Her Okuyan Anlasın!

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24386
  Anonim
  Pasif

  Her Okuyan Anlasın!

  İsa onlara,”Siz aşağıdansınız, ben yukarıdanım” dedi. “Siz bu dünyadansınız, ben bu dünyadan değilim. İşte bu nedenle size, ‘Günahlarınızın içinde öleceksiniz’ dedim. Benim O olduğuma iman etmezseniz, günahlarınızın içinde öleceksiniz’ (Yuhanna 8:23-24).

  ‘İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez’(Yuhanna 14.6).

  ’İsa ona, “Diriliş ve yaşam Ben’im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?’ (Yuhanna 11:25-26).

  ’Yukarıdan gelen, herkesten üstündür. Dünyadan olan dünyaya aittir ve dünyadan söz eder. Gökten gelen ise, herkesten üstündür’.

  ‘Siz babanızın yaptıklarını yapıyorsunuz.” “Biz zinadan doğmadık. Bir tek Babamız var, o da Tanrı’dır” dediler. İsa, “Tanrı Babanız olsaydı, beni severdiniz” dedi. “Çünkü ben Tanrı’dan çıkıp geldim’(Yuhanna 3:31).

  Kendiliğimden gelmedim, beni O gönderdi. Söylediklerimi neden anlamıyorsunuz? Benim sözümü dinlemeye dayanamıyorsunuz da ondan. Siz babanız İblis’tensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. Ama ben gerçeği söylüyorum. İşte bunun için bana iman etmiyorsunuz. Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? Gerçeği söylüyorsam, niçin bana iman etmiyorsunuz? Tanrı’dan olan, Tanrı’nın sözlerini dinler. İşte siz Tanrı’dan olmadığınız için dinlemiyorsunuz’ (Yuhanna 8:41-47).

  KUR’AN – ‘ De ki: ‘Şüphesiz Allah kimi dilerse sapıklığa götürür, gönlünü kendine çevirdiklerini ise doğru yola sevkeder’ (Sure 13.27).

  ‘Çünkü günah kazananlar, kıyamette kazandıklarının cezasını mutlaka çekeceklerdir’ (Sure 6:120).

  İNCİL-Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır’Romalılar 6:23).

  ‘Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur (Elçilerin İşleri 4:12).

  ‘Yahya ertesi gün İsa’nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: “İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!’ (Yuhanna 1:29).

  ‘Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı’ya dönün. Öyle ki, Rab size yenilenme fırsatları versin ve sizin için önceden belirlenen Mesih’i, yani İsa’yı göndersin’ (Elçilerin İşleri 3.19).

  “İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes, evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır; ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur. Bu sözlerimi duyup da uygulamayan herkes, evini kum üzerine kuran budala adama benzer’ (Matta 7: 24-26).

  NOT: Yukarıdaki ayetler dört kitabın resmi tercümelerinden alınmıştır. Kur’an’ın bu ayetleri, İsmail Baltacıoğlu’nun (Yıldız matbaacılık, Ankara) ve Abdullah Aydın’ın (Aydın Yayınevi, İstanbul) tercümelerinden alınmıştır. İncil’in ayetleri, Kutsal Kitap’ın (Tevrat, Zebur, İncil) resmi tercümesinden (Kutsal Kitap Şirketi İstanbul) dan alınmıştır. Bu konuda daha geniş bilgi edinmek için, adlarını verdiğimiz kitapları inceleyebilir, ya da bizlerden bilgi alabilirsiniz.


1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.