ANASAYFA Forum KURTULUŞ (SETERYOLOJİ) Yeniden Doğuş, Kurtuluş Iman ettiğinde neler olur

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25502
  Anonim
  Pasif

  İSA MESİH’E İMAN ETTİĞİNDE NELER OLUR

  TANRI’YLA İLİŞKİLİ OLARAK

  1- TANRI’NIN LÜTFUNA GİRECEKSİN.
  Ef.2: 8 İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır.
  Ef.3: 12 Mesih’te ve Mesih’e olan imanımızla Tanrı’ya cesaret ve güvenle yaklaşabiliriz.

  2- TANRI’NIN AİLESİNE, EVLATLIĞA KABUL EDİLECEKSİN.
  Gal.4: 4-5 Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlu’nu gönderdi. Öyle ki, bizler oğulluk hakkını alalım.

  3- GÜNAHLARINDAN AFFEDİLECEKSİN.
  Elç.26: 18 Öyle ki, bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar.’

  4- TANRI’NIN ÖNGÖRÜSÜ OLARAK SEÇİLECEKSİN.
  1.Pe.1: 2 İsa Mesih’in sözünü dinlemeniz ve O’nun kanının üzerinize serpilmesi için, Baba Tanrı’nın öngörüsü uyarınca Ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz. Lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun.

  5- TANRI’NIN ÇOCUĞU OLACAKSIN.
  Yu.1: 12 Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları
  olma hakkını verdi.

  6- GÖKLERDEKİ VATANDAŞLIĞA SAHİP OLACAKSIN.
  Flp.3: 20 Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan Kurtarıcı’yı, Rab İsa Mesih’i
  bekliyoruz.

  7- TANRI’NIN MİRASÇILARI OLACAKSIN.
  Rom.8: 17 Eğer Tanrı’nın çocuklarıysak, aynı zamanda mirasçıyız. Mesih’le birlikte yüceltilmek üzere Mesih’le birlikte acı çekiyorsak, Tanrı’nın mirasçılarıyız, Mesih’le ortak mirasçılarız.
  Gal.3: 29 Eğer Mesih’e aitseniz, İbrahim’in soyundansınız, vaade göre de mirasçısınız.

  8- YENİ BİR YARATIK OLACAKSIN.
  2.Ko.5: 17 Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.

  9- TANRI’NIN KULU OLACAKSIN.
  Rom.6: 22 Ama şimdi günahtan özgür kılınıp Tanrı’nın kulları olduğunuza göre, kazancınız kutsallaşma ve bunun sonucu olan sonsuz yaşamdır.

  10- TANRI’NIN KAHİNLERİ OLACAKSIN.
  1.Pe.2: 9 Ama siz seçilmiş soy, Kral’ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı’nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı’nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz.
  1.Pe.2: 5 O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle, İsa Mesih aracılığıyla Tanrı’nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kâhinler topluluğu olursunuz.
  Va.1: 6 Yücelik ve güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi bir krallık haline getirip Babası Tanrı’nın hizmetinde kâhinler yapmış olan Mesih’in olsun! Amin.

  11- TANRI İLE BARIŞACAKSIN.
  Rom.5: 10 Çünkü biz Tanrı’nın düşmanlarıyken Oğlu’nun ölümü sayesinde O’nunla barıştıksa, barışmış olarak Oğlu’nun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir.

  12- KUTSAL KILINACAKSIN.
  1.Ko.6: 11 Bazılarınız böyleydiniz; ama yıkandınız, kutsal kılındınız, Rab İsa Mesih
  adıyla ve Tanrımız’ın Ruhu aracılığıyla aklandınız.

  İSA MESİH’LE İLİŞKİLİ OLARAK

  13- TANRI’NIN AİLESİNE KABUL EDİLECEKSİN.
  Ef.1: 5 Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi.

  14- İSA MESİH’LE BÜTÜNLEŞİP, VAFTİZ EDİLECEKSİN.
  1.Ko.12: 13 İster Yahudi ister Grek*, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh’ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı Ruh’tan içmesi sağlandı.

  15- İSA MESİH’LE BİRLİKTE ÖLÜME GÖMÜLECEKSİN.
  Rom.6: 4 Baba’nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla O’nunla birlikte ölüme gömüldük.

  16- TANRI’NIN OĞLUNA VERDİĞİ KİMSELERDEN OLACAKSIN.
  Yu.17: 9 Onlar için istekte bulunuyorum. Dünya için değil, bana verdiğin kimseler için istekte bulunuyorum. Çünkü onlar senindir.

  17- İSA MESİH TARAFINDAN KURTULACAKSIN.
  Elç.16: 31 Onlar, “Rab İsa’ya iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuz” dediler.

  18- İSA MESİH’LE BİRLİKTE YAŞAYACAKSIN.
  Va.3: 20 İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim; ben onunla, o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz.
  Yu.14: 23 İsa ona şu karşılığı verdi: “Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız.

  19- SONSUZ YAŞAMA SAHİP OLACAKSIN.
  Yu.10: 28 Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz.

  20- ESENLİK KAZANACAKSIN.
  Yu.14: 27 Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.

  21- İSA MESİH’İN DOSTU OLACAKSIN.
  Yu.15: 15 Artık size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü Babam’dan bütün işittiklerimi size bildirdim.

  22- GÖKLERE ADIN YAZILACAK.
  Luk.10: 20 Bununla birlikte, ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin, adlarınızın gökte yazılmış olmasına sevinin.”

  23- İSA MESİH’LE, GÖKSEL YERLERDE OTURACAKSIN.
  Ef.2: 4-5 Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu. O’nun lütfuyla kurtuldunuz.
  Ef.2: 6 Tanrı bizi Mesih İsa’da, Mesih’le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu.

  24- MÜBAREK BİR UMUDUN OLACAK.
  Tit.2: 13 Bu arada, mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz.

  25- TANRI’NIN ÜÇLÜBİRLİĞİ İLE PAYDAŞLIĞIN OLACAK.
  1.Yu.1: 3 Evet, sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü, işittiğimizi
  size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız da Baba’yla ve Oğlu İsa Mesih’ledir.

  26- TANRI’NIN EVİNDE YERİN OLACAK.
  Yu.14: 2 Babam’ın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum.

  KUTSAL RUH’LA İLİŞKİLİ OLARAK

  27- YENİDEN DOĞACAKSIN.
  Yu.3: 3 İsa ona şu karşılığı verdi: “Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse Yeniden doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliği’ni göremez.”
  Yu.3: 6-7 Bedenden doğan bedendir, Ruh’tan doğan ruhtur. Sana, ‘Yeniden doğmalısınız’ dediğime şaşma.
  1.Pe.1: 23 Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı’nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz.

  28- KUTSAL RUH TARAFINDAN YÖNLENDİRİLECEKSİN.
  1.Yu.2: 27 Size gelince, O’ndan aldığınız mesh sizde kalır. Kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. O’nun size her şeyi öğreten meshi gerçektir, sahte değildir. Size öğrettiği gibi, Mesih’te yaşayın.
  Yu.14: 26 Ama Baba’nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.

  29- KUTSAL RUH’UN TAPINAĞI OLACAKSIN.
  1.Ko.6: 19 Bedeninizin, Tanrı’dan aldığınız ve içinizdeki Kutsal Ruh’un tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz.

  30- KUTSAL RUH’UN ARMAĞANLARINA SAHİP OLACAKSIN.
  1.Ko.12: 1 Ruhsal armağanlara gelince, kardeşlerim, bu konuda bilgisiz kalmanızı istemem.

  31- KUTSAL RUH SANA TANIKLIK EDECEK.
  Rom.8: 16 Ruh’un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrı’nın çocukları olduğumuza tanıklık eder.

  32- KUTSAL RUH TARAFINDAN MÜHÜRLENECEKSİN.
  Ef.1: 13 Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun Müjdesi’ni duyup O’na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh’la O’nda mühürlendiniz.

  GÜNAHLA İLİŞKİLİ OLARAK

  33- AFFEDİLECEKSİN.
  Luk.7: 48 Sonra kadına, “Günahların bağışlandı” dedi.

  34- AKLANACAKSIN.
  Rom.5: 1 Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı’yla barışmış oluyoruz.

  35- SATIN ALINACAKSIN.
  Va.5: 9 Yeni bir ezgi söylüyorlardı: “Tomarı almaya, Mühürlerini açmaya layıksın! Çünkü boğazlandın ve kanınla her oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları Tanrı’ya satın aldın.

  ŞEYTAN’LA İLİŞKİLİ OLARAK

  36- İSA MESİH SAVUNUCUN OLACAK.
  1.Yu.2: 1 Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi Baba’nın önünde savunur.

  37- GÜNAHA KARŞI ZAFER KAZANACAKSIN.
  1.Yu.5: 4 Çünkü Tanrı’dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır.

  DÜNYA İLE İLİŞKİLİ OLARAK

  38- İSA MESİH’İN ELÇİSİ OLACAKSIN.
  2.Ko.5: 20 Böylece, Tanrı aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih’in adına elçilik ediyor, O’nun adına yalvarıyoruz: Tanrı’yla barışın.

  Evet ne düşünmektesiniz?
  Siz de tüm bu olanaklara sahip olmak istemezmisiniz?
  Doğru bir yürekle EVET diyebiliyorsanız eğer,

  İsa Mesih’i Tanrınız ve Kurtarıcı’nız olarak kabul ediniz ve inanınız.
  Rab’bi yüreğinize çağırınız, O sizden davet beklemektedir.
  Yaşamınızı O’nun ellerine bırakınız ve izleyiniz
  O’na iman ediniz sadece.

  RAB BİZLERE GÖSTERDİĞİ LÜTFU SİZ KARDEŞLEREDE GÖSTERSİN.
  AMİN
  _hac:

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.