Hristiyanlık Ve Savaş

 • Bu konu 7 izleyen ve 11 yanıt içeriyor.
12 yazı görüntüleniyor - 1 ile 12 arası (toplam 12)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24437
  Anonim
  Pasif

  Hristiyanlık ve Savaş

  Hıristiyanlığın barışçı bir din olmadığını kanıtlamak için kullanılan tek “malzeme” Haçlı Seferleridir. Hıristiyanlar tarafından yapılan her şeyin Hıristiyanlığa uygun olduğunu düşünmek doğru değildir. Haçlı Seferlerinin de Hıristiyanlar tarafından yapılması, Hıristiyanlığın böyle bir eyleme izin verdiğini kanıtlamaz. İncil’i okuduğumuzda yalnızca sevgi görürüz. Hıristiyanlıkta şiddete yer yoktur. Hatta İncil’de şöyle yazar:

  “Tanrı sevgidir. Sevgi de yaşayan, Tanrı’da yaşar, Tanrı da onda yaşar” (1.Yuhanna 4:16).

  Kılıç kullanmayı yasaklayan tek din Hıristiyanlıktır. İnanç uğruna savaşmak, Hıristiyan’ın ve Hıristiyanlığın ruhuna aykırıdır. Hiçbir gerçek Hıristiyan’ın, ne Haçlı Seferlerini ne de diğer din savaşlarını savunması mümkün değildir. Çünkü bunlar, İncil’e aykırıdır. Bir Hıristiyan’ın görevleri arasında savaşmak değil, savaşları durdurmak,yani barışı sağlamak vardır:

  ‘Ne mutlu barışı sağlayanlara! Onlara Tanrı oğulları denecek.” Yine İsa Mesih, düşmanlarımızı bile sevmemizi istememiş miydi?

  ‘Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenlere iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, sizde onlara öyle davranın. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkârlar bile kendilerini sevenleri severler. Size iyilik yapanlara iyilik yaparsanız, bu size ne övgü kazandırır? Günahkârlar bile öyle yaparlar’.

  İncil, Luka 6:27-34 İncil ‘deki sevgi, düşmanı bile sevebilen coşkun bir sevgidir. Böylesine coşkun sevgiye sahip bir inancın ” savaş suçlusu” sayılması ve bu inancın simgesi durumunda olan “Haçın” bazı savaş adlarının ilk kısmını oluşturması, tamamen şeytansal bir planın sonucudur. İncil der ki:

  ‘Sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın. Birbirinizi kardeşlik sevgisiyle, şefkatle sevin. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Bütün insanlarla barış içinde yaşayın. Sevgili kardeşler, kendi kendiniz için öç almayın, bunu Tanrı’nın gazabına ( yargılamasına) bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır: ‘Rab diyor ki öç benimdir, kötülüğün karşılığını ben vereceğim’ Yine yazılmıştır: ‘Düşmanın acıkmışsa onu doyur, susamışsa su ver. Bunu yapmakla onun başı üzerine ateş korları yığarsın ( onu utanca boğarsın).’ Kötülüğe yenilme, ancak kötülüğü iyilikle yen’(Romalılar 12:9-21).

  Bu ayetleri yaşamakla yükümlü olan bir Hıristiyan’ın, bırakın savaş yapmayı, insanları incitmekten bile sakınması lazımdır. Bazı kişiler ” bu ayetler çok güzel ama uygulanabilir mi?” diye sorabilirler. İncil bize, yaşanamayacak bir hayatı sunmuyor, tersine İsa Mesih ve bütün gerçek izleyicileri tarafından yaşanmış bir hayattan söz ediyor. Gerçek Hıristiyanlar, bu hayatı yaşadılar, yaşıyorlar ve yaşayacaklardır. İsa Mesih suçsuz yere öldürüldü, haç üzerinde asılı iken şunları söylüyordu.

  ‘Ey baba, onları bağışla; çünkü ne ettiklerini bilmiyorlar’ (İncil , Luka 23:34).

  İsa’nın ilk izleyicilerinden olan İstefan, Yahudiler tarafından taşlanıyor, hiç karşılık vermiyor ve onun da son sözleri şöyle oluyordu:

  ‘Ya Rab, onlara bu günahı yükleme ( sayma)’ (İncil, Elçilerin İşleri, 7:60).

  Yanlış Anlaşılan Ayetler
  İncil’in okuyan herkes İsa Mesih’in şiddet yanlısı olmadığını rahatlıkla anlayabilir. Fakat bazı yazarlar, İncil’de yer alan bazı ayetleri anlamazlıktan gelerek Hıristiyanlığın barışçı bir inanç olmadığını ileri sürmektedirler. Şimdi yanlış anlaşılan bu ayetleri beraber inceleyelim ve Hıristiyanlığın barışçı bir inanç olup olmadığına beraber karar verelim.

  ‘Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın! Ben barış değil kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben oğulla babasının, kızla annesinin, gelinle kaynanasının arasına ayrılık koymaya geldim. İnsanın düşmanları, kendi ev halkı olacaktır’ adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek’ (İncil, Matta10:22).

  İsa Mesih bu ayetlerde, kendisine inanacak kişilerin çekeceklerinden sıkıntılardan söz etmektedir. İsa Mesih’in bu sözleri hemen, Hıristiyanlığın daha ilk yıllarında gerçekleşmeye başladı. O’nun 12 öğrencisinden, sadece biri – Yuhanna- doğal bir ölümle öldü. Diğerleri çeşitli şekillerde idam edilerek öldürüldüler. İlk Hıristiyanlardan birçok kişi aç aslanlara atıldı, diri diri ateşle atıldı, çarmıha asıldı ve daha birçok şekillerde şehit edildi. Ama bütün bunların ortak bir özelliği vardı: Kendilerine kötülük edenlere karşı kötülük düşünmediler.

  Çünkü Efendilerinin şu sözünü unutmuş değillerdi:

  ‘Fakat ey dinleyenler, size diyorum: Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik edin, size lanet edenlere iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin’ (İncil, Luka, 6:27-28).

  Evet, Hıristiyanların inancı, kendilerini her sıkıntıda ayakta tutabilecek güçtedir. Hıristiyanlık tarihi, aç aslanlara doğru giderken, ilahiler okuyan cesur Hıristiyanlarla doludur.

  Bu ayetleri yanlış yorumlayan kişiler, bu ayetlerin anlamını İslamiyet’i bırakıp Hıristiyanlığı seçenlere sormalarını tavsiye ederiz. Ülkemizde, Hıristiyanlığı seçtiği için, ya Hıristiyanlığı ya da ailesini terk etmek zorunda bırakılan “oğullara, kızlarla, gelinlerle, kocalarla ve kaynanalarla” doludur. Yani Hıristiyanlığı seçen bir kişiye ilk önce ailesi düşman oluyor. Bu durum Yahudilerde ve putperestlerde de öyle idi. İşte İsa Mesih bu gerçeği vurgulamak istemiştir. İsa Mesih’in şiddet kullanılmasına her zaman karşı çıktığına dair İncil’den iki örnek verelim.”İsa kendi önünden haberciler gönderdi. Bunlar, kendisi için hazırlık yapmak üzere gidip Samiriyeliler’e ait bir köye girdiler. Ama Samiriyeliler Kudüs’e gitmekte olan İsa’yı kabul etmediler.

  Öğrencilerden Yakup ile Yuhanna bunu görünce,

  ‘Rab, bunları yok etmek için bir buyrukla gökten ateş yağdırmamızı ister misin?’ dediler. Ama İsa dönüp onları azarladı. Sonra başka bir köye gittiler’ (İncil, Luka 9:52-56).

  İsa Mesih’in çarmıha gerilmek üzere tutuklandığında meydana gelen olay ve İsa Mesih’in bu olaya yaklaşımı ise çok açıktır.

  ‘İsa’yı yakalayıp tutukladılar. İsa’yla birlikte olanlardan biri ani bir hareketle kılıcını çekti, başkahinin kölesine vurup kulağını uçurdu. O zaman İsa ona, ‘Kılıcını yerine koy!’ dedi. ‘Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. Yoksa Babamdan yardım istemez miyim sanıyorsun? İstesem, hemen şu an bana on iki tümenden fazla melek gönderir. Ama böyle olması gerektiğini bildiren Kutsal Yazılar o zaman nasıl yerine gelirdi?’ (İncil, Matta, 26:50-54).

  Eğer İncil’in Luka bölümü 22:51 ayete bakarsanız İsa Mesih’in o kişinin kulağını iyileştirdiğini görürsünüz. Hıristiyanlığın tek kaynağı olan İncil’de yer alan, sevgi ve barışçılık üzerine birkaç ayet daha:

  ‘Ama gökten gelen bilgelik her şeyden önce paktır, sonra barışçıl, yumuşak ve uysaldır. Merhamet ve iyi meyvelerle – özelliklerle- doludur’ ( Yakup, 3:17).

  Kötülüğe kötülükle, sövgüye sövgüyle değil, tersine kutsanmayla karşılık verin’ ( 1.Petrus , 3:9).

  ‘Eğer bir kimse ‘Tanrı’yı seviyorum der ve kardeşinden nefret ederse, yalancıdır. Çünkü görmüş olduğu kardeşini sevmeyen, görmemiş olduğu Tanrı’yı sevemez. ‘Tanrı’yı seven, kardeşini de sevsin’ diyen buyruğu biz İsa Mesih’ten aldık’ (1.Yuhanna , 4:20-21).

  ‘Kardeşinden nefret eden karanlıktadır, karanlıkta yürür ve nereye gittiğini bilmez. Çünkü karanlık, onun gözlerini kör etmiştir’ (1.Yuhanna: 2:11).

  ‘Sakın kimse kötülüğe karşı karşılık vermesin. Birbiriniz ve tüm insanlar için her zaman iyiliği amaçlayın’ (1. Selanikliler , 5:15)

  Bu ayetlerden kolayca anlaşılabileceği gibi, hiçbir savaşı Hıristiyanlığa mal etmek mümkün değildir.

  (Kutsal Kitap.org)

  #28818
  Anonim
  Pasif
  Haçlı seferleri Papanın isteği doğrultusunda yapılıyordu. Bu da Hristiyanlık dininin savasla ilgisini gösterir aynı zamanda şiddetin ana kaynağıda yine burdan gelmektedir. Hitler bir hristiyandı ve yahudileri katletti, fazla geriye gitmeye bile gerek yok. Bugün ABD birazcık petrol ve dünya siyaseti için Irakta milyonlarca müslümanı katlediyolar. Bu olaylar her ne kadar acı olsa da gerçekler ve bunları kabul etmek zorundayız.
  #28829
  Anonim
  Pasif

  Sayın Soldier ua, tanri sevgidir

  Tanrı’nın değişmez Sözü olan Kutsal İncil kesinlikle savaşa ve öldürmeye karşıdır. Yukarıdaki ‘Hrıstiyanlık ve Savaş’ adlı yazıyı okuduysanız, orada İncil’den verilen ayetlerde bunu görebilirsiniz. Papa, benim ve sizin gibi bir insandır. Sonsuzdiren kardeşimin de dediği gibi papanın yaptıkları sadece papayı bağlar.

  İsa Mesih şöyle der:
  ‘Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenlere iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin’

  İsa Mesih, ‘gidin öldürün, savaşın, cihad yapın, kılıçla insanları dinlerinden döndürün, hak dine getirin’ demiyor. İsa Mesih ‘düşmanlarınızı sevin!‘ diyor ve sadece sevgiyi öğretiyor. Kutsal İncil Kitabı’nı okuyanlar orada gerçek sevgiyle karşılaşıyorlar, kurtuluşa giden Yol’u yani İsa Mesih’i buluyorlar ve kurtuluyorlar. O’nun günahlı insan uğruna haç ölümüne gitmesi, sevgisinin ve merhametinin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

  Ayrıca Hitler gibi, zalim, diktatör, ve şeytana hizmet etmiş, Tanrı tanımaz bir adamı nasıl ‘Hrıstiyan’ diye adlandırıyorsunuz buna şaşıyorum.

  Neyse, Tanrı, gerçekleri görebilmeniz için ruh gözlerinizi açsın.

  Andreas

  #28833
  Anonim
  Pasif
  soldier_ua;4955 wrote:
  Haçlı seferleri Papanın isteği doğrultusunda yapılıyordu. Bu da Hristiyanlık dininin savasla ilgisini gösterir aynı zamanda şiddetin ana kaynağıda yine burdan gelmektedir. Hitler bir hristiyandı ve yahudileri katletti, fazla geriye gitmeye bile gerek yok. Bugün ABD birazcık petrol ve dünya siyaseti için Irakta milyonlarca müslümanı katlediyolar. Bu olaylar her ne kadar acı olsa da gerçekler ve bunları kabul etmek zorundayız.

  Degerli soldier_ua,
  Bazen keşke Papa bunu yapmasaydi diyorum inanki, ve bugun sizinde bahsettiginiz gibi petrol icin veya baska cikarlar baska ülkelere saldiran SÖZDE HRISTIYAN ulkeler icin cok üzülüyorum. Ama biraz da seviniyorum tüm bunlari yapanlar Kutsal Kitap’a gore degil, kendi bencil ve egosit duygulari yuzunden yapmis olmalarindandir. Ve yine seviniyorum ki bircok kardesin söyledigi gibi İncil ve dolayısıyla İsa Mesih bunları emretmek yerine yapanlarida lanetliyor,

  Ve İsa Mesih’i düsünüyorum, ne savasa katıldı, ne baska bir insana zarar verdi, hatta çarmıha çıktığında bile düşmanları icin Tanrı’ya: ‘BABA ONLARI AFFET DIYE YALVARDI’.

  Ve yine böyle savaşanları düşünüyorum, Uhud, Hendek, Bedir ve daha onlarca savasi..Turkiye’yi düsünüyorum, Turkler’i müslüman yapmak icin halkı kılıçtan geciren emevileri, daha sonra Hizbullah’ı, Taliban’i ve onlarcasını..

  Savaşi yasaklayan, insanlari ne yaparlarsa yapsınlar sevmemizi emreden bir inanca mensup oldugum icin şükrediyorum. Senin,de birkez İncil’i alip okumanı dilerim, çünkü yazdiklarına bakilirsa savasları ve savaşanları sevmeyen bir yönün var degilmi kardesim ??

  #28834
  Anonim
  Pasif

  Sayın soldier_ua; hangi haklı bir nedene dayanarak; hristiyanlıkla savaşı bağdaştırabiliyorsunuz. Bana Kutsal Kitap’tan, bir İsa izleyicisinin savaşması gerekteğine dair bir sözcükler grubu gösterebilir misiniz ? Yoksa ereğiniz ; sadece yazılanlara bakıp kıs kıs gülmek mi ?

  Bir inanlı, asla savaşı seven bir kişi olamaz.Bir inanlının yaşamının, sadece, gün be gün İsa’nın yaşamına yani O’na benzemesidir. İsa’nın düşmanlarınızla bile “bir tek savaşın sözcüğü yoktur.”

  Savaşan kişinin; ben hristiyanım demesiyle, hristiyanlıkla savaş bir tutulamaz. Verdiğiniz örnekler; sadece karalamaya yöneliktir. Papa,Tanrı değildir.

  Evet; Eski Antlaşma’da birçok savaşlardan söz edilmekte.İsrail’e kutsal savaş için buyruklar verdi diye; bizler savaşacak değiliz.Şu anda; dünyamızda, hiçbir ulus kendisinin kutsal olduğunu belirtemez.İsa’da vaat edilen ruhsal krallıkta asla savaşa yer yoktur.
  Matta 26:50-52, Yuhanna 18:36; Matta 5:44,; 1. Petrus 2:23-24; Luka 23:33-34 hatta, Matta 5:9 ve Efesliler 6:10-12 ayetlerin tümüne bakınız. İnsanlara karşı bir savaş değil; ruhsal bir savaş ve insanları sevme ve de saldıranlar için Rab’den af istenmesi vardır. Savaş ; sadece şeytan ve onun karanlık güçlerine karşıdır. Hristiyanım deyip de, dünyasal savaşlarda bulunan bir inanlı; ” Esenlik Önderi” ne benzemesinin olanağı var mıdır ?

  Sayın soldier_ua; lütfen ” eğri oturup doğru konuşalım “. Şeytan ve onun yandaşlarının yaptıklarını,inanlıları karalamak için kullanmayalım.

  Rab, yüreğinize dokunsun.

  #28835
  Anonim
  Pasif

  Aşağıdaki sözler sayın Turgay ÜÇAL ve Derek MALCOLM’a aittir:

  Tanrı’nın krallığını yaymak amacıyla savaşlar çıkarmak, masum insanları öldürmek gibi vahşi yaklaşımlar Tanrı’nın Müjde’sinde yer almamaktadır. Mesih İsa’nın adını kullanarak tarihte olan savaşlar tamamen yönetimlerin kendi çıkarları uğruna inancı kullanmalarıdır. Kutsal Kitap’ı bilmeyen halk yalnız yöneticilerin dediklerine uyduklarından bu tarz savaşlar ortaya çıkmıştır. Haçlılar bunun en kötü örneğidir. Haçlıların yaptıklarının bir tanesine Kutsal Kitap ayetlerinden bir dayanak bulmak mümkün değildir. Bunun bedelini hristiyanlar hala çekmektedirler.

  …….. Bütün Rab İsa’ya iman etmiş kişiler şiddete karşı duran kişiler olmalıdırlar…………..bir ülke sırf kendi yayılmacı politikası nedeniyle bir başka ülkeye saldırıp ülkedeki insanları öldürmeye kalkışırsa, bir hristiyan, savunma olan bu savaşta yer alabilir……. Savaşın amacı saldırıları engellemek , yeniden barışı sağlamak, haksızlığa engel olmak için olmalıdır…Önemli olan saldırıyı veya zulmü durdurmaktır…Hele hele kimyasal silahlar, virüsler ve kitle imha silahlarının kullanıldığı savaş da tamamen haksız ve geçerli bir nedeni olmayan bir savaştır.

  …..Savaş gerçekten bir trajedidir. Savaşın şakası bile olmaz. Aslında savaşı yücelten hiçbir şey kabul edilmemeli, çocukların oyunlarında bile barış hakim olmalıdır.

  On emirin altıncısı hiçbir zaman aklımızdan çıkmamalıdır. ” Adam öldürmeyeceksin.”Hiç kimsenin hayatına kast etmemek en büyük prensiplerden biridir. Ancak büyük bir kötülüğün önüne savunma yolu ile geçilecekse, can kurtulacaksa bir savunmada yer almak söz konusu olabilir. Ama bu da yine Tanrı’nın buyrukları kale almaksızın olabilecek bir davranış değildir. Barış savaştan hem daha kolay hem de sonuçları itibariyle bütün insanlık için en hayırlı iştir.

  Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.

  #28848
  Anonim
  Pasif

  Arkadaşlar farkındayım, hepiniz sölediklerimin yanlış olduğunu düşünüyosunuz, ama şunu unutmayın dünyadaki en büyük katliamlar hepsini tek tek saymaya gerek yok. Örnek olarak Amerika kıtasının keşfinde yaşananlar… Bunların hepsi tarihimizde varlar. Sizin de değiniz gibi bunlar kara lekedir, doğru. Suna da açıklık getirmekte fayda var ki, türklerin İslamiyet’i kabulü sizlerin anlattığı gibi olmamıştır. Bedir, Uhud, Hendek, savaşlarının hiç biri isteyerek yapılmamış, sadece müslümanların var oluş mücadelesiydi. Her ne kadar aynı dinden olmasak bile onların tanrı adına giriştikleri mücadele gizldir. Ayrıca Osmanlı Devleti ilahi kelimetullahı hiç bir zaman bi bölgeyi yakarak yıkarak yada başka dinden olanları kılıçtan geçirerek zorlayarak yaymak gibi bi uğraş vermedi. Yaptıklarını hoşgörüyle yaptı ve bu hoşgörü beni de cezbetti. Herkes şimdikinden daha rahat olurdu. Bunu da kimse söyleyemez. Aslında bunu hiç bir Türk-müslüman devlet için söyleyemez. Hiç bir din savaşı desteklemedi ki zaten asıl savaşlar, iktidar mücadeleleri, para, toprak ya da bircok baska neden.. tabi, istisnalar da var.

  #28867
  Anonim
  Pasif

  Sayın soldier-ua; anlaşılan siz kendi beyin hücrelerinizdeki sıralamaya devam edeceksiniz. Size örnek bir kitap vereceğim.Sanırım lütfeder onları okursunuz. Zira; yazınızdan anlaşıldığına göre, tarihsel bilgi ve araştırmanız var. Eğer ;bu kitaplarda yazılanlar, sizin için yeterli gelmez ise; ikinci seri kitabım “Osmanlı İmparatorluğuyla ” ilgili araştırma kitapları olacak. Yine yetmezse; her biri 1.000 sayfanın üzerinde olan ( yazarları müslüman olan ) ve 200 ile 300 arasındaki kitapları önereceğim. Dikkat ederseniz; size önereceğim bu kitapların hiçbirinin yazarı bir ” inanlı ” değildir.

  İlkleri ( Zira 4 cilt; her biri 640 sayfa ) yazarı Server TANİLLİ olan ” Yüzyılların Gerçeği ve Mirası – İnsanlık Tarihine giriş “. Bilirsiniz ki, bu yazar bir ateisttir. Bu kişinin neden tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkum edildiğini de bildiğinizi sanıyorum. Bu ciltleri; yaşamını tekerlekli sandalyede geçirmeye başladıktan sonra yazmaya başlamıştır. İnsanılığın ilk ortaya çıkışından ve şimdiki zamana kadar olan her şeyi kapsıyor.

  Rab, yüreğinizde olsun.

  #29899
  Anonim
  Pasif

  Arkadaşlar, günümüz Papasının resmi açıklaması vardır: “Haçlı seferleri Hristiyanlığın yüz karasıdır” der.

  Haçlı seferlerini Hristiyanlıkla bağdaştırmayın, illa ki bir şeyle bağdaştırmak istiyorsanız Katolik Kilise ile bağdaştırın.

  Yapılan haçlı seferleri büyük bir hata ve günahtır.Katolik camiasında Papa’lara duyulan saygıyı herkes bilmektedir.Eğer günümüz Papası çıkıpta, eski Papalar için “Yapılanlar Hristiyanlığın yüz karasıdır” tarzında bir ifade kullanıyorsa, varın bu olayın ne büyük bir günah olduğunu siz düşünün.

  Bu arada sevgili sonsuzdiren, beni gerçekten de çok şaşırttınız.Hiç bir zaman kabul edemiyeceğim, Bush’u savunuyorsunuz.İnanın ki bunu sizden beklemezdim.Geçenlerde bir konuda da yazdım, Bush her ne kadar koyu bir Hristiyan ve Protestan olduğunu söylese de, gerçekte Tanrı tanımazın ta kendisidir.Çünkü adamın her hareketi Kutsal Kitapla bağdaşmaz.Saddam sütten çıkmış ak kaşık mıdır?Saddamında Bush’tan hiç bir eksik yanı yoktur.Her ikiside cehennemliktir.

  İster demokrasi adına olsun, ister özgürlük adına.İster toprak almak için olsun, ister din yaymak adına.Her ne olursa olsun; Kutsal Kitap’ta herşey çok açıktır: “Adam öldürmeyeceksin”.

  Birşeye daha açıklık getirmek istiyorum.Adolf Hitlerin Hristiyanlıkla uzaktan yakından hiç bir alakası yoktur.Bakın Hitler, sekreterine yazdırdığı siyasi vasiyetinde ne diyor: “Zira Hristiyanlık Germenlere uygun bir din değildir”.

  (Eğer Hristiyanlık Germenler için uygun bir din değilse…Hitler dönemi Almanyası için Yahudilik dinini düşünmemizi bile saçmalık olarak sayarsak…O zaman Hitlere göre Germenlere yakışan en uygun din hangi oluyor? :) Neyse fazla uzatmayayım, sonra mesajlarım yayınlanmıyor.)

  #29910
  Anonim
  Pasif

  Söylediklerinizde çok haklısınız.Birşey diyemem.

  Ama emin olun ki bende bir şeyleri yazarken imanımı en ön planda tutmaya çalışıyorum.

  Çevre koşulları, ister istemez, bazen bizi din konusunun dışına çıkartabiliyor.

  Örneğin benim imanım sevgiyi öğütler.Düşmanını dahi sev der.Ben bunu sorgusuz sualsiz doğru olarak kabul ederim; çünkü rabbim bana bunu söyler.

  Çevresel koşullar nedeniyle, bu ülke insanları arasında sevgisizlik var ise, bu sevgisizlik sonucu savaşlar çıkmış ise, ve bu çevre koşullarının bir taneside siyaset ise, ben niçin bir şeylerin düzelmesi için siyaseti eleştirmeyeyim ki?

  Bence böyle bir durumda konu (din) dışına çıkmış olmuyor.

  Aslında mesajlarımın yayınlanması yada yayınlanmaması beni üzmüyor.Sonuçta mesaj sayısının çokluğundan benim elime ne gibi bir şey geçebilir ki?Ama buraya zamanımızı veriyoruz, mesajına göre İncili açıp dakikalarca araştırma yapıp notlar tutuyoruz ve sonra bir de bakıyoruz ki herşeyi boşuna yapmışız:)Çünkü herhangi bir sebebten ötürü mesajlarım yayınlanmamış.İşte ben buna çok alınıyorum.

  Ve lütfen yanlış anlamayın.Size sitem etmiyorum.Sizinle dertleşiyorum.Forumun genel tavrı bu.Sadece bana değil, diğer üyelerede aynı şey yapılıyor.

  #29911
  Anonim
  Pasif

  haçlı seferleri asla hiristiyanlara mal edilemez tabi.tıpkı ladinin yaptıkları islama mal edilemeyeceği gibi.o savaşlar sömürge savaşlarıdır menfaat savaşlarıdır adı her ne olursa olsun.bir gerçek varki hiristiyanlık ismi kulanılmış.ben hiç bir dinin katliamı emr edeceğini düşünmüyorum.bu zamandada özgürleştirme adına bush hun yaptıklarıda katliamdır. isa mesihin öğretileri ile asla bağdaşmamaktadır. evet bush gerçek niyetini açıkça söylemiş ve bunun bir haçlı savaşı olduğunu söylemiştir.ama o haç asla busha alet olmıyacaktır.

  #31647
  Anonim
  Pasif

  Ve yine böyle savaşanları düşünüyorum, Uhud, Hendek, Bedir ve daha onlarca savasi..Turkiye’yi düsünüyorum, Turkler’i müslüman yapmak icin halkı kılıçtan geciren emevileri, daha sonra Hizbullah’ı, Taliban’i ve onlarcasını..

  sayın pastör orhan bey
  affınıza sığınarak ayrıca bir din adamı kimliğinize güvenerek size bazı sorularım olacak yukarda alıntı yaptığım sizin cimlelerinizle iligili olarak. umarım modlar yayınlar bunu ve sizde beni aydınlatırsınız. bunu kesinlikle bir art niyetle sormuyorum ve savaşları benimsediğim içinde sormuyorum. sadece bu konuda lütfen beni yanıtlayın.
  sayın pastör
  bedir uhud ve hendekle ilgili olarak.bedir savaşını ve şartlarını lütfen bir kez daha gözden geçirin. orhan bey sırf inandığı için ezilen hor görülen kızgın kumlara yatırılan karınları üzerine taş koyulan insanlara yapılan zulumlari sizce nasıl karşılamalıydılar o zavallılar.sırf inandığı için bacaklarından develere bağlanan ve vahşice parçalanan sümmeyenin çocuğu ne yapmalıydı. bunlar yetmedi sırf inandıkları için yerlerinde sürgün edilen insanların mallarını talan edip onların burnu dibinden geçirip satmaya gidenler ile savaşmayıp ne yapmaları gerekli idi. savaşı başlatan onalr değilmiydi? bedirde bir avuç imanlıya mağlup olan kibirli müşriklerin korkunç bir ordu ile yeniden inanların üstüne gelmeleri karşısında o insanlar savaşmayıp ne yapacaklardı. hendek savaşıda aynen öyle oldu yine orduları ile inanların üstüne geldiler onlar sadece kendilerini savundular.
  sayın pastör
  sizin için isa mesih ne ise bizler içinde bedir uhut o kadar kutsaldır.bedirde şehit olanlar bizim göz bebeiğimiz olanlardır.onlar islamın ilk şehitleridir ve bizler için onların kutsallığı asla tartışılamaz bile.
  sayın pastör
  sizin için isanın havarileri ne ise bizler içinde hz muhammedin sahabeleri yani arkadaşları odur.lütfen bir din adamı olarak bir kilise önderi olarak yukarıdaki sorularıma cevap yazarmısınız.

12 yazı görüntüleniyor - 1 ile 12 arası (toplam 12)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.