Haçta İsa Mesih'in Yerine Başkası Mı Öldü?

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24116
  Anonim
  Pasif

  Hıristiyanlık hakkındaki yanlışlar zincirinin bir halkası da İsa Mesih'in ölmediği, O'nun yerine kendisini ele veren havarisi Yahuda İskariyot'un Tanrı tarafından İsa' ya benzetildiği ve öldürüldüğüdür.

  Hıristiyanlık hakkındaki yanlışlar zincirinin bir halkası da İsa Mesih'in ölmediği, O'nun yerine kendisini ele veren havarisi Yahuda İskariyot'un Tanrı tarafından İsa' ya benzetildiği ve öldürüldüğüdür. Masal böyle gelişiyor: “Hz. İsa'yı tutuklamak için Yahuda'yla Getsemani bahçesine giren Romalı askerler gecenin köründe Yahuda'yı Mesih'le karıştırdılar çünkü Tanrı Yahuda'yı İsa'ya benzetti. Sonuçta askerler yanlışlıkla Yahuda'yı yakalayarak onu çarmıha gerdiler ve İsa Mesih direk Allah'ın huzuruna alındı.”

  Diyelim ki bu söylenti gerçektir. Ama akla bazı sorular getirmektedir. İlkin mantıksal olarak, Tanrı, insanlar kendisi hakkında gerçekleri daha kolay kabul etsinler diye, mucizeler gerçekleştirir, değil mi? Rivayet edildiği şekliyle Tanrı Yahuda'yı İsa'ya benzeterek öldürülmesine sebep olup İsa'yı ise kendi yanına gizlice yükselttiyse o zaman bu insanların doğruya değil yalana inanmalarına sebep olacaktı. Böyle bir mucize Tanrı'nın doğruluk sıfatına uygun düşmezdi. Yine de gerçekten Yahuda Mesih'in yerine çarmıha gerildiyse, Tanrı, bu gerçeği açıklamak için, neden İslamiyet'in gelişine kadar, 600 yıl daha bekledi ki?

  O zaman Tanrı bunca sene yanlış bir dinin yayılmasına mı neden oldu? O halde Tanrı aldatıcı bir Tanrı olmuş olmaz mı? Çünkü bu tarihe gelene kadar Hıristiyanlığın temelini oluşturan İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümü ve dirilişi dünya çapında hem İncil'in ayetlerinde hem de tarihçilerin yazılarında gerçek olarak kayda geçmiştir.

  Yahuda'nın İsa Mesih'in yerine geçmesi imkansızdı çünkü Yahuda İsa Mesih'i ele verdiği için vicdan azabı duymuş ve hemen sonra intihar etmiştir (Matta 27:5). Yahuda'nın kendini öldürmesinin ardından İsa Mesih çarmıha gerilmiştir. Daha önemlisi, İsa Mesih, ölüp dirilmesi gerektiğini havarilerine kendi ağzıyla defalarca önceden belirtmişti (Matta 20:17-18). Mesih'in kendisi, hizmetinin ölüm ve dirilişle tamamlanması gerektiğini iyi biliyordu, çünkü insanlık uğruna kendi canını vermeye geldi.

  Ayrıca İsa'dan yüzlerce yıl önce peygamberler Mesih'in dünyaya gelip insanların günahına karşılık ölmesi gerektiğini yazdılar (Mezmur 22, Zekeriya 12:10, Daniel 9:26). Örnek olarak Peygamber Yeşaya Mesih'ten yaklaşık 720 sene önce şöyle yazdı: “Bizim isyanlarımız yüzünden O eziyet çekti… Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını. Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü” (Yeşaya 53:57). Bir araştırmacı, peygamberlerin Eski Antlaşma'da Mesih'in ilk gelişiyle ilgili 300'den fazla önbildiride bulunduklarını kaydetmişti. Bu da Mesih'in bakireden doğuşundan ölümden 3 gün sonra dirilişine kadar, birçok şaşırtıcı peygamberlik içeriyor.
  Yeni Antlaşma'ya (İncil) gelince, Mesih'in ölümü hemen hemen her bölümde geçiyor. Dolayısıyla Mesih'in ölümünü inkâr etmek İncil'in temel taşını söküp atmak anlamına gelir. Özellikle Mesih imanlıları olarak İsa'nın ölümü ve dirilişi kurtuluşumuzun güvencesidir ve bu gerçekleri inkâr etmek İncil'in müjdesini hiçe indirgemek olur.

  Tarihsel kayıtlar da çarmıhta ölenin İsa olduğunu doğruluyor. Örneğin Romalı Takitus (Putperest bir tarihçidir), İsa Mesih'in Pilatus tarafından çarmıha gerildiğini yazmaktadır. 2. yüzyılda yaşamış olan Grek tarihçi Lusian da Hıristiyanlık inancını ilk olarak ortaya koyan adamın idam edildiğini anlatmaktadır. Bu iddiaların sahiplerinden hiçbiri Hıristiyan değildir. Sonuç olarak hangi tarihsel kaynağa bakarsak bakalım, tarih boyunca İsa Mesih'in çarmıha gerildiği kuşkusuzca kabul edilmektedir.
  Ayrıca, İsa'nın havarileri hem ölümüne hem de ölümden dirilişine görgü tanığı olarak, ölmeyi bile göze aldılar ki Yuhanna haricinde hepsi Mesih uğruna şehit oldular. Yaydıkları imanın merkezi gerçek Mesih'in bedenen ölümden dirildiği ve onlara defalarca göründüğü müjdesiydi. ______________________________________________

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.