Gömülme ve Diriliş Simgeleri

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27575
  Anonim
  Pasif

  Tanrı’ya dönüş.
  Eski günahlı doğamız.
  Günahlardan özğür kılınma,günahlı benliğin ölümü.
  Bunlar ne anlama geliyor hiç düşündünüzmü.?

  Biz mesih İnanlıları Tanrıya dönüşümüzde eski benlikle ilğili günahlı doğamızı üzerimizden çıkartıp atıyoruz.bunu kendi güc’ümüzle değil,Rab’bin gücü sayesinde başarıyoruz.

  GÖMÜLME VE DİRİLİŞ.
  Nedir.?

  “Vaftizde O’nunla birlikte gömüldünüz ve O’nu ölümden dirilten Tanrı’nın güç’üne iman ederek O’nunla birlikte dirildiniz.”
  Koloseliler 2:12

  Vaftiz suyu,mezarı simgeler (Bu şekilsel bir benzetmedir)Kişi suya batarken,eski benliğinin öldüğünü ve gömülmesi gerektiğin, ifade eder..
  Sudan çıkarken de, Mesih’le birlikte dirildiğini ve O’nun la yeni bir yaşam sürdürmek,istediğini ilan eder.

  —-ARINMA SİMGESİ NEDİR.?
  Arınma bilindiği gibi temizlenme,paklanma ‘yı ifade eder

  “Haydine bekliyorsun.Kalk ,vaftiz ol ve O’nun adını anarak günahlarından arın.”
  Elçilerin işleri 22:16

  .Eski ahit’te Günah “Kir” ile karşılaştırılırsa,günahtan arınma içinde “yıkanmadan” söz edilebilinir.

  “Yıkanın,temizlenin,gözümün önünden işlerinizin kötülüğünü atın,kötülük etmekten vazgeçin “der
  İsaya 1:16

  Eski Ahit’te bile ,kirlerden arınmaki için zorunlu olan, belli yıkanmalar vardı.

  “Pak kılınacak kişi giysilerini yıkayacak, bütün kıllarını tıraş edecek ve yıkanacak. Bundan sonra pak sayılacak. Artık ordugaha girebilir, ama yedi gün çadırının dışında kalmalı. Yedinci gün saçını, sakalını, kaşlarını, bedenindeki bütün kılları tıraş edecek. Giysilerini yıkayacak, kendisi de yıkandıktan sonra temiz sayılacak.”
  Levililer 14.8.9

  Günahtan arınmanın yürekle,ruh halimizle ilğili olduğu, göz önünde bulundurmak önemlidir.

  “Yaşam Sözüyle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz. Yaşam açıkça göründü, Onu gördük ve Ona tanıklık ediyoruz. Babayla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz Yaşamı size duyuruyoruz. Evet, sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü, işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız da Babayla ve Oğlu İsa Mesihledir.Bunları size, sevincimiz tam olsun diye yazıyoruz.
  Mesihten işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur:

  Tanrı ışıktır, Onda hiç karanlık yoktur. Onunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz. Ama O ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve Oğlu İsanın kanı bizi her günahtan arındırır. Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.
  1 Yuhanna 1.9

  Günahımı açıkladım sana,
  Suçumu gizlemedim.
  “RAB ‘be isyanımı itiraf edeceğim” deyince,
  Günahımı, suçumu bağışladın. “
  Mezmurlar 32:5

  Siz eski yaşamınızda bütün kir ve günahlardan arınmak için ne yaptınız.?Tövbe ettiniz.
  Kutsa KItap bu konuda:

  ” Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrıya dönün. Öyle ki, Rab size yenilenme fırsatları versin ve sizin için önceden belirlenen Mesihi, yani İsayı göndersin.”der.
  “Elçilerin işleri 3:19

  —-MESİH’E iMAN ETME.ve bunu AÇIKLAMA
  “Çünkü Mesih İsa’ya iman ettiniz için hepiniz Tanrı’nın çocuklarısınız.Vaftizde Mesih’le birleşenlerinizin hepsi Mesih’i giyindi.”
  Galatyalılar.3:26.27

  Burada giysi değiştirme benzetmesi yapılıyor.Tanr’ya dönerken,eski kirli giysimizi çıkardık(Kötü alışkanlıklar,olumsuz karekter özellikleri gibi) Kurtuluş ve doğruluğun giysilerini giydik.Vaftizle bunun ifade ediyor ve kendimizi Mesih’i yüceltecek bir yaşam sürdürmeye adıyoruz.

  Günlük yaşamınızda bu yeni giysinin anlamı nedir.?
  Kutsal KItap:
  RAB’de büyük sevinç bulacağım,
  Tanrımla yüreğim coşacak.
  Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi,
  Takılarını kuşanmış gelin gibi,
  Bana kurtuluş giysisini giydirdi,
  Beni doğruluk kaftanıyla örttü.
  YEŞAYA 61:10

  “. Çünkü Mesih İsaya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrının oğullarısınız. Vaftizde Mesihle birleşenlerinizin hepsi Mesihi giyindi.”
  Galatyalılar.3:26.27

  —SORUMLULUK.
  “Baba’nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse,bizde yeni bir yaşam sürelim diye vaftiz yoluyla O’nunla birlikte ölüme gömüldük.”
  Romalılar 6:4

  Vaftizle bağlantılı olarak, sıkıca sarılmamız gereken gerçek.?

  ” Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsada Tanrı karşısında diri sayın.
  Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin. Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrıya adayın; bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrıya sunun. Günah size egemen olmayacaktır.
  Çünkü Kutsal Yasanın yönetimi altında değil, Tanrının lütfu altındasınız.
  Romalılar.6:11.12

  Vaftiz de ,Mesih’le birlikte ölüp(Ruhsal anlamda)dirildiğimizi ve O’nunla yeni bir yaşama geçmek istediğimizi belirtmiş oluyoruz.Bu belirtme,genellikle yerel topluluklarda ve açık olur. bu genellikle vaftiz törenlerinde ikrarla dile getirilir.
  Vaftiz,Mesih İsa’yla birlikte yeni ve kutsal bir yaşam için ,hem görülen,hemde görülmeyen dünyanın önünde kişiye bir sorumluluk yükler.

  —-İTAAT’e ATILAN İLK ADIM.
  Vaftize itaate atılan bir adım gözüylede bakılabilinir.Çünkü Kutsal KItap,yeni anlaşılmalara yer bırakmayacak bir açıklıkta,er inanlının vaftiz olması gerektiğini belirtmektedir.

  “Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruhun adıyla vaftiz edin;”
  Matta 28:19

  ” İsa onlara şöyle buyurdu: ‹‹Dünyanın her yanına gidin, Müjdeyi bütün yaratılışa duyurun. İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek. “
  Markos 16:16

  Vaftiz sorununda da İsa Mesih’in sözünü izlemek,yeniden doğmuş her inanlı için,tartışılmaz bir gereklilik olmalıdır.
  Çünkü İsa Mesih:
  ” Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni Babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim. der.
  Yuhanna 14:15

  Bu nedenle Vaftiz ,İsa Mesih’e olan sevgimizin de bir ifadesidir.
  İsa Mesih bizlere:
  Babanın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın
  der

  “Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız, tıpkı benim de Babamın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi… 11 Bunları size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim”
  Yuhanna 15:9:10

  (Unutmamamız gereken bir durumda şu dur.
  Vaftiz kurtuluşu sağlamaz,ve günahların bağışlanması için bir araç değildir.
  Kurtuluş, İsa Mesih’e İman, Günah bağışı ise ancak Tövbe ile gerçekleşir.)

  Mesih’in Sevgisi tüm kardeşlerimin üzerine aksın.
  Esenlikle.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.