Filistiler..Filistin’lilermidir.?

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27763
  Anonim
  Pasif

  Firavun İsraillileri salıverdiğinde, Filist yöresi yakın olmasına karşın, Tanrı onları oradan götürmedi. Çünkü, ‹‹Halk savaşla karşılaşınca, düşüncelerini değiştirip Mısıra geri dönebilir›› diye düşündü. Halkı çöl yolundan Kızıldenize doğru dolaştırdı. İsrailliler Mısırdan silahlı çıkmışlardı. Musa Yusufun kemiklerini yanına almıştı. Çünkü Yusuf İsrailin oğullarına,
  ‹‹Tanrı kesinlikle size yardım edecek, kemiklerimi buradan götüreceksiniz››
  diye sıkı sıkı ant içirmişti. 20 Sukkottan ayrılıp çöl kenarında, Etamda konakladılar. Gece gündüz ilerlemeleri için, RAB gündüzün bir bulut sütunu içinde yol göstererek, geceleyin bir ateş sütunu içinde ışık vererek onlara öncülük ediyordu. Gündüz bulut sütunu, gece ateş sütunu halkın önünden eksik olmadı.
  Mısırdan Çıkış 13:17

  Kutsal Kıtap’ta adı geç Filistilerin,kimlerdir.Bunlar bu günkü, Filistinliler midir.?

  FİLİSTİLER.

  M Ö 1250 Yılına doğru başlayan ve yüzyıllar boyunca süren başka bir kuraklık devresinde, Balkanlardan sarkarak Miken ve Girit kültürünü yok eden ve “Dorlar göçü “diye tanınan kavimler göçünün ikinci kolu olarak İtalya ve Sicilya’ya oradanda Mısır’ın Delta kısmına giren denizci halk ve onların torunları.XIX Yüzyıl sülaleden Firavun Merenptah onları yenmış ve Delta’dan püskürtmüştü.Onlarda Ürdün ülkesinin güneyinde
  deniz kıyısına yerleşmişler ve Filistiler adını almışlardı.

  Saldırgan olan bu halk demiri biliyor ve kullanıyorlardı.ve bununla korkunç bir silah üstünlüğüne erişmişlerdi.Kutsal Kıtap’ta yazılan Filistliler bu barbar halktı.
  İllyrler göçünün bir kolu olan bu topluluk’u bilginler uzun araştırmalar sonuçu ve yapılan kazılar sonuçu çözmüşlerdir.
  seramik parçaları,tapınaklarda bulunan yazıtlar,yangın izleri sonuçu Filistilerin ilk olarak ,Filistinin güneyinde nasıl ortaya çıktıklarını,ortaya koymuştur..
  12 Yüzyılda,Anadolunun batısında varlarını yoklarını ,yiyeceklerini ,öküzlerin çektiği karnılara yüklemiş ,o zamana kadar bilinmeyen bir kavmin ortalığa dehşet saçtığını görüyoruz. Bu Topluluk önce Marmara kıyısında görülmüş,sonra da güneye yönelip hep yerleşim olarak deniz kıyısını seçmişlerdir.Ege ve akdeniz’ın suları üzerinden de puruvaları yüksek,içleri savaşcılarla dolu gemiler,karadakilerle aynı yöne gitmişler bu şekilde izledileri rotayı takip etmişlerdir.
  Geçtiği yerler yanmış,yıkılmış yağma edilmiş ve ıssız bırakılmıştır. Anadolunun şehirleri ve köylerini harap edip içlere girip Hattuşaş,Hititlerin böğazköyde kalıntılarını gördüğümüz ünlü müstahkem başkentlerini mahfetmiş, Tarsusun gümüş madenlerini soymuş ve barbar olarak bilinen bu topluluk demir çıkarılan o vakitler en değerli madeni merkezlerinde ancak Hititlerin bildikleri sırları öğrenerek elde etmişlerdir. Saldırıları sonuçu MÖ 2 yılında Hitit İmp yıkmış Filoları ile Kıbrıs ‘ı zapt etmişlerdir.
  Eski Antlaşmada Filistlerin hakkında bize ilk tarihi belgeyi bu soruşturmalar anlatan hiyeroglifler vermektedir. Bunlara Deniz adamları denilmiştir.
  Medinet Habu ‘daki resimlere göre çok uzun boylu,iri yapılılarmış.
  Kutsal Kıtap’a göre Filistilerin ellerindeki şehirler Aşkalon,Aşdod,Ekron,Gad,Gazze’dir.ve bu dönem gene Kutsa Kıtap’ta gelen başka bir deniz halkından bahseder. Keretileri (Giritliler) Bu Deniz Halkları Hint Avrupa gurubunun dillerini konuşuyor dı Girit ve Miken uygarlıklarını yok eden bu göçle gelenlerdi.

  Yıktıkları uygarlıklardan yararlanmışlar Köylerde bulunan topraktan yapılı kapkacak,Miken seramiğinin hemen hemen eşidir. Kenan ilinde demiriilk onlar kullanmış bunu da Hititlerden öğrenmişlerdi.

  Kaynak.
  Musa ve Yahudilik.
  Hayrullah Örs.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.