Gerçek Kurtarıcı İsa mıdır?

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27748
  Anonim
  Pasif

  Filipililer 3:18-21
  18 Birçok kişi Mesih’in çarmıhına düşman olarak yaşıyor.
  19 Onların sonu yıkımdır; tanrıları mideleridir. Ayıplarıyla övünür, yalnız bu dünyayı düşünürler.
  20 Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan Kurtarıcı’yı, Rab İsa Mesih’i bekliyoruz.
  21 O her şeyi kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir.

  Çarmıha kadar İsa’nın elçileri ve O’na tanıklık eden insanlar için elle tutulur gözle görülür kanıtlar gerekiyordu.
  Son ana kadar Isa’nın onlara verdiği hastaları iyileştirme,ölüleri diriltme yetkisini imanları sayesinde kullanan,Isa’ya
  ‘Rab’ diye seslenen,O sorduğunda ‘Iman ederiz ki Sen Tanrı’nın Oğlu’sun.’ yanıtını veren elçiler,Isa Mesih’in olacakları kendilerine önceden bildirmesine rağmen çarmıhta büyük hayal kırıklığına uğramışlardı.Çünkü çarmıha gerilmiş bir Mesih elçiler için yüz karasıydı.Oysa bilmiyorlardı ki,çarmıh bir mahvoluş değil, sonsuz kurtuluşun göstergesiydi…

  Isa ya yalancıydı ya da deliydi…
  Böylesine eksiksiz,tutarlı,mükemmel,özgün,insancıl ama aynı zamanda insandan bu denli yüksek bir kişilik nasıl olur da
  insanları sahtekarca,gerçek olmayan sözlerle kandırmış ve bir yalan uğruna canını vermiş olabilirdi?
  Tabi ki hayır…Çünkü bu deli ya da sahtekar,2000 yıl boyunca tarihin en temiz ve soylu kişiliğine sahip olup,eşi benzeri görülmemiş iyilik ve merhamet sahibi,Tanrısallık rolünü insanların en şiddetli tepkilerine karşı sürdürüp,bu uğurda canını veremezdi.Sonuc olarak,bu ihtimallerin gerçek olması imkansız ve olağan dışıdır.Metinsel ve tarihsel olarak bu denli mükemmel bir tanıklığa sahip olan ve bu kadar tarihsel veri içeren eskiye ait hiçbir belge yoktur.

  Isa’yı tutukladıklarında O’nu reddeden Petrus,Isa’nın yaralarına dokunmadıkça O’nun ölümden dirildiğine inanmayacak olan Tomas,
  Isa’nın öğrencilerini ve O’nun izleyicilerini bulduğu yerde öldüren,işkenceler yapan Saul(PAVLUS) ve diğer elçiler bir yalan uğruna değil, görüp emin oldukları 2 şey uğruna şehit oldular:

  1- Isa’nın dirilişi
  2- Isa’nın Rab ve Tek Kurtarıcı Mesih olması

  Elçiler çarmıhla hayal kırıklığı yaşamış olsalar da Isa Mesih’in ağzından çıkan her sözün doğrulanması,çarmıhtan sonra olacağını söylediği bildirilerin de ispatlanacağını gösterir.
  Ölümden dirilmeyen bir Isa,insanlar için ve kurtuluşun sağlanması adına bir yarar sağlamayacaktı.Sonsuz kurtuluş için Isa’nın ölümden dirilmesi gerekiyordu.
  Nitekim,Isa Mesih sözlerini doğrulamak ve sonsuz kurtuluşu sağladığını göstermek için 3. gün ölümden dirildi ve öğrencilerine görünerek sonsuz kurtuluşun sadece kendisinde olduğunu ispatladı.

  Diriliş’e kadar Isa Mesih’in ispatlayamayacağı ya da açıklayamayacağı tek bir nokta bile olmamıştır.Yine dirilişle birlikte hayal kırıklığına uğramış olan öğrenciler Isa’nın Rab ve Kurtarıcı oladuğuna emin olmuştur.Ortadan tüm şüpheleri kaldıran Isa Mesih’e uğruna can verecek kadar güçlü bir imanla bağlanmışlardır.

  Elç 4:33 Elçiler, Rab İsa’nın ölümden dirildiğine çok etkili bir biçimde tanıklık ediyorlardı. Tanrı’nın büyük lütfu hepsinin üzerindeydi.

  Mesih inancı tanıklığa dayanan geçmiş bilgisini icerir.Tarih boyunca birşeyin yalan olduğunu bile bile uğruna ölen 12 kişi bulamazsınız.
  Bu insanlar masal değil,gördükleri ve emin oldukları olayların tanıkları olarak konuşup yazdılar ve şehit oldular.

  Birçok insan iyi nedenler uğruna canını vermişlerdir.Ancak,elçilerin o nedeni çarmıhta ölmüştür.Yalnızca Isa’nın dirilişi ve O’nunla süren beraberlikleri öğrencileri Isa’nın ‘Mesih’ olduğuna ikna etmiştir.Bu gerçeğe yalnızca sözleriyle ve yazdıklarıyla değil ölümleriyle de tanıklık etmişlerdir.

  Romalılar 6:4-5
  4 Baba’nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla O’nunla birlikte ölüme gömüldük.
  5 Eğer O’nunkine benzer bir ölümde O’nunla birleştiysek, O’nunkine benzer bir dirilişte de O’nunla birleşeceğiz.

  Birçok insan Isa Mesih’in bir ahlakçı,dürüst bir din adamı olduğunu düşünür.Fakat İsa Mesih’in bunun çok daha üstünde bir iddiası ve ispatı vardır.
  Tanrı olduğu iddiası ve gerçeğidir.Isa Mesih yazılmış olan peygamberlik sözlerini gerçekleştirmiş ve sonsuzluklar boyunca var olmus ve var olacak olanın kendisi
  olduğunu ispatlamıştır.Tevrat’ta yalnızca 1 kişide,Isa Mesih’in hayatında gerçekleşen 60 tane ana peygamberlik vardır.Tanrı,tarihte yalnızca Mesih’in gerçekleştirebileceği işaretler bıraktı.Birçok kişi Mesih olduğunu iddia etse de yazılan peygamberlikler yalnızca tek bir kişide Isa’da gerçekleşti.

  Tanrı gerçeği bilmemizi ve emin olmamızı ister.Tanrı körü körüne bağlanılmış,bilgiden uzak bir inanç yerine gerçeğini tüm açıklığıyla bizlere sunarak varlığını
  Isa Mesih üzerinde göstermiştir.Tüm bu peygamberlik sözleri,elçilerin tanıklıkları,2000 yıl sonra bile Isa Mesih’in bir insanın hayatını değiştirebileceği gerçeği Isa Mesih’in Tanrı olduğunun apaçık bir göstergesidir.

  1 Pe 2:24 Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O’nun yaralarıyla şifa buldunuz.

  Yah 24 Kurtarıcımız tek Tanrı, sizi düşmekten alıkoyacak, büyük sevinç içinde lekesiz olarak yüce huzuruna çıkaracak güçtedir. Yücelik, ululuk, güç ve yetki Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bütün çağlardan önce, şimdi ve bütün çağlar boyunca Tanrı’nın olsun! Amin.

  Vahiy 1:18
  Diri Olan Ben’im. Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.