Günahtan Ve Tanrısal Yargıdan Kurtulduğunu Kişi Nasıl Bilebilir?

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24404
  Anonim
  Pasif

  GÜNAHTAN VE TANRISAL YARGIDAN KURTULDUĞUNU KİŞİ NASIL BİLEBİLİR?

  Her suçtan arıtılmış, sonsuz yaşam güvenliği ile yararlanmış olmak, kazanabilecek gönençlerin en olumlusudur. Fakat bu güvenlik, insansal bir övünüş ya da iyiserlik havası değildir.Tam tersine, Tanrı’nın Mesih inanlısına
  sağladığı gönençtir. Yaşantıyı ilgilendiren belirli güvenlikler ardından koşup da, Tanrı’nın kutsal uygulaşına kuşku ile bakmak O’nu gücendirir (haşa) dediğini yapamaz durumuna düşürür.


  Tanrı’nın varlığına inanan kişinin, O’nun sevgisine, göksel ilgisine, günahlarından arıtışına, sonsuz yaşam güvenci sağlayışına inanması gerekir. Tanrı, insani felsefe yoluyla değil, ama Kutsal Kitabı’nda yansıtılan bilgi ile bu güvenliği uygular

  ‘Tanrı’ya sürekli şükretmemiz için bir neden daha var: Tanrı sözünü bizden işitip kabul ettiğiniz zaman bunu insan sözü olarak değil, gerçekte olduğu gibi Tanrı sözü olarak benimsediniz. Siz imanlılarda etkin olan da bu sözdür’ (1.Selanikliler mektup 2:13).

  Günahlılar uğruna İsa Mesih’i kefaret sunusu niteliğinde yeryüzüne gönderdiğini ve O’nu ölülerden dirilttiğini açıklar (Elçilerin İşleri 17:31). Kutsal Ruhu’nu, insanları günah ilişkisinde eleştirmek ve kurtuluş bilgisine iletmek için göksel tanıklık Ruh’u niteliğinde verdiğini belirtir

  ‘Petrus onlara şu karşılığı verdi: ‘Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih’in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat size, çocuklarınıza ve uzakta olanların hepsine, Tanrımız olan Rab’bin kendine çağıracağı herkese yöneliktir’ (Elçilerin İşleri 2:38).

  ‘Şimdi size şunu söyleyeyim: bu adamlarla uğraşmayın, onları rahat bırakın! Çünkü bu girişim, bu hareket insan işiyse, yok olup gidecektir’ (Elçilerin İşleri 5:32).

  Tüm tarih boyunca, Kurtarıcı İsa Mesih inancında sonsuz yaşam güvenliğini kazanıp geçici olan yaşama gözlerini yuman inanlılar, en olumlu ve en geçerli kanışa sahip insanlar durumunda yeryüzünden ayrıldılar.

  Her çağda,gerçek Mesih inanlısı günahtan arıtıldığını ve sonsuz yaşam güveni bulduğunu bilen kişidir. Bu göksel güvenliği taşıyan, kutsal yaşantıda yansıtan, onu başkalarına açıklayan bilimsel adam.. Tanrı’nın amacı budur. İnsanları kuşkuda, kapkaranlık bir ölüm ötesinde bırakmak değil! Tam aksine, herkese günahlardan af ve sonsuz yaşam güvenliği sağlamak. Tanrı’nın sağlayışına insanın kuşku beslemesi günahtır. Bu sorunda hiç kimse, inşallah, kısmetse, alnımın yazısıysa, gibi köksüz, desteksiz sözler söyleyemez. Tanrı yarattığı insanın en önemli özlemini şansa kadere bırakmamıştır.

  Sonsuz yaşam, yani cennet güvenliği, tüm günahların affedilmesi kavramına bağlıdır. Buna inanan kişi, elbette sonsuzluğu güvenle gözler. Günah bunalımında gün geçiren birey elbette sonsuzluğu karanlık olarak görür. İsa Mesih hem suçların tümünü affeder, hem de inanlıyı Tanrı katına çeker. O şöyle der:

  (Yuhanna 5:24).

  (Yeşeya 32:17).

  (1.Yuhanna mektubu 5:13).

  Sonsuz yaşam Tanrı’nın lütfu ve şaşmaz vaadidir. Buna inanmamak, Tanrı’yı önemsememek ve Sözü’nü küçümsemektir. Her şeyden önce bu güvenliğe sahip olmak gerekir. Ters durumda, birey Tanrı sağlayışı anlayıştan yoksundur. Ölüm ötesi karanlıktır, oysa İsa Mesih karanlık yarını nurlu sonsuzluğa çevirdi.

  (Romalılar mekt.8:16).

  (Yuhanna 1:12)

  Sonsuz yaşam güvenliği tanımayan adam yeryüzünde ve sonsuzlukta babasız bir yetim durumundadır.

  (Tanrı İnsan Sorunları)

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.