FISIH KURBANI

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23669
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Paskalya, biz Mesih İnanlılarına, çok anlamlı ve önemli tarihsel bir olayı hatırlatmaktadır. Bu bayram ta Musa'nın zamanında başladı. Türkçe “Paskalya” sözcüğü Tevrat'ın asıl dili olan İbranice “Pasah” sözcüğünden türemiştir. Pasah veya Fısıh bayramı Kutsal Kitap'ın Çıkış bölümünde açıklanır:

  Musa peygamberin zamanında Tanrı, İsrail oğullarını Mısır'daki köleliklerinden kurtaracaktı. O, Musa aracılığıyla Firavun denen Mısır kralına”Halkımı salıver ki bana ibadet etsinler”diyordu (Çıkış 5:1; 7:16). Firavun ise inat edip direniyordu. Rab'be direndikçe başına belalar geliyordu. Böylece Tanrı, Firavun ve Mısır'lıların üzerine dokuz felaket getirmişti. Fakat Firavun hâlâ dinlemek istemiyordu. Bu kez Tanrı Musa'ya şöyle dedi:”Firavun ve Mısır'ın üzerine bir bela daha getireceğim; ondan sonra Firavun sizi buradan salıverecektir!”(Çıkış 11:1). Tanrı, Mısır'da gece yarısı her ailenin ilk doğan çocuğunun öleceğini söyledi. Taht üzerinde oturan Firavun'un ilk çocuğundan Mısır'ın en ücra köşesindeki ailenin ilk çocuğuna kadar hepsi bir anda ölecek ve bütün Mısır diyarında hiç olmamış ve bir daha olmayacak kadar büyük bir feryat kopacaktı.

  Fakat Tanrı Musa'ya bu korkunç beladan kurtuluş yolunu da gösterdi (Çıkış 12:1-28). Her aile kusursuz bir kuzu alacak, üç gün bekledikten sonra bu kuzuyu boğazlayacaklar ve onun kanını evin kapısının iki yanına ve üstüne süreceklerdi. Rab onlara şöyle dedi:”O gece Mısır diyarından geçeceğim ve insandan hayvana kadar bütün ilk doğanları vuracağım. Ben Rab'bim ve sizin bulunduğunuz evler üzerindeki kanı görünce üzerinizden geçeceğim. Mısır diyarını vurduğum zaman size bela olmayacak ve sizi helak etmeyeceğim”(Çıkış 12:12-13). Böylece Tanrı'nın sözüne inanan halk, kurban edilen kuzunun kanı sayesinde Tanrı'nın gazabından ve köleliklerinden kurtulup vaadedilen diyara doğru yola koyuldular.

  Biz de Mısır'dan kurtulan halk gibi kurban edilen kusursuz birinin kanı sayesinde sonsuz ölüm cezasından kurtulduk. Bu gerçek kurban kuzumuz, İsa Mesih'in Kendisidir. Fısıh olayı Tanrı'nın daha ilerde Mesih'te gerçekleştireceği kurtuluş planının simgesiydi. Kuzu sadece İsa Mesih'i simgeliyordu ve bu değişmez planın amacını aslında Mesih yerine getirecekti.

  ÖRNEKLEME GERÇEKLEŞME

  İsa'nın görevine başladığı günlerde, halkın kalbini İsa için hazırlamak üzere O'ndan önce gönderilen Yahya peygamber İsa'yı şöyle ilan etti:”İŞTE, DÜNYANIN GüNAHINI ORTADAN KALDIRAN TANRI KUZUSU!”(Yuhanna 1:29). Mesih, Yahudilerin Fısıh bayramı sırasında çarmıha gerilerek gerçek ve paha biçilmez son kurban oldu. Bize sonsuz kurtuluş sağlayan, Mesih'in çarmıhtaki ölümü ve ölümden dirilişidir. İncil şöyle buyurur:”Fısıh Kuzumuz olan Mesih kurban edilmiştir.”(I. Korintliler 5:7). O, bizi günahlarımızdan kurtardı! Bunun için büyük bir sevinçle bayram ediyoruz!


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.