Hrıstiyanlar Neye İnanıyorlar..

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27355
  Anonim
  Pasif

  Hristiyanlar kimlerdir?
  Hristiyan’lar neye İnanıyorlar.

  “Hıristiyan” sözcüğü ilk olarak İ.S. 40’lı yıllarda Antakya’da kullanılmıştır,yaklaşık olarak iki bin yıl kadar önce Orta Doğuda gelişen bu inancın ilk yaygınlaştığı yer bizim yurdumuzun bir bölümü olan Anadolu’dur.

  Hristiyanlık kimseye ana-babadan geçen bir din değildir.Hrıstıyanlık bir yaşam biçimidir. Kişinin nüfus kayıtlarında Hıristiyan yazması onun ruhsal durumunu,onun hrıstıyan olduğunu da göstermez.

  Bir kişinin Hıristiyan olabilmesi için,

  Tevrat-Zebur ve İncil’den oluşan Kutsal Kitap’ta yazılanlara inanması, kişisel olarak Kurtarıcı İsa Mesih’e iman etmesi gerekmektedir.

  İsterse asırlardır içinde Hıristiyan bir aileden gelsin,hiç fark etmez,
  İSA MESİH’i RAB ve KURTARICI kabul ederek Mesih’in yolunda yürüyen Kişiler Hrıstıyandır.

  Günümüzde Moldova’da yaşayan Gagavuzlar büyük bir Türk-Hıristiyan topluluktur. Ayrıca diğer Türk soylu topluluklardan olan Peçenekler ve Hazarlar da geçmişte büyük gruplar halinde Hıristiyan olmuşlardır.

  Türkiye Türkleri’nden Hıristiyanlık’ı seçenler de tarihte hep var olmuştur. Ayrıca günümüzde diğer Türk soylu ülkeler olan Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan gibi ülkelerde de Azeri, Kazak ve Türkmen kiliseleri var olup İSA MESiH inanlısı bir çok Hrıstıyan yaşamaktadır.

  HRISTIYAN’LAR NEYE İNANIYORLAR.

  Tanrı insanları iyi amaçlar için yaratmıştı, bütün insanların Kendisiyle birlikte cennetinde mutlu ve esenlik içinde yaşamasını istiyor ve her türlü olumsuzluktan, kötülükten,günah kavramından uzak olan, kutsal Tanrı insanların da böyle yaşayarak O’nu yüceltmesini istiyordu.

  Ancak insanlar günah işleyerek O’na başkaldırdı. Yeryüzünde günah işleyerek TANRI ‘dan uzaklaştılar, daha çok mutsuzluk, yalnızlık ve çözümsüzlük içinde yaşamaya başladılar. Ödedikleri Günah’ın bedeliydi. Tanrı adil olduğu için günahları yargılamak durumundadır ve günahın cezası ölümdür.
  Ancak Tanrı insanları sevdiği için,İnsan bedeninde, SÖZ’ünü yani İSA MESİH’i dünyaya gönderdi.

  “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun” Yuhanna 3:16

  İsa Mesih bir insan olarak bu dünyaya geldi. Bir bebek olarak doğdu, her zaman Tanrı’nın arzusuna göre davrandı. Hiç günah işlemedi. Konuşmalarında bu dünyadaki insanları kurtarmaya geldiğini vurguluyordu.
  Sonunda bu kurtarma eylemini ölerek,çarmıhta gerçekleştirdi. Bütün insanların günahı için İsa çarmıhta öldü. İşledikleri günahlar, suçlardan dolayı insanların almaları gereken cezayı İSA MESİH üstlendi, çünkü İsa çarmıhta bütün dünya’daki günahlar uğruna öldü,ölümden dirildi. Böylece İsa’nın sağladığı kurtuluşun gerçek olduğu kanıtlandı. İsa dirildiğine göre O’na inanan herkese sahip olduğu sonsuz yaşamı verebilir.

  Kutsal Kitap’ta şöyle yazar:

  “İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın”
  Romalılar 10:9

  Bu ayetin anlamı şudur:

  Eğer İsa’nın sizin günahlarınız için öldüğüne ve size sonsuz yaşam vermek üzere ölümden dirildiğine inanıyorsanız ve İsa’yı yaşamınızın Efendisi, her şeyin üzerindeki en üstün Yetkili olarak kabul ederseniz O’nun sağladığı kurtuluşa kavuşabilirsiniz

  İSA MESİH, tekrar gelerek yeryüzünde yaşayan halkına sağladığı kurtuluşu her yönüyle gerçekleştirecektir.

  Esenlikle İSA MESiH RAB ve Kurtarıcıdır diyen kardeşlerimle olsun,amin.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.