Eski Antlaşma Yetki ve Güç

 • Bu konu 1 izleyen ve 16 yanıt içeriyor.
15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 17)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25075
  Anonim
  Pasif

  Adem’in Yetkisi ve Gücü

  İnsanların günaha düşmesinin suçunun, yasak meyveyi yemesi nedeniyle Havva’ya yüklenmesi bütün çağlar boyunca alışılagelmiş bir uygulamadır. Bu, Tanrı sözüne göre tam olarak doğru değildir. Havva yılan tarafından aldatılmıştır, ama Adem tanrı’nın buyruğuna karşı gelmeyi seçmiştir. Adem şeytanın eşini aldatmasına engel olabilir ve yasak meyveyi paylaşmamasını sağlayabilirdi, ama hiçbirini yapmadı.

  Yaratılış 1: 26- 28

  26 Tanrı, ” insanı kendi suretimizde , kendimize benzer yaratalım ” dedi. ” Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. “

  27 Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.

  28 Onları kutsayarak, ” Verimli olun çoğalın ” dedi. ” yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın ; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. “

  Tanrı’nın burada insanoğlunun yaratılışı ve varlığını sürdürüşü konusundaki planları oluşturmasına dikkat edin. Ayrıca burada insanoğlunun ilk düşüncesinden itibaren Tanrı’nın insanı dünyada yaşaması için yetki ve güçle donattığına ve bütün canlılar üzerinde yetki verdiğine dikkat edin.

  Tanrı hiçbir zaman birine güç ve yetki vermeden – aynı zamanda yetenek – onu bu işi yapmaya çağırmamıştır. Eğer Tanrı bize ihtiyacımız olan yetki, güç ve yeteneği vermeden bizden bir işi yapmamızı bekleseydi bu, bize karşı yapılmış bir haksızlık ve zalimlik olacaktı. ( Billy B. SMITH )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.isasiyahbeyaz

  #29313
  Anonim
  Pasif

  Yaratılış 2:15

  RAB Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem ‘i oraya koydu.

  Eğer Tanrı Adem’e bahçeye bakması ve onu işlemesi konusunda sorumluluk verdiyse , o zaman ona bu iş için gerekli olan yetki ve yeteneği de verdiğini varsaymalıyız. Bu düşünceyi aklımızda tutarak Yaratılış 1:28’e tekrar bakalım; Onları kutsayarak, ” Verimli olun, çoğalın ” dedi, ” Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun.”

  İlk olarak, Tanrı Adem ve Havva’yı kutsadı ve onlara çoğalmalarını- çocuk sahibi olmalarını – buyurdu. Sonra onlara yeryüzünü denetimleri altına almalarını söyledi, yani yönetmelerini ve sahip olmalarını istedi. Webster Sözlüğü denetim alma ifadesini, ” Fethedip yönetim altına alma veya denetim altına alma ” alma olarak tanımlar. Tanrı’nın onlara bu iş için sadece yetki değil, aynı zamanda güç verdiğini de unutmamalıyız. Çünkü güç olmadan sahip olunan yetki anlamsızdır. Sonra Tanrı onlara havadaki kuşlara ve yeryüzünde hareket eden bütün canlılara egemen olmaları için yetki ve güç verdi.

  Tanrı’nın Adem ve Havva’ya dünyayı denetimleri altına almalarını söylemesi uyarı niteliğindeydi, çünkü bu kolay olmayacaktı – Tanrı’nın onlardan istediği şeyi yapmalarına karşı çıkılacaktı. Onların çalmak, öldürmek ve yok etmek için gelecek olan birinden haberdar olmalarını istedi ( Yu. 10:10 ). Dikkat etmeleri, gözcülük etmeleri ve savunmayı bir an bile bırakmamaları konusunda onları uyarıyordu. ( B. S. )

  Rabbin sevgisi ev ışığı sizinle olsun.hisusa

  #29351
  Anonim
  Pasif

  Adem’in dünyaya egemen olması için görevlendirilmesi gibi, Tanrı bugün hristiyanlara Mesih’in dönüşünden önce bir görev vermektedir. Bütün dünyaya gidip Müjde’yi anlatmamız isteniyor ( Mat. 28:19; Mar. 16:15 ). Ayrıca bize bu iş için gerekli olan yetki ve güç de verilmiştir. İsa Mesih’in Yuhanna 14:12’de söylemiş olduğu gibi, ” Benim yaptığım işleri, bana öman eden de yapacak; hatta daha büyüklerini de yapacaktır. “

  Tanrı Adem’i şeytanın niyetine ilişkin uyardığı gibi, her gün dikkatli olmamız konusunda bizleri de uyarır. İsa’nın geçmişte ve günümüzde aynı olması gibi – ki gelecektede aynı olacaktır – ( İbr. 18:8 ), şeytan değişmemiştir. O da aynıdır; hep dışarıda bizi yok etmek için fırsat bekler. Yuhanna 10:10’da, Tanrı bize şeytanın çalmaya, öldürmeye ve yok etmeye geldiğini söyler. Aynı zamanda iblise direnmemiz konusunda da bizi uyarır.

  1. Korintliler 16:13, 14
  Uyanık kalın, imanla dimdik durun, cesur ve güçlü olun. Her şeyi sevgiyle yapın.

  Yakup 4:7
  Bunun için Tanrı’ya bağımlı olun. İblise karşı direnin, sizden kaçacaktır.

  Eğer tanrı Adem’e bu gücü ve yetkiyi verdiyse, sonrasında ne oldu ? Şeytan Havva’yı nasıl kandırabildi ?Tekrar bakalım ve Adem’in bu Tanrı vergisi güç ve yetkiyle neler yaptığını veya yapmadığını görelim.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.gv

  #29413
  Anonim
  Pasif

  Yaratılış 3:1-17

  1. RAB Tanrı’nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, ” Tanrı gerçekten, ‘ Bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin ” dedi mi ? ” diye sordu.

  2. Kadın, ” Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz. ” diye yanıtladı.

  3. ” Ama tanrı, ‘ Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın, yoksa ölürsünüz ‘ dedi. “

  4. Yılan, ” Kesinlikle ölmezsiniz ” dedi.

  5. ” Çünkü tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyi kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız.”

  Bu ilk beş ayette Tanrı’nın Sözü’nü bilmenin önemini görüyoruz. Yılan Tanrı’nın Sözü’nü çarpıtırken, Havva da bu sözlere eklemeler yapıyor. Bu ikisini yapmak size ve etrafınıza felaket getirecektir. Sonra, yılan Tanrı’nın yalancı olduğunu söylüyor: ” Kesinlikle ölmezsiniz. Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde Tanrı gibi olacaksınız. ” Haset ve kıskançlığın ortaya çıkışını görüyoruz. Havva’nın yapmış olduğu bu eylemi yapmanın yaşamlarımıza ” çürümüşlük ” ve yıkım getirdiğini hepimiz biliyoruz. ( B. S. )

  Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.rabbe hamdolsun

  #29476
  Anonim
  Pasif

  6. Kadın ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi, o da yedi.

  Havva şeytanın yalanlarını Tanrı yerine ona inanacak kadar uzun dinledi. Bugün de aynı şey gerçekleşmektedir; bir yalanı yeterince uzun dinlerseniz ona inanmaya başlarsınız. Havva bu yalana inandığı için bedensel arzularının Tanrı Sözü’nün önüne geçmesine izin verdi. Bu da onun düşüşüne neden oldu.

  Tanrı Sözü bize açıkca duyduğumuz şeyler hakkında dikkat etmemiz gerektiğini söyler. Tanrı işittiğimiz sözlerin, üzerimizde ne kadar etkili olabileceğini biliyor. Tanrı, “İşittiklerinize dikkat edin ! Hangi ölçekle ( düşüncede ve çalışmada ) verirseniz ( duyduğunuz gerçeği ), aynı ölçekle ( erdem ve bilgi ) alacaksınız. Hatta size daha fazlası verilecek ( Mar. 4:24 ).

  Ayrıca Havva’nın aldığı meyvelerden bazılarını kocasına verdiğine dikkat etmek gerekir. Adem; Tanrı’nın konuştuğu, bahçeye bakmasını ve korumasını buyurduğu kişiydi. Aynı zamanda Tanrı’nın bu ağaçtan yememesi gerektiğini söylediği kişiydi. Adem bu görevi yerine getirmedi. Yılanın yalanlarını düzeltmeyerek ve yılanı bahçeden atmayarak eşinin aldanmasına göz yumdu. Sonra, Havva fiziksel olarak ölmeyince, Adem de bu meyveden yemeye karar verdi. ( B. B. )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !rabbe hamdolsuntanri sevgidir

  #29540
  Anonim
  Pasif

  Yaratılış 3:7 – 17 ayetlerine baktığımızda; anlamamız gereken şey, Tanrı sözü yerine başka bir şeye inanmanın bizim ve çevremizdekilerin yaşamlarına lanet getireceğidir.

  Aynı zamanda; anlamamız gereken başka bir şey de, bize bir görev verildiğinde – gerekli olan yetki ve güçle beraber – bu görevi yerine getirmezsek felaketlerle karşılaşabileceğimizdir.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !:elsalla:

  #29568
  Anonim
  Pasif

  Birçok kez insanların, ” Neden Tanrı şeytanı durdurmadı ? ” veya ” Neden Tanrı şeytanı bahçeden uzak tutmadı ? ” diye sorduklarına tanık oldum. Anlamamız gereken şey; tanrı’nın bu iş için Adem’e yetki verdiğidir. tanrı size birşey verdiğinde, bunun artık sizin olduğunu düşünür ve sizden bunu kullanmanızı bekler. Sizin hükümlerinizi geçersiz saymaz. Tanrı bize yetki ve güç verdi. Eğer bu yetki ve gücü kullanmazsak, bu O’nun hatası değildir.

  İblisin söylediklerini dinleyerek ve ona uyarak, Adem ve Havva aslında yetkilerini ve güçlerini şeytanın ellerine teslim ettiler. İncil bize, sözünü dinlediğimiz kişinin hizmetinde olduğumuzu öğretir. Birinin hizmetine girdiğinizde bütün güç, yetkiniz ve yeteneğiniz artık o kişinin denetimindedir.

  Tanrı, sözünü dinleyecek ve ona uyacak kişiler aramaktadır. Tanrı, O’nu takip edenlerin düşmana ( şeytana ) egemen olup kendilerine ait olan yetki ve gücü geri almalarını ister.

  Eski Antlaşma’da ilerledikçe, tanrı’nın insanları ayağa kalkmaya ve onlara verdiği yetkiyi kullanmaya çağırdığını göreceğiz. Bazıları bunu yerine getirdi, bazılarıysa getirmedi. ( B. SMITH )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle!:elsalla: tanri sevgidir

  #29622
  Anonim
  Pasif

  Musa’ya verilen yetki

  Birçokları, hizmet alanında çalışmaya çağrılırlar; ama çok azı bu çağrı ve sorumluluğu kabul etmeye istekli görünür. Bunun asıl nedeni; birçok hristiyanda ” Musa zihniyeti ” dediğimiz bilincin olmasıdır. Eski ve Yeni Antlaşma boyunca, Musa’nın zihniyetine sahip olan insanlar göreceksiniz.

  ” Musa zihniyeti ” nedir ? diye sorabilirsiniz. Bunu Tanrı’nın Sözü yanıtlamaktadır:

  Musa’nın Çağrısı

  Mısır’dan Çıkış 3:10-15

  10 ” Şimdi gel, halkım İsrail’i Mısır’dan çıkarmak için seni firavuna göndereyim. “

  11 Musa ” Ben kimim ki firavuna gidip İsraillileri Mısır’dan çıkarayım ? ” diye karşılık verdi.

  12 Tanrı, ” kuşkun olmasın, ben seninle olacağım ” dedi. ” Seni benim gönderdiğimin kanıtı şu olacak: Halkı Mısır’dan çıkardığın zaman bu dağda bana tapınacaksınız. “

  13 Musa şöyle karşılık verdi: ” İsraillilere gidip, ‘ Beni sizi atalarınızın Tanrısı gönderdi ‘ dersem, ‘Adı nedir ? ‘ diye sorabilirler. O zaman ne diyeyim ? “

  14 Tanrı, ” Ben Ben’im ” dedi, ” İsraillilere de ki, ‘ Beni size Ben Ben’im diyen gönderdi .”

  15 ” İsraillilere de ki, ‘ Beni size atalarınızın Tanrısı, İbrahim’in Tanrısı, İshak’ın Tanrısı ve Yakup’un Tanrısı RAB gönderdi. ‘ Sonsuza dek adım bu olacak. Kuşaklar boyunca böyle anılacağım. ”

  Burada göğü ve yeri yaratan ve her şeyi bilen Tanrı’nın bütün dünya üzerinde bir kişiyi seçerek ona bir görev verdiğine ve Musa’nın da daha ilk anda Tanrı’ya bir hata yapmış olduğunu söylemesine dikkat edin. Musa ” Ben kimim ki ? ” der. Daha sonra tanrı Musa’ya, ” Seninle gideceğimi anlamadın mı ? ” der. Tanrı; bizi asla tek başımıza yollamaz. Çünkü Tanrı’nın sözü, O’nun bizi asla terk etmeyeceğini ve yüzüstü bırakmayacağını bildirmektedir.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  ” En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun, yeryüzünde O’nun hoşnut kıldığı insanlara esenlik olsun ” ( Luka 2:14 ) suda rabbe hamdolsun

  #29669
  Anonim
  Pasif

  ” Güçlü ve yürekli olun ! Onlardan korkmayın, yılmayın. Çünkü sizinle birlikte giden Tanrınız RAB’dir. O sizi terk etmeyecek, sizi yüzüstü bırakmayacaktır. ” ( Yasanın tekrarı 31:6 )

  Eski ve Yeni antlaşma döneminde yaşayan insanlardan farklı mıyız ? Mat. 28:19-20 ayetlerinde İsa Mesih gidip bütün ulusları öğrencisi yapmamızı söyler. Yu. 14:12’de, O’nunla aynı mucizeleri, hatta daha büyüklerini, yapacağımızı söyler. Markos 16:15-18’de ise,… bütün yaratılışa Müjde’yi duyurmamızı… cinleri kovmamızı… yenidillerle konuşmamızı… ellerimizi hastaların üstüne koymamızı… söyler. Bazılarıysa hala, ” Ama Rabbim, ben kimim ki ? ” demektedir.

  Çıkış 3:12’de Tanrı’nın,” Ben seninle olacağım ” demesine dikkat edin. Sonra da, Tanrı’nın hem kendine hem de Musa’nın üstüne düşenden şüphesi olmadan, ” Halkı Mısır’dan çıkardığın zaman bu dağda bana tapınacaksınız. ” demesine… ( B. SMITH )

  Rabbimizin sevgisi sizinle olsun.

  ” İsa, ‘ Daha doğrusu, ne mutlu Tanrı’nın sözünü dinleyip uygulayanlara ! ‘ dedi.” ( Luka 11:28 ) rabbe hamdolsun

  #29763
  Anonim
  Pasif

  Musa’nın, Tanrı’nın kendisiyle birlikte olacağını duyduktan sonra ikna olduğunu düşünebilirsiniz. Ama; onun gerçek anlamda Tanrı’yı dinlemediğini görebiliyoruz. Hala başarısızlıkla ilgii şeyler düşünüyordu.

  3:13′ ayetinde, Musa, Tanrı’ya şöyle karşılık verdi: ” İsraillilere gidip, ‘ Beni size atalarınızın Tanrısı ‘ dersem ( Not: Musa’nın söylediği ” dersem ” sözcüğü varsaydığını gösterir ), ‘ Adı nedir ? ‘ diye sorabilirler. O zaman ne diyeceğim ? “

  Burada Tanrı’nın verdiği cevabın Kutsal Kitap’taki en derin tanımlamalarından biri olduğu düşüncesindeyim. Tanrı, ” Beni size Ben Ben’im diyen gönderdi ” dedi. Bazıları bu ne biçim bir yanıt böyle diyebilir. Bu bir isimden çok bir tanımlamadır.Tanrı onlara, ” Ben Benim – Ben sizin gereksinimiz olan her şeyim demektedir. O, bugün de farklı değildir. O, bize her şeyi sağlayandır… Şifa Kaynağımızdır…. Kurtarıcımızdır… Tanrı; bizim için, gereksinimiz olan her şeydir.

  Biz ise Musa’nın hala Tanrı’yı gerçek anlamda dinlemediğini görüyoruz. Musa, kendi usunu ve şeytanın onun zihnine sokmaya çalıştığı düşünceleri dinlemekteydi.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  ” Başkasını yargılamayın, siz de yargılanmazsınız. Suçlu çıkarmayın, siz de suçlu çıkarılmazsınız. Başkasını bağışlayın, siz de bağışlanırsınız. ” ( Luka 6:37 )isasiyahbeyaz rabbe hamdolsun

  #29812
  Anonim
  Pasif

  Musa ” Ya bana inanmazlarsa ? ” dedi, sözümü dinlemez, RAB sana görünmedi derlerse, ne olacak ? ” ( Çıkış 4:1 )

  Musa, ” Ya olmazsa ” diye düşünmektedir. Ya bana inanmazlarsa ? Ya beni dinlemezlerse ? İnsanlığın düşüşünden bu yana; şeytan, aynı korkularla insanları Tanrı’nın işini yapmaktan alıkoymaya çalışmaktadır.

  Tanrı; Musa’yı cesaretlendirmek için onu güçlendirip yeteneklerini artırarak; Kendisine güvenmesini sağlamaya çalışmaktadır. Böylece Tanrı, onu Kendi gücü ve yetenekleriyle donatacaktır.

  Burada, Tanrı’nın her zaman Kendi Sözü’nü ve insanlara olan çağrısını ispat etmeye istekli olduğuna dikkat etmek gerekir. Ne zaman böyle yapsa; bu hep doğaüstü gücünün etkisiyle birlikte gerçekleşmiş. Bunun, Eski Antlaşma’da; Musa, Gidyon ve daha birçokları için, Yeni Antlaşmada da İsa ve elçileri için gerçekleştiğini görüyoruz.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Yahve yire – RAB, sağlar.

  Yahve nissi – RAB, sancağımdır. jesus… isamesihyasiyor

  #29902
  Anonim
  Pasif

  RAB, “Elinde ne var ? ” diye sordu. Musa, ” değnek ” diye yanıtladı. ( Çıkış 4:2 )

  Tanrı, ona değneyi yere atmasını söyledi; değnek yılana dönüştü. Sonra Musa, doğal olanı yaparak ondan kaçtı.

  Daha sonra gerçekleşen mucize ise; şüpheciyi Tanrı’ya güvenmeye yöneltti. Tanrı; Musa’ya yılanı kuyruğundan tutmasını söyledi. Bu, biraz önce kaçtığı yılandı.

  Tanrı, tek bir mucizeyle yetinmedi. Ardından Musa’ya, Musa’nın da O’nun aracılığıyla aynı mucizeleri yapabileceğini söyledi.Eğer insanlar; buna rağmen Musa’nın Tanrı tarafından gönderildiğine inanmazlarsa, bir mucize daha yapacaktı.

  Bu kadar kanıttan sonra; herhangi birinin bile inanıp; heyecanlanarak her şeyin yaratıcısı olan Tanrı’nın istediği şeyi yerine getireceğini düşünebilirsiniz. Ama Musa, hala gitmemek için bir bahane aramaktaydı.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Yahve şalom – RAB, esenliktir.

  Yahve nissi – RAB, sancağımdır. :elsalla: :elsalla: :elsalla:

  #29981
  Anonim
  Pasif

  Musa RAB’be, ‘Aman ya Rab ! ‘ dedi. ‘ Ben kulun ne geçmişte, ne de benimle konuşmaya başladığından bu yana iyi bir konuşmacı oldum. Çünkü dili ağır, tutuk biriyim.’ ( Çıkış 4:10 )

  Musa, Tanrı’ya bir hata yapmış olabileceğini söyler.

  RAB, ” Kim ağız verdi insana ? ” dedi, ” İnsanı sağır, dilsiz, görür ya da görmez yapan kim ? Ben değil miyim ? ” ( Çıkış 4:11 )

  Musa’yı O’na güvenmesi sağlamak için cesaretlendirir. Musa’ya ağzını yaratanın kendi olduğunu söyler ve ona söylemesi gerekenleri öğreteceğini, hatta gereken sözcükleri ağzına koyacağının altını çizer. Günümüzde; Tanrı, aynı şeyi bize de söylemektedir. Hakimlerin önünde dururken neler söyleyeceğimiz konusunda endişelenmememizi, çünkü söylememiz gerekenleri bize öğreteceğini söyler: ” Şimdi git ! Ben konuşmana yardımcı olacağım. Ne söylemen gerektiğini sana öğreteceğim. “

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Bütün dünyayı kazansan; ama canını kaybedersen !:elsalla::elsalla::elsalla:

  #30036
  Anonim
  Pasif

  Musa, ” Aman, ya Rab ! ” dedi, ” Ne olur, benim yerime başkasını gönder. ” ( Çıkış 4:13 )

  13. ayette, Musa’nın … bir kez daha kaçmaya çalıştığını görüyoruz.

  Tanrı’nın kızdığı zamanlar vardır. Kutsal Kitap bize sebepsiz yere kızmamamızı söyler ( Mat. 5:22 ). Bu durumda, Tanrı’nın mutlaka haklı bir nedeni vardı. Tanrı Musa’yı doğru adam olduğu konusunda ikna etmek için her şeyi denemiş ve yalnız gitmeyeceğini söylemişti. Musa’ya kendisinin – Tanrı’nın kendisinin – onunla beraber gideceği konusunda güvence vermişti.

  Tanrı’nın Musa’ya onun yerine Harun’u konuşmaya göndereceğini söylemesine rağmen, Musa gitmekten kurtulamamıştır. Musa tanrı’nın seçtiği kişidir ve Tanrı seçimlerinden dönmez. Tanrı’nın sizden istediği şeyi yerine getirmezseniz bile, hala o iş için en iyi seçimsinizdir.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi: “Kendi içinde bölünen ülke yıkılır, kendi içinde bölünen ev çöker. ” ( Luka 11:17 ) hisusa tanri sevgidir

  #29148
  Anonim
  Pasif

  Tanrı’nın Musa’ya kardeşi Harun’la buluşmaya gitmeden hemen önce söylediklerine dikkat edelim. Çıkış 4:17’de , ” Bu değneği eline al, çünkü belirtileri onunla gerçekleştireceksin. ”

  Tanrı, Musa’yı değneği kullanması için özel olarak meshetti. Tanrı, ” Bu mucizeleri senin için yapacağım. ” demedi. Bunları, Musa’nın yapacağını söyledi. Tanrı’nın kullanması için verdiği tanrısal yetki, güç ve yetenek nedeniyle Musa bu mucizeleri yapabilecek durumdaydı. Bütün Kutsal Kitap boyunca , Tanrı’nın insanları O’nun adına bir şeyler yapmaya çağırdığını ve onlara her zaman kendi yetkisi, kendi yeteneği ve kendi gücünü vererek, onları bu işleri yapabilecek konuma getirdiğini gözardı etmeyelim.

  Tanrı, Musa’ya İsraioğulları’nı Mısır’dan çıkarması için verdiği yetki ve gücü çiğnemeyecekti; ama Musa’nın söylediği ve yaptığı her şeyin arkasındaydı.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Bütün dünyayı kazansan yararı ne olur ? isasiyahbeyaz rabbe hamdolsun

15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 17)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.