ANASAYFA Forum HRİSTİYAN YAŞAMI VE UYGULAMALARI Dua Her Animizda Duada Kalmak 1

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25140
  Anonim
  Pasif

  Rabbim, daha güçlü bir imana sahip olmamı sağla.

  Rab, hiçbir şeye yaramayan bu boş dünyaya güvenmek yerine, yalnız sana güvenerek yaşamamı sağla.

  Rab, her gün senin buyruğunu doğru algılayarak yasamamı sağla.

  Rab, her gün senin sözlerinden teşvik almamı sağla.

  Rab’bim, bugün bana tekrarladığın uyarına kulak vermemi ve yanlışımdan dönebilmemi sağla!

  Rabbim, tutkularımın ve doğal benliğimin yok olmasını ve yaşamında Senin kurtarışının gerçekleşmesini sağla.

  Rabbim, imanından dolayı sıkıntı içinde olan kardeşlerime dayanma gücü sağla!

  Rab’bim, çarmıhımı yüklenip seni izleyen bir öğrencin olmamı sağla.

  Rabbim, bir işe başlamadan önce senin isteğini anlamamı sağla.

  Rab zor anlarımda da şikayet etmeden sana bakmamı sağla !

  Rabbim, sana güvenenlerle beraber hizmet etmemi sağla.

  Ölmüş olan kızı kaldıran Rabbim, sana inanarak imanda kalmamı sağla.

  Tanrım, Müjde’yi seni hâlâ tanımayanlara yayan Mesih’in kokusu olmamı sağla.

  Rab, öncelikle başkalarının iyiliğini düşünmemi sağla.

  Rabbim, bana sağladığın büyük kurtuluşu paylaşabilmemi sağla.

  Rabbim, sıkıntılı zamanlarımda sana güvenerek, senin yardımını sabırla bekleyebilmemi sağla.

  Tanrım, dünyasal ölçüleri bırakıp senin egemenliğinin ölçülerine uygun bir şekilde yaşamamı sağla.

  Rabbim, kilisemde (topluluğum) sevgi dolu ilişkiler olmasını sağla.

  Rabbim, benim de güçsüzlüğümle övünmemi sağla.

  Rabbim, benim de malımı istekle ve cömertçe paylaşabilmemi sağla.

  Rabbim, para konusunda her zaman dürüst olmamı sağla.

  Rabbim, yeryüzündeki bütün yöneticilerin ve yönetimlerin, ülkelerini adaletle yönetmelerini sağla

  Rab, gerçeği öğrenmek için daha büyük bir gayrete sahip olmamı sağla.

  Tanrım, insanlardan utanıp korkmak yerine senden utanıp korkmamı sağla.

  Tanrım, perişan bir durumdayken bile senden ayrılmayan bir yüreğe sahip olmamı sağla.

  Rabbim, bulunduğum ortamda iman yaşamını sürdürmek zor olsa da, imandan vazgeçmeden ve imanımı gizlemeden yaşamamı sağla.

  Tanrım, İsa’nın zaferini ilan edeceğinden emin olmamı sağla.

  Tanrım, Rab’bin tekrar gelişinden korkmayan, O’nu sevinçle karşılayanlardan biri olmamı sağla.

  Rabbim, her gün senin tahtının önünde durabilmemi sağla.

  Rabbim, egemenliğinde huzurla yaşamamı sağla.

  Rabbim, ………………’in İsa’ya iman edip yargıdan kurtulmasını sağla.

  Rabbim, hiçbir ayartmaya kapılmadan, her şeyin sonunda, sana yeni ezgilerle tapınanlardan olmamı sağla.

  Rabbim, Şeytan’ın oyuncağı olmamam için, her an uyanık kalmamı sağla.

  Tanrım, elde ettiğim sonuçlara bakmadan, Müjde’yi İsa’ya henüz iman etmemiş olanlara duyurmamı sağla.

  Rabbim, günahımı bana belirttiğinde, yüreğimi katılaştırmadan tövbe etmemi sağla.

  Tanrım, benim için aracılık etmekte olan İsa’ya bakmamı ve sıkıntılarda sabretmemi sağla.

  Rabbim, sana itaat ederek sonsuz huzur diyarına erişmemi sağla.

  Yüce Tanrım, yüreğim nasırlaşmadan sağlam bir imanla senin yolunda yürüyebilmemi sağla.

  Rabbim, Kutsal Kitap üzerinde derin düşünerek senin sözünü dinleme gayreti içinde olmamı sağla.

  Tanrım, sarsılmayan bir egemenliğin halkı olarak daima itaatkar bir yaşam sürdürmemi sağla.

  Tanrım, beni terbiye ederek imanda güçlenmemi sağla.

  Yüce Rabbim, senin sözünü sadakatle dinleyebileceğim ve sana her gün şükredebileceğim bir hayat sürmemi sağla.

  Tanrım, günahlarım yüzünden bana verdiğin cezayı hak ettiğimi anlamamı sağla

  Tanrım imanda kalmamı ve seninle olan ilişkimin derinleşmesini sağla.

  Ya Rab, senin egemenliğin altında yaşamak istiyorum. Lütfunun hayatımda egemen olmasını sağla.

  Rabbim, yalnızca sendeyken gerçek sevinci yaşıyorum. Lütfen her zaman sende kalmamı sağla.

  Tanrım, senin sözünü müjdelerken karşılaşacağım sıkıntılarda imanım zayıflamadan sana güvenmemi sağla.

  Tanrım, dünyasal gözle çok küçük görülen egemenliğinin görkemini imanla görebilmemi sağla.

  Tanrım, hiç ayrım yapmadan kurtuluş verdiğini biliyorum. …………………..’in kurtulması için sürekli dua etmemi sağla.

  Rabbim, senin sözünü bütün yüreğimle dinlememi sağla.

  Tanrım, senin isteğine itaat etmemi, ruhsal aileme değer vermemi ve onlara hizmet etmemi sağla.

  Tanrım, galibiyetlerden gururlanmadan, senden korkan bir bilgelikle davranmamı sağla.

  Rabbim, sonuna kadar dayanarak Müjde’nin ürününü vermemi sağla.

  Rabbim, beni öğrencin olarak çağırarak hizmet etmemi sağladığın için teşekkür ederim.

  Tanrım, beni akladığın için sana teşekkür ediyorum.

  Rabbim, beni yeni bir yaratık yaptığın için teşekkür ederim.

  Tanrım, beni Yasa’nın lanetinden özgür kılıp Ruh’un Yasası’nı yerine getirmem için güçlendirdin. Bunun için sana teşekkür ederim.

  Rab, seninle birlikte öldüm, seninle birleştim; artık günahın yönetimi altında değilim. Bunun için sana teşekkür ederim.

  Tanrım, kötü düşüncelere aldanarak senden ayrılıp günaha düştüm; ama sen beni Müjde’nin ışığıyla kurtarıp sonsuz yaşama kavuşturdun. Bunun için sana teşekkür ediyorum.

  Rabbim, güçlü bir Kral olarak bu dünyaya gelip bizi Şeytan’ın etkisinden kurtardığın ve yeni bir yaşam sağladığın için teşekkür ederim.

  Tanrım, sendeki sevincimi dünyadaki hiçbir şeyle değişmek istemiyorum. Bu sevinci verdiğin için teşekkür ederim.

  Rabbim, bilmektesin ki düşmüştüm, sana dönmemi sağlayan fırsatı verdiğin için teşekkür ediyorum.

  Tanrım, emek vererek sana hizmet etmemi sağladığın için ve bunların aracılığıyla bana sevinç verdiğin için teşekkür ediyorum.

  Emek verdiğimde bana sevinç sağlayan Rab’be teşekkür ediyorum.

  Rabbim, beni kendi halkının arasına aldığın için teşekkür ediyorum.

  Tanrım, senin isteğini yerine getiren Mesih için teşekkür ediyorum.

  Rabbim, kendini ilk ve son kez kurban olarak sunup beni bağışladığın ve yeni yaşama giden yolu açtığın için sana teşekkür ediyorum.

  Tanrım, Mesih sayesinde Yeni Antlaşma altında yaşamamı sağladığın için teşekkür ediyorum.

  Tanrım, Mesih’in gelini olarak sevinç ve mutluluk duymamı sağladığın için teşekkür ediyorum.

  Tanrım, sürekli sıkıntı içindeyken benimle beraber olduğun için teşekkür ederim.

  Rab, benim yerime savaşıp, kurtuluş umudu verdiğin için teşekkür ederim.

  Rab, sıkıntı içinde olsam bile, lütfun benimle birlikte olduğu için teşekkür ediyorum.

  İmanımı güçlendiren ve beni koruyan Tanrı’ya teşekkür ediyorum.

  Tanrım, egemenliğinin bereketli şölenine katılmamı sağladığın için teşekkür ediyorum.

  Kutsal Tanrım, beni bağışladığın için, sana teşekkür ediyorum.

  Tanrım, zayıflığımı bilen ve bana merhamet gösteren bir başkâhinim olduğu için teşekkür ediyorum.

  Rabbim, benim kurtuluşum için alçalarak ölüme gittiğin için teşekkür ediyorum.

  Tanrı merkezli bir hayat görüşüne sahip olmamı sağladığın için teşekkür ediyorum.

  Tanrım, Yasa aracılığıyla günahlarımın ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğin için teşekkür ediyorum; tüm bunları çarmıhının önünde bırakıyorum.

  Tanrım, doğruluğun kölesi olduğumda beni kutsal kıldığın için teşekkür ediyorum. Lütfen kutsallaşma yolunda beni güçlendir.

  Rab, zayıflığımı örtüp güçlü olanları utandırdığın için sana teşekkür ediyorum.

  Tanrım,………………………’nin iman ve sevgisi sayesinde bana sevinç verdiğin için teşekkür ediyorum.

  Tanrım, İsa’nın aracılığıyla bana yeni bir yaşam verdiğin için teşekkür ediyorum.

  Rab, zayıflığımı örtüp güçlü olanları utandırdığın için sana teşekkür ediyorum.

  Tanrım,………………………’nin iman ve sevgisi sayesinde bana sevinç verdiğin için teşekkür ediyorum.

  Tanrım, İsa’nın aracılığıyla bana yeni bir yaşam verdiğin için teşekkür ediyorum.

  Tanrım, beni ve topluluğumu kendinle barıştırdığın için teşekkür ediyorum.

  Tanrım, senin çocuklarına yaraşır bir şekilde yaşamak için, benliğimin işlerini tümüyle terk edeceğim. Ruh’un aracılığıyla bana yardım et!

  Tanrım, senin iyiliğini ve güvenilirliğini, günah işlemek için bir araç olarak kullanmayacağım. Bu konuda bana yardım et!

  Tanrım, günahkârları yargılamadan, merhametli bir yürekle Müjde’yi onlara da duyurmak istiyorum. Bana yardım et!

  Rab, aileme ve kilisedeki kardeşlerime içinde bulundukları zor durumda yardımcı olmak istiyorum. Lütfen bana bu konuda yardım et!

  Rabbim, ölüm tehlikesiyle karşılaşacak olsam bile, senin Müjde’ni doğru bir biçimde yayabilmem için bana yardım et!

  Tanrım, bana karşı uzun zaman sabrettiğin için sana şükrediyorum. Yaşamımı hemen değiştirmek istiyorum, bana yardım et!

  Ya Rab, beni cezalandırdığında bunun nedenini hemen anlayabilmem için bana yardım et!

  Rabbim, batıl inançlardan uzak durmak istiyorum. Bana yardım et!

  Rabbim, komşuma karşı dürüst olmaya önce ben başlamak istiyorum. Bana bu konuda yardım et!

  Rabbim, boş tutkulara kapılmamam ve yüreğimi her an ve her durumda koruyabilmem için bana yardım et!

  Ya Rab, verdiğin armağanı değerli işinde kullanmak istiyorum, bana yardım et!

  Tanrım, her zaman senin Egemenliği’nin ve doğruluğunun ardından gitmeme yardımcı ol!

  Rabbim, seni hoşnut edecek bir aile kurmama yardım et!

  Tanrım, imanımdan ve temiz vicdandan vazgeçmemem için bana yardımcı ol!

  İsa’m, senin öğrencin olarak sonuna kadar imanda kalmam için yardım et!

  Rab, sözünü dinleyip anladığım şeye itaat etmeye çalışacağım, bana yardımcı ol!

  Tanrım, zorluklar karşısında imanla dayanabilmem için bana yardım et!

  Rabbim, Müjde uğruna acı çekmekten kaçmak istemiyorum. Bana yardım et!

  Tanrım, sabırla dayanarak vaadine erişebilmem için bana yardımcı ol!

  Tanrım, bana yaptığın çağrıya imanla itaat etmem için yardım et!

  Tanrım, hiçbir şeyi senden daha çok sevmemem için, uyanık kalmama yardım et!

  Tanrım, seni iyi tanıyıp, senden korkan çocuklar olarak yetişmemize yardımcı ol.

  Tanrım, çaresiz durumlarda bile yalnızca senin yardımınla bu sıkıntıları yenmeme yardımcı ol.

  Rabbim, Kutsal Ruh’un barınağı olan bedenimi ve topluluğumun saflığını koruyabilmem için yardım et!

  Tanrım, sıkıntı çekmekte olan kardeşimi yüreklendireceğim. Kardeşimin benim övüncüm ve sevincim olmasını istiyorum. Lütfen bana yardım et!

  Tanrım, yerine getirmem gereken ilkeleri her durumda uygulamam ve çağrıya uygun bir şekilde davranmam için bana yardımcı ol.

  Tanrım, düşmanımı arkadaş edinebilmem için gerçeğin gücüne sahip olmam için yardım et!

  Ya Rab, kızgınlıkla değil, dua ile karar vermeme yardımı ol.

  Rab, sıkıntılarımda bile kötülüğü iyilikle yenmem için bana yardım et!

  Tanrım, sıkıntıdayken senin sözünü daha derin düşünerek davranışlarımı gözden geçirmeme yardım et!

  Rab, kim olduğunu doğru bir şekilde öğrenip sıkıntı içindeyken de seni övmeme yardım et!

  Rabbim, kendime güvenerek akılsızca davranmamam için yardımcı ol.

  Tanrım, Bana uyarıda bulunulurken yara almadan tövbe edip geri dönebilmem için yardım et!

  Rabbim, günah işleyerek sevdiklerime zarar vermemem için bana yardım et!

  Rabbim, her yönden zayıf olan beni tapınağın yaptığın için sana sonsuza dek minnettarım. Sana yaraşır bir şekilde kutsal bir hayat sürdürebilmem için bana yardım et.

  Ya Rab, daha fazla sabrederek, adil yargını beklememe yardım et!

  Sevgili Babam, yürekten dua etmem için bana yardımcı ol!

  Rabbim, her zaman sesin sesine kulak vermeme yardımcı ol!

  Kutsal Tanrım, her zaman kötülükten nefret etmeme yardımcı ol.

  Rabbim, egemenliğinde olmanın verdiği umutla, seni överek yaşamak istiyorum. Bana yardım et!

  Rab, bağışlamam gereken kişileri bağışlayabilmem için her zaman senin bağışını hatırlamak istiyorum, bana yardım et!

  Tanrım, verdiğin yetkiyi doğru ve adil bir şekilde kullanmak istiyorum, bana yardım et!

  Tanrım, günah işlememek için gereken fedakârlığı kabul edebileceğim bir imana sahip olmak istiyorum. Bana yardım et!

  Rabbim, geçici sevinçleri değil, sonsuz sevinci seçebilmem için bana yardım et!

  Rabbim, çağın sona erişinin belirtilerinden korkmadan, Müjde’yi duyurarak umut içinde sabretmek istiyorum, bana yardım et!

  Yüce Tanrım, İsa’nın ardından giden alçakgönüllü bir önder olmak istiyorum, bana yardım et!

  Tanrım, sözüne ve gücüne içtenlikle güvenmek istiyorum, bana yardım et!

  Tanrım, yüklendiğim boyunduruğu doğru bir şekilde taşıyabilmem için bana yardım et!

  Rabbim, verdiğim kararın karşısındaki engelleri yıkabilmem için bana yardım et!

  Rabbim, zor durumlarda gözlerimi yalnızca sana çevirmem için yardım et!

  Ya Rab, topluluğun temiz olması için kardeşlerime iyi bakmak istiyorum. Bu konuda bana yardımcı ol.

  Rabbim, şekilsel bir dindarlıkla sınırlı kalmamam için bana yardım et!

  Rabbim, yüreğimi kirleten ……………………………..dan ayrılmama yardım et!

  Rabbim, yaşamımla tapınmalarımın uyum içinde olması için bana yardım et!

  Rab’bim,dünyaya karşı sorumluluğum olduğunu her zaman anımsamamı ve aracılığımla yalnız bereketi değil, yargıyı da getirebileceğimi düşünerek yaşayabilmem için bana yardım et.

  Rab’bim, ruhsal duygusuzluğa düşmemem için bana yardım et!

  Rab, sana yakışmayan kötü davranışlarımdan vazgeçip değişmek istiyorum, bana yardım et!

  Tanrım, sözünü doğru bir şekilde ayırt edebilmem için bana yardım et!

  Ya Rab, her zaman dürüst ve temiz bir yürekle yaşamama yardım et!

  Rabbim, zor durumdaki kardeşlerimi görmezden gelmemem için bana yardım et!

  Kibirli olanı alçaltan Tanrım, yalnızca sana güvenmem için bana yardım et!

  Rabbim, hâlâ bırakmadığım …………….dan vazgeçebilmem için bana yardımcı ol.

  Rabbim, yalnızım ve çok zor durumdayım. Lütfen yakarışımı duy ve bana yardım et!

  Tanrım, yanlış öğretişlerle aldatılmamam için bana yardım et!

  Tanrım, yaşamım boyunca puta tapmak gibi bir saçmalık yapmak istemiyorum, bana yardım et!

  Rab, senin verdiğin görevi sıkıntı çekmeme rağmen tamamlamak istiyorum, bana yardımcı ol.

  Rabbim, sıkıntı çekmekten korkmadan, Müjde’yi doğru bir biçimde duyurabilmem için bana yardımcı ol!

  Rab, seni sevdiğim halde bazen günahın tutsağı oluyorum; bana Kutsal Ruh’unla yardım et!

  Rabbim, sıkıntılı zamanlarımda da sana olan güvenimi kaybetmemem için bana yardım et!

  Yüce Tanrım, günahımı gösterdiğinde hemen tövbe ederek, senin isteğine uygun bir tapınak olmak istiyorum, bana yardım et!

  Tanrım, çürüyüp yok olacak olanla, sonsuza dek kalacak olanı ayırt edebilmem için bana yardım et!

  Rab, her zaman isteğine itaat edebilmem için bana yardım et.

  Rabbim, kendi öfkem yüzünden senin isteğini kavrayamayan bir yasam sürdürmemem için yardım et!

  Rab’bim, görevimi iyi yapabilmem için bana yardım et!

  Rab, açgözlülüğün kölesi olarak, seni inkâr edecek bir yaşamı seçmemem için

  Tanrım, beni egemenliğinin hizmetkârı olarak çağırdığın için sana şükrediyorum. Emanet ettiğin göreve, senin sağladığın güçle hizmet edeceğim. Bana yardımcı ol!

  Rab’bim, paranın her şeyden daha üstün görüldüğü bir anlayışın hüküm sürdüğü dünyada, paranın kölesi olmadan yaşayabilmeme yardım et.

  Tanrı’nın gösterdiği lütfun boş gitmesi ve görevimi en iyi bir şekilde yapabilmem için bana yardım et Rab!

  Tanrım, Sana tam bir güven ve sadakatle itaat ederek, yönlendirişine göre yaşamama yardım et!

  Sıkıntılı günlerimde lütfunla yaşamam için yardım et Rab!

  Rabbim, Senin uygun gördüğün zamanı Mordekay gibi sabırla ve güvenle beklememe yardım et!
  bana yardım et!

  Tanrım, her zaman lütfunu düşünerek, sana bunun için şükrederek yaşamak istiyorum.

  Bundan böyle günlerimi sevinç içinde geçirmek istiyorum.

  Tanrım, Mesih inanlısı olduğum için ayrıcalıklıyım düşüncesine kapılmadan,
  Kutsal Ruh’un yönlendirişine duyarlı bir biçimde sana itaat eden biri olmak istiyorum.

  Tanrım, sen benim hayatımın Rabbi’sin. Her zaman ve her konuda İsa’nın
  Rabbim olduğunu kabul ederek yaşamak istiyorum.

  Tanrım, sana aidim. Senin Efendim olduğunu göstererek yaşamak istiyorum

  Rab İsa’m, senin yaşamımın Rab’bi olduğunu göstermek istiyorum.

  Tanrım, senin lütfunla yaşadığımı unutmamak ve her zaman sana şükretmek istiyorum.

  Rab, kendimi sonsuza dek sana adamak istiyorum.

  Rab, sağlayışına güvenerek her zaman sende dinlenmek istiyorum.

  Rabbim, her zaman sonsuz egemenliğini arzulayan bir anlayışla ve doğrulukla yaşamak istiyorum.

  Tanrım, bedenimin açgözlülüğünü her gün çarmıha gerip Kutsal Ruh’un yönlendirişinde yaşamak istiyorum.

  Rabbim, sana ait olduğumu açıkça gösteren kutsal halkının arasında yer almak istiyorum.

  Tanrım, dünyasal olayların düşüncelerimi etkilememesi için senin sözünle yüreğimi doldurmak istiyorum.

  Rabbim, seni yetkin bir sevgiyle izlemek istiyorum.

  Rab, en kötü durumlarda bile senin isteğine itaat etmek istiyorum.

  Tanrım, senin isteğini ayırt ederek itaatkâr bir yaşam sürmek için uyanık olmak istiyorum.

  Rab, sana hizmet ederek yaşamak istiyorum.

  Tanrım, yaşamımı kendime değil, sana adamak istiyorum.

  Rab, senin sevgini kardeşlerimle paylaşmak istiyorum.

  Rab, tüm evren sana ait. Bu gerçeği unutmadan, senin sadık bir kahyan olarak yaşamak istiyorum.

  Tanrım, lâyık olmadığım halde beni davet eden harika lütfunun derinliğini öğrenmek istiyorum.

  Rabbim, her günümü seninle geçirmek istiyorum.

  Geçici olarak rahatlatan dünyasal hilelere değil, geçici olarak rahatsızlık veren, ama sonsuzluğa götürecek olan Tanrı’nın bilgeliğine itaat etmek istiyorum.

  Tanrım, bugünü dünyanın gücüne değil, senin verdiğin bilgeliğe dayanarak geçirmek istiyorum.

  Tanrım, bana verdiğin fırsatları ve ayrıcalıkları iyi kullanarak sana ve komşularıma hizmet etmek istiyorum.

  Rab, beklemediğim bir zamanda gerçekleşecek olan ikinci gelişini özlemle bekleyip bilgelikle ve sadakatle yaşamak istiyorum.

  Tanrım, dünyadaki ayartılardan kaçarak senin yolunda yaşamak istiyorum.

  Rab, yalnızca sana hizmet ederek imanda ilerlemek istiyorum.

  Rabbim, senin yargının doğruluğunu düşünerek günahlardan uzak durmak isti-yorum.

  Kötüleri yargılayan Rabbim, bugünü seni düşünerek geçirmek istiyorum.

  Rab, seni örnek alan yaşantımla sana övgüler sunmak istiyorum.

  Rab, senin isteğine itaat ederek, sahip olduğum şeyleri herkesle paylaşmak istiyorum.

  Tanrım, gerçek Mesih olan Rabbim’in öğretişini ve egemenliğini kabul edip itaat etmek istiyorum.

  Rabbim, senin gibi yumuşak bir huyla ve alçakgönüllülükle yaşayıp Tanrı’nın
  Egemenliği’ni hayatımda göstermek istiyorum.

  Rab, senin boyunduruğunu sevgiyle yüklenip senden öğrenerek gerçek bir rahatlık ve özgürlük içinde yaşamak istiyorum.

  Rab, ağlamam gerektiğinde ağlayıp gülmem gerektiğinde gülerek senin egemenliğinin halkından olmak istiyorum.

  Tanrım, zaman uygun olsa da olmasa da, Müjde’yi her zaman paylaşmak istiyorum.

  Rabbim, karşılaştığım durumları iyi ayırt ederek senin buyruğuna itaat etmek istiyorum.

  Rabbim, bana verdiklerinle yetinmek istiyorum.

  Rabbim, hayal kırıklığı yaşayanları teselli etmek istiyorum.

  Rab, senin verdiğin güçle itaatkâr bir yaşam sürdürmek istiyorum.

  Rab, senin çektiğin acıları bazen unutarak, yalnızca görkemli bir yaşam sürmeyi arzuluyorum. Bu yanlış düşünceleri itiraf ediyor ve beni bağışlamanı istiyorum.

  Rab, Matta gibi ben de birçok şeyden vazgeçerek seni izlemek istiyorum.

  Rab, istediğin gibi bir öğrenci olmak istiyorum.

  Rabbim, imanımla iyi bir örnek olmak istiyorum.

  Tanrım, başkalarını yargılamak yerine hizmet etmek için gayret göstermek istiyorum.

  Tanrım, düşmanımı bile sevebileceğim gerçek bir sevgiye sahip olmak istiyorum.

  Tanrım, tuz ve ışık olarak yaşayan bir tanığın olmak istiyorum.

  Rab, gerçek mutluluğa sahip olanlar gibi yaşamak istiyorum.

  Tanrım, Kral’a tapınan bir yürekle ve seni tanıdığım için şükrederek yaşamak istiyorum.

  Her gün Rab’bin yanında kalıp günahlara karşı savaşmak istiyorum.

  Rabbim, tekrar gelişine dek imanımı koruyup güzel bir ürün olarak kendimi sana sunmak istiyorum.

  Tanrım, Kutsal Kitap’ı okuduğumda İsa’yı görmek istiyorum

  Yüce Tanrım, her zaman imanla yaşamak ve imanlı davranışlar sergileyerek seni hoşnut etmek istiyorum.

  Tanrım, içtenlikle ve yetkin bir imanla sana hizmet etmek istiyorum.

  Tanrım, her gün senin sözünü öğrenip imanda büyümek istiyorum.

  Rabbim, kibre ve tutkulara kapılmadan, kendi gücümü ve sınırımı algılayabilen gerçek sevgiyle dolmak istiyorum.

  Tanrım, verdiğin görev aracılığıyla senin karakterini ve düzenini göstermek istiyorum.

  Rabbim, dünyasal standartları bırakıp, senin standardına göre yaşamak istiyorum.

  Ya Rab, sana itaat ederek yaşantımı her gün diri kurban olarak sunmak istiyorum.

  Rabbim, değersiz ve zayıf olduğum halde, sana güvenerek ilerlemek istiyorum .

  Tanrım, senin gönlüne uygun biri olmak istiyorum.

  Tanrım, vaadine inanarak tövbe edip, isteğine göre yaşamak istiyorum.

  Tanrım, isteğine göre yürüttüğün işi kabul ederek sana itaat etmek istiyorum

  Rab, korku ve içtenlikle sana saygı sunmak istiyorum.

  Rabbim, hayatım boyunca tek ve gerçek olan sana kulluk etmek istiyorum.

  Rab, benden ayrılmaman için sana sadık kalarak yaşamak istiyorum.

  Rab, seni puta tapanlar ve kişiselliğini bilmeyen dindarlar gibi değil, sözün aracılığıyla tanımak istiyorum.

  Rabbim,tüm çaresizliklerimde ve sıkıntılı zamanlarda Kralım ve Efendim olarak sana itaat ederek yaşamak istiyorum.

  Rabbim, dayanılmaz bir sıkıntı içinde olduğumda bile, sana güvenebilecek bir imana sahip olmak istiyorum!

  Ya Rab, Haksızlığımı (sorunlar, vb.) somut bir şekilde sana açıklamak istiyorum.

  Rabbim, beni yönlendirdiğin için seni yüceltiyorum ve seni başkalarına da anlatmak istiyorum.

  Zafer kazandıran Tanrı’ya bakarak, O’nun buyruğuna göre yaşamak istiyorum.

  Rabbim, senin gündelik ekmeğimi sağlayacağına inanarak, yalnızca sana güvenmek istiyorum.

  Rab, senin merhametinde yaşamak istiyorum.

  Rab, zorluklar karşısında şikayet etmek yerine, sana bakıp yalnız sana güvenmek istiyorum.

  Rabbim, senin görkemini ve kudretini her zaman yaşamak istiyorum.

  Rab’bim, ben de her fırsatta dirilişine tanıklık eden bir öğrencin olmak istiyorum.

  Rab’bim, bu karanlık dünyada tek gerçek olan Sende kalıp cesaretli olmak istiyorum.

  Rabbim, bağlı olduğum topluluk içinde her zaman hizmet eden biri olmak istiyorum.

  Rabbim, Davut gibi Senin yönetimin altında yaşamak istiyorum .

  Rab, hayatımın her alanında sana ait olduğumu göstermek istiyorum.

  Rabbim, tüm varlığımla sana hizmet etmek istiyorum.

  Rabbim, Kutsal Ruh’un meyvelerini bol bol vererek senin hoşnut kalacağın bir tapınma sunmak istiyorum.

  Ya Rab, gizli kalmış karanlık yönlerimi bana göster, çünkü ışıkta ve uyanık olmak istiyorum.

  Rabbim, seninle birlikte olacağım günü umut ederek her gün imanda yenilenmek istiyorum.

  Tanrım, beni sınadığında seni hoşnut eden bir gün geçirmek istiyorum.

  Rabbim, ………. hayatımdaki puttan dönüp, yaşayan gerçek Tanrı’ya kulluk etmek istiyorum.

  Ya Rab, beklemediğim büyük sıkıntılar içindeyken beni kurtardığını, hatırlayıp dimdik ayakta kalmak istiyorum.

  Rabbim, bana verdiğin kurtuluş sevincini kardeşlerimle paylaşarak yaşamak istiyorum.

  Tanrım, en sıkıntılı anlarımda bile Senin isteğini iyi bilen ve sabırla bekleyen, bilge bir kişi olmak istiyorum!

  Rabbim, kurtuluşun gerçek anlamını öğrenmek ve paranın kölesi olmaktan kurtulmak istiyorum.

  Rabbim, sözünü yüreğime yerleştirerek senin yönlendirişine uymak istiyorum.

  Rabbim, seni daha fazla üzmeden günahlarımdan dönmek istiyorum.

  Rab, sana alçakgönüllülükle yaklaşmak istiyorum.

  Rabbim, sıkıntı zamanlarında senin kurtarışını bekleyerek yaşamak istiyorum.

  Rab, sıkıntılarla dolu yaşamımı dua ederek ve sana sadık kalarak geçirmek istiyorum.

  Rab, yürekten olmayan dini bir yaşantıdan vazgeçip sana günlük yaşantımda bile yürekten tapınmak istiyorum.

  Rabbim, her gün seni övmek ve seninle övünmek istiyorum.

  Tanrım, Rab’bi tanıdığımda duyduğum büyük ve derin sevgiyi kaybetmek istemiyorum.

  Rab, yargını daima hatırlayıp sürekli seninle yaşamak istiyorum.

  Rabbim, senin öfkenle karşılaşmamak için yaşamıma dikkat etmek istiyorum

  Tanrım, seni daha çok özleyerek seninle birlikte yürümek istiyorum.

  Tanrım, bana söylediğin her şeye itaat etmek istiyorum.

  Rabbim, senin vaadine sahip olan bir halka yaraşır şekilde yaşamak istiyorum.

  Rabbim, sana itaat ederek gerçek rahatlığı yaşamak istiyorum.

  Rabbim, ne durumda olursam olayım yalnızca sana güvenerek yaşamak istiyorum.

  Rabbim, kurtarışını hafife almadan, imanımı sonuna kadar korumak istiyorum.

  Rab, günahtan kaçıp sana daha çok yaklaşarak yaşamak istiyorum.

  Rabbim, gururumdan vazgeçip sözüne kulak vererek sana dönmek istiyorum.

  Rabbim, adaletine ve sadakatine iman ederek sabretmek istiyorum.

  Tanrım, kilisede öğretmenlik yaparsam senin korkunla ve sadık bir şekilde hizmet etmek istiyorum.

  Rab, ikiyüzlülüğü bırakıp gerçek imana dönmek istiyorum.

  Rab, sevgini hiç unutmayan sadık bir imana sahip olmak istiyorum.

  Rab, çağrına imanla itaat etmek istiyorum.

  Rabbim, zorluklarda bile sözüne itaat etmek istiyorum.

  Rab, senin gibi günahtan nefret ederek dürüstçe ve cesaretle sana yaklaşmak istiyorum.

  Rabbim, layık olmadığım halde bana verdiğin lütuf için sana şükrediyor ve yaşamımı tamamen sana sunmak istiyorum.

  Rabbim, sözünü dinlerken bütün yüreğimle sana yönelmek istiyorum.

  Rab, tamamen değişmiş bir yürekle sana hizmet etmek istiyorum.

  Tanrım, benimle beraber yürüdüğünün her zaman farkında olmak istiyorum.

  Rab, dünyanın karşı koyduğu ve içine sindiremediği imanımla sana sadık kalmak istiyorum.

  Rabbim, ben seninim ve sana yaraşır kutsal bir yaşam sürdürmek istiyorum.

  Tanrım, her zaman Rab’bin kanının değerini düşünerek kutsal bir yaşam sürmek istiyorum.

  Rab, her zaman sana daha da yakınlaşıp, ilişkimizin iyi olmasını istiyorum.

  Rabbim, senin için ne kadar değerli olduğumu anlayıp sana gerçekten sadık kalmak istiyorum.

  Tanrım, senin yargından korkarak günahtan uzak kalmak istiyorum. Lütfen beni bu konuda güçlendir.

  Rab, kendimi inkâr ederek çarmıhımı yüklenip seni izlemek istiyorum, beni güçlendir.

  Ya Rab, bana verdiğin diriliş umuduyla dünyasal menfaatlerin tümünü hiçe sayarak yaşamak istiyorum. Lütfen beni bu konuda güçlendir.

  Rabbim, doğru yaşam tarzımla sağlıklı bir topluluk oluşturulmasına yardımcı olmak istiyorum. Lütfen beni güçlendir.

  Rabbim, canavarın sayısının bana vurulmaması için sende güçlenmek istiyorum.

  Rabbim, tövbe eden yüreğime yaklaşmanı istiyorum. Yüreğime gelip onu yöneterek sendeki yaşamımın meyvesini al.

  Tanrım, dünyasal ihtiyaçlarım için kaygılanmak istemiyorum. Senin sözünü dinleyerek dünyanın mayasından korunmak istiyorum. Bu konularda beni güçlendir lütfen.

  Tanrım, seninle canlı bir ilişki içinde olmak ve meyve vermek istiyorum. Lütfen beni güçlendir.

  Kral olan Rabbim, egemenliğinde sana itaat ederek yaşamak istiyorum, yolumu sen aydınlat.

  Rabbim, doğruluktan yoksun olan bu dünyada, senin tekrar gelişini umut ederek yaşamak istiyorum.

  Sığınağım ve gücüm olan yüce Tanrım, seni yüceltmek ve övmek istiyorum. Beni koruduğun için sana şükrediyorum.

  Tanrım, uyarılarını dikkate almak istiyorum. Lütfen bu konuda kulaklarımı ve yüreğimi aç.

  Rabbim, buyruğuna uyarak dirilişine tanıklık etmek ve bunu müjdelemek istiyorum. Beni bu konuda güçlendir.

  Tanrım, dirilişin görkemini arzulayan, diriliş gücüyle yaşayan ve onu paylaşan bir yaşam sürmek istiyorum. Bu konuda bana yardım et ve güçlendir!

  Tanrım, senin isteğini koşulsuz yerine getiren biri olmak istiyorum. Lütfen beni bunun için hazırla.

  Rab, çarmıhtaki sıkıntını ve senin sevgini her zaman hatırlamak istiyorum. Lütfen beni bu yolda eğit.

  Tanrım, sözün aracılığıyla vicdanımı her zaman temiz tutmak istiyorum. Daima benimle ol.

  Tanrım, Müjde’yi diğer insanlara duyurmak istiyorum. Bunu gerçekleştirebilmem için seni daha iyi tanımamı sağla ve beni gücünle donat lütfen.

  Rab, senin sözüne odaklanan bir yaşam sürmek istiyorum. Bana sözünü anlamam ve uygulamam için güç ver.

  Tanrım, verdiğin yaşam fırsatını senin hizmetinde değerlendirmek istiyorum, bana yol göster.

  Rab, sana hizmet ederken (aileme ve komşuma) beklediğin bedeli ödemeye hazır olmak istiyorum. Lütfen beni güçlü kıl.

  Rab, her zaman uyanık kalıp senin gelişine hazır olmak istiyorum. Beni güçlü kıl lütfen.

  Rabbim, ikiyüzlülüğün felaket getireceğini unutmamak, her zaman kendimi incelemek ve böylesine gerçek bir imanla yaşamak istiyorum. Beni bu konuda güçlendir!

  AMİNNNNNNNNN

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.