Hıristiyanların, Kitab -ı Mukaddes’in Değişmezliği

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23629
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Yahudi, Hristiyan ve İslam alimlerine göre

  Kutsal Kitap’ın Değişmezliği

  Yazar: Daniel Wickwire

  http://www.batikentprotestankilisesi.org

  batikentprotestankilisesi@hristiyan.net

  Hıristiyanların, Kitab-ı Mukaddes’in

  Değişmezliği İle İlgili İddiaları

  “Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, azarlamak,

  yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.”

  (2 Timoteyus 3:16)

  Kitab-ı Mukaddes kendisinin açıkça Tanrı’nın Sözü olduğunu iddia eder. Tanrı insanlarla Kutsal Kitap’ta yazılı olan sözleri aracılığıyla iletişim kurmuştur. Kutsal Kitab’ın ilâhî esini ve güvenilirliği hakkında hayret verici deliller vardır. Yani, Tanrı hakkında bütün bilgimiz Kitab-ı Mukaddes açıklık kazınır. O Tanrısal gerçeğin ders kitabı ve sonsuz hayatın rehber kitabıdır. “Rab, bize kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir.” (Yuhanna 6:68) Hz. İsa Mesih, Eski Ahit hakkında şunu demiştir:

  “Kutsal Yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlarda sonsuz

  yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de

  bu yazılardır!” (Yuhanna 5:39)

  Kutsal Yazılara göre, Kitab-ı Mukaddes’in yazarı Ruh-ül Kudüs, yani Kutsal Ruh’tur. Kutsal Ruh her hangi bir yanlışlık yapmadan her harfi ve kelimeyi denetleyerek yazdırmıştır. Bu Kutsal Yazılar “Hagiographa” ya da “Kutsal Kitap” olarak bilinir. İngilizce dilinde “Bible” diye bilinen Kutsal Kitap, Grekçe “Biblia” sözcüğünün çoğuludur, yani “biblios”tan alınmıştır ve “Kitaplar” anlamına geliyor. Türkçede kullandığımız Kitab-ı Mukaddes deyimi Arapçadan alınmış. Araplar “el- Kitabu’l Mukaddes” derler.1 “Kitab-ı Mukaddes”, başka adlarla da bilinir:

  “Kutsal Yasa” (Matta 5:17-18)

  “Kutsal Yazılar” (Matta 22:29)

  “Tanrı’nın Sözü”dür (İbraniler 4:12)

  Kitab-ı Mukaddes, 66 tane kitabın oluşturduğu bir kütüphanedir ve iki ana parçaya bölünmektedir: Eski Ahit (Eski Antlaşma) ve Yeni Ahit (Yeni Antlaşma): Tanrı’nın Sözü olan Kitab-ı Mukaddes, 66 kitapçıktan oluşmasına rağmen tek bir kitaptır. Birçok yazarı olmasına rağmen tek bir Yazarı vardır. Dünyanın en eski kitabı olmasına rağmen günümüz gazetesinden daha

  1. Konutgan, “Kutsal Kitab’ı Tanıyalım”, s. 20.

  günceldir.2

  Kitab-ı Mukaddes’in mükemmel birliği vardır. Yaklaşık 1.600 yıllık bir zamanın üstünde dünyanın farklı yerlerinde, 66 kitap olarak 40’tan fazla yazar tarafından Tanrı’dan esinlenerek yazıldı. Bir çoğu bir diğerinin yazdığını görmedi, fakat birbirleri arasında uyuşmazlık yoktur. Kitab-ı Mukaddes üç dilde kırk kişi tarafından yazılmıştır. Bunlar yaşamın her düzeyinden gelme kişilerdi; kimi kral, kimi çoban, kimi peygamber, kimi doktor, kimi balıkçıydı. Kitab-ı Mukaddes (Tevrât, Zebûr, ve İncîl) tamamlanıncaya kadar onaltı yüzyıl geçti.3

  Kitab-ı Mukaddes yüzlerce konuyu içerir, yine de uyum ve birlik vardır; öyle ki Kutsal Kitab’ın her hangi bir parçasının açıklanabilmesi bile tüm kitaba referans verir. Kutsal Kitap edebi kompozisyon olarak, yazılmış en mükemmel kitaptır. Bu Kitap 66 kitabın Tanrısal kütüphanesidir. Bazıları çok büyük, bazılarıysa sadece bir broşür büyüklüğündedir. Bu kitaplar çok çeşitli şekilde edebiyatı, tarihi, biografiyi, şiiri, atasözlerini, ilâhileri, mektupları, ibadet hakkında uzun direktifleri, kanunları, meselleri, bilmeceleri, kinayeleri, kehanetleri ve insanların diğer tüm ifade şekillerini içerir.

  Kitab-ı Mukaddes’in diğer kitaplara üstün, O’nun başlangıcı, düzeni, öğretisi, iddiaları, ahlâkî niteliği, tarihi olayları, peygamberlikleri, edebi dili, şimdiki zamanda kurtarıcılığı ve sonsuz iyiliği eşsizdir. Dünyada etkisi eşsizdir. O, her kuşaktan milyonlarca kişiyi kutsadı, insanoğluna en yüksek ümidi ve güveni verdi.

  Kitab-ı Mukaddes’i kabul edenlerin karakteri değiştirir. Kitab-ı Mukaddes, Tanrı’nın insan ile ilişkisini, geçmiş, şimdi ve gelecek zamanda içine almaktadır. Tanrı’nın insan için şimdi ve gelecekte planını açıklayan Kutsal Kitap bütün insanlara Tanrı’nın vasiyetnamesidir. Bu kitap sonsuza kadar sürecektir. O, çok yüksek bir sorumluluk gerektirir ve her kim O’nun içerdiği kutsallıkla oynarsa lânetlenecektir.

  Tanrı’nın düşüncesini, dünyanın yaratılışını, insanların günaha düşüşünü, kurtuluşun yolunu, günahkârların lânetini ve inananlarının mutluluğunu gösteren tek kitap, Kitab-ı Mukaddestir.

  ____________________

  2. Wallis, Tanrı Yolunda Yürümek, s. 78.

  3. Rhoton, İnanç ve Kanıt, s. 52.

  O’nun öğretisi kutsaldır; emirleri bağlayıcıdır; tarihi doğrudur; ve hiç bir parça değişmez. O yön gösteren ışığı, kuvvetlendirici ruhsal yiyeceği, mutluluğu içerir. İnsan akıllı olmak için O’nu okumalı, kurtulmak için O’na inanmalı, kutsal olmak için O’nu uygulamalı; İnsan, hafızasını O’nunla doldurabilmesi, kalbinin O’nun tarafından yönetilmesi, doğruluk ve gerçek kutsallıkta, ayağının rehberi olması için, O’nu okumalı.

  İnsan O’nu yavaşça, sık sık, duayla düşünüp, araştırarak, ibadet ederek okumalı; kişi O’nun bir parçası oluncaya ve o inançla dağları yerinden oynatıncaya kadar daima, durmaksızın çalışarak, tekrar baştan başa öğrenmeli.4

  Kitab-ı Mukaddes’in sonsuz derinliği ve yüksek idealleri eşsizdir. O’nun öğretilerindeki mantıklılığı, sözlerindeki güvenilirliği, ifadelerindeki yenilik ve modernliği, gayb hakkında sunulan doğruluğu, mesajlarındaki kişiselliği, görüşündeki ulaşımın uzaklığı, kanunlarındaki tamlığı, bilgisindeki kapsamlılığı, detaylarındaki sonsuzluğu, maksadındaki çıkar gözetmeyen durumu, uygulanmasındaki basitliği, taleplerindeki adaletliliği, hükümlerindeki doğruluğu, uygulanmasındaki açıklığı, bilgeliğindeki buyuruculuğu, ve O’nun dünya çapındaki çekiciliği eşsizdir.________

  Kitab-ı Mukaddes eksiksiz ve sürekliliği mutlaktır. O devam eden tarihi olaylarla, sunduğu tip ve anti-tip ile, kehanetler ve tamamlamalarıyla, dünyada yaşayan en mükemmel insanın güvenle beklenilmesiyle, gerçekleşmesiyle ve yüceltilmesiyle, bağlandı. İnsana ait imkânsızlıklara rağmen O’nun sürekliliği sağlanmıştır; çünkü Kitab-ı Mukaddes 1.600 yıldan az olmayan bir zaman sürecinde, birbirleriyle hiç bir görüşme veya konferans yapmamış: krallar, köylüler, filozoflar, balıkçılar, doktorlar, devlet adamları, alimler, şairler, ve çiftçilerden, oluşan 40’ın üstünde yazar tarafından Tanrı’dan esinlenerek yazılmış 66 kitaplık bir kütüphanedir.

  Bu zaman ve yazar şarlar altında süreklilik engelleri yüzünden doğal olarak Kutsal Kitap dünyanın görebileceği en ayrı cinsten, en nispetsiz, en ahenksiz, ve insanın düşüncelerine çok aykırı, bir kitap olmalıydı; halbuki, O Tanrı’nın insan ile ilişkisinin tüm tarihi olan, aynı cinsten, devamlı, ahenkli ve düzenli bir açıklamadır. Öyle ki insan Kitab-ı Mukaddesi yazmak isteseydi yapamazdı, yapmak isteseydi yazamazdı. O tüm günahı

  ____________________

  4. Chafer, Systematic Theology, 1. Cilt, s. 29.

  mahkum eder, ve O’nun yazarlarının günahlarıyla birlikte diğerlerinin de günahlarından bahseder. İyi insan bile başkalarına yardım için Tanrı esini olmadıkça kendi günahları hakkında yazmayacaktı.

  Kitab-ı Mukaddes’in ana konusu İsa Mesih’tir. İsa Mesih’in Tanrı olarak bedende görülmesi, O’nun kurban olarak ölmesi, O’nun ölümden dirilişi Müjdeyi oluşturur.5 Kutsal Kitap’ta Müjdeye ve ondan da ileriye gidilir. Cehennem ve cennetin kapıları Kutsal Kitap’ta açılır. Kitab-ı Mukaddes yolcuların haritası, gezginin asası, pilotun pusulası, ve Hıristiyan’ın rehberidir. Sonsuz kurtuluş, can, beden ve ruhumuz için yardım kaynağı olarak Kitab-ı Mukaddes Tanrı’nın gücüdür. Tanrı’nın gücü sınırsız ve tamdır; asla zayıflamaz. Bu yüzden Kitab-ı Mukaddes’teki “Müjde”de utanılacak hiç bir şey yoktur.

  “Ben Müjde’den utanmıyorum. Bu önce Yahudilerin, sonra

  da Yahudi olmayanların olmak üzere, iman eden herkesin

  kurtuluşu için Tanrı’nın gücüdür.” (Romalılar 1:16)

  Kitab-ı Mukaddes’in koruyuculuğu yıllarca sürer. Bazı krallar ve dinler onu tahrip etmeye çalıştılar, ama başaramadılar. Kitab-ı Mukaddes yıkılamaz çünkü bu Tanrı’nın Sözüdür, ve Tanrı’nın Sözü değiştirilemez. Yerine gelmiş peygamberlikler ve harikulâde iddiaları ve fevkalade öğretileri olan kitaplar başka hiçbir inancın ve kişinin yeterli bir biçimde yalanlayamayacağı kadar gerçektir. Kutsal Kitab’ın hiçbir insanın veya herhangi başka bir inançın ve öğretinin yalanlayamayacağı gerçeği vardır. Güneş balçıkla sıvanmaz; Kutsal Kitabın gerçeği de saldırılarla yok edilemez, yalanlarla da gerçek örtülemez.1

  1. Rhoton, İnanç ve Kanıt, ss. 102-103.

  Türk yazar ve Mesih İnanlısı olan Rev. Turgay Üçal Kitab-ı Mukaddes hakkında şöyle yazar:

  “Yüzlerce yılın derinliklerinde pekişen inancımızın temeli

  olan Kutsal Kitap, bu direk ve doğru çizgilerin üzerinde bir

  kitap olduğu için onun öğretilerine imanımız tamdır.

  Birbirinden farklı zamanlarda oluşa ama aynı noktaları

  vurgulayan ve dünyanın sonuna kadar vurguladığı noktaları

  sürekli gözümüzün önünde tutacak olan bu kitap, söylediği

  peygamberliklerin yerine gelmesiyle, anlattığı olayların

  tarihsel ve arkeolojik kanıtlarla desteklenmesiyle de tam ve

  tek Tanrısal kaynak olduğunu sürekli kanıtlamaktadır. Şunu

  belirtmek istiyorum ki, bizim için bu denli güvenilir bir

  kitabın ayrıca kendisi hakkında verdiği değiştirilemezlik

  sözü de bizim için büyük önem taşımaktadır.6

  ____________________

  5. Dake, Dake’s Annotated Reference Bible, s. 509.

  6. Üçal, Mesih’le Yaşamak, s. 38.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.