yapsınlar.

  Romalılar, Bölüm 1:5 İmana itaati sağlamak ve O’nun adını bütün uluslar içinde yüce tutmak, sürdürmek için, Mesih aracılığıyla, Tanrı lütfuna ve elçilik görevine sahip olduk.

  Romalılar, Bölüm 1:15 Bu nedenle Roma’da bulunan sizlere de Müjde’yi elimden geldiğince bildirmek için sabırsızlanıyorum.

  Romalılar, Bölüm 11:5 Aynı şekilde, şimdiki dönemde de Tanrı’nın lütfuyla seçilmiş küçük bir topluluk vardır.

  #35195
  Anonim
  Pasif

  Önce var olan sonra var olandan birsey alamaz. Baslik söyle olmaliydi: Hanif inancinda incil ………… Incilde henüz adi bile olusmamis birseyin varligini aramak mantiksiz. Hanif inancinda incilin izlerini arayabilirsiniz, bu yanlis olmaz. Günes mi ayi aydinlatiyor, ay mi günesi birbirine karistirmaya benziyor bu. Günesin hangisi oldugu acikca ortada aylar sayisiz, siz sunu ben ötekini sayayim iseterseniz

  #35196
  Anonim
  Pasif

  Evet, incil kendisini müjdeledi Hanif inancini degil. Hanif veya baska inanclar mutlaka ortak yönlere sahipler. Ama onlarda var mi KURTARICI MESIH ISA: YOK Orjinal resme de cok sahteler üretilir ama hicbiri orjinalin yerini tutamaz sahte olmaktan ileri gidemez. Orjinali varken kim ne yapar sahtelerini. Akil isi mi? Hem de Kurtarici Mesih isa yi yadsiyarak. Hem de böyle agir bir bedel karsiligi. Eksik olsun. Dedim ya akil isi degil. Aciyi yutturmak icin icine biraz seker katmalari normal. Kim yutar ama.

3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.