ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Evlilik, Boşanma Evlilik, bir antlaşma, bir sırdır.

 • Bu konu 1 izleyen ve 3 yanıt içeriyor.
4 yazı görüntüleniyor - 1 ile 4 arası (toplam 4)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25435
  Anonim
  Pasif

  Başarılı bir evliliğin sırrı diye bir şey var mıdır ? Bazı çiftler , başarılı olurken diğerleri neden olamıyor ? Bunu, sadece şansla ifade etmek, yeterli mi ?

  Kesin olarak görünen durum, başarılı bir evliliği garanti eden bir sır varsa ; o da, çağımızdaki milyonlarca çiftin bunu asla bulamamış olduğu gerçeğidir. Batı uygarlığının hemen her ülkesinde ( Basın-yayın’dan izlediğim kadarıyla ) boşanmaların evliliklere oranı dramatik bir şekilde yükselmiştir.Deniyor ki, ABD’de her 4 evlilikten 3’ü boşanmayla sona ermektedir.Bu, sadece orada değil; Avrupa, Ortadoğu’nun bazı ülkelerinde ( Yapısal özelliklerinden dolayı kesin bir oranlama yok ! ) ve her ülkede…

  Bu iç karartıcı tablodan kurtulmanın olası olduğuna ve başarılı bir evliliği garantileyecek bir sırrın varolduğuna ve dahası bu sırrın eşi benzeri olmayan bir kitap olan Kutsal Kitap’ın sayfalarında olduğuna inanıyorum.

  Mezmur 25:14’de Davut, ” Rab, kendisinden korkanlara sırrını açıklar, onlara antlaşmasını bildirir ” der. Antlaşmanın sırrına Tanrı’ya saygı dolu bir bilgelikle yaklaşarakgelinir.Bu sır, ona başka herhangi bir tutumla yaklaşanlara gösterilmez. Dahası antlaşmayı anlamak için ; Kutsal Kitap’ı iyice ve dikkatli bir şekilde incelemek gerekir ( Satır aralarını okuyarak. ). Bu, zaman ve adanmışlık isteyen bir görevdir. Özd. 2:4’te; Süleyman, anlayış ve seziş isteyenlerin ” onu gümüş arar gibi ve defineler araştırır gibi aramalarını ” söylemektedir. Bu, büyük bir çaba anlamına gelir. Toprak, hazinelerini yüzeysel bir gözlemciye vermediği gibi; Kutsal Kitap da antlaşmayı gerçekten anlama şansını yüzeyin altına inen ve bu işe zaman ayırarak araştırıp inceleyenlere sunar. ( Derleme )

  Devamı var.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Dünyayı kazansan neye yarar ? isasiyahbeyaz rabbe hamdolsun

  #30399
  Anonim
  Pasif

  Evlilik, neden başarısız olur ? Bu durumu üç ana nedene bağlayabiliriz:
  1- Evlilik sırrına erişmemiş olmak.
  2- Evliliğin kutsal bir kurum olduğunu kavrayamamak.
  3- Evliliğin kurallarını görmezden gelmek.

  Evlilik, toplumun en küçük yapı taşıdır.Eğer kişinin evinde ve aile yaşamında barış yoksa, dünya için ne umudumuz kalır ? Komşum kimdir ? En yakın komşumuz , eşimizdir, sonra da çocuklarımız. Onları sevmeyi beceremiyorsak; dünyayı kurtarma projelerine girişmemizin anlamı yoktur.

  Eğer kalbin rahat, evinde huzur içindeysen ve harika yaşama doğru giden basamakları şikayet etmeden adım adım çıkıyorsan, bir barakada bile yaşasan, sarayda yaşar gibi olursun. Ama sarayda yaşıyorsan ve yüreğinde huzurun yoksa, yaşantının tüm görkemi sadece ve sadece seyirliktir.

  Mesih bedenin kurtarıcısı olarak inanlılar topluluğunun başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır. Ey kocalar, Mesih inanlılar topluluğunu nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin. Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Bununla birlikte, her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Kadın da kocasına saygı göstersin. ( Ef. 5:23, 25,29 -33 )

  Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. ( Yu. 13:34, 35 )

  Çevresine sevgi saçan iyi evlilikler az sayıdadır. Böyle bir evlilik çarpıcıdır. Tanrı sevgisinin diri bir simgesidir.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Dünyayı kazansan neye yarar ? isasiyahbeyaz :elsalla: :elsalla: :elsalla:

  #30496
  Anonim
  Pasif

  Evliliğin amacı, arkadaşlıktır

  Kuşkusuz evliliğin ilk amacı, Yaratılış 2:18 ‘de * açıklandığı gibi beraberlik ve arkadaşlıktır. Havva, Adem’in sürekli arkadaşı olsun diye yaratılmıştı, onu her yönden tamamlasın diye yaratılmıştı. Uygun bir yardımcı ona benzeyen ve ona uyan biri olacaktı.

  Tanrı, Adem ile Havva’nın birbirlerine olan gereksinimlerini bilerek ve her ikisinin de Kendisine olan bağlılıklarını hatırlayarak yaşamalarını amaçlamıştı. Her biri diğeri için ve ikisi birden Tanrı için yaşayacaktı. Havva, Adem’in gücü olmadan, Adem de Havva’nın şefkati olmadan yaşayamayacaktı. Her ikisi de Tanrı olmadan yaşayamayacaklardı.

  Tanrı, bu beraberliklerinin sonucu olarak ruhsal yönden güçlü olmalarını amaçlıyordu. Kutsal Kitap’ta şunu okuruz: ” İki kişi bir kişiden iyiydir. Emekleri için ücretleri olur. Çünkü düşerlerse biri arkadaşını kaldırır. Fakat yalnız olup düşeni kim kaldıracak !.. ” ” Bir adam tek başına olanı yenerse iki kişi ona karşı sırt sırta verir ve kazanır.” ( Vaiz 4:9, 12 ). Bu sözlerdeki gerçeklik, şeytanın Havva’yı Adem’le beraberken değil de yalnızken denemesinde açıkca görülüyor. Adem ve Havva beraberce şeytanın saldırısını püskürtebilirlerdi. Her biri yalnızken zayıftı. Beraber olsalardı, güçleri yalnız ikisininkinin birleşimi olmayacak daha da büyük olacaktı. Tanrı, her imanlı çiftin böyle bir güce sahip olmasını ister.

  Ne var ki, böyle bir güç ancak karı ve kocanın Tanrı’nın kendilerine verdiği görevi benimsemesiyle gerçekleşebilir. Evli bir çift arkadaşca ve hayat inayetinin ortak mirasçıları gibi ( 1. Pe. 3:7 )** yaşamıyorsa, yalnız evliliklerinin amacını bozmakla kalmazlar; kapıyı ardına dek şeytana açmış olurlar.

  * Sonra, ” Adem’in yalnız kalması iyi değil ” dedi. “Ona uygun bir yardımcı yaratacağım.” ( Yar. 2:18 )

  ** Bunun gibi, ey kocalar, siz de zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın. tanrı’nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki, dualarınıza bir engel çıkmasın. ( 1. Pe. 3:7 )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
  Dünyayı kazansan neye yarar ? :elsalla: :elsalla: :elsalla: isamesihyasiyor

  #30576
  Anonim
  Pasif

  Tanrı, Havva’yı Adem’in başından alıp yaratmadı; çünkü kadının erkeği yönetmesini istemedi. Tanrı, Havva’yı Adem’in ayaklarından da yaratmadı; çünkü kadının erkeğin kölesi olmasını da istemedi. Tanrı, havva’yı Adem’in yan tarafından aldığı kaburgadan yarattı; çünkü onun arkadaşı ve yardımcısı olmasını istedi. Havva, Adem’in yan kaburgasından yaratıldı. Yüreğine yakın bir yerden böylece Adem’in onu her zaman yanında bulundurmasını ( onu korumasını ) yüreğine yakın tutmasını ( onu şefkatle sevmesi ve bağrına basmasını ) amaçlamıştı. Bu simgesel bir ifade olmasına rağmen, büyük ve derin bir gerçektir.

  Yahudilikte antlaşma ilişkisi, yalnızca yatay bir bakış açısından ele alınıyordu. Yani yalnızca kadınla erkek arasındaki ilişki söz konusuydu. Ama yaratılışta kurulan antlaşma ilişkisinin, yatay ve dikey olmak üzere iki boyutu vardı. “Yatay olarak Adem’le Havva’yı birbirine bağlıyordu.. Ama dikey olarak her ikisini birlikte Tanrı’ya bağlıyordu.” Dr. Derek PRINCE )

  Söz, Mesih’ti; O, Hak’tı.
  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
  Dünyayı kazansan neye yarar ? :elsalla: :elsalla: :elsalla: tanri sevgidir

4 yazı görüntüleniyor - 1 ile 4 arası (toplam 4)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.