Haç Nedir?

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24135
  Anonim
  Pasif

  HAÇ NEDİR?

  Sarkis Paşaoğlu

  Tarih boyunca ölüme çarptırılmış ağır suçluların ölüm infazı farklı şekillerde olmuştur: Taşlama, yakma, başın kılıçla koparılması, iple asarak idam etme, kurşuna dizme, elektirik sandalyesi vs… İsa Mesih’in zamanında ve ondan önce Roma İmparatorluğu zamanında ise ağır suçlular haça asılarak öldürülürdü. Haç o zamanlarda kullanılan bir idam aleti olup, iğrenç ve aşağılayıcı bir ölüm şekliydi.

  İsa’dan sonra 400 yılında Konstantin tarafından haçlanma metodu kaldırıldı. Haç genelde T,’T’, ‘X’ ve ‘t’ olmak üzere dört şekildeydi. Tarihsel ve Kutsal Kitap verilerine göre Mesih ‘T’ şeklinde bir haçta öldürülmüştür’. Yuhanna 20:25’te şöyle okuyoruz:

  ‘Öbür öğrenciler O’na ‘biz Rab’ bi gördük!’ dediler.
  Tomas ise, ‘O’nun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam’ dedi’.

  Sizler suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken, Tanrı sizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı O bağışladı. Kurallarıyla bize karşı ve aleyhimizde olan yazılı antlaşmayı sildi, onu çarmıha çakarak ortadan kaldırdı’ (Koloseliler 2:13-14).

  ‘Çünkü Mesih beni vaftiz etmeye değil, Mesih’in çarmıhtaki ölümü boşa gitmesin diye, bilgece sözlere dayanmaksızın Müjde’yi yaymaya gönderdi’ (1.Korintliler 1:17).

  ‘Aranızdayken, İsa Mesih’ten ve O’nun çarmıha gerilişinden başka bir şey bilmemeye kararlıydım’ (1.Korintliler 2:2).

  ‘ Bana gelince, Rabbimiz İsa Mesih’in çarmıhından (Haçından) başka bir şeyle asla övünmem. O’nun çarmıhı (haçı) aracılığıyla dünya benim için ölüdür, ben de dünya için’ (Galatyalılar 6:14).

  Haçı bu anlamda bir sembol olarak kullanabiliriz.Fakat haça kesinlikle tapınılmaz, önünde dua edilmez veya buna tılsımlı bir güç atfedilerek koruyucu bir nesne olarak kabul edilemez. Kutsal Kitap bu tür şeyleri kesinlikle yasaklar.

  ‘Tanrı şöyle dedi: ‘Seni Mısır’dan köle olarak çıkaran Tanrı’n Rab benim.
  Benden başka Tanrın olmayacak.
  Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın’ (Mısır’dan çıkış 20:1-5).

  Örneğin zehirli yılanların soktuğu İsrailliler’in kurtuluşu için Musa’nın çölde yaptırmış olduğu tunç direk daha sonra özel bir saygı ve tapınışa hedef olunca Tanrı hizmetçileri tarafından ortadan kaldırıldı. Haç çıkarmak veya çıkarmamak konusunda da herhangi bir emir yoktur, fakat ruhsal haçı, Mesih için olan sıkıntı ve tecrübeleri taşımaya daima hazır olmalıyız.

  Haç, Kutsal Kitap’ta sembolik olarak sıkıntıyı, utancı, ölümü ve Mesih’in Şeytan ve günah üzerine zafer sağlayan ölümünü temsil eder.

  ‘Kalabalık halk toplulukları İsa’yla birlikte yol alıyordu. İsa dönüp onlara şöyle dedi: ‘Biri bana gelip de babasını, annesini, karısını, çocuklarını, kardeşlerini, hatta kendi canını bile gözden çıkarmazsa, öğrencim olamaz.
  Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen, öğrencim olamaz’ Luka 14:25-28).

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.