• Bu konu 1 izleyen ve 1 yanıt içeriyor.
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26797
  Anonim
  Pasif

  Göğe Alınma Nasıl Olacak?
  (S.Paşaoğlu ve H. Bostancıoğlu)

  Belirtildiği gibi göğe kaldırılma ön işaret olmaksızın ansızın gerçekleşecek. İsa Mesih’in yargılamak, hükümranlığını kurmak amacıyla yeryüzüne gelişine birçok ön işaret sıralanırken, inanlıların ne zaman göğe kaldırılacağına dair Kutsal Kitap’ta hiçbir ön işaret yoktur. İnanlıların göğe kaldırılması ansızın gerçekleşecek.


  ‘O günü ve saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba`dan başka kimse bilmez.

  Nuh`un günlerinde nasıl olduysa, İnsanoğlu`nun* gelişinde de öyle olacak.

  Nuh`un gemiye bindiği güne dek, tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı.

  Tufan gelinceye, hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden habersizdiler. İnsanoğlu`nun gelişi de öyle olacak.

  O gün tarlada bulunan iki kişiden biri alınacak, biri bırakılacak.

  Değirmende buğday öğüten iki kadından biri alınacak, biri bırakılacak’ (Matta 24:36-41).


  Yaşam normal olarak sürüp giderken, Mesih şimşeğin çakması gibi gelecek. İnsanlar Nuh’un günlerinde olduğu gibi yiyip içecekler, evlenip kocaya verilecekler. Onlar ekip biçerken, alışveriş ederken, binalar kurarken İsa Mesih Kilisesini almaya gelecek. Elçi Pavlus’da göğe alınışın bir anda gerçekleşeceğini anlatır.


  İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz; son borazan çalınınca hepimiz bir anda, göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek, ve biz de değiştirileceğiz’ (1.Korintliler 15:51-52).


  Hem Kurtarıcımız, hem de Pavlus, o günün aniden geleceğini belirtir:


  Bunun için uyanık kalın. Çünkü Rabbiniz`in geleceği günü bilemezsiniz.Ama şunu bilin ki, ev sahibi, hırsızın gece hangi saatte geleceğini bilse, uyanık kalır, evinin soyulmasına fırsat vermez.

  Bunun için siz de hazır olun! Çünkü İnsanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir.


  Efendinin, hizmetkârlarına vaktinde yiyecek vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı köle kimdir?

  Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu!

  Size doğrusunu söyleyeyim, efendisi onu bütün malının üzerinde yetkili kılacak.


  Ama o köle kötü olur da içinden, `Efendim gecikiyor` der ve öteki köleleri dövmeye başlarsa, sarhoşlarla birlikte yiyip içerse, efendisi, onun beklemediği günde, ummadığı saatte gelecek, onu şiddetle cezalandırıp ikiyüzlülerle bir tutacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır‘ (Matta 24:42-51).


  ‘Dikkat edin, uyanık kalın, dua edin. Çünkü o anın ne zaman geleceğini bilemezsiniz.


  Bu, yolculuğa çıkan bir adamın durumuna benzer. Evinden ayrılırken kölelerine yetki ve görev verir, kapıdaki nöbetçiye de uyanık kalmasını buyurur.

  Siz de uyanık kalın. Çünkü ev sahibi ne zaman gelecek, akşam mı, gece yarısı mı, horoz öttüğünde mi, sabaha doğru mu, bilemezsiniz.

  Ansızın gelip sizi uykuda bulmasın!Size söylediklerimi herkese söylüyorum; uyanık kalın!’(Markos 13:33-37).


  Kendinize dikkat edin! Yürekleriniz sefahat, sarhoşluk ve bu yaşamın kaygılarıyla ağırlaşmasın. O gün, üzerinize bir tuzak gibi aniden inmesin. Çünkü o gün bütün yeryüzünde yaşayan herkesin üzerine gelecektir’(Luka 21:34-35).


  Kardeşler, bu olayların zamanı ve tarihi konusunda size yazmaya gerek yoktur.Çünkü siz de çok iyi bilirsiniz ki, Rab`bin günü gece hırsız nasıl gelirse öyle gelecektir.

  İnsanlar, “Her şey esenlik ve güvenlik içinde” dedikleri bir anda, gebe kadının birden sancılanması gibi, ansızın yıkıma uğrayacak ve asla kaçamayacaklar’(1.Selanikliler 5:1-3).


  Göğe alınma olayında önce Mesih’te ölmüşler dirilecek, yaşamakta olan milyonlarca imanlı da bir anda diriliş bedenine bürünerek çürümezlikle göğe alınacak. Doğal bedenlerimiz şu anki durumuyla Mesih’in huzurunda yaşayamayacağından Pavlus şu açıklamada bulunur:


  ‘Bu çürüyen bedenin çürümezliği, bu ölümlü bedenin de ölümsüzlüğü giyinmesi gerekir’(1.Korintliler 15:53).

  #34614
  Anonim
  Pasif

  Kimler Göğe Alınacak?
  (S. Paşaoğlu . H.Bostancıoğlu)

  Göğe alınacak olanlar yalnızca ‘Mesih’te’ ölmüş ya da yeniden doğmuş durumda yaşayan Kilise inanlıları olacak?

  Rab`bin kendisi, bir emir çağrısıyla, başmeleğin seslenmesiyle, Tanrı`nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih`e ait ölüler dirilecek‘ (1.Selanikliler 4:16).

  Eski Antlaşma inanlıları Kilise’ye, Gelin’e ait olmadıklarından, bu zamanda dirilmeyecekler. Onların dirilişi Mesih’in bin yıllık hükümranlığının başlangıcında olacaktır:

  O zaman senin halkını koruyan büyük önder Mikail görünecek. Ulusun oluşumundan beri hiç görülmemiş bir sıkıntı dönemi olacak. Bu dönemde halkın -adı kitapta yazılı olanlar- kurtulacak. Yeryüzü toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak: Kimisi sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecek’ (Daniel 12:1-2).

  Kısaca, göğe alınış salt yeniden doğmuş Mesih’in bedeni ve gelini olan Kilise içindir. Yalnızca ‘Mesih’te’ ölen Kilise inanlıları bu olayda dirilecek, yaşamakta olanlar da ölüm görmeden bir anda değişerek diriliş vücuduna bürünecektir.

  Bazıları tüm inanlıların değil de yalnızca ayık, uyanık, ruhsal alanda beğenilir aşamaya gelenlerin göğe alınacağını savunur. Bu görüşe göre ruhta zayıf, büyümemiş, Rab’bi beklemeyen tembel inanlılar yeryüzünde kalacak. Ayık ve uyanık olmak kuşkusuz her gerçek inanlının zorunluluğudur. Ne var ki, bu göğe alınmak için koşul olamaz. Temel koşul yeniden doğmak, Mesih’in gelini olmaktır. Sadece ayık uyanık olarak Rab’bi bekleyenlerin göğe alınacağı düşüncesi Kutsal Kitap’ın lütufla, iman ederek kurtuluşa kavuşma öğretisine ters düşer. Bu öğreti kurtuluşun sanki yararlı işlerle elde edilebileceği düşüncesini imler. Bu yorum Mesih’in kefaretini zorlar; iman yoluyla lütufla kurtuluşu zedeler, Mesih’in bedeninin birliğini bozar.

  ‘Beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıdaki bu üyelerin epsi tek bir beden oluşturur. Mesih de böyledir. İster Yahudi ister Grek*, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh`ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı Ruh`tan içmesi sağlandı‘ (1.Korintliler 12: 12-13).

  ‘Çünkü bizler O`nun bedeninin üyeleriyiz’ (Efesliler 5:30).

  Birey ya kurtulmuştur ya da kurtulmamıştır. Ya yeniden doğmuş, ya da doğmamıştır. Ya Mesih’in bedeninin bir parçasıdır, ya da değildir. Mesih’in zayıflar ya da güçlüler diye iki ayrı bedeni yoktur. Zayıfları da içeren tek bir bedeni ve Kilisesi vardır:

  Sizler Mesih`in bedenisiniz, bu bedenin ayrı ayrı üyelerisiniz‘ (1.Korintliler 12:27).

  Korint Kilisesi kusurlarına karşın göğe alınma, değiştirilme güvencesine sahipti Pavlus; ‘Hepimiz uyumayacağız, ama hepimiz değiştirileceğiz’ diyeaçıklamada bulunmuştur (1.Korintliler 15:51).

  Kilisenin belirlenen sayısı tamamlanıp göğe alınma zamanı gelince Mesih’in bedeni ve gelini olan yeniden doğmuşların hepsi belirli eksiklik ve zayıflıklarına karşın göğe kaldırılacaktır.

  Kuşkusuz bu, imanlıyım diyen herkesin göğe alınacağı anlamına gelmez. Sözde inanlıların, Mesih’i yüreğine almayanların, yeniden doğmayanların tümü düş kırıklığına uğrayacak. Bunlar, diğer imansızlarla büyük sıkıntıya kalarak yargılanacaklardır. Bu nedenle her birimiz yüreğimizi araştırarak yeniden doğup doğmadığımızı, Mesih’i yüreğimize alıp almadığımızı bilmeliyiz. İmanımız biçimcilik inancı mı yoksa yürek inancı mı? Bunu iyi bilmeliyiz.

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • ‘Göğe Alınma Nasıl Olacak?’ konusu yeni yanıtlara kapalı.