Gerçek İman: Mesih İsa İmanı

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26139
  Anonim
  Pasif

  İsa Mesih, sözlerine inanmakta güçlük çeken bugünün insanlarına da, “olduğu zaman, iman edesiniz diye, olmadan önce size şimdi söyledim ” dedi (Yuhanna 14:29).

  İNCİL’de yazılı İsa Mesih’in sözlerini okuyanlar, İsa’nın sözlerini okurlarken acele edip inanmağa kendilerini zorlarsalar da, istedikleri gibi inanmadıklarını farkederler! Çünkü Allah sözündeki egemen güç, insan isteğine bağımsız olarak, kendi iradesini ve inandırma gücünü kullanarak kendi işini inançsız insan yüreğinde başarır! O halde, Allah’a inanmak, insanın işi değil; Allah’ın işidir! (Yuhanna 6:29). Vaktiyle İsa’nın yaptığı işlere inanamayan o insanlara sonra ne oldu? Onlar neredeler? Günümüzde İNCİL okuyanlara acaba neler oluyor? Geçmişte olanlar, olup bitmiş; ama şimdi, Mesih İsa’nın İNCİL’de yazılı sözlerini okuyanlar, sözleri anlamadıkları bir benimseyişle okurlarken, okudukları sözlerdeki iradenin yüreklerinde yeşereceğine tanık olacaklardır! Çünkü İsa Mesih’e inanmak, Allah’ın işidir! Ve Allah’ın işine tanık olacaklardır! Çünkü “vaki olacaktır” sözü, her şeye egemen Rab İsa Mesih’in ağzından çıkmıştır ve olacaktır!

  İsa Mesih’in sözünü ettiği doğru iman, insan iradesinden bağımsız, fakat Allah’ın iyi, benimsenir ve mükemmel iradesinin bir görüntüsü olarak ortaya çıkıp Allah’ı hoşnut eden imandır! İsa Mesih’in vaat ettiği gerçek iman, her insanın aradığı iman olup insanla buluşacaktır. Bir zamanlar ben de, kendi çabalarımla ve kendimi zorlayarak, hatta insanlara imanlı görünmek fikrine tutulmuş halde sahte bir imanla Allah’a inanmış olduğuma kendimi kandırmıştım. Mesih İsa imanı ile karşılaştığım o gün, yüreğimi tatmin ettiğini o anda farkettim ve Rabbe şöyle dedim:” Oh ya Rab! Benim yıllarca aradığım şey, işte bu idi! Şimdiye kadar nerede idin?” Geçmişte yaşadığım bu mucizeyi her hatırlatyışımda, o vakit bende vaki olan o imanla hala tatmin oluyorum! Evet, kalbimizin İsa Mesih’e iman ihtiyacı, Allah’ın işidir ey sevgililer! İnsan işi iman, hem bizi kandırıyor, hem de, insanları! “Ben, Allah’a inanıyorum” diyen her insanla konuştuğum zaman, Allah’ın işi olup olmadığına bakıyorum. Allah, kendi işini bize mutlaka kanıtlar; çünkü O’nun verdiği imanda sevgi de, vardır!

  Bu tanıklığım, kendi işlerine tutulmuş olanların bazılarının belki hoşlarına gitmeyecektir. İşleri, kendilerine aziz görünen bu tutkuyu terketmek çok zor bir şey! Ama bu halimizi bilen Rab İsa Mesih, bizi insan işi imandan da, Kurtarıcıdır! Sahte olanı elimizden alıp bize kendisininkini verir. İsa Mesih ile buluşmamda, yüreğimdeki imanla Allah’a inanamadığımı itiraf cesareti buldum ve Allah’a iman etmenin yine Allah’ın işi olduğunu bana hatırlatması üzerine, yüreğimi Allah’a açıp ona inanamadığımı irtiraf edince, üzerime sevgi ve merhametiyle esti! O, üzerimden esip geçerken yüzümü okşar gibi oldu; Mesih imanı ile doldum! Rab’bin işi olan bu imanı şimdi düşünürken İsa Mesih’in İNCİL’de yazılı şu şözü hatırıma yine geldi: “Olduğu zaman, iman edesiniz diye, olmadan önce size şimdi söyledim” (Yuhanna 14:29). İNCİL’i okuyanlarda Allah’ın işi olan İsa Mesih’e iman mutlaka olacaktır. Allah’ın işi iman, Allah’ın yüreğimizde icra ettiği imandır ve bu imana İNCİL’de “Allah’ın şehadeti” denir! Bunu İNCİL’den alarak buraya aynen yazıyorum: “Eğer insanların şehadetini kabul ediyorsak, Allah’ın şehadeti daha büyüktür; çünkü Allah’ın kendi Oğlu hakkında ettiği şehadet budur. Allah’ın Oğlu’na iman edenin onda şehadeti vardır; Allah’a iman etmiyen onu yalancı etmiştir; çünkü Allah’ın kendi Oğlu hakkında ettiği şehadete iman etmemiştir.”(1.Yuhanna 5:9,10).

  İNCİL’de yazılı Mesih sözlerini okurken Allah’ın iman mucizesi mutlaka olacaktır ve bu iman, İsa Mesih’in dediği “olacaktır”dır (Yuhanna 13:19; 14:29). Evet sevgili kardeşim ve kızkardeşim, eğer senin İsa Mesih’e şehadetinde şüphe hissediyorsan, benim yaptığım gibi, yüreğini Rab İsa Mesih’e aç; O, kapıda duruyor. “İşte, kapıda duruyor ve çalıyorum; eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim, ve ben onunla, ve o benimle akşam yemeği yiyeceğiz” diyen İsa Mesih’e yüreğini aç ve O’nun varlığı ile beslen (Vahiy 3:20).

  Bizde oluşan insan işi imanı alıp onun yerine kendisininkini veren İsa Mesih, gerçek Kurtarıcı’dır! Çevremizde dolaşan o kadar çok kişi var ki, Allah’a inandıklarını gururla söyleyip iman etmeyenleri kafirlikle suçlarlar. Onların içine düştükleri insan işi imanı düşünürken Allah’ın yazılı şu sözü hatırıma geldi: “İşleri kendi Allah’larına dönmeğe onları bırakmıyor; çünkü içlerinde zina ruhu var, ve RABBİ tanımıyorlar” (Hoşea 5:4). Evet sevgili kardeşim ve kızkardeşim, insan işi iman, insanı Allah’a yaklaştırmıyor! İçimde zina ruhu olduğu halde, içimde başka bir sesin Allah’a şöyle yakardığını geçmişimde işitmiştim; şöyle demişti: “Ya Rab, kendi işini canlandır!” Kısa sürede bu yakarışın yanıtı geldi; içimde Mesih İsa imanı vaki oldu; şehvet ruhu defolup gitti; rafta tozlanmış Kitabı Mukaddes’i raftan alıp tozları silktim, bana Rab’dan verilen zevkle tekrar okumağa başladım. Birkaç yıl sonra Mersin’e dönüşümde aynı zevkle Kitabı Mukaddes’i okuyorken şu söz dikkatimi ve ilgimi çekti: “Ya RAB, yılların ortasında kendi işini canlandır;”(Habakkuk 3:2). Bedenin işlerine tutulmuş olduğum geçmişimde bu sözü ve sesini iradem dışı bir irade ile içimde işittiğimi anımsadım! Farkettim ki, yalnız değilim! Bugün, Kitabı Mukaddes’de ve özellikle İNCİL’de şu yazılı sözünde Rab’bın durduğunu size müjdelemek istiyorum:”Beni sormayanlar tarafından aranıldım; beni aramayanlar tarafından bulundum; ” (İşaya 65:1; Rom.1=:20). Rab İsa Mesih, diridir ve günahları içinde kaybolmuş olanları arıyor ve onları kendi sevgisi ve merhameti ile yine kurtarıyor! Onun bizi iman ile arayışı, “beni sormayanlar tarafından aranıldım; beni aramayanlar tarafından bulundum” şeklinde bize yansıyor! Sevgili Rab’bımız ve Kurtarıcımız İsa Mesih, Allah’ı aratmaz insan işi imanımıza rağmen günah zevklerine tutulmuşluğumuzda bizi yalnız bırakmamış! Ve şu sözünde daima durmuştur: “Yol ve hakikat ve hayat benim; ben vasıta olmadıkça, Baba’ya kimse gelmez” (Yuhanna 14:6).

  Ölümden dirilişi ile günahın ve ölümün gücünü kıran Mesih İsa, insanları günahtan ve ölümden Baba Allah’a döndüren tek ve yegane Kurtarıcı’dır! İnsan işi iman ile Allah’a yaklaşamadıklarını ve Allah’ın yaklaşılmaz nur olduğunu farkedenler, yaklaşılmaz nurda duran İsa’ya baksınlar ve yüreklerini ona açsınlar; çünkü bize gerçek imanı veren O’dur! Mesih Ruhu’ndan aldığım esinle farkettiğim insan işi imanın, bizi Allah’a yaklaştıracak güçte olmadığıdır! Böyle bir imana sahip olanlar, İsa Mesih’in kurtarışının gereksiz olduğuna inanırlar ve kendi gayretleri ile iyi işler yapacaklarına inanırlar. Kendi iyiliklerini üzerlerine elbise gibi giyinenler, Allah’ın iyiliğini göremiyorlar; çünkü kendi iyilikleri hep gözlerinin önünde duruyor! Eğer benim iyiliğim, Allah’ın iyiliğinin önüne geçiyor ve Allah’ın iyiliğini görmemi engelliyorsa, kendi iyiliğim, Allah’ın iyiliğini engelleyen kötülüktür! Bana iyi görünen bu şey, nereden bana gelmiş olabilir? İnsan doğruluğu da, tıpkı bunun gibidir. İNCİL’de yazılı şu şöz, boşuna yazılı değildir: “Çünkü Allah salahını bilmeyip kendilerininkini sabit kılmağa çalışarak Allah salahına tabi olmadılar. Çünkü salah için her iman edene şeriatin sonu Mesih’tir” (Rom.10:3,4). İnsan işi imanla iyi işler yapmağa gayret edenler, Allah bilgisinden yoksun kaldıkları için, Allah’ın iyiliğini göremiyorlar. İNCİL’de “Allah salahını bilmeyip” şeklindeki ifade, Allah bilgisinden yoksunluğun nedenine dikkatimi çekiyor! Gerçek bilgi, ancak Allah ile iletilşimde olanlara akar! Allah ile iletişimleri olmayanların söyledikleri sözler ve öğretişlerinden öğrenenler, Allah bilgisinden yoksundurlar. Böyle kişilerde ortaya çıkan kişilik, Allah’tan değildir, iyi olma çabaları bir süreliğinedir; denenmelerde çirkin kişilikleri ortaya çıkar! Bunları yaşamış ve tanık olmuş biri olarak söylüyorum. Bunun İçin başka bir yol buldum: Mesih İsa’nın doğruluğu! Kendi gayretimle doğru olmağa çabaladıkça, İsa Mesih’in doğruluğu bende görünmedi! Ama İNCİL’de İsa Mesih’in yazılı şu sözü hatırıma geldi: “Fakat kalk ve ayakta dur; çünkü hem gördüğün şeylerde, hem sana görüneceğim şeylerde seni hizmetçi ve şahit tayin etmek için sana göründüm” (Res.İşl.26:16). Burada “kalk” çağrısı, kendi çabamla doğruluğumda düştüğümü de, bana gösteren bir çağrı ve emir olmuştur!

  Ne zaman iyi görünmeği becermişsem, ardından düşüş yaşadım. Bana sert ve haşin tabiat egemen olduğu halde, nazik görünmeğe çalışmakla orada düşüyorum. Fakat sert ve haşin tabiatımla Kurtarıcım Rab İsa Mesih’in halim ve alçak gönüllü tabiatı karşısında dize gelip yüreğimi ona açıyorum. Gerçek halimlik ve alçak gönüllülük, gururu ve sertliği kırıyor! Birilerinin bana sert davranışlarını, ancak Allah’ın iyiliği kırabiliyor; insan öfkemin, insan hatalarını düzeltmediğini de, görür oldum!

  Evet sevgili kardeşim ve kızkardeşim, Mesih İsa’nın halim ve alçak gönüllü tabiatının üzerimizde görünmesi için önce bizde Mesih imanının da, olmasına ihtiyacımız var! Çünkü insan işi imanla Mesih İsa’nın tabiatı üzerimizde görünmüyor; bu imanın, yani kendimizi iman etmeğe zorlamanın sonuna gelmek için, yüreğimizi Rab’be açalım ve yüreğimizi O’na açmaktan utanmıyalım.Rab İsa Mesih, bütün insanların yüreklerini bilendir ve insanlara en yakın olandır. O, bizi Baba’ya götüren gerçek ışık yoldur ve sonsuz yaşamdır. Amin.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.